Glädjande – Socialistiska läkare på G!Frågan om privatisering i vården har jag inte behandlat här -ännu, däremot i bloggen ”http://aromelsjö.se”. Jag har även medverkat i en debattartikel i DN Debatt, Stockholmsdelen med min gode vän med dr. Jan Halldin som primus motor; Jan är den läkare som mest argumenterat mot privatiseringar, i Läkartidningen, DN, SvD och i Aftonbladet. Vårt inlägg i DN ledde förresten till snabbt motinlägg av Filippa Reinfeldt & Co. Nu skrivs inte detta främst för att lyfta fram mig och/eller Jan.

Jag vill här kort presentera ”Socialistiska Läkare”, som bildades för ungefär för 2 år sedan, inte av gamla stötar som Jan Halldin, Gunnar Ågren och jag (fast vi är med), utan av unga medicinare i 20-årsåldern. Socialistiska läkare framträdde på Socialistiskt Forum 2010 i ett knökfullt rum med 60-70 deltagare. Vid fjolårets Forum var det minst dubbelt så många och vi fick dela upp oss på 3 rum i stället för ett. Vi ”i den äldre generationen” är ibland oroade över, och klagar kanske rentav på bristande samhällsengagemang hos de unga. De flesta unga tycks hellre gå och lyssna på Lady Gaga än demonstrera i Ojnareskogen, än så länge. (Man kan förstås både digga Lady Gaga och demonstrera i Ojnareskogen). Men i sanningens namn, igår hörde jag i förbifarten på radion att unga i förorten börjat engagera sig för att deras och förortens intresen ska tillgodoses bättre. Man ska verkligen inte dra alla över en kam.

Plattformen
Socialistiska Läkare kan ses som en enhetsfront av de som subjektivt anser sig vara socialister – en styrka, ovh ibland sannolikt en svaghet. Den politiska plattformen inleds på följande sätt:

”Socialistiska läkare är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi strävar efter ett samhälle som oavsett klass, etnicitet, kön, religion, sexualitet, könsidentitet eller funktionshinder är rättvist, jämställt och jämlikt. Vi är därmed en feministisk förening. Vi företräder inte en specifik socialism, utan snarare en mångfald av socialism(er). Det vi har gemensamt är kritik mot klassamhället och de konsekvenser för människors hälsa som detta samhälle medför.

Ett av de viktigaste verktygen för att skapa ett rättvist samhälle är en god och jämlik hälso- och sjukvård. En god hälsa är en grundförutsättning för att kunna delta aktivt i samhället, trygga sin försörjning, studera, arbeta och ha en meningsfull fritid. Därför är det oroande att hälsoklyftorna mellan olika klasser och sociokulturella grupper ökar i Sverige.
Socialistiska läkare samarbetar i sakfrågor med organisationer eller personer som delar föreningens grundläggande värderingar.”
Man har bl.a. följande paroller:Folkhälsa, hälsa för alla;För en offentlig och likvärdig vård utan vinstintressen;Arbetsplatsdemokrati och Papperslösas rättigheter och internationell solidaritet.

I eftermiddags kom Nyhetsbrevet för september:
I Stockholm arrangeras en Demonstration för en Välfärd utan Vinst 17 september
Man kan hjälpa till med flygbladsutdelning Måndagen 10/9, Tor 13/9, Mån 17/9
(under morgonrusningen). För mer info kontakta valfardutanvinst2012@gmail.com

Papperslösas rätt till vård
Theo och Rebecka från socialistiska läkare var på Rätt till vård-initiativet http://www.vardforpapperslosa.se den 31/8. De skriver ”Det finns mycket spännande att säga om det mötet, men kortfattat så är alla som arbetar med frågan missnöjda och frustrerade. Barn får rätt till vård men inte deras föräldrar. Vad innebär vård som inte kan anstå egentligen? Hur ska vi bemöta förslaget när det kommer ut på remiss? Hur ska vi kunna skapa opinion i frågan och få politiker att förstå att förebyggande hälsovård sannolikt är billigare än det ”fixa det akuta” system som man bygger upp nu?”
När man som läkare och medlem får ett nyhetsbrev som detta (med en hel del aktiviteter också i Malmö/Lund, Uppsala, Göteborg och Umeå) blir man både stolt, glad och hoppfull!

Var finns ”Socialistiska ingenjören/bibliotekarier/socionomer/biologer”?


i , , ,, , , , , , , , , , ,

Socialistiska läkare Gemensam Välfärd DN Debattartikel Halldin & Romelsjö 18/4 Socialmedicinsk Tidskrift


8 svar till “Glädjande – Socialistiska läkare på G!”

  • Jag är inte rätt person att kommentera detta. Dels har jag inte varit i diskussioner om den politiska plattformen och dels har jag inte engagerat mig i frågan om vad är feminism är. Men jag ska föra frågan vidare till Socialistiska läkare.Wikipedia ger en mycket vid definition: ”Feminism är en samling rörelser som syftar till att definiera, upprätta, och försvara kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.”

   • Med tanke på att kvinnorna är 50% fler än männen på läkarutbildningen på KI så kanske det vore dags att försvara mäns politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.

    • Kan väl var på sin plats den dagen mäns politiska, ekonomiska och sociala rättigheter visar sig vara klart sämre. Att kvinnorna är 50% fler på läkarutbildningen på KI är dock inte underlag nog för att dra sådan slutsats.

     • Trams. Jämlikhet måste kämpas för var det än finns ojämlikhet. Sexism mot män kan inte rättfärdigas med att det finns mer sexism mot kvinnor.

      • Det stämmer bra att du tramsar och gör om och om igen. Att dra slutsatsen att det råder sexism mot män bara för att det är 50% fler kvinnorna på läkarutbildningen på KI är… ja just det trams.

 1. Tack! Det var en trevlig nyhet att höra om människor som bryr sig om varandra istället för att ’slåss och kriga’. Speciellt roligt att initiativet kom från ’ungdomar’, som man trodde var sedan länge förlorade för den sortens engagemang och känslor. Kanske är det mellangenerationernas ignorans och arrogans som lett fram till att ungdomarna åter börjat engagera sig? Hoppas att det är en ny fas och att fler unga kommer att engagera sig i frågor som rör oss alla, utan att i första hand se till egna utan även omgivningens intressen.

  • Ja, hoppas verkligen det. Man borde spåra/bevaka rapporten i måndags på radion om ökat engagemang i lokala frågor i förorter i Stockholm.