Glöm inte västvärldens ansvar


Vi har här behandlat olika aspekter på flyktingfrågan, senast 26/9 då jag återgav en artikel i Sydöstran av pensionerade sjuksköterskan Ulf Bjerén ”Ryssland största flyktingmottagaren i Europa”. Vill nu presentera en annan viktig artikel i frågan, denna gång av pensionerade barnläkaren Leif Elinder. Hans artikel publicerades 25/9 i Uppsala Nya Tidning (UNT):

Varje diskussion om västmakternas inklusive Sveriges ansvar för flyktingströmmarna lyser med sin frånvaro, skriver Leif Elinder, samhällsdebattör. De skäl som våra politiker framför för att vi ska ta emot fler flyktingar är alla bra. Ändå saknar de trovärdighet. Varför? De talar inte om hur det ska gå till i praktiken, det vill säga hur man ska kunna lösa flyktingmottagning, integrering och få väljarna att långsiktigt ställa upp på en stor invandring.
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

* De talar inte om hur vi ska stödja de flyktingar som befinner i närområdet, det vill säga där de mest utblottade befinner sig.

* De talar inte om svagheterna med den ”asylrätt” som vi nu tillämpar. Det handlar om ett regelverk som i princip bara godkänner flykt från krig och förföljelse och som försummar humanitära skäl som till exempel avsaknad av boplats, brist på drickbart vatten och livsmedel. Det handlar om brister som leder till hunger, svält, infektioner, sjukdom och död.
Medelhavet flyktingar
* De talar inte om att vår ”asylrätt” – i situationer av massflykt – är mycket svår att upprätthålla på ett principfast, logiskt och humanitärt sätt. Asylrättens reglementen resulterar i långdragna juridiska processer, som är svåra att avgöra, som lätt kan manipuleras, som är kostsamma och som tillåter att tekniska formaliteter framför humanitära skäl i slutändan fäller det avgörande beslutet. Det kan ta över ett år innan ett enskilt ärende är avgjort. Det handlar om kostnader på hundratusentals (i bland miljontals) kronor som kanske ändå resulterar i att Migrationsverket avslår en ansökan och tvingas engagera polismyndigheter för att försöka verkställa en avisning. De är ett högt pris att betala och framför allt humanitärt. Vi måste fråga oss om inte resurser till nödställda kan användas på ett bättre sätt. Hur många föräldralösa, hemlösa och utsatta barn (som till exempel efter jordbävningen i Nepal) skulle vi kunna hjälpa för de resurser vi nu lägger ut för att avgöra ett enda asylärende?

* De undviker att tala om antalet flyktingar vi kan ta emot, om totalkostnader och om hur dessa rättvist ska fördelas.

* Framför allt undviker politikerna att tala om flyktingkrisens orsaker och vad vi bör göra för att undanröja dessa. Varje diskussion om västmakternas inklusive Sveriges ansvar för flyktingströmmarna lyser med sin frånvaro.
humana-villkor-asylratten-god (2)
* Vi visar empati för flyktingar som befinner sig i vårt närområde och vars umbäranden media presenterar på bild. Men vi gömmer bort de miljontals flyktingar som befinner sig i sina hemländer eller i närområden och som inte kunnat eller haft råd att fly till Europa. Det handlar om en hjälp för att överleva svält och kunna stå upp mot IS och terrorism.

* Humanitära skäl borde vara viktigare än så kallad rättssäkerhet. Långsiktighet borde vara viktigare än opportuna utspel. Flyktingvågen utarmar bombhärjade länder i Mellanöstern på det värdefullaste de har – det vill säga utbildat folk nödvändiga för återuppbyggnaden.
EU imperialismen imagesCAG76REP

Det handlar om ett Europa som med ena handen direkt eller indirekt medverkar till att låta suveräna staters suveränitet krossas samtidigt som det med andra handen erbjuder ett relativt fåtal av flyktingarna en oviss framtid som underklass.

intressant.se ,
Syrien, , , , , , ,

Sydöstran UNT Guardian DN 27/9 Press TV 21/9 Counterpunch 23/9 Ryssland planerar flygattacker mot ISISRyska uttalanden 24/9 Foreign Policy SR Bo-Inge Andersson 25/9 Pål Steigan 19/9
Blogginlägg 13/9 Ryssland hjälper Syrien New York Times 17/9 Opednews


Ett svar till “Glöm inte västvärldens ansvar”

  1. När det gäller att betrakta nöd och elände på avstånd så har det för länge sedan utvecklats till en normalitet, ja rent av underhållning. Vi har ju studerat palestinierna i deras reservat under en mansålder och precis som det var i USA en gång i tiden är det invandrarna som vid landstigningen erhåller medborgarskap och förses med alla rättigheter medan landets befolkning ställts vid sidan av alla rättssystem. Den rådande ordningen betraktas inte bara som normal, den har gett och ger goda möjligheter till framgångsrika karriärer i våra västerländska samhällen. Det märks ju, inte minst, inom media och politik. Vi är alltså väl förberedda för de bombkampanjer vi ser i världen idag, men vi är inte beredda på att inlåsningen av offren inte fungerar oklanderligt på alla håll.
    I Norge pågår en diskussion om beslutsgången vad gäller Norges insatser under kriget i Libyen. Krav på riksrätt mot ansvariga politiker framförs på bl a Pål Steigans blogg. Hur togs besluten om svenskt deltagande i förstörelsen av Nordafrikas rikaste och mest välmående land?