FRA nyckelspelare i internationell övervakning medan NATO övar i Östergötland


Vi svenskar har väl all anledning att sträcka på oss (hur gör man?) och känna oss stolta en dag som denna.
Inom loppet av 3 dagar har landet haft äran att dels motta USA:s president, tillika ledare för en brutal krigsmakt som i strid med FN och internationell rätt för krig, som sedan 2011 aktivt stödjer rebeller i Syrien och därmed förstärker terrorismen, som ger tjänstemän absolution för begångna krigsbrott i USA, som utan demokratisk insyn beordrar drönarattacker – och dels har vi igår fått reda på att vår stolta FRA (Försvarets Radioanstalt) spelar en nyckelroll i spioneriet på enskilda människor, regeringar och organisationer.
FRA logotyp

På radion har man under gårdagen kunnat höra en engelsk expert, Duncan Campbell, påstå detta vid en utfrågning inför EU-parlamentet. Carl Bildt vill varken bekräfta eller dementera, ”då man inte kan dementera varje detalj”. Han menade att Campbells uppgifter ”inte ger större förtroende” och att han ”inte verkar veta så mycket”, en billigt, Bildigt sätt att försöka minska källans trovärdighet på osakliga grunder. Men Campbell är en känd expert inom området sedan länge. Han skrev för 10 år sedan en rapport om PRISMs föregångare Echelon till Storbritanniens regering. Enligt Campbell är Sverige den viktigaste samarbetspartnern till Storbritannien (och USA) av de länder som inte har engelska som hvudspråk, dvs. viktigast av så gott som alla länder i världen! Kanske var det sådant som Obama och Reinfeldt talade om vid sina möten – hur ska man effektivare övervaka medborgarna.
Carl Bildt imagesCAFRCMUO

Dagens Nyheter påtalar i en stort uppslagen artikel ”FRA:s utbyte med USA granskas inte” att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) ”inte genomfört någon särskild granskning av FRA:s samarbeten med främmande makt trots att det gått fem år sedan FRA-lagen klubbades igenom”. Denna lag utökade FRA:s hemliga mandat kraftigt.

Guardian och New York Times rapporterade igår att NSA och dess brittiska motsvarighet GCHQ lyckas knäcka krypterade koder avsedda för att skydda e-mail, bankuppgifter och medicinska journaler för hundratals miljoner människor. En grupp inom GCHQ arbetar för att utveckla sätt att komma in i den krypterade dataöverföringen för de ”fyra stora” Hotmail, Google, Yahoo och Facebook. Och detta är ingen ny verksamhet. Ett 10-årsprogram mot krypteringsteknologi gjorde ett genombrott år 2010, vilket gjorde att man kunde komma över betydligt större mängder data.

Det är i denna verksamhet som FRA är en nyckelspelare! FRA kan särskilt avlyssna trafik från Ryssland och de baltiska staterna och föra den vidare.
Metoderna är väl utvecklade. Enligt Guardian satsar USA närmare motsvarande 1 700 miljoner kronor på att i samarbete med high-tech-bolag bygga in svagheter i krypteringsprogram och i säkerhetsprogram. Detta utförs möjligen av en grupp anti-demokrater som kan ha selekterats fram av likasinnade.
obama-prism

De som vi väljer i demokratiska val med några års mellanrum ser tydligen till att odemokratisk verksamhet frodas och döljs. Och deras chefer och politiska ledare gör som så ofta – de ljuger. Vem blir inte indignerad över detta?
Vår demokrati är alltför bristfällig till följd av detta och allt annat hemlighetsmakeri och då den centrala samhällssektorn – ekonomin och naturtillgångarna – inte är under demokratisk kontroll utan har utvecklats för att ge största möjliga vinst hos ett litet, litet fåtal efter beslut utan demokratisk insyn.

Sverige strider i NATO.
Sverige hjälper USA inte bara med avlyssning av Ryssland utan står så nära formellt medlemsskap i krigorganisationen NATO som möjligt. I realiteten är Sverige med. I förgår inleddes den stora NATO-övningen ”Northern Coasts” i södra och mellersta Östersjön med soldater, stridsfartyg och flyg från 12 NATO-länder samt Sverige, Finland och Österrike som är medlemmar i NATO:s partnerskap för fred, PFP. Sveriges militära utrustning och nya JAS är anpassade till NATO-standard. Sverige deltog och deltar i NATO:s folkrättsvidriga krig i Libyen och Afghanistan. I snart 20 år har opinionsundersökningar av institutet SOM i Göteborg visat att andelen svenskar som är mot NATO-medlemsskap pendlar mellan 41 och 49 %, medan 15-24 % är för detta. NATO-anslutningen har skett gradvis utan större offentlighet och debatt. Vid den senaste SOM-undersökningen var 17 % för NATO-medlemsskap och drygt 2,5 gånger fler 45 % var emot.
Erik Snowden untitled

Sverige bör fjärma sig från USA:s politik!
Trots att jag bott ett år i Kalifornien, USA, har en hel del släkt där och vanligen trivs bra vid mina besök där (är alls ingen USA-hatare) har jag kritik mot USA:s politik, som egentligen bestäms av den lilla härskande klassen där.
* USA är det i särklass mest krigiska landet efter andra världskriget
* USA har stött genomfört eller stött statskupper i flera demokratiska stater, och stött eller etablerat fler diktaturer än något annat land
* Landets regering stödjer alltså inte traditionell demokratin i sin utrikespolitik – det är undantag.
* Man har använt kemiska vapen i Irak
* USA har inlett brutala krig i Irak, Libyen (via NATO) och Afghanistan, antingen i strid med FN-stadgan eller genom en väldig utvidgning av givet mandat (Afghanistan och Libyen)
* Man har sedan 2011 stött rebellerna i Syrien ekonomiskt och med vapen via ombud (”unconventional warfare”) i strid med FN-stadgan, vilket förstärkt terrorismen
* USA planerar att angripa Syrien i strid med FN-rätt och egen befolkningsopinion (9 % i USA för krig och 60 %), vilket skulle stärka al-Qaidas grupper i Syrien och världen
* USA stödjer Israels bosättnings- och apartheidpolitik
* Man stödjer i praktiken militärkuppen i Egypten
* Via NSA har man en intill nyligen hemlig övervakning av medborgarna i det egna landet, runtom i världen, av regering och institutioner.

* Demokratin i USA har minskat enligt jurister i USA eller rentav upphört (förre presidenten Carter)

* Människor som informerar om bristande demokrati och krigsbrott får fängelsesraff och jagas, medan de som ansvarar för kriget i Irak går fria.
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1

Några modesta paroller.
Bekämpa USA-imperialismen!
Nej till medlemsskap i NATO – klipp banden!
Lägg korten på bordet då det gäller FRA – av vikt för invånare både i Svrige och i andra länder!
Nobelpris till Snowden, Manning och Assange!


i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , ,

Guardian 6/9 DN 6/9Proletären DN 6/9 II Guardian 23/7 NY Times 7/9 DN:s ledare 28/7Senator Humphreys brev DN 25/7DN 2/7 AB 25/7 SvD 2 25/7 Socialpolitik USA-sanktioner Faderns öppna brev Troy versus Dulles DN 4/7SvD Jan Guillou 14/7Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Henrik Alexanderssons blogg Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  1 comment for “FRA nyckelspelare i internationell övervakning medan NATO övar i Östergötland

  1. 9 september, 2013 at 08:59

    Dagens Nyheter skriver med stor rubrik på sidan 1 ”Dokument visar: Här bryter FRA mot reglerna”. Siun (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten) har vid flera tillfällen kritiserat FRA. ”Man kan säga att Siun på punkt efter punkt har töjt på de begränsningar som staten ålägger myndigheter”, säger professor Wilhelm Agrell. ”Tekniskt utvecklingsarbete – det är bakdörren i lagen som ger FRA möjlighet att samla in och lämna ut obegränsat med data och andra länder” skriver DN.
    Inte alls överraskande. Agrell menar ”Regeringen har ingen kontroll över hur uppgifterna används”. Hur vet han det? Detta kan vara en medveten komponent i en svensk utrikespolitik inriktad på att liera sig så mycket som möjligt med USA, och vara dess springpojke då så önskas. Statsministerns uppträdande inför krigshetsaren Obama stämmer väl in i den bilden. Någon annan tolkning?

Comments are closed.