Inatt blotar en del av oss

Hur många som blotar vet vi inte, en del har ont i håret efter ett idogt midsommar-
firande, andra i sin tur har sparat sitt firande till ikväll.

Det går dessutom att diskutera vilken natt som ska användas för firande eftersom sommarsolståndet egentligen inföll idag runt 02.00. Det betyder att det trots allt inte bara var amatörerna som firade igår även om de verkliga hedningarna sparar firandet tills ikväll.

Egentligen så är det ett fattigdomstecken att fira landets nationaldag 6 juni. Det finns inga gamla traditioner från den dagen och frågar man folk varför vi firar så är det ingen som har något vettigt svar på den frågan. Varför midsommar firas är dock inga svårigheter att förklara. Vi har firat sommarsolståndet sedan urminnes tider bokstavligt talat. Det räcker inte med att backa bandet tusen år, troligen har vi firat händelsen långt tidigare.

Jag har läst någonstans att det finns belägg för att det firats i det som vi idag kallar Sverige redan under bronsåldern och att man tror att firandet har äldre anor än så. I vilket fall som helst så är midsommar-
firandet något som är rejält förankrat i folksjälen och hade man verkligen velat ha ett nationaldagsfirande så hade det varit betydligt vettigare med att använda sommarsolståndet. Det blir inte heller en extra röd dag eftersom nationaldagen bara skulle flyttas.

Men troligen är det kyrkan som genom åren motsatt sig detta. Midsommarfirandet

har kvar en hel del av sin hedniska symbolik så svartrockarna har troligen satt sig på tvären. Det är verkligen på tiden att förpassa dessa mörkermän till historiens avskrädeshögar där de hör hemma. DN12 SvD Dagen AB it

Andra om: , , , , , , , , , , , ,

[tags]Gud, Kyrkan, Svartrockar, Religion, Mörkermän, Hedendom, Sommarsolståndet, Midsommar, Hedniska symboler, Blot, Traditioner, Nationaldag, Politik[/tags]

  2 comments for “Inatt blotar en del av oss

  1. 21 juni, 2008 at 10:59

    Det var nån på P4 igår som på fullt allvar hävdade att midsommar var en gammal kristen högtid som firats i Sverige sedan femtonhundratalet. Hon var med i programmet i egenskap av historiker av nåt slag. Det måste ha varit en söndagsskolehistoriker. Jag förmodar att majstången inte är en fallos och att dansen inte är en fruktbarhetsrit heller. Men varför skulle någon dansa runt Johannes Döparen, är inte det ren mobbning? Nåja…

  2. charlotte
    21 juni, 2008 at 12:35

    sup till det igen bara, så jävla gott

Comments are closed.