Vem tjänar på energiuppgörelsen i riksdagen?


Som bekant har en Energiöverenskommelse ingåtts mellan politiska partier, under jubel och kramar. Jag har är glad att här publicera en sakkunnig kommentar i ämnet av miljöexperten Ulf Karlström.
Ulf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar) och skriver facklitteratur. Han var tidigare med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”. och en tid ordförande i de förenade FNL-grupperna (DFFG), Sveriges kanske främsta antiimperialistiska organisation efter Andra Världskriget. Han har publicerat viktiga inlägg här i flera ämnen. Den 24 april kom Vad är viktigast idag – Tjernobly eller Prince
Energiöverenskommelsen
Artikeln.
Fredagen 10 juni kallade regeringen till presskonferens för att tillsammans med Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna presentera den blocköverskridande uppgörelsen på energiområdet Regeringen om Energiöverenskommelsen. Energiminister Ibrahim Baylan lyste som en sol, och det hade han å Stefan Löfvéns vägnar anledning att göra. Löfvéns ständiga mantra – i egenskap av ledare för en minoritetsregering – har ju varit regeringen enorma förhandlingsförmåga. Vi har inte sett så mycket av den varan, med undantag för flyktingfrågan, men nu kan han peka på uppgörelsen på energiområdet.

Uppgörelsen får sägas ha två vinnare, kärnkraften och, som sagt, Stefan Löfvén. Överenskommelsen innebär för kärnkraften att
– effektskatten, som anges utgöra cirka 30 % av kärnkraftens driftkostnader, tas bort inom två år
– kärnkraften kan drivas fram till 2040 (eller senare), och byggas ut inom ramen för en vision om fossilfri energiproduktion 2040.

Historien tycks dessvärre upprepa sig. För 36 år sedan segrade kärnkraftförespråkarna i folkomröstningen 1980. Då skulle kärnkraften byggas ut, för att avvecklas inom 30 år, dvs 2010. Och vi vet hur det gick med den avvecklingen. Barsebäcks två reaktorer har avvecklats, men effektkapaciteten vid de återstående 10 reaktorerna har stegvis höjts. Nu skall/kan kärnkraften ånyo byggas ut – för att kanske avvecklas, denna gång kring 2040, eller efter 2040..

Texten från överenskommelsen är minst sagt luddig. Så är 2040 ingen stoppdatum för kärnkraft. Texten i överenskommelsen lyder: ”Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.”
Vattenfall har mer eller mindre ställt ultimatum till Energikommissionen och regeringen om att effektskatten måste bort. Om inte stänger vi ned ”hela rasket”. Vattenfalls vd Magnus Hall var efter överenskommelse nöjd, även om han grymtade om de två åren. Helt bra tycks dock inte kärnkraftens avkastning må, då Hall fortfarande håller öppet att vissa reaktorer kan stängas pga bristande lönsamhet.

Man undrar hur (MP) skall överleva, med dessa ständiga kompromisser? Kanske försvinner partiet redan 2018? Nu väljer (MP):s energipolitska talesperson att framhålla:
– Staten skall inte betala för avveckling och slutförvar
– Ett utökat ekonomisk ansvar vid kärnkraftsolyckor
Kanske tror (MP) att de ökade kostnaderna skall knäcka utbyggnadsplanerna? Emellertid balanseras kostnaderna kortfristigt av den avvecklade effektskatten. Så dyrare? F-n tro’t, sa Relling.
Kommentar, Anders: Rellings kända kommentar är från Ibsens pjäs Vildanden (1884). Huvudtemat i pjäsen kretsar kring frågan; Får människor det bättre om obehagliga sanningar om deras liv kommer fram? Författaren låter olika personer i pjäsen ha olika uppfattningar om detta. Doktor Relling är en talesman för att människor har det bäst om de blir skonade från sanningen. Han pratar om ”livslögnen” som en medicin. Relling säger mot slutet den kända repliken; ”Tar du livslögnen från en genomsnittsmänniska tar du omedelbart lyckan från denne”. Ordet livslögn kommer från Vildanden.

SvD (13/6) skriver att vid presskonferensen valde de olika deltagarna att tala om helt olika saker. Man talade om den eller de punkter man själv ”fått igenom”. Med tanke på vagheten i slutdokumentet så undrar man hur långt överenskommelsen håller, utöver det faktum att kärnkraften blev den tillfällige (?) vinnaren.

Läser man den 7-sidiga texten från överenskommelsen så finns det mängder med obesvarade frågor, vilka skall lösas i kommande utredningar. Där det talas om samordningen inom EU kan man lika gärna läsa in ökade exportmöjligheter för svenskproducerad el. Texten i överenskommelsen säger:
” • Överföringskapaciteten inom Sverige ska öka
• Överföringskapaciteten mellan Sverige och grannländerna ska öka
• Sverige ska driva på i EU för ökad sammankoppling mellan och inom länder”.

Subventionerna av vindkraften förlängs, vilket var Centerns käpphäst. Utbyggnaden har i princip stannat upp, eller planer på utbyggnad har justerats radikalt. Här kan förändringar i mindre skala tänkas ske, då utredningen säger att ”det ska bli enklare att vara en småskalig producent av el” och ”småskalig försäljning av el till olika ändamål” skall utredas. Tanken är att, som i Tyskland, små producenter skall kunna mata in el på nätet.
Kärnkraftverk
Sammantaget ger överenskommelsen om framtida energisystem intrycket av ett enda lapptäcke. Välviljan i formuleringar som ”den förnybara energin ska fortsätta att byggas ut”, är förvisso god, men handlar det till slut att kärnkraften som en ”dark horse”, går först i mål?

i Andra om: , , , ,

DN 24/4 Sveriges Radio 24/4


30 svar till “Vem tjänar på energiuppgörelsen i riksdagen?”

 1. Jag räknade just hem energioberoende för en stuga i Norrland, möjligt att göra med existerande teknik, inga nya uppfinningar inom energiutvinning behövdes för att denna stuga skulle kunna ha både värme och elförsörjning hela året från förnybara källor, förbränningsfria. Det är naturligtvis onödigt dyrt att göra ett enskilt hus energioberoende men en by skulle kunna göra det till en betydligt lägre kostnad. Det betyder att det är möjligt att skapa ett samhälle som drivs av sol och vind.

  Det största hotet emot ett sådant samhälle är utan tvekan kärnkraften. För att hålla kärnkraften flytande så måste elpriser hållas över en viss nivå. Förnybara enegikällor måste hållas på en sådan nivå att det inte blir allt för många dagar på året då kärnkraften står stilla. Vi har idag redan dagar då våra kraftvärmeverk kokar vatten, för det är för dyrt för dem att stoppa el på nätet, till följd av produktion av förnybar el under höstens blåsiga dagar. Sådana dagar är givetvis förödande för kärnkraften. Därför utgör denna planekonomiska koloss ett hot emot det förnybara, för den kommer kräva ett stort antal dagar av full drift per år för att inte bli en ekonomisk kvarnsten runt vår hals. Därför kommer kärnkraftoperatörer i framtiden motverka förnybar energi och energiöverflöd

  Världen bygger ut kärnkraften i en rasande fart idag. Men jag är rädd att den kommer bli en kvarnsten runt vår hals, som hela tiden kommer kräva energibrist för sin lönsamhet, den kommer begränsa vår förmåga att bygga ut förnybar energi fullt ut.

  Det stora problemet med förnybar energi är lagringen av densamma, men det är numera tekniskt möjligt och då talar jag inte om dyra batterier. Men ett radikalt sätt att se på kärnkraften skulle kunna vara som lastbalanserare, för dess stora fördel är dess möjlighet att modereras, det är i princip bara köra styrstavarna upp och ned för att balansera behovet med tillgång i nätet. Man kan då räkna fram hur mycket kärnkraft som skulle behövas för att bygga optimal mängd vindkraft och solkraft om man gör detta utan energilagringsplatser. Men en sådan kärnkraft skulle inte vara lönsam, den skulle inte kunna drivas med ett kommersiellt intresse. Kommersiell drift av kärnkraften kommer hålla oss i energibrist och defakto vara en våt filt över vår ekonomi, då den för sin lönsamhet skulle suga ut all annan ekonomisk verksamhet och behöva ett högt minimipris på energi för sin lönsamhet.

  Som primär energikälla är kärnkraften vansinne, som lastbalanserare under en energiutbyggnadsfas skulle den fungera, för en ordnad avveckling, men den kan aldrig vara kommersiell energiförsörjare. Kärnkraften kommer kanske bli en ekonomisk kvarnsten som vi sätter runt framtida generationers hals. Kärnkraften kan bli det största hindret för total utbyggnad av förnybar energi och skapandet av energiöverflöd.

 2. Med de enda två rimliga alternativen kol och eller kärnkraft har intressena gjort valet till en fråga om pest eller kolera… I detta smala dystra perspektiv utmålat som ett nödvändigt ont står eller rättare sagt ligger två grova pipelines på var sida om våra långa kuster. 2 stora makter kanske vill behålla de bästa alternativen för egen del. Skulle vi visa intresse för långsiktiga kontrakt skulle freden åtminstone komma närmare och bli mer verklig än vad hoten nu gör.

  Kärnkaften kommer aldrig bli säker hur mycket vi än betalar nu eller om fakturan kommer som ett Fukushima. Med effektökningarna som inte kan vara annat än en eftergift åt nedläggningarna har man minskat de rejäla säkerhetsmarginalerna i de återstående kärnkraftverken. Profiten har fått bestämma vårt öde att närma oss en japansk katastrof under samma skrämmande betingelser.

  Att kärnkraftindustrin ska stå för hela kostnaden av en katastrof är rätt tänkt. Det botar många sinnen från risktagandet. Skenande elpriser kan vi heller inte acceptera såvida vi inte är dumma i huvudet. Vattenkraften producerar el till en kostnad av 5 öre per kilowatt att vinsterna med det rundar av den mest girige existens krav på återbäring behöver ingen tvivla om.

  Gas som energikälla ser ut som den enklaste partner att bygga en tryggare framtid med. Rening är en barnlek jämfört med kolet och för kärnkraften ser rena helvetet ut som det enda den kan erbjuda. Sannolikheten för en grym, långdragen skilsmässa är så enorm att bara aningslöshet kan utgöra grunden för den som ett alternativ. Övriga förhållanden världen runt har mest gett intryck av begravningar av alla de föreställningar man ruvat på medan en plycklig gökunge alltid krupit fram ur den lånta fjädredräktens lömska värme.

  Ge förespråkarna båten. Sänd dem ut på stormigt hav och ge dem aldrig en chans att komma åter utan böjda nackar.

  • Kärnkraft ska ersättas med…just det, ny kärnkraft! Fast då blir det frågan om Torium-reaktorer som ju är oändligt mycket säkrare än dagens kärnkraft. Småskaliga lösningar på energiproblemet och förnyelsebar energi kan bara bli ett komplement i ett industriland som Sverige. Det behövs baskraft och därför förblir vatten och kärnkraft grunden energiförsörjningen i årtionden framåt. Sveriges gamla kärnkraft ska köras så länge som behövs och undan för undan ersättas med modernare reaktorer.

    • Nej inte alls! Det finns reaktorer igång i många länder som Indien, Ryssland, Kina osv. Javisst är det dyrare att bygga Torium-reaktorer men säkerhetsmässigt är de ”idiotsäkra” jämför med dagens kärnkraft och avfallet är, enligt uppgift, svårare att använda till kärnvapen.

 3. Sverige kan inte tjäna på denna uppgörelse. Våra framtida energisystem ger inget positivt för Sverige.
  I artikeln ”Finland kan inte lita på Sverige” belyser debattören Lotta Gröning tydligt kunskapsnivån på de beslutande politikerna i denna energiuppgörelse – i tidningen Katternö, nr 2, 2016, Jakobstad, Finland.
  …….’Finland ska betänka att det är fråga om samma politiker som för några år sedan avvecklade det svenska försvaret med orden att klimatförändringarna är det största hotet mot Sverige.’
  ….’Prins Carl Philip invigde en vindkraftspark i Vänern i maj 2010. De tio vinmöllorna har blivit en ekonomisk katastrof för ägarna, Karlstad samt Hammarö kommuner. Hittills har dessa kommuner tillskjutit 35 miljoner Euro i extra insatser för att undvika konkurs.’
  …..den väderberoende energiproduktionen är beroende av subventioner, och denna el säljs med förlust och samtidigt dumpar priset på el, så att vattenkraften samt kärnkraften blir olönsamma.
  ……’I takt med att kärnkraft tas ur bruk blir Sveriges elproduktion beroende av vädret. Vindstilla kommer vi inte ha el för export, utan kommer tvärtom att vilja importera el från Finland.’

  ……’Storsatsningen på vind-el är synnerligen oansvarig. Sverige kommer snart inte att ha någon hållbar elproduktion, utan bara flummiga ideologiska drömmar om hur vinden och solen, dag och natt, året runt, ska ersätta bortåt 10 000 megawatt kärnkraft, halva Sveriges elproduktion.’

 4. Så här skriver Miljöpartiet på sin hemsida:
  ”Vi är överens om att kärnkraften ska bära sina egna samhällskostnader. Den ska inte ges några direkta eller indirekta subventioner. Skadeståndsansvaret vid en eventuell olycka ska höjas. Avgiften till kärnavfallsfonden likaså, i enlighet med det som myndigheten anser. Vi konstaterar att vi inte behöver ändra befintlig lag om ny-byggnation, som i teorin fortsätter vara tillåtet. I praktiken har marknaden meddelat att det inte är aktuellt med ny kärnkraft. I denna helhet är vi trygga med att vara överens om att fasa ut effektskatten till år 2020. Kärnkraftens lönsamhetsproblem kommer att bestå.” Källa: http://www.mp.se/just-nu/historisk-overenskommelse-100-procent-fornybar-el

  Några hittills obesvarade frågor om Miljöpartiets villkor för kärnkraft:

  1. Vad menas med skadeståndsansvaret? Vem har detta ansvar? Staten eller ett privat bolag?
  2. Har något svenskt kraftföretag råd att ta en försäkring som försäkrar mot kostnaderna för en olycka likt Tjernobyl eller Fukushima?
  3. Har något svenskt kraftföretag en sådan försäkring idag?
  4. Är det sannolikt att anta att den firma som detonerar ett kärnkraftverk ens kommer finnas kvar för att kunna betala skadeståndsansvaret utan att gå i konkurs?
  5. Är det inte lite naivt att tro att ett energibolag inte skulle påbörja en ny-byggnation av kärnkraft om effektskatten sänks och samtidigt nybyggnation är tillåten i lagen?
  6. Är det inte så att vad marknaden säger och gör kan vara två helt skilda saker?
  7. Vem är marknaden och hur kan den tala med en röst?
  8. Är det inte dumt att lämna öppet mål på Sverige i en så här allvarlig fråga med tanke på att TTIP kan komma att ge utländska företag rätten att stämma staten för beslut som drabbar dessa företag negativt?
  9. Hur är det tänkt att kärnkraftens lönsamhetsproblem kommer bestå när ni sänker effektskatten på kärnkraft?

 5. Att kalla kärnkraft vansinne är överdrivet. Krig och Kärnvapenkrig är vansinne.
  Fukushima har inte officiellt definierats som orsakat av sabotage men de tekniska haverier som inträffade och hur det egentligen förhöll sig med jordbävningen är höljt i dunkel. Ett sabotage skulle givetvis kunna skylas över med mutor av de skyldiga.
  Att hindra all utveckling är globaliserarnas mål och kärnkraften vill dom därför motverka.
  Vänsterns praktiskt förda politik är alltför ofta ett hinder för utvecklingsländer att nå högre och vänstern är helt i samklang med västoligarkin. Indiens dåvarande ledare Nehru var kritisk mot Palme därför att han accepterade Romklubbens avsikter. Samma kritik är fortfarande aktuell visavi nästan all vänster.

   • Klimathotsagendan är en del av Romklubbens omhuldade opinionsbildning.
    Och dess konsekvenser är troligen förödande på samma vis som berörde Indien under Nehru’s tid.

  • Konspirationer å sido, låt oss betrakta fakta:
   1.Teknologin att effektivt bekämpa en katastrof likt den i Fukushima existerar inte. De svårigheter som finns med Fukushima beror till stor del på att de helt enkelt inte har teknologin som krävs.
   2. En enhet som kan rycka ut och effektivt bekämpa en katastrof existerar inte, varesig hos stater eller företag.
   3. Sannolikhetskalkylerna från 70-talet måste göra om med två konstaterade katastrofer. Alltså, de kommer hända igen, med all säkerhet.

   Romklubbar och annat skit hör inte hit.

   • Teknologin att bekämpa resultatet av kärnvapenattacker finns inte heller och ett sabotage av det slaget är analogt med en kärnvapenattack.
    I Tjernobyl var det med all sannolikhet frågan om ett minikärnvapen som spred reaktorhärden upp i atmosfären. Reagan hade redan godkänt sabotage mot Sovjet.
    Det tillsammans med den övriga ekonomiska krigföringen mot Sovjet och Gorbachevs tillit till väst ledde till upplösningen.
    Och malthusianismen hör definitivt hit och Romklubben hör ihop med dom. De menar allvar med att undanhålla allt som utvecklar teknologin och ekonomin och som tillsammans med diverse dödsbringande medel krymper jordens befolkning till 500 miljoner. Spridandet av mörkerläror ingår och även om inte socialister gillar att höra det så var Maoismen ett exempel på det. Sun Yat Sen hade snarare spunnit vidare på liknande ideer som Sergei Witte i Ryssland. Lenin fortsatte Wittes program i strid med sina malthusianska uppdragsgivare och röjdes därför ur vägen.
    Islamismen som den nu ter sig har samma mecenater: imperialisterna som vill att folken därnere skall vara ur stånd att utvecklas och bli rånade på naturtillgångarna. Det är slående hur fallet Iran fortfarande tigs ihjäl och framställs ha varit ett genuint uppror mot shahen, när det i verkligheten var just malthusianernas sabotage av en sekulär stat som höll på att resa sig.
    Malthusianerna talar om alla de tekniska metoder som kan användas för att krympa befolkningen. Krig säger dom har varit en besvikelse i det avseendet, alldeles för få döda.
    Bakteriologisk krigföring för massutrotning har dom uttalat sig positivt om. Så hänsynslösheten döljer dom inte ens. Beträffande kärnkraftsolyckor eller sabotage kan tilläggas att det kan finnas ytterligare motiv. Tex att maskera verkan av kärnvapen.
    9/11 gav upphov till spridning av radioaktivitet vilket uppmättes av den år 2000 påpassligt initierade organisationen NNSA. Nationella Nukleära Säkerhetsadministrationen vars personal iförd full strålskyddsmundering särlade offrens kroppsdelar ur den borttransporterade bråten. Fukushima har sen tyckts leda till märkbart högre strålnivåer och givetvis drar det bort en del uppmärksamhet från den del som kom lokalt från demoleringen av byggnaderna och då genast gav upphov till cancerstatistik som läkarna uppfattade som symptom på strålskador.

     • Ingen som helst spekulation. Men britterna sprider inte detta till en större läsekrets.
      Emellertid finns evidens bland huvudpersonernas egna yttranden. Jag har flera ggr tidigare hänvisat till Sarkisyanz text om Hitler’s Brittiska inspiratörer som berör liknande saker med solid källor. Den boken är bannlyst i England och dess innehåll censurerat i tyska redogörelser. Detta nämnt för att belysa varför detta inte tillhör din allmänbildning trots att Malthus lade ut texten om det redan på 1700-talet. Han plagierade sin förebild i Venedig. Venedigs oligarki spred kloner av sig själva till Europa med början på 1500-talet och den inflytelserika familjen Cecil har såna rötter. Britternas oligarki är malthusianer och det yttrar sig så att hellre än att eftersträva konkurrenskraft i den egna befolkningen vill man sabotera för andra folk och på alla sätt hålla dom nere. Både i kolonierna och som under 1900-talet konkurrenterna Tyskland och Ryssland. Målet är att den egna aristokratin skall hålla ställningarna och uppstickare från medelklassen föraktas. Dom kan ju generera utveckling och hota aristokratins makt. Därför är det från den aristokratin som socialismen understöds. Den utgör ju i sin marxistiska form ett angrepp mot medelklassen underifrån. Exempel på såna malthusianska aristokrater sir Robert Cecil och Bertrand Russel.
      Här är några citat från Malthus efterföljare: http://american_almanac.tripod.com/malthsay.htm
      I själva verket är malthusianismen i god logisk överensstämmelse med det vi kallar imperialism, innefattande ett förtryck som på känt vis håller folken underkuvade. Från vänsterhåll tenderar man att belysa girighet men inte lika mycket fokusera på att makten även konsolideras genom att avsiktligt och planerat hålla tillbaka utvecklingen. Utbildning med avsikt att effektivt behärska vetenskapens metoder(dvs inte bara ett akademiskt sken av vetenskap och för att genomskåda flummigheter krävs att man själv har riktig kunskap), förmåga att bygga upp konkurrenskraft i marknadsmässig mening är mindre betonat från vänster och omfördelning av resurser mer betonat vilket kan ske både på ett utvecklande och ett handikappande sätt. Det handikappande sättet skapar beroende till fortsatt politik av samma slag. Jag vill inte ettikera detta som vänsterpolitik men det brukar vara så medan högerfolk och liberaler brukar vilja utsätta befolkningen för socialdarwinistisk utslagning och pyramidspel.
      Båda alternativen är dåliga. För att komma ur det bör man vara uppmärksam på vilka bedrägliga ideer som Britterna matchat fram: liberalism, socialism, antikunskap i olika former. Det mest förrädiska är när det nästan ser ut som riktig kunskap tex alla vackra ord som förknippas med upplysningen vilken ledde till att Britternas konkurrenter kunde slås omkull.

      • Aristokratin är socialismens fiende. Du skriver mycket om britterna. Var har du USA?
       Ett sidospår: Bekämpa kapitalismen, inte främst malthusianismen eller bara aristokratin. I all korthet.

       • Din ovilja att se malthusianismen som en viktig faktor i sammanhanget är ett misstag.
        Anders det är din blogg och du kan välja att använda övertalningsargument och blunda för fakta men aristokratin kidnappade socialismen redan från början.
        Det hänger samman med deras gamla anor som bla citerades ovan med kopplingen till Venedigs oligarki. Dom höll på och konspirerade i 800 år och låg bakom mängder med ränksmiderier av stor betydelse i Europas historia. Förmågan att dubbelspela och trippelspela återkommer hos britterna men är inte allmänt känd. Det gör att man missbedömer den roll som spelades av sk kommunistiska spioner. (Usa är vanligtvis delaktigt men inte i samma grad upphovet till planerna om vi pratar om 1900-talet). Om vänstern fortsätter att blunda för eliternas manipulerande som bla orsakat utformningen av Marx analys kommer vänstern att förbli ett verktyg för aristokratin/oligarkin. Du ser ju hur lite som uppnåtts. De totalitära liberalerna har tagit över. Dom som testat bolshevism och Maoism är trötta på skiten och har återinfört kapitalismen i valda delar. Dom kommer säkert att reformera systemet men förhoppningsvis inte så att individuell kreativitet underordnas flummiga och samhällskadligt intoleranta ideer som aldrig hade förankring i de drabbade länderna utan kom från den utländska aristokratin.
        Om S hade varit mer medvetna hade de aldrig låtit skolsystemet regrediera och inte låtit klasskampstänkande offra kvaliteten på lärarkåren. Det var helt i linje med malthusianernas inriktning så det fanns inte alls ngn anledning för S att medverka till det.
        Okunnigheten gynnar inte folkens frigörelse. Hade S varit tvärtom i det avseendet hade den skandinaviska modellen fortfarande varit erkänd som en attraktiv ide. Jag anklagar inte S för jag inser att dom tillsammans med andra till vänster är lurade. Jag beklagar bara att ni inte vågar ifrågasätta mycket mer.

        • Känner inga belägg för att eliten påverkat Marx’ analyser, och finner inga konkreta exempel hos dig. Däremot försöker man förvränga den på olika sätt. Detta nämns i inledningskapitlets början i Lenins viktiga verk ”Staten och revolutionen”. Många som bekantat sig med bolsjevism och maoism har senare tagit avstånd från den, men inte alla. Vad menar du med att ”reformera samhället”.

         • Reformera dvs kanske införa en del saker som har med stark stat att göra om man finner att marknadsekonomin har brister men med lärdom av tidigare problem så ingen återgång till det gamla som pådyvlades av västoligarkin.
          Marx har vi tröskat förut Anders. Du tycks inte vara det minsta misstänksam mot att han verkade i nära samröre med den brittiska aristokratin som du ju inte tror har med socialism att göra. Nära Britternas utrikesminister. Hans medarbetare David Urquhart var den som hanterade Marx och vilseledde honom tillsammans med folk på British Museum så att dom kunde styra honom i en för Britternas antiryska planer fördelaktig riktning. Så småningom fick Ryssland känna på resultatet. Palmerston hade fler revolutionärer ute i Europa i verksamhet mot Britternas konkurrenter. Vänsterfolk brukar inte visa intresse för den aspekten utan ser det som en del i folkliga revolutioner vilket det aldrig var utan endast elitprojekt. Precis som i vår tid och när den avgående politikern Robin Cook slog larm och berättade att Al Qaeda aldrig existerat drabbades han av dödlig ohälsa.
          Marx tilläts utveckla antikapitalismens ledande litteratur i det kapitalistiska lejonets kula. Anders hur är du funtad som kan förbise det suspekta med detta undrar jag??
          Du är för troskyldig och omisstänksam!
          Inom Britternas dominerande kretsar fanns under 1900-talets dramatiska skeden dels en aristokratisk vänsterfalang som bla bedrev skenbart pacifistisk verksamhet vilket gav möjlighet att infiltrera andra länder. Och dels en sk realistisk falang som ansåg att Britterna måste bygga upp försvaret och inte enbart kan manipulera in andra i krig mot varandra och hålla sig utanför själva. Den sistnämnda låg även bakom delar av innehållet i Mein Kampf.
          Jag nämner det därför att det är inget man skulle gissa på när man hör ordet aristokrater. Det är inte som sunda förnuftet säger dig att det borde vara Anders!
          Om jag skulle lägga ner tid själv på att klassificera dessa elitbritter skulle jag inte beskriva dom som dom själva gör utan ist säga att dom utgör ett team av rollspelare med imperiets intressen som drivkraft men aldrig dom motiv dom själva anger.
          Churchill var en sån figur som aktivt var för Hitler samtidigt som han utåt var mot.
          Och sånt dubbelspel var det normala. Likadant var det på 17 och 1800-talen.
          En lika bedräglig brittisk elit störtade Frankrikes monarki men utåt hör vi om det förtryckta folket. Det fanns lika liten anledning till det som till att störta Assad idag.

          • Åker till Arlanda om 10 minuter. Återstår att visa om kontakterna med t.ex. Urquart påverkade honom. Jag umgås en del med borgerligt orienterade människor med andra värderingar än mig. Det är en annan sak om det påverkar ens tänkande. Så göra de flesta, liksom folkvalda politiker.

          • Den uppenbara frågan är ju varför dom lät honom hållas överhuvudtaget.
           Han måste ju enligt din uppfattning av honom varit ett dödligt hot mot de mycket rika eliterna. Varför närde Britternas rika en ”orm vid sin barm”?
           Hur svårt hade det varit att röja honom ur vägen redan när han befann sig på kontinenten?
           Varför gav dom honom ist tillgång till sina arkiv och handledde honom tom om inte just för att påverka honom? Han sade sig aldrig ha haft bättre arbetsmöjligheter. Parallellt med det lät Britterna i omgångar indier svälta ihjäl i stor omfattning. Men Marx prisade den brittiska imperialismen. En av hans teser var att länder först måste genomgå kapitalismen för att sen övergå till socialism och det kunde förstås ge respit. Ett tag. Men vad hade kapitalismens centrum för intresse av att dessa planer fick utvecklas om det inte var fallet att Marx var britternas vapen mot konkurrenterna? Och att kommunismen var vad bankirerna ville sprida. Vilket var vad dom senare gjorde. Den internationella bankstermaffian finansierade ju bolshevikrevolutionen bla mha frimurarnätverk. De senares valspråk lydde ständig revolution. Vi ser det även idag. Men det är bara imperiets opposition som drabbas.
           Hur kan du undgå att bli misstänksam?

          • Men om man skapade al-qaida för att skrämma en opposition och motivera krig är ju daesh dess förlängning och inte bekämpar någon av dem sina egna utan de krafter du säger tex BRITTERNA understöder. Boko haram är samma andas barn.

          • Är det inte märkligt att dina källor ingen information har om att folk svalt efter flera år av missväxt, dvs vulkanen Laki orsakade missväxt i stora delar av Europa och utgjorde den grundläggande spiken i kistan för det förtryck som i Frankrike, levde högt, låste in maten och höjde priserna.. Hade inte BRITTERNA nog med sin egen liknande katastrof, mystisk, död av människor och djur, enastående långa vintrar och somrar av missväxt?

           https://castoropollux.wordpress.com/2010/01/03/laki-katastrofen/

   • Jodå, det finns kunskap i hur man bekämpar katastrofer som Fukushima! Problemet är att den kunskapen finns i Ryssland och japaner är alldeles för stolta som folk att erkänna att de inte kan klara det själva. Man kan även tänka sig att USA varit mot att Japan aktivt skulle sökt teknisk hjälp från Ryssland…för det är ju så i slutändan att USA är livrädda för att Japan en dag ska upptäcka att det finns hjälp att få från annat håll än USA och ett närmande mellan Ryssland och Japan skulle vara en geopolitisk katastrof för USA. Nu har ju ändå Japan närmat sig Ryssland (Statsbesök i god anda nyligen) för man börjar även i Japan förstå att det inte gynnar dem själv i längden att vara USA:s lakejer. Påminner lite om hur Sverige tackade nej till rysk assistans med att släcka den stora skogsbranden för ett tag sedan. Staten ville helt enkelt inte framstå som helt inkompetent och samtidigt hade det varit en rysk propagandaseger…alltså bättre att låta skogen brinna!

  • 40 år efter introduktionen och löftena finns fortfarande inga tillförlitliga metoder för lagring avfall, verktyg, kläder eller annat. Vansinnet är ett ihärdigt påfående verk och det är väl därför ingen undrar förrän belysningen i tunneln uppdagar problemet.

   Att säkerheten stått blek vid varje katastrof och skyndsamt hängt upp den mänskliga faktorn i närmsta stolpe är en föraning om hur det kommer låta då när alla alternativ blåser bort i tryckvågen och strålningen adderar kött på benen åt ett redan dödfött projekt. Då vi skåda förespråkarnas ryggar innan de försvinna i fjärran långt från problemet de ansåg vi hade råd med…

   Aningslösheten kan vi bidra med.. Teknikfrälsta får stå för övermodet. Det har ju fungerat i 40 år utan att de klagat.

   • Castoropollux
    Jag instämmer med att kärnkraft har en allvarlig svaghet: Den är känslig för sabotage, terrordåd. Och då blir en kärnreaktor ovan jord som en mycket stor kärnladdning vad mängden radioaktivitet beträffar. MEN om man flyttar fokus till malthusianismen som är en mycket tungt vägande motivation hos västoligarkin, då är syftet ju lik förbaskat att dom ämnar ha ihjäl en stor andel av dom folk som dom vill beröva utveckling – teknologisk och ekonomisk. Useless eaters. Vi har inte fn att välja mellan ont och gott. Att möjliggöra för utvecklingsländerna att utnyttja teknologi för att skaffa sig kontrollen över sina samhällen och få en välutbildad kader som kan företräda den allmänhetens intressen. Ja då har dom större möjligheter att göra motstånd mot imperiets övermakt tillsammans med likasinnade frihetssträvande folk. De miljöproblem som kan uppstå kan tex jämföras med miljöproblem som Usa orsakade i Irak. Både med ett flertal riktiga kärnvapen vilket experter hävdar och militärer gjort mätningar av och med mängder av utarmat Uran. Det är ju imperialisterna som på alla sätt bromsar utvecklingsländerna. Och mp och V borde vara mer uppmärksamma på det även ifrågan om kärnkraft.