Ett brott mot en polis


Vintern 1952 eller 53 så kramade jag ihop en stor snöboll vid stadsbiblioteket i korsningen Odengatan – Sveavägen i Stockholm.


Vi stod uppe på Stadsbibliotekets
gård och jag ystade ut snöbollen mot en gående poliskonstapel med sabel och allt. Min kamrat, vars far var polis, och jag själv drabbades av en närmast en hysterisk panik och kutade vägen från biblioteket upp till Kentauren innan vi vågade se oss om för att kontrollera om vi var förföljda.

Idag har vi återigen skäl att oroa oss för att vara förföljda av polis.

DN: ”Om inget oförutsett inträffar kan polisen redan den 1 januari 2008 börja montera upp mikrofoner i bostäder, bilar och andra slutna rum där brottsmisstänkta vistas. All avlyssning kommer att ledas från Stockholm, där Säpo och Rikskriminalen gemensamt byggt upp den organisation som ska sköta det praktiska arbetet.”

Enligt uppgifter i media så kan sådan avlyssning komma att ske även utan konkret brottsmisstanke. En regel säger att åklagare ska ha skyldighet att informera den som blivit avlyssnad i efterhand, men med skrivningen ”om det inte föreligger behov av sekretess”.

Detta sker samtidigt med att FRA köpt in en av världens snabbaste datorer enligt Computer Sweden: ”Både Nationellt Superdatorcentrum i Linköping och Försvarets Radioanställt (FRA) har i november invigt nya superdatorer och FRAs anläggning med 13 728 processorer ska enligt top500.org klara 102,8 teraflops. Det innebär att de svenska spionerna nu har världens femte snabbaste superdator medan NSC hamnar på 23e plats med 6 400 processorer som har maxprestanda på 44,4 teraflops” (Från Lars Olofssons Teknikblogg)

Detta gör man givetvis helt och enbart med ett enda syfte. All datakommunikation inom och utom landet ska behandlas, ett svenskt Echelon, dessutom ska man ha möjlighet att dekryptera trafik som kan vara krypterad. Personligen är jag övertygad om att krypteringsprogram


En ny sorts patrullerande polis? (Blackwater i Irak)

som PGP redan är knäckta för att något snille kommit på något slags ”bakåtalgoritm”.

För några dagar sedan såg jag en film som handlade om avlyssning, det var en spelfilm som handlade om det östtyska Stasi, deras Staatssicherheit eller säkerhetspolis om man så vill. Parallellerna till dagens kontrollsamhälle är alltför uppenbara för att bara kunna slå dem ifrån sig. Innan valet 2006 så var partierna i högerregeringen motståndare till att avlyssna svenska folket, idag är de mer drivande än vad Thomas Bodström någonsin varit vilket säger en hel del.

Jag har nog inte sett mer än någon enstaka patrullerande polis sedan tidigt 60-tal. Idag är det antagligen omöjligt att stöta på den yrkeskategorin patrullerande på offentliga platser. Och framtidens ungar kommer aldrig att få chansen att hiva iväg en snöboll mot dem, de kommer alla sitta med hörlurar och lyssna på ljuden ifrån våra sovrum.

Källor: Lars Olofssons Teknikblogg DN DN1 SvD Svensson om Götet

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

[tags]Echelon, Avlyssning, Säpo, Stasi, Integritet, Polis, Övervakning, Buggning, Politik, Storebror[/tags]


6 svar till “Ett brott mot en polis”

 1. Jag håller med, det här är otäckt och vi tycks vara på väg in i ett helt instrumentellt samhälle. Det är läskigt…

 2. Nog för att det må vara möjligt att knäcka PGP, men tror du verkligen inte att det skulle vara känt isf? PGP är ju såvitt jag vet ett öppet verktyg som använder sig utav en öppen form av kryptering som bygger på assymetriska nyckelpar (dvs att du har en privat nyckel, samt en publik).

  Eftersom alla delar i verktyget är öppen källkod (samt även de former av kryptering som används) så har alla delar vänts på en hel del – bra mkt mer än vad det skulle varit ifall verktyget hade bestått av stängd källkod.

  Det mesta går ju att knäcka på ett eller annat sätt, visst, men hade PGP nu varit det, hade vi mer troligen än inte hört talats om det.

 3. Nu blev det nog en och annan missuppfattning.

  Buggning kommer inte att kunna ske utan brottsmisstanke. Det får bara användas vid brott som har en minimistrafftid på fyra år. Och det är ganska få brott i praktiken.

  En annan sak är att det både vid rumsavlyssning och telefonavlyssning kan avslyssnas personer som överhuvud inte är misstänkte. Man kan ju faktisk redan idag kunna komma att ringa en avlyssnad telefon eller låna en sådan telefon. Nu är det dock förvånande få avlyssningar i praktiken. De redovisas ju till riksdagen i ett offentligt dokument varje år.

  För att få använnda hemlig rumsavlyssning kommer att krävas att allmän domstol lämnar tillstånd till åtgärden. Vidare ska offentliga ombud delta i sådana tillståndsärenden. Det innebär en klar skärpning och ökar rättssäkerheten. Tiden för tillstånd ska inte få överstiga en månad åt gången.

  Fotpatrullerande polismän kan esomoftast ses i Haninge centrum. Civilklädda ganska ofta kring Drakslingan även deras verksamhet benämnes spaning. Men visst vore det roligt om det var dagligen vi såg fotpatrullerande poliser.

 4. Liksom Wille #6 tror jag nog inte riktigt på teorin om att PGP knäckts. Däremot är det väl så, att ju snabbare datorer man har tillgång till, desto flera slumpmässiga ”nycklar” kan man testa per tidsenhet. Det påverkar då också hur snabbt (givet krypteringsnyckelns längd) ett utvalt krypterat meddelande kan knäckas (genom att söka igenom hela sökrymden).

  Vad Echelon egentligen sysslar med vet väl ingen (utom involverade parter) något 100% säkert om. Men är det inte så att det mera handlar om att analysera info som är s.a.s. i plain-text format. Typ, telefonsamtal som går via satelliter (ävenom t.ex. gsm-samtal krypteras, då de färdas via radiotrafik, så är de väl okrypterade medan de färdas i ordinarie telefonnätverk), fax-meddelanden, plain-text emails etc. Kan nog krävas rätt mycket processorkraft om varenda icke-krypterat email som sänds utomlands från Sverige, eller som anländer till Sverige från utlandet skall genomsökas m.a.p. någon lista av sökord (detta är ju något Echelon påståtts syssla med), för att inte tala om det gäller all datakommunikation inom landet. För att inte tala om även telefonsamtal skall analyseras (detta kan väl dock inte vara fallet när det gäller FRA, eller?).