Expressen har sting i förtal?


Detta inlägg med den ursprungliga titeln ”Nej till instrumentalisering av journalister i valkampanjer” kommer från hemsidan för föreningen Justitia Pax Veritas, som presenteras i slutet av artikeln. Jag har tidigare publicerat en artikel om ”Eurovision Song Contest” 16/5 här. Jugoslavien har bl.a. behandlats i ”Srebenica och sönderfallet av Jugoslavien 21/5 2013” i ett gästblogginlägg av Ulf KarlströmJustitia Pax Veritas jpvom1

Artikeln från Pax Veritas.
I och med att EU-parlamentsvalet nu är över vill vi härmed uppmärksamma Sveriges journalister på det förtal som bl.a. ideella föreningen Justitia Pax Veritas (JPV) och dess ordförande Drago Drangel utsattes för genom en artikel i Expressen, som uppenbarligen syftade till att främja en politikers personliga valkampanj.

När det nyligen blev känt att tidningen Helsingborgs Dagblad köps upp av Bonnierkoncernen sa tidningens kulturredaktör Gunnar Bergdahl att man i Sverige är på väg ”att gå mot en slags kommersiell DDR-journalistik”. Expressens artikel ”Profilerna som stöder folkmordsförnekarna”, skriven av Claes Petersson och Karl-Johan Karlsson och publicerad den 25 april 2014, visar att avsaknad av genuin mångfald i det stundande ”mediala DDR-riket” kan korrumpera journalistiken till den graden att journalister låter sig instrumentaliseras i karaktärsmördande valkampanjer.
ExpressemExpressen geting size-full wp-image-105959″ />
”Drago Drangel, som samlar folkmordsförnekande material och är en av de drivande personerna bakom folkmordsförnekelse i Sverige, efterlyser ”en dialog” i sin replik. Utan att säga det tydligt menar han en dialog med folkmordsförnekare, utifrån argumentet att det finns tre sanningar om kriget och att han representerar den serbiska sidan.”[5]

Föreningen valde ändå att presentera sin ståndpunkt, argument och källor i ett svar som mejlades över till Petersson och publicerades på föreningens hemsida samma dag. Den som läser intervjun kan snabbt se att alla de framförda anklagelserna i artikeln redan hade bemötts i själva intervjun. Ändå valde journalisterna att ignorera de framförda ståndpunkterna, argumenten och källorna.[6]

Resultatet blev ovan nämnda ”grävande” artikel som bokstavligen kryllar av tillskrivna eller förvrängda åsikter, förbisedda omständigheter, ur sitt sammanhang tagna och flera år gamla Facebookmeddelanden, ihopbuntning och guilt by association. En artikel där nutid och dåtid, orsak och verkan i en ”frigjord” postlogisk anda byter plats med varandra. Där kritiskt tänkande glänser med sin absoluta frånvaro och där ett ad hoc organ (Haagtribunalen) är lika tillgängligt för ifrågasättande som den katolska kyrkan – under den spanska inkvisitionens tid.[7]

Petersson och Karlssons artikel i Expressen är en oroväckande indikator på hur alla människors lika värde, fri åsiktsbildning, föreningsfrihet och demokrati i det ovan nämna mediala DDR-riket omvandlas till tomma floskler som används godtyckligt. I ett sådant klimat finns det inget utrymme för en öppen debatt kring kärnfrågor som formar vår framtid. I ett sådant klimat är du antingen ”med oss” , och får hjälp med dina personliga valkampanjer, eller så är du ”emot oss” och får smaka på vår ”grävande journalistik”.

Justitia Pax Veritas uppmanar härmed hela den svenska journalistiska kåren, inklusive Expressens två journalister, att säga nej till karaktärsmord av oliktänkande och nej till instrumentalisering av journalister i valkampanjer.

Tillägg från hemsidan
”Peterssons och Karlssons definition av den karaktärsmördande termen ”folkmordsförnekare” innefattar alla de som kritiserat Haagtribunalens brottsrubriceringar i sammanhanget bl.a. William Schabas, ordförande för International Association of Genocide Scholars och troligtvis världens främsta expert på området, Kjell Magnusson från Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet, Sveriges främsta Balkan- och folkmordsexpert, Efraim Zuroff, chefen för Simon Wiesenthal-centeret, Christoph Flügge och Prisca Nyamba, båda två domare vid Haagtribunalen – för att nämna några.”

Enligt hemsidan är ”Föreningen Justitia Pax Veritas en partipolitiskt, etniskt och religiöst obunden ideell förening.

Föreningen skall utifrån demokratiska och humanistiska värderingar:

– verka för fred, yttrandefrihet samt saklig, opartisk och allsidig belysning av konflikterna i världen utifrån erfarenheterna från konflikten i forna Jugoslavien.

– ägna sig åt integrationsfrågor samt verka för alla människors lika värde i Sverige och i världen.

Föreningens utgångspunkter:

– systematisk avlegitimering av en folkgrupps intressen (vilket har drabbat det serbiska folket under mer än två decennier) är vilseledande, kontraproduktivt och djupt omoraliskt.

– endast ett balanserat förhållningssätt, där man tar hänsyn till alla relevanta faktorer samt alla berörda parters intressen, kan skapa förutsättningar för genuin fred och försoning.”


i Andra om: , , , , ,, , , , ,

Justitia Pax Veritas 3/6Srbenica och sönderfallet av Jugoslavien Expressen 25/416/5 Justitia Pax VeritasNyhetsbanken Eurovision Song Contest SvT Melodifestivalen

  9 comments for “Expressen har sting i förtal?

 1. 13 juni, 2014 at 09:50

  Expressens Twitterkommentar kl 07.50 ”@romelsj Vilket trams. Föreningen har fått uttala sig och dessutom erbjudits genmäle – om man bara sammanfattar ett sånt. Det har ej gjorts.”

 2. 13 juni, 2014 at 09:51

  Anders Romelsjö ‏@romelsj Svar omkring kl 8
  ”@Expressen Ska genast kontakta artikelskrivaren om detta! Om misstag av mig ska det korrigeras.”

 3. 13 juni, 2014 at 09:53

  Anders Romelsjö ‏@romelsj omkring kl 8.20:
  ”@Expressen Pax Veritas menar i artikeln att man utsatts för förtal etc. Välkommen med en svarskommentar på bloggen.”

 4. 13 juni, 2014 at 09:54

  Expressen ‏@Expressen ·omkring kl 9
  ”@romelsj Det finns heller inga faktafel i granskningen, bör vi kanske tillägga.”

 5. 13 juni, 2014 at 09:56

  Mailinformation från medlemmen Spasoje Maranovic i Pax Veritas omkring kl. 9.40
  ”Föreningen uttalade sig i och med intervjun från den 17 mars

  (http://www.justitiapaxveritas.org/jpv-intervjuas-av-expressen/)

  Det är bara det att Expressen bortsåg från den intervjun när de författade sin karaktärsmördande artikel. Expressen avböjde även att publicera vårt öppna brev (vi erbjöd dem brevet innan vi ens publicerade det) och hävdade att VI ägnade oss åt ogrundade personpåhopp… Vi erbjöd dem senare att publicera den intervju som de ignorerat men de bemödade sig inte ens att besvara det mailet.
  Expressen försöker helt enkelt sopa under mattan den här smutsiga episoden men vi kommer inte att gå över det här bara så där. ”

 6. 13 juni, 2014 at 10:33

  En sak till. Nu har tidningen Internationalen publicerat vårt öppna brev.
  http://www.internationalen.se/2014/06/korrumperade-journalister-i-valkampanjen/

  Och Aftonbladet har refuserat med motiveringen:

  ”Vi brukar inte publicera texter som riktar kritik mot artiklar i konkurrerande tidningar. Vi tackar nej till texten. ”

 7. 13 juni, 2014 at 11:06

  Kommentar lite vid sidan av kanske, men redan i mitten av sextiotalet ändrade Svenska MAD (via redaktör Lasse O’Månsson kanske?) den officiella parollen ”Expressen, tidningen med sting” till ”Excessen, tidningen som är ding”.

  • 13 juni, 2014 at 13:44

   Jag tror att många läsare nu 50 år senare har (stor) förståelse för denna paroll!

 8. 15 juni, 2014 at 09:57

  I STÄLLET FÖR JOURNALISTIK …

  Nyligen skrev föreningen Justitia Pax Veritas (JPV) ett öppet brev till Sveriges journalister och uppmanade dem att inte låta sig instrumentaliseras i politiska valkampanjer. En rad alternativa medier så som FiB kulturfront, Internationalen och Anders Romelsjö på Jinge.se, som utsetts till Årets politiska blogg, publicerade föreningens brev.

  Brevet hade dessförinnan erbjudits till ett par mainstream tidningar, först och främst till tidningen Expressen, som en månad innan valdagen till Europaparlamentet publicerade en valkampanjrelaterad karaktärsmördande uthängning av bl.a. JPV och dess ordförande. Expressen refuserade med hänvisning till att det öppna brevet ska vara för långt och till ”ogrundade påhopp på enskilda personer” som enligt Expressen ska förekomma i det öppna brevet. Den tidning som alltså i medeltida anda bedrivit häxjakt och hängt ut ett antal personer är nu plötsligt motståndare till ”ogrundade påhopp på enskilda personer”. Och samtidigt som man tre gånger (med siffror: 3) ignorerar och avböjer JPV:s olika texter kopplade till ämnet hävdar Expressen i sitt refuseringssvar att tidningen ”som bekant har en generös hållning när det gäller bemötanden och genmälen”…

  Och från Aftonbladets sida svarade man på följande sätt:
  ”Vi brukar inte publicera texter som riktar kritik mot artiklar i konkurrerande tidningar. Vi tackar nej till texten.”
  Den här refuseringsmotiveringen har skaplig potential att bli antologisk. För det första så är dess humorkoeficient rätt så hög då refuseringen levererats av en journalist på Aftonbladet vars make, även han en journalist på Aftonbladet (Kultur), just nu är involverad i hårda strider med Expressen (*). För det andra, om vi låtsades tro att motiveringen var sann och uppriktig, så skulle det betyda ett officiellt bejakande av avsaknad av medialt mångfald och pluralism. Varför ska man då behöva fler än en tidning?

  (*) Rekommenderar Martin Aagårds mycket läsvärda artikel ”Istället för journalistik – politiska anklagelser” i Aftonbladet kultur
  http://www.aftonbladet.se/kultur/article19049226.ab

Comments are closed.