Har USA:s ställning i världen försvagat eller förstärkts? Varning för optimism!


Många av oss som är intresserade av utrikespolitik tycker att USA:s makt minskar, till och med ganska mycket. Detta gäller inte minst oss på ”Vänsterkanten”. Men jag är inte så säker på att bedömningen är så riktig!
Men en del beror på tidsperspektivet – vilken tid jämför man med?

Även den högerinriktade Michael Winiarski, DN, skriver i artikeln ”USA:s ärkefiende stärker sin ställning i Mellanöstern” 30/10.
Irak-möte 141126

Fast läget är svårbedömt väljer jag att närmast i punktform lansera en något konträr uppfattning, om inte för annat än att stimulera analys och debatt! Det är för mig svårt bedöma betydelsen av olika faktorer, främst de som avser den psykologiska krigföringen och de ändrade värderingarna i världen avseende folkrätt och krig.

Varning för – överdriven – optimism!

I. Först en jämförelse mellan läget 2001-2003 (2011) och idag.

Militärutgifter 0053_defense-comparison-crop
* Före 2001 hade USA inget avgörande inflytande i Afghanistan – nu har man ganska stort inflytande
* Före 2003 hade USA inte kontroll över Irak – nu har man ganska stort inflytande
* Före 2011 saknade USA inflytande i Libyen – nu har man visst inflytande

* Över en miljon människor har nog dött, fler har skadats och miljoner har flytt i krigen i Mellanöstern. Stort misslyckande utifrån humanitär och folkrättslig synpunkt.

* Men ”Världssamhället” har mer eller mindre accepterat USA:s brutala krigspolitik – en anpassning har skett. Frankrike och Tyskland – de jämte Storbritannien tongivande länderna i västra Europa gick emot kriget mot Irak. Nu har man sedan länge accepterat detta. Analyser från demoniserade Ryssland når inte ut.
* Turkiet och Saudiarabien har närmat sig Ryssland, men utan att markant försvaga kontakterna med USA.
* Särskilt före Irak-kriget 2003 fanns mycket stora demonstrationer mot kriget runtom i världen och i USA. Nu är anti-krigsopinionen mycket svag.
Ukraina MaidanMaidan
* Den stora motgången för USA – hittills – kriget i Syrien. Men man har lyckats demonisera Syrien, Iran och Ryssland för deras insatser i kriget. Och USA har större inflytande i Syrien än 2011 genom samarbetet med kurderna och då man har egna militärbaser i landet.

* USA har bevisligen tillsammans med allierade kraftfullt stött framväxten av terrorism, som exploderat sedan USA förklarat krig mot terrorismen. Utan kritik från ledande politiker eller media i Väst, och med kritik främst från demoniserade Ryssland och Iran
* USA har lyckats att demonisera att generellt Ryssland på mycket osakliga grund
* Dominerande media går närmast unisont USA:s ärenden.
* Man har lyckats få med Väst på olagliga sanktioner mot bl.a Ryssland
* USA har lyckats att tillsammans med EU stödja en fascistinfluerad statskupp i Ukraina som helt tigs ihjäl av vanliga media och etablerade politiker.
* USA har lyckats stärka Nato och inringningen av Ryssland och Kina
* Förhållandet till Israel är fortsatt bra, och Israels kärnvapen-innehav får varken kontroll eller protester.
* Förhållandet till Iran är oförändrat dåligt, men USA har lyckats få stöd för beslut som hindrar bara Iran att fritt utveckla kärnenergiprogram. Nu finns protester mot Trumps och neocons tankar att skrota avtalet.
* Man har lyckats få stort stöd i sin politik för att hindra Nordkorea att vidareutveckla sitt kärnvapenprogram.
* USA har lanserat en ny och aggressiv kärnvapenpolicy (NPR, Nuclear Posture Review) som ökar risken för krig, utan påtagliga protester bland allierade i Väst.

Skriften 13-247x350
* Ekonomiskt har ojämlikheten ökat i USA, men inga stora protester sker mot detta.
* USA:s andel av världsekonmin, några siffror * BNP i världen 75 biljoner. Ryssland 1,3 biljoner dollar. USA 18,6 biljoner, EU 16,4 biljoner och Kina 11,2 biljoner.
* Köpskraftsjusterat BNP (PPP). Världens BNP 120 biljoner.
Ryssland 3,4, Kina 21, EU 20,3, USA 18,5, och Sverige 0,5 biljoner.
* Köpkraftsjusterat BNP/person Ryssland 25 000 dollar. USA 56 000, Sverige 48 000, Kina 14 000 dollar. USA:s andel av BNP var alltså c:a 25 %, jämfört med 24 % 1980, 26% 1990, 31% 2000, 23 % år 2011. (Källa:UNCTAD)
* År 2010 hade 80 procent av världens 1400 största företag sina huvudkontor i USA, Japan, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Nolan P, Zhang J. Global competition after the financial crisis. New Left Review 2010;64:97-108.
År 2015 fanns 53 av världens 100 största företag i USA, efter en ökning från 42 företag år 2009. http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/top100-market-capitalisation.html
* Dollarn kvarstår som enda världsvaluta. Jag tror att detta är USA:s potentiellt största Achillesväg. Kina kan tyckas ha målat in sig i ett hörn genom sitt stora dollarinnehav – men kan medvetet ta en stor valutaförlust om man anser det nödvändigt. Kinas valuta viktas numera in i IMF:s valutakorg, vilket är ett stort framsteg för Kina, men ännu med blygsamma cirka 11 % vikt, mot cirka 42 % för dollarn och 31 % för euron. Och BRICS´ planer på en ny världsbank och världsvaluta har ännu bara fått ett marginellt genomslag, och en alternativ valuta dröjer uppenbarligen.
* USA har kvar sitt dominerande inflytande i Världsbanken, IMF och FN går tydligt USA:s ärenden som regel.
* Militärt är USA fortfarande starkast
och rustar upp sitt kärnvapenprogram utan nämnvärda protester. Och man har fått allierade att svälja demoniseringen av Ryssland och rusta upp.
kina-usa-konflikt

II. Sedan omkring 3 år har dock USA:s ställning i Mellanöstern försvagats genom främst Rysslands framgångsrika, legala insatser i Syrien i samarbete med Syriens regering och Iran främst. Turkiet har närmat sig Ryssland och man samarbetar i fredsprocessen. Ryssland har förbättrat relationerna till Egypten och Saudiarabien och har också ganska bra relationern till Israel. Detta hindrar inte bedömningen att USA:s ställning i Mellanöstern är starkare än för 15 år sedan.
* Och vi ser tydlig framväxten av en ny bipolär världsordning via Kina och dess samarbete med Ryssland och andra stater i BRICS, Shanghai Cooperation och särskilt One Belt Road. Dollarns ställning kan allvarligt försvagas. Säkert ser många politiska och militära strateger i USA detta och bedömer att konkurrensen från denna konstellation ökar hela tiden.
Putin och Xin Jinping original
Detta tror jag är en tillräcklig stark faktor för bedömningen att risken för storkrig har ökat. Säkert tänker många av de tongivande politikerna och medlemmarna i USA:s härskande klass att främsta sättet för USA att motverka denna utveckling är genom krig. Ju förr desto bättre – innan motståndaren är starkare.
Om inte kan opponenter inomlands och utomlands bli spakare då USA uppträder hotfullt, medan de som står på sig (Putin?) kan förlora mark…
Och då det gäller att starta orättfärdiga krig är USA oustanding – ingen konkurrent finns!

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , ,
i, , , , , , , , , , ,


15 svar till “Har USA:s ställning i världen försvagat eller förstärkts? Varning för optimism!”

 1. Att USA kommer att gå under är det inget tvekan om. En glittrande koloss som döende inifrån. Vänta bara tills den första gnistan, sedan kommer att gå fort, väldigt fort.

  https://www.counterpunch.org/2018/02/08/poverty-american-style/

  Alternativet folket reser sig och befriar USA från dess ockupanter (Wall Street, AIPAC etc,). Här en sida av denna kletiga parasit som håller ett fast grepp om landet

  http://21stcenturywire.com/2018/02/06/a-to-guide-top-anti-russia-think-tanks-us-funds/

  Det ockuperade USAs alltmer bisarra beteenden förebådar gryningen av ÖDELANDET

 2. Av Gordon Duff, Seniorredaktör Veterans Today – 8 februari 2018
  Från intelligensavlyssningar bekräftades: I förra veckan gjorde Trump dessa två saker: Han inledde en B52 mattbombningskampanj mot civila i Afghanistan.
  Han beställde amerikanska Navy Seal-lag för att sätta ner ett ryskt krigsplan över Syrien med hjälp av avancerad mark till flygmissiler. En SU 25 skjuts ner och den ryska piloten dog i handen för att kämpa mot amerikanska backade al-Qaida-fighters. Trump har beställt, i Dier Ezzorprovinsen i östra Syrien, fullständigt amerikanskt stöd för ISIS-krigare som återstår omgivna i öknen- och i fickor längs Eufratfloden. Amerikanska luftstöd, inklusive Apache-, C130- och A10-flygplan har blivit överfört som luftstöd för ISIS. Detta bekräftas. Trumps handlingar drivs främst av hans försämrade situation i Washington och den amerikanska ekonomins överhängande sammanbrott. Dussintals anklagelser förväntas i Washington och Trump har redan korsat linjen till obstruktion av rättvisa, vilket förutspåddes för länge sedan. I mellantiden har Saudiarabien nästan försvunnit från kriget i Syrien och slickat såren. USA har avsiktligt drivit kurdiska styrkor till arabiska regioner i Syrien i ett försök att orsaka fortsatt strid. Ryssland, Iran och Turkiet, som arbetar i konsert, måste ta itu med denna fråga.
  Det är troligt att president Putin äntligen förstår att Trump är galen. I slutet av denna väg kommer Ryssland att flytta sina styrkor tillbaka till Syrien och leda vägen att återta Idlib-provinsen. Det kommer att avsluta kriget. Ryssland, Iran och Turkiet, som arbetar i konsert, måste ta itu med denna fråga.

 3. Ja, så ser det ut ja. Bankirerna och Pentagon tycks vara en oslagbar kombination. Vad som inte framkommer i debatten är att USA har begåvats med en ”ny” religion. Den kristna sionismen. Som lusläser GT och finner att ett europeiskt folk har rätt att bygga ett Israel över stora delar av Mellanöstern. Ideologin gäller också rätten till Ukraina inklusive Krim. Och precis som i Palestina står folkviljan i vägen för högre makters regionalpolitiska planer. Den nya religionen förutsätter Nato-baser på Krim. Med kärnvapenbestyckade Nato-ubåtar i Svarta havet. Östersjön är sedan länge ett innanhav för den kristna sionismen med ryska storstäder inom skotthåll. Nato-ubåtar i Stilla havet och Norra ishavet har förmodligen andra uppgifter. Om vi tittar på USA förefaller landet vara väl skyddat med tusentals mil till fientliga kärnvapenstater. Det tycks vara lätt att glömma att USA:s storstäder ligger nakna och inbjudande vid USA:s kuster. Enkla mål för fiender som patrullerar djupen. USA är naturligtvis djup hatat av stora delar av mänskligheten, inklusive många människor i västvärlden demokratier. Hur ser det då ut i USA? Efter 100 år med kriminell bankverksamhet, orättfärdiga krig, avsaknad av elementär sjukvård mm har den kristna sionismen ett ohotat inflytande över USA:s befolkning. Allt tycks vara möjligt. Inreseförbud för människor från vissa länder. Är man israel eller släkt med Usama bin Laden är det röda mattan, feta kontrakt och militär eskort som gäller.

 4. Ang. USAs ställning i världen:USA har 1000 militära baser och viktiga installationer i världen.
  I det område som nu är aktuellt, nämligen Syd-Korea är antalet USA-baser, 83st.
  I det närliggande Japan är antalet militära USA-baser 130. På den lilla ön Guam, finns idag 31st USA baser.
  Med baser avses alla slag av militära system och installationer som möjliggör USAs krig.
  Detta enligt professor Catherine Lutz,2009,The Bases of Empire,2009 och Base Nation, professor,David Vine, 2015.

 5. Varifrån kommer detta förbannade önsketänkande så fort Vita huset gubbar snubblat någon stans ? Det som är reaktionärt faller nästan aldrig lätt. Det försvarar sig med galningens tilltro till sina chanser. Gjorde inte naziTyskland det ? Bara för att ta ETT exempel. Så lätt blir vi inte av med den sjuhövdade hydran. Är önsketänkandet bara en advokatyr för att inte vilja göra något ? Av mina gamla medkombattanter från det yviga 70-talet är det ett fåtal som strider vidare. Dom andra är salongsradikala. Läser en och annan bok som gör att dom anser sig bildade och radikala. Men det hjälper ju inte rörelsen . Man måste göra något också. Det är här det brister. Inte bara snacka ; jag vet det där, jag håller med er, jag kan ” ( den som snackar på det sättet vet inte, håller med oss så länge det inte blåser upp, kan inte frågorna annat än på ett ytligt sätt) .

 6. Varningen för optimism måste riktas till dem som tror att faran för krig minskar om USA försvagas. Jag är rädd för att det är tvärtom: det är ofta för att häva svaghetstillstånd som imperialistmakter startar storkrig, t.ex. Hitlertyskland 1939.

  • Men USA försvagas på vissa viktiga områden, t.ex. inom ekonomin. USA ser nog med oro och kommer att bekämpa Kinas One-Belt Road. Ett bakslag i Syrien är tydligt, fast USA arbetar fortfarande för regimändring.

 7. För mycket optimism? Dum fråga. Jag kan inte se någon optimism överhuvudtaget beträffande världsläget idag. Att USA är en stat på nedgång är alla överens om. Tyvärr är en sådan stat kanske farligare än nånsin, eftersom den förfogar över världens starkaste krigsmakt med baser överallt i världen. Och den frestas att agera i desperation med angreppskrig. Det är ju så USA redan nu agerar, systematiskt. Trump är ett levande bevis på det. Snarast övertydlig. Ingen supermakt lämnar ifrån sig makt frivilligt. Och USA är fullt kapabelt att dra med sig resten av världen i en krigskatastrof. Ett krig i Europa på säkert avstånd kan mycket väl ligga i pipeline, som det heter.

  • Med optimism menade jag överdriven optimism över upplevelsen av USA:s nedgång. Jag ville visa dels att USA fortfarande är mycket starkt och menar att en del optimistiskt överdriver storleken av nedgången. Men det är en relativ nedgång inom delar av ekonomin.
   Håller med om att ett imperium som upplever sig försvagas kan vara särskilt benäget att till krig. Och detta ser vi i USA nu. Medan etablerade politiker och press i Väst blundar…

 8. Tar man ”detaljer” som att USA inte vunnit ett krig mot kapabla motståndare sedan 1945 (Grenada och Panama kan knappast räknas) visar det knappast på oövervinnerlig styrka. Militärbudgeten är visserligen enorm, men hur mycket ”bang for the bucks” ger den egentligen? Den ser mer ut som ett sätt för militärindustrin att plundra statskassan. Det betyder ju inte att USA:s militär är ofarlig, men efter väldigt många års krig mot lättbeväpnade afghaner kan man ju undra hur det är med förmågan att vinna mot bättre utrustade och disciplinerade motståndare.

  En ensam kris sänker inte USA, om däremot ett flertal kriser på olika områden slår till ungefär samtidigt (militärt, ekonomiskt, kulturellt, ekologiskt) är det något annat. Särskilt om samhällsklimatet i landet är så förvirrat och splittrat att det inte går att ingripa effektivt och lösa problemen. – Det är väl så att man inte i förväg kan förutse när en avgörande kris (som franska eller ryska revolutionerna) inträffar. Däremot kan man i efterhand se att det var ju så gott som självklart att det måste bli en dödande systemkris. Och det finns ju risken att ledande grupper i USA försöker med sista desperata åtgärden för att rädda sin makt: dra igång ett storkrig.

 9. Både Martin Gustavsson – (Vetenskapliga partiet) och jag saknar nog tillräckligt med kompetens, för att avgöra om Veterans Today verkar vara en trovärdig källa.
  Veterans Today.. February 10, 2018.. By Gordon Duff, Senior Editor
  https://www.veteranstoday.com/2018/02/10/breaking-syrian-air-defense-downs-one-israeli-jet-damages-others/

  Redaktörens anteckning: Vi har verifierat kraschen av en israelisk F16-träff över Syrien men kraschade inom israeliskt ockuperat territorium. Den syriska militären har slagit åtminstone ett israeliskt F-16-vapenplan som angrep positioner inom syriska territoriet, med sina två piloter som kastar ut. Syriska staten TV citerade en syrisk militär tjänsteman som säger att syriska flygförsvaret hade svarat på israelisk ”aggression” mot en armébas i centrala Syrien. Minst ett israelisk F-16 slog det och gick ner i lågor och rök. Den israeliska militären bekräftade att krigsplanen hade gått ner i norra Israel och att de två piloterna hade överförts till sjukhuset.

 10. Ett israelisk F-16-stridsflygplan har skjutits ner av syriska militären. ”Det här är en dramatisk utveckling”, säger Al Jazeera som rapporterar från Libanons huvudstad Beirut. En israelisk ”aggression” riktade sig mot den syriska armébasen i den centrala delen av landet. ”Israel har genomfört dussintals attacker under det senaste året. Det här är för första gången en syrisk militär har skjutit ner ett israeliskt flygplan”.
  http://www.aljazeera.com/news/2018/02/israel-shot-iranian-drone-syria-180210053946323.html

  För övrigt.. Den nordkoreanska delegationen anlände i söder på Kims privatflygplan på fredag via Incheons internationella flygplats för att delta i öppningsceremonin i Pyongchang Vinter-OS där Seoul och Pyongyang representeras av gemensamma lag. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har förmedlat en sällsynt inbjudan till Sydkoreas president Moon Jae-in för att besöka Pyongyang.
  http://www.aljazeera.com/news/2018/02/north-korea-kim-invites-korean-leader-pyongyang-180210090851115.html

  Den sydkoreanska presidentens talesman, sade vid en presskonferens i Seoul på lördag att den nordkoreanska delegationen överlämnade inbjudningsbrevet vid ett möte på hög nivå möte på presidentpalatset i Seoul. ”Ordförande Kim Jong Uns sändebud lännade brevet som uttryckte en vilja att förbättra relationerna. Budet levererade också ett meddelande från Kim Jong-un att han är villig att träffa president Moon Jae-in inom den närmaste framtiden och att han hoppas att president Moon besöker norr vid en bekväm tidpunkt”, sade presidentens talesman. Presidenten svarade genom att säga att de båda sidorna borde arbeta för att upprätta de rätta förutsättningarna för att förverkliga mötet, enligt talesmannen. ”Moon säger att även om han är angelägen att återuppta interkoreanska relationer är dialogen mellan Förenta staterna och Norden avgörande”.