Ingen långbänk om kärnkraften tack!


Det verkar som om våra svenska politiker koncentrerar sig hårt för att vara just ”svenska” idag. Det hörs ingenting från Rosenbad eller Riksdagen om att man förstått miljöhotet, absolut ingenting.

Det som borde höras är i stället röster som förespråkar en omedelbar prospektering för ett större antal nybyggnationer av kärnkrafts-
anläggningar, gärna någon även i Stockholms skärgård. Dessutom borde regeringen skrin-
lägga planerna på utbyggnad av kringfartsleder och andra faciliteter för privatbilisterna. En utbyggnad för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken, främst den spårbundna trafiken, men även för busslinjer som inte kan ersättas med pendeltåg eller tunnelbana. Utöver det borde man snabbt avsätta någon miljard för att byta ut innerstadsbussarna mot spårvagnar där det går.

Men vad händer? Ingenting blir svaret på den frågan.

Såvitt jag förstår är samtliga regeringspartier numera för kärnkraft, men det är inget som syns utåt på något sätt. Hela regeringen tycks vara smittad av den Reinfedtska osynlighetssjukan. Det är särskilt illavarslande nu när världen står inför ett miljöhot som UNDP beskriver: ”Världens regeringar måste inse att de står inför vad som kan vara det största hotet i mänsklighetens historia”.”

Möjligen är det alla skandaler med kriminella moderater som gör att regeringen beslutat att gömma sig för befolkningen, på annat sätt kan jag inte tolka frånvaron av politikernas röster om miljön. Det är knappast någon svår fråga jag talar om, enligt uppgift har vi maximalt tio år på oss att vända på denna utveckling så att vi kan få lägre utsläpp av växthusgaser, i värsta fall är det redan försent. Det går inte att bygga fem-sex kärnkraftsverk på ett halvår, det tar många år från det att beslutet är fattat till den dagen de faktiskt producerar energi. Troligen rör det sig om en tid på 5-7 år efter att beslut är fattat. Före beslut krävs en projektering och upphandling. Med andra ord så kan det ta upp till tio år innan de tas i drift.

Sett ur det perspektivet så är det absolut nödvändigt att regering och riksdag beslutar sig nu direkt, men det finns tyvärr ingenting som tyder på det trots att alltfler röster höjs för detta.


Rent och snyggt, ingen oljerök därifrån…

DN: ”Frågan för dagen blir: Hur tungt väger kärnkraftsfrågans gamla politiska laddning mot de aktuella klimathoten? Svaret borde vara givet. Och svensk kärnkraft få en förnyad utveckling.”

DN har rätt i sitt påstående, säkert är också att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet traditionellt har en mycket skeptisk inställning till kärnkraften. Utan att agera spåman så inbillar jag mig att fler vänsterpartister än undertecknad funderar i liknande banor som undertecknad, och jag tror att det gäller miljöpartister också. Ska vi ha någon miljö kvar att värna om så måste vi alla inse att just kärnkraften är den renaste energiformen som just nu bjuds bortsett från vattenkraften.

Vi kan inte fortsätta på den inslagna vägen och det vore ett hälsotecken ifall det också avspeglades i beslut från riksdag och regering.

Men då går det inte att anamma den Reinfedtska osynlighetssjukan.

Källor: DN DN1 DN2 DN3 SvD SvD1 AB AB1

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

[tags]Kärnkraft, Koldioxid, Växthusgaser, Miljö, Växthuseffekten, Fusionskraft, Elektricitet, Elkraft, Politik, Klimatkatastrofen[/tags]


25 svar till “Ingen långbänk om kärnkraften tack!”

 1. Känns lite som att hälften av vänstern hoppar på regeringen ifall de inte inför kärnkraft och andra halvan av vänstern skulle hoppa på dem ifall de startade upp Barsebäck igen. Hur ska det vara egentligen? Ska de eller ska de inte ta hänsyn till folkomröstningen från 1980? Och hur ska man se på andra folkomröstningar om de struntar i det resultatet?
  Personligen är jag för kärnkraft och har varit det hela tiden men man kan knappast belasta högern för att Barsebäck stängdes ner – det är helt och hållet Socialdemokraterna.

 2. Mja Marcus, kanske är det läge att bryta höger-vänsterdiskussionen i denna fråga?

  NU har vi en högerregering men jag gnällde även på den gamla eftersom jag tyckte samma sak då…

 3. #3 Jinge – Ja men okej då, så länge som du inte hycklar så ;)
  Men tror du inte att skulle bli väldigt mycket kritik från vänstern ifall man satte igång kärnkraften igen?
  Nu anser jag ju även att Mp har ungefär samma existensberättigande i riksdagen som SD har, de är i princip extremistiska enfrågepartier båda två (jag ogillar Kd också men av helt andra själ).
  En ny folkomröstning i frågan om kärnkraft hade kanske varit på sin plats?

 4. Bra!

  Det är dags att satsa framåt på ny, modern, kärnkraft – precis som i Finland.

  Som ingenjör inom energi- och kärnkraftsområdet ser jag utöver behovet av stabila och effektiva energisystem även problemen med våndan kring beslut om kärnkraft.

  Tar vi ett beslut idag dröjer det cirka 10 till 15 år innan en ny anlägning kan startas – så lång tid tar tillståndsprövning, konstruktion ,analys, byggande och drifttgande samt utbildning.

  För varje år vi dröjer med beslut skjut färdigtidpunkten framåt, under tiden åldras befintliga anläggningar (vilka komemr att klara av livslängder på 50+), samt den kompetens som finns försvinner (slutar alterntivt pensioneras) och vi hamnar dessutom sist hos underkeverantörer av kritisk utrustning så som pumpar, motorer, tryckkärl etc.

  Dags att tänka om – dags att sats på modern kärnkraft.

  Från en glad ingenjör som ligger lite till vänster om mitten.

 5. Jag verkar vara ganska ensam här som kritisk till kärnkraftens välsignelse.
  Att rusa iväg och bygga bygga ut kärnkraften låter för mig som en panikartad handling.
  Som att i rädsla för en hotande katastrof rusa iväg utan att se sig om. I paniken försvagas omdömet lätt, man tar den snabbaste, enklaste vägen utan att reflektera över eventuella konsekevenser.
  Inte för att jag är så insatt, men det tar väl ett antal år innan det kan bli någon energi från ett kärnkraftverk, från planeringens början till start. Det är väldigt dyrt också och jag antar att det går åt en förskräcklig massa energi till bygget och därmed tar det lång tid tills man fått igen vad man gjort av med till uppbyggnaden och man kommer på plussidan i produktionen.
  Vindkraftverk kan byggas upp snabbt och börjar leverera direkt efter att första verket är färdigt. Sen är det bara att köra hårt, massor av kraftverk, till havs och där det blåser bäst. Lite störning av utsikten får man tåla för att utsikten av en ren och hållbar energi i framtiden.
  Med hjälp dessutom av utbyggd vattenkraft och solenergi och besparingar kan man nog komma långt tror jag. Vissa negativa inverkningar på miljön skulle vara nödvändiga, men i motsats till kärnkraftens risker med strålning under tusentals år, ökade kancerfall och risken att avfall eller upparbetat material kommer i orätta händer ter dom sig harmlösa.
  Skulle det inte kunna vara mer kostnads och tidseffektivt, med tanke på att det är bråttom?
  Men framför allt är det kärnkraftens risker som får mig att tänka i dessa banor, med hänsyn till och ansvar för ens barn och barnbarn. I morse talades det tex om hur marken förgiftats av brytningen i Australien och att arbetarna där hade fördubblade antal cancerfall, det visar lite på verkligheten bakom den ”rena” kärnkraften.
  Naivt tycker ni säkert, kanske det, men så känner jag nu bara och det rår inga furnuftsargument på.

 6. Tyvärr är kärnkraften politiskt död efter all politisk obstruktion. Nu har politikerna fått ”Gaslednings-hamlet” att älta ihjäl sig om också?
  Det blir nog att frysa i 30-40 år…

 7. Snick snack Globala uppvärmingen är inget annat än den sedvanliga kollektiva hysterin.
  PÅ 1800 talet trodde man att kometer skulle utplåna jorden.
  Hur var det på bronsåldern exempelvis ? Det var mycket varmare än idag, så varmt att det växte vinddruvor i Mälardalen.
  Grönland var också grönt när dom första Vikingarna kom, därav namnet.
  Temperatur flukationer är vanliga och dessutom verkar gå väldigt snabbt. Vikimgarna som var bosatta på Grönland dog ut när klimatet blev kallare. Hade temperaturen sjunkit långsammare hade dessa människor säkerligen hunnit anpassa sig.

 8. Mr K!! Tack för att du finns!! :-) Vi får alla skratta lite åt dina och andra neocons tankar.

  Vi måste se till att spara er åt eftervärlden på nåt sätt. Museum kanske?

 9. Är det några man ska skratta åt så är det väl alla domedagsprofeter som har haft fel tidigare. Jag menar, vad hände med befolkningsexplosionen på 60-talet, oljekrisen på 70-talet, skogsdöden på 80-talet och milleniumbuggen på 90-talet?

  Och nog skulle det behövas ett museuem. Då kanske folk inte skulle upprepa samma domedagshysteri om och om igen.

 10. Du har rätt Mr. K. I början av 1900-talet trodde man att kommunismen skulle ta över Ryssland och som på sent som på 80-talet trodde man att tobaksrökning vad skadligt och agent orange dödade. 90-talets dumheter om att Irak inte hade några massförstörelsevapen minns väl alla.

  Skönt att såna som du kan se klart!

 11. Kärnkraft är för dyr för att byggas nu. Ingen vill ta beslut som kostar tiotals miljarder kronor och kanske visar sig helt onödiga. I en sådan situation är det helt rätt att vara försiktig och istället satsa på säkrare kort, till exempel vindkraft och utbyggnad av existerande reaktorer.

 12. Problemet är av tre sidor:

  1. kärnkraftskramarna försöker argumentera för att kärnkraften är förnyelsebar – det är FEL. Den behöver Uran, och uran är en ändlig resurs. Om vi satsar på den som vårt delirium så kommer vi bara att skjuta det verkliga problemet något sekel fram i tiden.

  2. Om vi nu accepterar kärnkraften som säker energikälla, hur kan vi då i väst ta oss rätten att förneka andra regimer som Iran och Nordkorea ens rätten till kärnkraftverk? Ligger det inte en paradox här?

  3. Jag är pragmatiker när det gäller kärnkraften och givetvis ska vi utnyttja de befintliga kärnkraftverken hela deras livstid, allt annat vore resursslöseri. Men nybyggnation av kärnkraft är mycket mer kostsamt än vad kärnkraftkramarna hävdar. Kärnkraften är historiskt kraftigt subventionerad och skulle aldrig bära sig på en fri marknad som de flesta förespråkarna förespråkar i andra frågor.
  En utbyggnad av kärnkraften skulle dessutom innebära att vi vänjer oss vid en ännu högre konsumtions och energinivå än vad som är rimligt ur ett hållbarhetsperspektiv. Det skulle accelerera kärnbränslet och en kommande ”peak uran” och göra det ännu svårare för politiker att fatta de nödvändiga besluten. Vi är för många som vill leva över vad jorden tål – det är grundproblemet.

  Kärnkraften och Biobränslen fungerar som ett slagträ i debatten mellan konservativa och framsynta krafter i samhället. Inget av dem är en bra universallösning, men bägge skulle innebära ett tydligt bevis från politisk makt till företagens makt om vad man bör satsa på. Kärnkraft är alltså ett steg bakåt och missgynnar satsning på solenergi, vindkraft och bränsleceller medan biobränslen tvingar företagen att ställa om och därmed tvingar dem av fullt ekonomiskt rationella skäl försöka forska fram bättre lösningar.

 13. Jag är så långt ifrån neocon som du kan tänka dig Jinge.
  Hampus Eckerman, jag angav skäl till att inte drabbas av hysteri gällande växthuseffekten.
  Om ni är så självsäkra på era antaganden om att uppvärmningen är pga människans utsläpp. Så förklara för mig vad dom tidigare variationerna berodde på !

 14. Omställningen till förnybara energikällor är nödvändig oavsett om den globala uppvärmningen är verklig eller inte, av flera olika skäl. Kort och gott kan konstateras att vi inte kan leva med den resursförbrukningen vi har idag, jorden räcker inte till.

  Alla pengar och all tid som läggs på utbyggnad av kärnkraften, CO2-förvaring och annat kortsiktighetstänkande, är pengar och tid som inte läggs på långsiktiga alternativ.

  Sol-, vind- och vattenkraft är idag verkliga alternativ, det finns egentligen inga oöverkomliga hinder för några av dessa teknologier och de kan förse hela jorden med all el och värme vi någonsin kommer att behöva (inkl bränsle till fordon). Det är idag dyrare i praktiken, men det beror till stor del på att både kärnkraft och fossila bränslen är rejält subvensionerade. Fossila bränslen är dessutom inte belagda med kostnader i adekvat omfattning för den miljöpåverkan de medför.

  Resten av vårt energibehov är egentligen inget behov, utan ren och skär överkonsumption. Detta kan sparas in ganska lätt!

  Frågan är bara vad vi väntar på?

 15. Käre Mr. K, du talade om ”kollektiv hysteri”, jag talade om kollektivt förnekande. Det kan väl vara bra att tänka på att båda företeelserna finns och sen se om du passar in i någon av grupperna?

  Dina argument är inte nya, de har bemötts några tusen gånger i vetenskapliga tidskrifter. Läs en av dem, jag orkar inte skriva.

 16. håller med där , förvånande lite händer med utbyggnaden av sol, vind , vattenkraftverk

 17. jag har inte lust att spara energi. Jag har annat att göra än att snåla. Det går ut över min livskvalite att hålla på med en massa energitjafs.

  Hur ser det ut för Sveriges del? Vad är realistiskt en smällkall dag i februari när solen inte lyser och det inte blåser det minsta?

  Det är ju bara kärnkraft som gäller.

 18. Hampus Eckerman inga domedagsprofetsior har till dags datum slagit in ( Även om jag håller för fullt möjligt att några Kärnvapen makter kan klanta sig)
  Jag tror jag vet vilka argument du åsyftar och dessa handlar om derivatan på uppvärmingen är högre än den varit tidigare. Det motbevisar dock inte att den största anledningen kan vara ”naturlig” uppvärmning.

 19. Man kan naturligtvis lagra energi från sol och vindkraft.
  Bränslecellen finns redan, men man har ännu inte löst de praktiska och ekonomiska bitarna för att tillverka i stor skala. Bränsleceller drivs i teorin på vanligt vatten och kan utnyttja energi tillförd från t.ex. solkraft eller vindkraft.

  Problem Nr 2. man tänker BARA storskaligt i energifrågan. Det kommer inte att finnas EN energilösning som gör alla andra överflödiga. Det handlar om att utveckla flera olika lösningar så att de kan användas där det finns bäst förutsättningar för dem. Kärnkraften är här en bromskloss.

 20. Som sagt, alldeles oavsett om vi faktiskt stårinför en global uppvärmning pga växthuseffekten,så är det faktiskt så enkelt som att jordens resurser inte räcker speciellt mycket längre om vi fortsätter att göra av med dem i dagens takt.

  I spåren av resursbrist kommer vi att få se allvarliga krig, och den gången är vi med – kul! Ha det så trevligt ni som kommer att uppleva eländet. Många gör det redan, i Irak ex.

 21. När det pratas om kärnkraft låter det som att denna energiform skulle vare helt fri för CO2 utsläpp. Detta är dock inte korrekt. Visserligen producerar ett kärnkraftverk under driften ingen CO2 men berikning av Uran är synnerligen energikrävande. Om Uranet kommer från en förekomst av hög kvalitet produceras ca 50% av den CO2 som skulle ha gjorts från ett vanligt kraftvärk med fossila bränslen. Om Uranet kommer från en förekomst av låg kvalitet produceras lika mycket CO2 som om energien hade kommit från ett kraftvärk med fossila bränslen.

 22. Christer,

  så du lider personligen av att dina elektriska apparater och belysning inte får stå på när ingen i din familj är hemma och använder dem? Sänker du din livskvalitet om du köper energisnåla produkter eller för att ljuset från dina lampor kommer från en 2W-lampa (som dessutom sparar dig pengar) eller en 60W-lampa med liknande ljusstyrka?

  De största energibesparingarna i Sverige görs dessutom inom industrin, så vi privatpersoner slipper lida av alla de fruktansvärda hemskheter som effektivare styrsystem innebär.

  Tharand,

  Snackar vi koncentrerad solenergi kan man dessutom använda sig av natrium från smält salt eller grafit för att lagra värme över dagen, som sedan kan användas nattetid samt vid molnighet för att fortsätta ångproduktionen. Men då talar vi naturligtvis storskaligt.

  Och nej, det är naturligtvis inte ekonomiskt i dagsläget men det är egentligen ett non-issue i sammanhanget. Tvingades alla bygga bränsleceller, vind- och solkraft så skulle det natruligtvis bli lika lönsamt som allt annat som är för dyrt från början.

 23. Det bästa förstås vore att använda bättre teknologi som dock har varit förtryckt sedan den uppfanns/upptäcktes. Då skulle man slippa denna sjuka skyldighet som medborgare ska ha nuförtiden. Skyldighet i avseendet att öppna upp sin plånbok osv.. Det är ju helt otroligt att vi som lurade medborgare måste gå med på att regeringar världen över sätter sig över funna teknologier, vetenskapsmän och innovatörer för att kunna tjäna mer pengar på energi som är den gamla erans teknologi.

  Vi har varit lurade och kommer att förbli lurade innan vi gör något själva om saken. Dom man har röstat på kommer inte att hjälpa oss.

  xxxxxxxxxxx url / Jinge