Fascism – vad är det? Kommentar av Sven Hofman


I förgår kommenterade vi den aktuella debatten om SD är ett nyfascistiskt parti genom ett gästblogginlägg ”Är SD ett nyfascistiskt parti” av pseudonymen Sven Hofman. Baserat på statsminister Löfvén åsikt att Sverigedemokraterna (SD) är ett sådant parti. Sven Hofmans text var skriven i våras och fokuserade på Henrik Arnstads kända bok ”Älskade fascism”. Nu har jag nöjet att publicera en nyskriven kommentar till denna debatt av Hofman. Den lär fortsätta, inte minst som Löfven i Agena igår vidhöll sin bedömning av SD, under hänvisning av Henrik Arnstad, vilken diskuteras nedan. Man kan vara mycket kritisk mot SD:s politik utan att anse den vara fascistisk. En del av motsättningarna i debatten beror på att det finns olika uppfattningar om vad som är fascism – se nedan. DN skriver idag i sin ledare ”SD är en fara för Sverige”. Samma tidning har tigit om den fascistinfluerade statskuppen i Ukraina 22/2, samt fascismens starka ställning i Ukraina. Även Löfven tigit om detta, liksom alliansen. Enligt Dagens Industri idag vidhåller Arnstad (som ej är forskare) att SD är fascistiskt. Han har inte yttrat sig om fascismen i Ukraina.

På Aftonbladets kultursida söndagen den 7 december kunde man läsa att Sverigedemokraterna är ett ”nyfascistiskt” parti, med instämmande i Stefan Löfvens famösa DN-debattartikel dagen före. Och på Expressens konstaterar ”Tingstensexperten” Per Wirtén (de verkliga experterna, de som har forskat, är förstås Alf W. Johansson och Olof Petersson) att partiet, sitt namn till trots, inte är demokratiskt.
Löfven imagesCAAG5TCS

Löfven hänvisade i sin artikel till historiker och samhällsdebattörer som skulle ha kommit fram till att beteckningen ”nyfascism” är tillämpbar på SD. Men i fackhistorikernas främsta organ, ”Historisk tidskrift”, har Leo Kramár, författare till ”Rasismens ideologier. Från Gobineau till Hitler (2000), nyligen förintat samhällsdebattören Henrik Arnstads förvirrade skriverier om fascismbegreppet. Och i Anders Björnssons bok från förra året, ”Den krypande kontrarevolutionen”, finns också en uppgörelse med Arnstads och andras slappa terminologi rörande ”nyfascism”.

SD har gjort invandringen till sin enda fråga i den stundande valrörelsen. De säger sig vilja ha ned invandringen till Sverige till samma nivåer som i Danmark, Finland, Norge. Detta kan inte anses vara en extrem ståndpunkt, även om man inte skulle instämma. Men låt oss säga att vi hade ett svenskt politiskt parti som ville fyrdubbla den årliga invandringen till uppemot 400 000 – vad borde man då kalla detta? Ultranationalistiskt – eftersom Sverige på ett par generationen därmed skulle bli en europeisk stormakt?
Ukraina azov-brigaden-wolfsangel

Ungefär så grund är halten i propagandan om ”nyfascism”. SD har ett förflutet – det sade man tidigare om vissa damer, men de kunde vara anständiga för det. Vad som bör sägas är att SD veterligen inte har krävt några drastiska ändringar i den svenska författningen, inte attackerar och vill förbjuda fackföreningar eller andra för dem misshagliga organisationer, respekterar de parlamentariskt-demokratiska spelreglerna (det är andra som vill tumma på dem!), inte organiserar militanta garden, kräver att svenska soldater inte ska sättas in på främmande mark, önskar återinföra den militära värnplikten – det vill säga i en rad helt grundläggande frågor instämmer i ståndpunkter som andra svenska partier intar eller har intagit.

Fascism Arnstads bok imagesCAXZEMN2

Den reflexstyrda vänstern är återigen ute och cyklar på ett politiskt slagfält. Flera av dem önskar sig sannolikt en riktigt elak fiende så att deras egen militans ska få fritt utlopp. Man bör överrösta dem.


i , , ,, , , ,, , , , , , , , , , , ,

DN Debatt 6/12Internationalen om fascism Anna-Lena LodeniusDagens Industri 8/12 DN rescension av Arnstads bok av Olle SvenningDN 4/4 SvD bokrescension Aftonbladet rescension av Arnstads bok Knut Lindelöf 13/5 Annarkia 22/11 VarghjärtaDN Unga Sverigedemokrater vill ha Almqvist kvar DN Debatt 15/11 DN:s ledare 15/11
AB 15/11
Svd 15/11
Expressen 15/11
SvT 15/11
The Independent 30/8 SvT DN Breivik kommer ut SvD Proletären FIB-Kulturfront

  27 comments for “Fascism – vad är det? Kommentar av Sven Hofman

 1. Martin Kullberg
  8 december, 2014 at 12:52

  Organiserar militanta garden gör de, de är ett militant garde och de hette BSS. Sven Hofmans tänkande är sprunget ur privilegiet att aldrig ha hotats av en kniv från BSS.

  Det sitter många gubbar som aldrig i sitt liv fått möta nazistiskt våld, för deras föräldrageneration hade slagit ned det. Dessa gubbar skriver såna här ytliga och arroganta avfärdande av kritik emot BSS. Vi som är lite yngre har mött det nazistiska våldet från BSS redan i vår ungdom.

  Sven Hofmann bagatelliserar rasism, en av historiens kanske farligaste företeelser, iaf 1900-talets farligaste företeelse. Han går därmed rasismens ärende, hans tänkande är format i privilegier.

 2. Jan Wiklund
  8 december, 2014 at 15:14

  Redan George Orwell konstaterade, ca 1944, att uttrycket fascism användes om allt möjligt som man tyckte illa om. Det enda enande var att det skulle vara brutalt. Orwell avslutade sin uppräkning med att det uttryck de flesta skulle se som synonym var ”bully”, eller översittare.

  Möjligen är ordet bortom räddning. Kanske borde kanske Mussolini ha tolkningsföreträde, för det var väl han som hittade på det?

  I alla fall blir det lite fjantigt när man slåss om ”rätt” betydelse – språket är demokratiskt, i alla fall ganska, och det är faktiskt majoriteten som bestämmer vad ord ska betyda. Ords betydelse är nämligen helt godtycklig, och etymologin är bara delvis till hjälp. Den ursprungliga, ”korrekta” betydelsen av hemsk är ”sånt som finns hemma”. Det är bara det allmänna bruket som har drivit betydelsen dit den är nu. Vilket vi uppfattar som korrekt. Alltså är det det allmänna bruket av uttrycket fascism som är korrekt. Inte vad någon akademiker konstruerar i efterhand.

  Och då ligger nog Orwells ”översittare” bra till.

  • Martin Kullberg
   8 december, 2014 at 17:06

   Bully…

   Precis. SD är fascister just för att de vänder på den demokratiska ordningen. För att de anser att regeringen skall forma folket och därför uppnå det perfekta samhället. Till skillnad från demokratisk maktordning där regeringen tjänar folket. De vill mobba folket att tycka, göra och vara rätt. Det är Pol Pots idé om att skapa utopin genom att skapa en bättre människa, gör Sverige bra genom att förbättra svensken.

   Sen alla som försöker snacka om definitionen av fascism ur nån sorts snurrig historierelativism, ordet är nyfascism, när man kallar SD för ett fascistparti så har man bara förkortat språket lite. När man kallar nynazister för nazister, så menar man givetvis inte att det är gamla SS-officerare. Men intentionstolkning är tydligen inte på modet längre.

   • Jan Wiklund
    8 december, 2014 at 20:20

    Riktigt så enkelt är det ju inte. Även den mest demokratiska av stater håller sig ju med uppfostring av medborgarna, om inte annat ett utbildningsväsende.

    Det som särskiljer SD är deras extrema uppdelning av innanför och utanför, vi och dom, där ”dom” är medfött och omöjligt att göra något åt. I det fallet agerar de otvivelaktigt översittare gentemot ”dom” och kräver att hela samhället ska göra detsamma.

    Fast jag undrar om snacket om fascism klargör mer än det fördunklar. Ordet har så länge används som ett allmänt skällsord att oerhört många, kanske de flesta, tar det som ett sådant. Varför inte vara konkret?

    • Martin Kullberg
     9 december, 2014 at 02:14

     Har spenderat dagen med att kritisera profascistisk propaganda som sprids på VoF av liberaler. De försöker definiera fascism så att liberalerna kan utse en fascist till premiärminister igen, enligt deras definition blev inte Mussolini fascist förrän EFTER 1922, surprise.

     Men det visar så tydligt vilka det är som sprider låtsasdebatter om definitionen av fascister. Vi hade inte haft den här diskussionen på 90-talet. SD är en del av en rörelse i europa, varesig de vill låtsas om det eller ej, de utvecklas steg i steg med de europeiska fascisterna, givet vissa meningsskiljakigheter om judefrågan och när våldsanvändning är lämplig. Därför utvecklas definitionen av fascism med den fascistiska (nyfascistiska) rörelsen, allt annat vore att låta fascisten definiera fascism. Vad blir nästa steg? Låta rasisten definiera rasism? Det har man jobbat på länge nu.

  • Rolf Gustafsson
   8 december, 2014 at 17:29

   Historien kan kanske ge oss svaret?
   Jag tycker Leo Trotskij ger oss en fingervisning om vart vi kan vara på väg.
   Har vi inte en situation med många likheter? Syndabocks retoriken som SD använder med invandringen som argument, tar bort fokus från från de verkliga motsättningarna och är mycket lättare att ta till sig än att försöka förstå var det verkliga problemet är (kapitalismen som system med återkommande kriser). Där av SDs framgångar.

   Han skrev tydligen detta redan 1931-1932.

   Rörelsen i Tyskland liknar mest den italienska. Det är en massrörelse vars ledare använder en hel del socialistisk demagogi. Det behövs för att kunna skapa en massrörelse.

   Den italienska fascismen var det direkta resultatet av att reformisterna svek det italienska proletariatets uppror. Efter krigsslutet gick den revolutionära rörelsen framåt i Italien, vilket i september 1920 ledde till att arbetarna tog över fabriker och industrier. Proletariatets diktatur stod på dagordningen. Det fattades bara att den organiserades och att man drog de nödvändiga slutsatserna. Socialdemokraterna ryggade förskräckta tillbaka. Efter dess djärva och hjältemodiga ansträngningar lämnades proletariatet i sticket. Den omständighet som blev avgörande för fascismens tillväxt var splittringen av den revolutionära rörelsen. I september avstannade den revolutionära offensiven och redan i november såg vi den första mer betydande fascistmanifestationen (intagandet av Bologna).

   Visst förmådde proletariatet även efter septemberkatastrofen utkämpa försvarsstrider. Men socialdemokratin upptogs endast av en sak – att till priset av den ena eftergiften efter den andra, dra bort arbetarna från stridslinjen. Socialdemokratins förhoppning var att om arbetarna uppträdde fogligt så skulle bourgeoisins ”allmänna opinion” mot fascisterna återställas. Dessutom litade reformisterna fullt och fast på Victor Emmanuels hjälp.[2] In i det sista satsade de alla krafter på att avhålla arbetarna från att ta upp kampen mot Mussolinis gäng. Allt förgäves. Tillsammans med bourgeoisins översta skikt gick kungahuset över till fascismens sida. I sista stund övertygade om att fascismen inte kunde hejdas genom underdånighet, utfärdade socialdemokratin ett upprop till arbetarna om generalstrejk. Men deras upprop blev ett fiasko. Så länge hade reformisterna fuktat krutet av rädsla att det skulle explodera, att när man slutligen med skakande händer satte till en brinnande lunta, så ville det inte ta sig.

   Efter endast två år satt fascismen vid makten. Man kunde sätta sig tillrätta tack vara att dess herraväldes första tid sammanföll med en gynnsam ekonomisk konjunktur efter depressionen 1921 – 1922. Fascisterna malde sönder proletariatet under småbourgeoisins ångvält. Men det var inte gjort i ett enda slag. Även sedan han tagit makten fortsatte Mussolini med befogad försiktighet. Han saknade ännu färdiga modeller. Under de första två åren ändrades inte ens författningen. Den fascistiska regeringen antog karaktären av en koalition. Samtidigt var de fascistiska gängen flitigt i arbete med klubbor, knivar och pistoler. På detta sätt skapades långsamt det fascistiska styre som innebar att alla oberoende massorganisationer fullständigt förkvävdes.

   Detta uppnådde Mussolini till priset av att byråkratisera själva fascistpartiet. Efter att småbourgeoisins framstormande styrkor utnyttjats, ströps den av fascismen i den borgerliga statens skruvstäd. Han kunde inte ha handlat på något annat sätt eftersom desillusioneringen bland de massor han enat blev till den mest överhängande faran. Byråkratiserad fascism ligger mycket nära andra former av militär- och polisdiktatur. Den har inte längre kvar sitt samhälleliga stöd. Fascismens huvudsakliga tillgång – småbourgeoisin – har förbrukats. Endast genom historiens tröghet kan den fascistiska regeringen hålla kvar proletariatet i ett tillstånd av upplösning och hjälplöshet. Styrkeförhållandena svänger automatiskt till proletariatets fördel. Denna omsvängning måste leda till revolution. Fascismens fall kommer att bli en av de mest katastrofala händelserna i Europas historia. Men som verkligheten visar tar alla dessa processer sin tid. Redan har den fascistiska regeringen hållit sig kvar i tio år. Hur mycket längre kan den hålla ut? Utan att ta risken att sätta upp datum kan man ändå med säkerhet påstå att en seger för Hitler i Tyskland skulle innebära en ny och lång nådatid för Mussolini. Hitlers fall kommer att innebära början till slutet för Mussolini.

   Hela länken.
   http://www.marxists.org/svenska/trotsky/fascism/vad_ar_fascismen.html

 3. 8 december, 2014 at 18:05

  Jag anser att SD har en fascistisk ideologi. Emellertid uppfyller ideologin inte alla de kriterier som Mussolini ställde upp, den har moderniserats något, så det kan vara lämpligt att kalla den nyfascistisk. I oktober 2009 presenterade Åkesson i en artikel i Aftonbladet ”hotet från Islam” som en av de viktigaste sakerna att åtgärda om partiet fick inflytande. Om man byter ut ordet ”muslim” mot ”jude” i texten så skulle alla självklart anse att artikelförfattaren är nazist. Men nu gäller det ”bara muslimer” så jag nöjer mig med att kontatera artikeln uttrycker en fascistisk ideologi. Aftonbladet konstaterar att artikeln kan uttrycka hets mot folkgrupp.
  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article12049791.ab

  • Martin Kullberg
   8 december, 2014 at 18:24

   I det förra profascistiska inlägget här på Jinge, så kommenterade Anders med ett mycket bra referat som beskriver SD på pricken:

   At the 1934 Fascist International Congress, the issue of anti-Semitism was debated amongst various fascist parties, with some more favourable to it, and others less favourable. Two final compromises were adopted, creating the official stance of the Fascist International:

   ”[T]he Jewish question cannot be converted into a universal campaign of hatred against the Jews […] Considering that in many places certain groups of Jews are installed in conquered countries, exercising in an open and occult manner an influence injurious to the material and moral interests of the country which harbors them, constituting a sort of state within a state, profiting by all benefits and refusing all duties, considering that they have furnished and are inclined to furnish, elements conducive to international revolution which would be destructive to the idea of patriotism and Christian civilization, the Conference denounces the nefarious action of these elements and is ready to combat them.

   Här är det bara att byta ut jude emot muslim/MENA, så har du den exakta synen som SD har på muslimer idag. Samma grupptänkande, samma skuldbeläggande av grupp och samma åtgärd emot de man skuldbelägger. Vad SD saknar är medel, SD kan idag bara trackassera folk på internet, i media, de kan bara mobilisera medborgargarden och genomföra individuell aktion, men de använder allihopa flitigt.

   • Peter Grafström
    9 december, 2014 at 21:04

    Jämförelsen mellan judar och muslimer haltar svårt om man utgår från Martin Kullbergs citat. Indignationen mot judarna där är i grunden ett hat mot dem som förmår hävda sig i en värld där karteller av olika slag samlar makt och rikedomar hos en minoritet och judarnas förmåga att hävda sig under såna förhållanden skiljer sig erfarenhetsmässigt markant från muslimernas.
    Judarna som åsyftas utgör en välmående medelklass vilket inte är fallet med de muslimer som SD mest störs av.

    • Martin Kullberg
     10 december, 2014 at 14:03

     Så du menar att frågan handlar om egenskaper hos den utpekade gruppen. Då ger du ju fascisterna rätt när de pekar ut grupper, kanske inte rätt att du anser att deras anklagelser är riktiga, men du gör ändå diskussionen till en fråga om den utpekade gruppens egenskaper.

     Jag menar att det är gruppen som pekar ut en syndabock som är frågan och det är den egenskapen, att tillskriva grupptänkande och utdöma en kollektiv dom som förenar fascister och rasister genom hela historien.

     • Peter Grafström
      10 december, 2014 at 18:34

      Martin Kullberg
      Det handlar om konkurrenssvaga grupper som i globaliseringen ser sig hotade.
      Det var likadant med svenska facket i samband med Lavall eller vad de hette.
      Att facket kräver lika villkor för de utländska vet de mycket väl innebär att de inte blir attraktiva. Det är alltså i huvudsak egenintresse.
      Sveriges västånd under Socialdemokratin har kunnat dra nytta av att imperialisterna slagit sönder knäskålarna på alla dem som annars vore våra konkurrenter och det hade tvingat oss att skärpa oss mycket mer, stödja entreprenörskap och hade förhindrat mycket av generösa sociala skyddsnät som försätter folk i beroendeställning.
      Att SD sen liksom övriga svenska partier är under inflytande av intressegrupper av annat slag än dem som representerar de konkurrenssvagas intressen är business as usual.
      Vad pågår bakom kulisserna, vem finansierar etc.
      Kommer det att lyckas att snärja Socialdemokraterna till att stödja NATO etc etc.

      • Martin Kullberg
       10 december, 2014 at 19:06

       Du menar att eftersom det är konkurranssvaga grupper som co-optas av finansiärer att skylla en annan konkurranssvag grupp för världens problem, istället för en svag grupp emot en lite mindre svag grupp, så haltar jämförelsen jag gjorde ovan?

       Fackets agerande gör dem inte till nazister eller fascister. Facket gör inte anspråk på statsmakten, det är inte facket som bestämt världen skall indelas i administrativa ytor där de bara har lagen på sin sida inom en yta. Deras agerande blev i det exemplet bara skenbart nationellt, de tog ett internationalistiskt grepp snarare. Hade de krävt straffskatter på utländskt arbete osv så hade de varit nationalister, men de sökte lika villkor, vilket gör dem till internationalister.

       • Peter Grafström
        11 december, 2014 at 02:40

        Förutsättningen är ju arbetslöshet. Varför skall folk tro att det kommer att bli ett stort utbud av jobb helt plötsligt.
        Därför hävdar jag att de skyller inte utan konstaterar, att de är konkurrenter om i stort samma sociala skyddsnätsresurser.
        Och de orwellska liberalerna vill ha bort dessa skyddsnät så det passar dem bra.
        I Usa lýckades eliterna manövrera ut facket på 1960-talet genom att spela på rasmotsättningar.

        Och facket i fallet Lavall var inte internationalister utan bara egennyttiga aktörer vilket är lika legitimt som andra lagliga former av egennytta.
        Internationalister hycklar inte utan i så fall accepterar man solidariskt att alla går ner i lön – över hela EU tex.

        Vill man skapa jobb är en möjlighet att starta en folkbank och konkurrera ut oligarkin. En sån bank kan låna ut till entreprenörer som är överens om målet att skapa arbete men inte max profit.
        Vänstern intresserar sig inte för bankväsendet utan låter oligarkin hållas med detta oerhörda privilegium som de utnyttjar för fåtalets räkning.
        I stället hetsar vänstern mot medelklassen i Marx anda.

        • Martin Kullberg
         11 december, 2014 at 11:38

         Jösses, gemensamt gå ned i lön skulle vara en internationalistisk facklig position? Nej, det vore det verkligen inte. Den positionen säger bara att man menar att nyliberalens problembeskrivning är korrekt och att välstånd kan uppnås med sänkta löner. Man hade alltså bidragit till att öka problemen med den nyliberala politiken och backat sin position.

         En bank som tar ränta ur det kapitalistiska samhället och fungerar som en stat i staten är en revolutionär ståndpunkt. Att med räntans princip strypa det transnationella finanskapitalet. Låter kanske genialiskt, men en bank är slutligen alltid en bank. Det är inte som om den idén inte provats. Swedbank är som en vanlig bank, faktum är att Swedbank är det första svenska företag som gått ut och krävt ny regim i Ukraina, iaf som jag kunnat hitta. Redan i Augusti förra året efterlyste de en ny regim. För banken blir omedelbart beroende av valutasystemet och finanssystemet, banken blir rörelsens kassakista och en kamp emot valutasystemet är då att underminera den rörelsens starkaste kort. Nej, en bank så som vi förstår bank idag, blir bara ett easter egg för nyliberal politik och kommer co-opta rörelsen för bankens syften. En rörelse måste leva på sina medlemmar, så snart den skaffar egna inkomster skiljda från det folk rörelsen företräder, så blir rörelsen en zombie.

         Påståendet om att vänstern hetsar emot medelklassen får du allt förklara. Jag vet var sådana påståenden kommer ifrån, det blir andra punkten där du i din analys ger SD rätt.

         • Peter Grafström
          11 december, 2014 at 18:58

          Bankernas privilegium är ju att låna ut pengar som de inte har mot ränta tex i relationen 9:1 och dessutom ha en frist på två år innan beloppet mostvarande 1:an måste vara redovisade. Med 5,5% ränta kan man alltså låna ut enorma belopp trots att man har 0kr på banken. Exakt så är det antagligen inte men närapå.
          Detta lärs inte ut på ekonomiutbildningar(?)
          Innebörden är ju att den verkliga räntan är mycket större än den angivna. Det är detta förhållande tillsammans med döljande av dessa fakta som gör att finansvärlden har makten.
          Men eftersom det måste döljas betyder det att deras makt är mycket skör. I en verklig diktatur behöver tyrannerna inte dölja sina privilegier.
          Större sammanslutningar av människor kommuner tex kan starta bank. Licensavgiften för kommersiell drift är 5miljoner euro.
          Det gäller att försöka definiera hur många människor som är det optimala antalet bakom en sån folkbank.
          Följande är bara lite fria funderingar.
          Om syftet är att skapa arbeten i självbärande näringsgrenar bör man eftersträva ett differentierat näringsliv så man kan få en viss grad av självständighet för ekonomin. Lokalt ekonomiskt kretslopp. Detta strider mot det nuvarande ekonomiska paradigmet där man gör brödet hundra mil bort och kör med lastbil. Det ger mer omsättning att göra så. Stordriftsfördelar.
          Men en mer lokal ekonomi måste väl ändå vara enormt mycket smartare ur miljö och resurssynpunkt. Dessutom måste det utvecklas mer knowhow.

          Man kan ha både den vanliga valutan och en lokal. Företagarna som får förmånliga lån skriver avtal om vad som är principerna för företagens drift. Privata aktörer under såna kontrakt får inte låna ut pengar mot ränta. Mycket rika människor uppmuntras att i viss mån spendera snarare än att bygga privata maktimperier. De kan göra som Big Bengt ville göra: uppresa jättelika turistattraktioner tex.
          Folkbankerna tar också marknadsandelar från de privata bankerna som ju har ett stort fettlager upptill.
          Men om inte världen utanför längre sugs ut av imperialisterna så måste folk i den lokala regionen vara lika flitiga som dem de vill konkurrera med. Det finns ingen fri lunch i en befriad värld. Utbildningen har inte råd att vara ineffektiv med många skolår i slött tempo för dem som skulle kunna avancera mycket snabbare.

          Om hetsen mot medelklassen. Det är det som är marxism. Man undviker att tala om att både flertalet företagare och anställda är i underläge mot finansmakten. Klasskampen förutsätter per definition hets mot medelklassen. Medelklassen har inte så lätt att fly landet så dem kan man beskatta.

          • Martin Kullberg
           12 december, 2014 at 00:38

           Tja, om det ändo vore så väl att nationalister nöjde sig med att stänga in kapitalet. Men du bortser från en del i din Marxanalys, han var också internationalist och idag mer än någonsin kan inte kampen vinnas mot transnationellt kapital utan internationalism.

           Har man en bank har man en stat i staten och om man i kooperativ ser till att pengarna som banken förvaltar gynnar de egna så har man en räntans revolution. Man skulle kunna skapa en geografiskt obunden stat som ett easter egg i den nyliberala staten, där man med sin bank upphandlar tjänsterna och skapar företagen för sitt samhälle. Man skapar jobben åt sina kamrater, Cayman öarna bank och med frilansfinans-schemes och andra skatte-schemes för kamraterna kommer de aldrig betala annan skatt än den till den revolutionära banken, så knyts också revolutionärerna till den nya staten då de inte har några skyddsnät i någon annan nation. Den staten kan till och med upphandla väpnade styrkor och det är sådana konflikter som vi ser i världen idag.

           Jag kan tänka mig en buy in i en crowdfunding för den staten.

 4. jax
  8 december, 2014 at 18:37

  Hitler var ingen massmördare år 1933. Därför kunde han inte heller vara det 1945? Återigen haltar din logik, anders.

  • 8 december, 2014 at 19:11

   Vet inte vad du menar.

   • Martin Kullberg
    8 december, 2014 at 19:44

    Hela resonemanget bygger på historierelativism och är därför irrelevant, det tror jag jax menar.

    Man tittar på fascismens hela historia och relaterar det till SD så som de själva vill definiera sig idag. Du inser väl själv att det är en sned relativism.

   • jax
    9 december, 2014 at 14:21

    Jag tänker på SD:s rötter. Eftersom det fanns ett gäng nazister i området jag växte upp i vet jag lite vad det är folk som är var med från början. SD:s tillställningar var iaf förr om åren nazistmaskerader med folk i diverse utstyrslar som minglade, heilade och lyssnade på vit makt-musik.

    Med tanke på detta så kan valfri akademiker som försöker vända och vrida på begrepp för att förklara det ena eller andra ändå inte komma ifrån att partiets rötter finns hos de mest högerextrema.

    Jag menar med kommentaren ovan att man inte kan resonera att Hitler inte var en massmördare genom att bara titta på hans tidiga regim. Likaså kan man idag inte beskåda SD:s nödtorftigt skrubbade fasad och påstå att den är ren, när organisationen nyligen var helt öppen med sina sympatier.

    Givetvis ligger det ju givetvis i SD:s intresse att inte uppenbart skylta med sina sympatier när man siktar på att bli ett av Sveriges största partier.

 5. Erik
  8 december, 2014 at 20:15

  Att åberopa Leo Krámar ger jag inte mycket för. Hans skriverier på Newsmill låg så nära SD att Exponerat lät publicera dem.
  http://www.exponerat.net/sds-framgang-beror-pa-att-invandringspolitiken-har-starkt-valjarstod/
  Man får analysera vad som ligger bakom kritiken mot Arnstad – är den saklig eller har kritikern en dold agenda! Fastna inte för mycket i historien utan försök flytta fram analysen till idag. Korporativismen i Mussolinis tappning var samförstånd arbetsgivare/arbetare i nationens intresse, dvs klasskamp var landsförräderi. Idag är arbetsgivarna globala, dvs ”landsförrädare” när det passar. SD har gått från nazism till ett enfrågeparti som lockar alla i Sverige som räds islams inflytande (kristna, judar, hinduer och sekulära av alla sorter). De har lämnat över den kostymförsedda nazismen till Svenskarnas parti och blivit det mest Israelvänliga partiet i landet. Men det finns ett frö med klara fascistiska inslag i partiet som vid rätta omständigheter kan ta över. Underskatta inte det genom att fokusera alltför mycket på vad som karaktäriserar den historiska fascismen!

 6. 9 december, 2014 at 09:09

  Dette er en viktig diskusjon, ikke minst fordi fascistiske og høyreekstremistiske grupperinger vokser fram over hele Europa. Jeg skrev for en tid tilbake fire artikler om ulike varianter av fascismen, og kanskje de kan være av interesse her:
  http://steigan.no/2013/10/15/fascismen-i-ulike-former/

 7. 9 december, 2014 at 09:28

  Länken till Åsa Linderborgs artikel Aftonbladet Kultur 8 dec. ”Jo, SD är fascister.” http://www.aftonbladet.se/kultur/kronikorer/linderborg/article19987869.ab En läsvärd artikel. – En tanke slår mig när jag läser alla dessa diskussioner i media. Många är ändå överens om att nyfascisterna i framtiden kan bli farliga. Men INGEN kommer med förslag om hur vi alla som inte vill stå upp bakom med extrem nationalism, kulturfientlighet, rasism, fientligheten mot arbetarrörelsen skall göra motstånd. Denna brist på planer för ett motstånd, hård kritik och mobilisering mot borde många fundera över. – SD biter sig fast i invandrarfrågan och vinner mer och mer på den. Blir verkligt farligt eftersom flyktingmottagande och integrering hos oss skötts så uppenbart illa.
  Ulla Johansson

 8. Martin Kullberg
  9 december, 2014 at 13:28

  Att nyliberaler går man ur huse för att på olika platser på nätet och i media försöka definiera om fascism, bevisar att de anser SD vara fascister och att SD är fascistiskt med gängse definitionen av fascism.

 9. SockerConny
  9 december, 2014 at 13:59

  Väldigt mycket trams kan jag ju känna bla byta ut muslim mot jude osv. Mycket historiska analyser om ditt och datt. Enklast vore väl att se invandringen för vad den är, ett totalt misslyckande om man nu inte vill ha ett splittrat samhälle. Sverige går på sina knän pga av dessa kostnader. Att koppla en invandringspolitik till något om fascism lär inte lösa Sveriges problem. Där emot kan en radikalt minskad invandring göra det. Svårare en så är det inte! Tror varken SD eller SD röstare har någon dold agenda snarare verklighetsförankring vilket många tydligen saknar…

  • Martin Kullberg
   9 december, 2014 at 17:20

   Sverige går på knäna av massarbetslöshet och nyliberal politik. Att omvandla Sverige till ett arbetsläger för transnationellt kapital förändrar ingenting. SD har inga planer på ”riktig nationalism”, att hålla vår arbetskraft och naturresurser gisslan emot omgivningen, de tänker fortsätta göra svensken till slav åt multinationella koncerner.

   • Martin Kullberg
    10 december, 2014 at 15:24

    Att göra upp med de multinationella koncernerna förespeglar dig aldrig alltså? Lösningen på utsugningen av Sverige från multinationella koncerner tror du har något att göra med hur folk väljer att bilda familj.

    SD har ingen dold agenda, de har för avsikt att göra det besvärligare för folk att flytta mellan länder, men inte hindra kapital från att flytta mellan länder. Deras ”nation” är således bara ett arbetsläger för transnationellt kapital.

Comments are closed.