Förintelser – och förintelsen!


Idag är det Förintelsens minnesdag av förintelsen av judar under Andra Världskriget – en av flera förintelser
Föreslår att man omvandlar detta till ”Minnesdag över Förintelserna.”
Wikipedia skriver faktiskt ”En bredare definition inkluderar även naziregimens systematiska dödande av andra grupper, som romer, sovjetiska krigsfångar, polacker, civila sovjetmedborgare, homosexuella, handikappade, Jehovas vittnen och andra politiska och religiösa motståndare. Utifrån denna vidare definition skulle den totala summan av offer för Förintelsen vara mellan 11 och 17 miljoner människor
För att vidga perspektivet och ta fasta på historiska fakta.”
Med anledningen av dagen publicerar jag nu åter denna artikel som först publicerades för några veckor sedan.

Jag presenterar nedan den nya broschyren ”Förintelser – och förintelsen” av Folket i Bild/Kulturfront i Blekinge.

Förord av Ulf Bjerén, Folket i Bild Kulturfront, Blekinge:

”Auschwitz var den moderna, industriella tillämpningen av en förintelse, på vilken det europeiska världsherraväldet sedan länge vilade.” Sven Lindqvist, boken ”Utrota varenda jävel”, 1992
Sven Lindqvist Utrota varenda jävel
Auschwitz var ingen slutpunkt. Förintelserna, krigen och folkmorden fortsatte, nu oftast under ledning av Förenta Staterna. Algeriet, Korea, Sydostasien, Indonesien, Operation Condor i Latinamerika, Palestina… Det är några exempel ur efterkrigstidens historia.

Och efter millenniumskiftet krigen i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen. Miljoner döda, miljoner skadade, hela länder förstörda.

”Den globala våldssituationen är den hårda kärnan i vår existens”, sammanfattade Sven Lindqvist i sin bok ”Nu dog du. Bombernas århundrade”, 1999.

Men i allmänhetens medvetande är det som det aldrig hänt. ”Inte ens när det hände hände det” sa Harold Pinter i sitt Nobelprisanförande 2005.

Uppgiften är att tala så det hörs om de förintelser som pågår. Och också att skapa ett medvetande om den historiska tradition av förintelser på vilket det västliga världsherraväldet vilar.
En fredsopinion måste kräva ett slut på krigen, ett slut på stödet för krigen och ta ställning för de angripna offrens rätt att försvara sig.
Ty det är solidariteten med de förtryckta folken som möjliggör vår egen befrielse.

Att något bidra till detta arbete är syftet med utgivningen och spridandet av dessa Myrdal-texter. (Slut förordet)
Förintelser och förintelsen Annonsbild 03_01 (1)
Presentation av broschyren:
”Den som är antiimperialist bör … förstå att det inte är som en strid om antalet änglar som kan dansa på en nålspets att diskutera huruvida rätt ord på detta brottsliga massmord på europeiska judar under Andra världskriget ska nämnas som förintelse eller Förintelsen. Det är en allvarlig politisk realfråga”.

Så skriver Jan Myrdal i den debatt som fördes i Folket i Bild/Kulturfronts papperstidning och på dess hemsida i våras.
I två skriftställningar och i svar på motinlägg av Juliusz Brzezinski och Margareta Zetterström förklarar han hur ordet Förintelsen med versalt F och i bestämd form singularis dels används för att legitimera det genocida förtrycket av palestinierna och dels till att mörka det faktum (vilket också Sven Lindqvist påpekat i böcker på 1990-talet) att

Auschwitz var en tillämpning i den tradition av förintelser som det europeiska världsherraväldet sedan länge vilat på.


Och som i samtiden upprepas i ödeläggande krig i exempelvis Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Jemen med syfte att upprätthålla USA-imperialismens vacklande världshegemoni.
Myrdal föreslog att debattartiklarna skulle tryckas upp och så har skett i broschyrform, med tillägg av en tidigare publicerad Skriftställning på samma tema. Broschyren är betitlad ”Förintelser och förintelsen” och har getts ut av Folket i Bilds Blekingeavdelning.

Hjälp till att sprida som motgift mot desinformationen!

Ett ex. kostar 30 kronor.
Vid beställning av flera ex. är priset 20 kronor per broschyr.
Beställning kan göras på telefon 0455-17595 eller via mejl ulf@bjeren.se
FörintelsenEn av förintelserna
Egen kommentar och utdrag ur broschyren:
Vill apropå förintelser här bara påminna om denna artikel USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder
Jan Myrdal har beskyllts för att vara förnekare av Förintelsen, vilket är fullständigt felaktigt. ”Jag ifrågasätter inte folkmordet på judar” skrev han senast i Expressen i maj i år.

I broschyren skriver han bl.a.:
”Denna Hitlertyska brottslighet är helt klarlagd”…”Antalet offer kan och bör diskuteras”.

”Men den bestämda formen ”förintelsen” är politisk lögn också på ett allvarligare sätt. Den trollar inte bara bort den kejserliga japanska imperialismens samtidigt än större folkmord på det asiatiska fastlandet utan även sådant som det av Churchill 1943-1944 medvetet genomförda folkmordet i Bengalen på mellan tre och fem miljoner offer”.

Han ger sedan fler exempel på förintelser som folkförintelsen i Mexiko, conquistadorerna, britternas utrotande av ursprungsbefolkningen i Australien (tillägger här Tasmanien och Nya Zeeland) och förintelsen av indianer i Amerika.

Han skriver ”Hitlertyskland fortsatte denna kolonialismens och imperialismens normala och brottsliga folkmordspolitik” .

Jan Myrdal berättar också om egna erfarenheter ”Det Hitlertyska på etniska grunder genomförda massmordet på judar under Andra Världskriget var ett ohyggligt brott. ”Det var många i Sverige som inte ville tro när vi för sjuttiofyra år sedan började rapportera om det”.
”Många för mördande ansvariga militärer, administratörer, diplomater, jurister och publicister (de kapitalister som utnyttjade koncentrationslägerfångar inte minst) satt kvar på poster i Västtyskland eller rentvättades…”
Ännu när jag (Jan Myrdal) ledde en delegation till Auschwitz 1955 vågade inget av de erkända förlagen ge ut den brittiska krigsförbrytaråklagaren Lord Russel av Liverpools ”Hakkorsets gissel”.

Juliusz Brzezinski invänder främst mot att Jan Myrdal informerar om andra förintelser i sitt bidrag med titeln ”Myrdal förnekar och degraderar Holocaust”.

Margareta Zetterström klargör ”Själv fortsätter jag … att skriva Förintelsen i bestämd form och med stor begynnelsebokstav, av det enkla skälet att det är den vedertagna benämningen på Nazitysklands folkmord på judar. Det innebär inte på något sätt att jag förnekar andra folkmord.”

Jan Myrdal besvarar detta – men hur? Skaffa broschyren och läs!

Förneka inte Förintelserna!

i Andra om: Förintelser, ,
, , , , , , , , , ,


12 svar till “Förintelser – och förintelsen!”

 1. Det finns en skillnad mellan nazisternas utrotning av judar och imperialismens och kapitalismens utrotning av andra folkslag. Kapitalister ville åt urbefolkningens mark, landområden, naturråvaror, vatten, mineraltillgångar och arbetskraft. Så de placerade urbefolkningen i förintelseläger där de dog som flugor eller sköts eller gjordes till ’vita’. Men kapitalisterna gjorde dom även till arbetskraft. Denna arbetskraft bestod av slavar eller med en mycket dålig lön skulle de arbeta för kapitalismen, indianerna i USA gjorde detta senast på 70-talet när kapitalistiska bolag utvann uran i södra USA på indiansk mark varav flera insjuknade i cancer, även släktingar insjuknade. Det eftersom arbetarna tog hem stoftet i kläderna.
  Nazisterna hade enbart en orsak. Och det var att de ville utrota de som inte hade ariskt blod, var kommunister, var sjuka, hade en annan sexuell läggning och mm. Det är därför den här Förintelsen kallas för Förintelse med stort F. Nazisterna ville ha ett samhälle som de såg var det perfekta. Ingen skulle enligt nazisterna vara avvikande.
  ’Ty det är solidariteten med de förtryckta folken som möjliggör vår egen befrielse’. Det gäller även krigsoffren, flyktingarna, tiggarna och m fl som kommer hit. Men här har Myrdal och många andra skilda uppfattningar än vad jag har. De vill kasta ut dom.
  Vår solidaritet ska även inkludera de som kommer hit, det ryska förtryckta folket (nämligen arbetarklassen), flyktingarna i lägren i södra Europa och i MÖ, det kinesiska förtryckta folket (nämligen arbetarklassen) och med flera.

  • Jan Myrdal har rätt. Utrotningen av judar i Östeuropa var en del av ett större projekt: utrotning, fördrivande eller förslavande av den kvarvarande befolkningen. Redan vid förra sekelskiftet, dvs när Hitler bara var en småpojke, hade det sk. ”Alltyska förbundet” ett program för hur tyska lantbrukare skulle kunna ta över den feta jorden i öster.

   • Och Houston Chamberlain skrev samtidigt den för nazismen viktiga Foundations of the 19th century som spreds till en större läsekrets och samme Chamberlain var senare också behjälplig vid författandet av Mein Kampf.
    Thomas Carlyle och Bulwer Lytton hade långt dessförinnan ympat Tyskland med en imperialistiska rashatisk agenda och med ockulta rörelser som var bas för nazismen.
    Houstons kusin Neville räddade senare Hitler från hans generalers planerade kupp.
    Detta nämnt för att det visar på ett konsekvent agerande utifrån.
    Eftersom denna yttre påverkan aldrig nämns av de historiker som nämner det du tar upp kan man inte bortse från möjligheten att det orsakades av denna påverkan utifrån. I både England och Tyskland finns det motiv för att undvika att dra fram det.

 2. Allting befinner sig i rörelse. När massutrotningen av judar skedde i Europa tittade man åt annat håll. Kort efteråt ville man inte tala om det hela. Det vill säga när man borde ha gjort motstånd låtsades man om ingenting – detta borde kännas bekant från många andra sammanhang. – Och vad händer sedan ? Sedan när allting redan är på betryggande avstånd gör Hollywood det till en kassako. Publikens inlevelse är säkert genuin, men samtidigt har de som producerar underhållningen inte rena motiv. Termen ”Holocaust”, dvs. förintelsen, myntades långt senare och tjänade marknadsföringssyftet lika mycket som något annat.
  Och nu när de förtrycktas efterkommande blivit värsta sortens förtryckare går det inte att kritisera dem, för då är man antisemit och förintelseförnekare.
  Nazisterna behövde en syndabock. Hur starkt man trodde på sin ideologi är oklart. Man kunde ju berika sig en herrans massa på den judiska egendomen, rasmotiven var inte fria från girighetens. Samtidigt har kolonialmakterna inte massmördat enbart av ekonomiska skäl utan även av rasistiska, tänk Afrika och Indien, och ideologisk-politiska, tänk Korea och Vietnam.
  I dagsläget tjänar minnet av judarnas öde tyvärr ofta många andra syften än de föregivna. Det framhäver den egna moraliska förträffligheten samtidigt som den ger ett alibi att återigen titta åt annat håll. Historien upprepar sig. Miljoner dödas, tidigare i Fjärran östern och just nu i Mellanöstern i oprovocerade angreppskrig. Detta har man inte tid med eftersom man försöker minnas brott som skedde på farföräldrarnas tid. Och USA och Israel har en stående ursäkt att fortsätta med sin destruktiva politik i Mellanöstern. Och vilka oligarker är det som hårdast driver på en globalisering på finansindustrins villkor och äger de stora medieimperierna? Rätt många judiska oligarker eller hur? Ett anmärkningsvärt fenomen som är helt tabu.
  Även om det israeliska projektet blivit en bestående varböld som förpestar det internationella umgänget måste jag dock avsluta med att hedra dem för en bestående insikt, som ”liberaler och progressiva” världen över ständigt fumlar med. Israel tycks fortsatt minnas vad Andra världskriget handlade om. Kampen mot nazismen. Och vem besegrade nazisterna ? Den Röda armén.

  • Det spelar väl ingen roll vilken religion oligarkerna har? Oligark som oligark. Nu gör du samma sak som nazisterna gjorde när de pekade ut en viss folkgrupp som har en viss religion som giriga. Men de flesta av judarna är mycket generösa.
   Det finns ingen gen i folkgrupper som gör dom mer giriga eller att de begår mer brott än andra folkgrupper. Det finns faktiskt fler fattiga och generösa judar ur arbetarklassen än det är som är oligarker. I Sverige är de flesta oligarker lutheraner och protestanter.

 3. Javisst har kolonialmakterna haft rasistiska skäl (nazismen föddes ur kolonialmakten) men det var främst ekonomiska skäl som de satsade stora förmögenheter på att invadera länder, beslagta mark och naturråvaror och göra människor till slavar. De gjorde det inte för ’skojs’ skull. De ville ha en trefaldig förmögenhet eller mer tillbaka. Annars skulle de ju inte satsa stora pengar på det militära. De behövde en ideologi – rasismen – som tog ifrån dom empatin (se ’empati’ på Wikipeda) för den befolkning som redan fanns i landet. För imperialismen har inte råd (bokstavligen) med att vara empatiska till andra människor av andra raser, utseende, åsikter (här är det kommunister som har råkat illa ut) och med mera. Det kostar för imperialismen att erövra länder. Ingen kapitalist gör något utan att han/hon själv tjänar på det. Även kulor kostar pengar … De gör allt för girighetens ideologi – inklusive folkmord.
  Självklart har Hollywood spelat en stor roll på hur vi ser på världen idag. Inklusive på olika förintelser. John Wayne, Sylvester Stallone och med flera fick vara hur rasistiska och sekteristiska som helst när de mördade indianer, vietnameser, afrikaner, kommunister, latinamerikaner. Bara det tjänade kapitalismen.
  Särskilt John Waynes filmer är så rasistiska att jag inte kan förstå hur de kunde och fortfarande kan passera den svenska censuren. Om dom hade bytt ut indianerna mot judarna i filmerna så hade dom garanterat blivit förbjudna!
  Givetvis utnyttjar Israels kapitalistiska regering världens syn på judarna. De utnyttjar världens samvete för vad judarna har fått utstå i Andra Världskriget för att själva vara lika mycket nationalister som vad nazisterna var. Det var någon som sa i en dokumentär att han inte kunde förstå att ett folk som har blivit utsatt för nazismens förföljelse kunde begå en liknande förföljelse mot muslimer och andra folk (SVT dokumentär, där en rysk judisk man köpte ett fotbollslag i Israel och därefter köpte två muslimska fotbollsspelare till laget och som fick lagets supportrar bli mycket nationalistiska).
  Men vi får inte heller begå det stora misstaget att dra alla judar över en kam. Liksom det finns många bra muslimer så finns det lika många bra judar. Det är imperialismen som bär skulden för folkmorden. Nazismen är endast ett arv från imperialismen och kolonialismen.

 4. Trots två bloggar om Förintelsens minnesdag den 27 januari, har ingenting sagts om varför den firas just den 27 januari.

  Anledningen är att Auschwitz befriades av enheter ur Röda arméns första ukrainska [sic] front den 27 januari 1945. Min frus farbror var soldat i första ukrainska fronten och avslutade kriget med segern i Berlin.

  Uppmärksammades 27 januari i ryska nyhetssändningar igår? Naturligtvis, men det hade ingenting med Förintelsen att göra. Den 27 januari 1944 bröts blockaden av Leningrad, när Leningrad- och Volkovfronterna kunde mötas och öppna en järnvägsförbindelse med Moskva. Blockaden hade då pågått i 900 dagar och kostat livet genom svält och köld för omkring 1 miljon människor.

 5. När jag tänker Förintelsen så tänker jag närmast på antisemitism som man läste om både i skolan och ett ämne som verkar blivit mer och mer aktuellt de senaste åren. Men hur ser då antisemitismen ut idag och vart kommer den ifrån? Det talas ibland om de här nynazisterna men så många är väl inte dom och det lilla jag sett är väl inte antisemitism det första dom brukar uttrycka sig om? Det är lite mysko det här. Det är precis som något händer men i det fördolda och som inte tas upp i debatten.

 6. Jag menar judarna i Sverige nu klagar och känner sig utsatta men det framgår aldrig av vem. Bara att de är utsatta och känner sig attackerade sedan blir det tyst.

 7. Israeliska tidningen Haaretz skriver ”Polish parliament votes to criminalize any mention of Polish crimes during the Holocaust. The new law means a Holocaust survivor could be imprisoned for saying ”My father was murdered in a Polish concentration camp” – And this just for the International Holocaust Memorial Day.”
  Haaretz

  Svenska Yle ”Polen förbereder ett lagförslag som ska bestraffa personer som talar om ”polska dödsläger”. Israel rasar mot den polska lagen. Enligt det polska lagförslaget – som är ett tillägg till en existerande lag – kan en person som säger att Polen var skyldigt till nazistiska brott dömas till fängelse.
  Lagförslaget går nu vidare till senaten och ska sedan skrivas under av landets president, uppger nyhetsbyrån AFP.”
  Svenska Yle