En stillsam SAP-kongress i Göteborg


Denna analys och rapport kommer från Ulf Karlström som berikat denna blogg med många artiklar i skilda frågor – så även denna gång!

Artikeln.
Socialdemokraterna höll den 8-12 maj sin 39:e kongress, i år i Göteborg. Det var en relativt stillsam tillställning, till skillnad från kongressen för precis 100 år sedan, då (s) splittrades; huvuddelen av de som bröt sig ut kom senare att bilda SKP.
SAP kongress 2017
Kongressmaterialet, som låg ute på (s)´ hemsida, var mycket omfattande, närmare cirka 2000 motioner (S-hemsida, 9/4) från partidistrikt, arbetarkommuner och enskilda medlemmar. Materialet är sammanfattat i 8 dokument. Det om ”Jobb och tillväxt i framtidstro” är på 955 sidor (4,1 MB i pdf-format) och dokumentet ”En välfärd som går att lita på” omfattar 985 sidor (cirka 4 MB). De försvarspolitiska kongresshandlingarna – ”Samarbete för gemensam säkerhet” – är blygsammare, 334 sidor (1,8 MB). Delegaterna vid kongressen har självklart fördelat ansvarsområdena, men man undrar ändå om detta materielberg läses? Eller är det partistyrelsens förslag och bemötande av motionerna, som är ”riktkarl” vid besluten? Den här artikeln grundas endast på läsning av stickprov från berget av material, vad gäller förslag och beslut.

Ekots Thomas Ramberg (12/4, P1) gjorde kommentaren att det var en enig kongress, och att partistyrelsen fick igenom sina förslag. Ett vanligt beslut, vad gäller alla motionerna var: ”anse följande motioner (uppräkning) besvarade med hänvisning till utlåtandet” från partistyrelsen. Även under en lite livligare debattpunkt om vinster i välfärden förklarade den föredragande från partistyrelsen att det inte råder någon oenighet.

Så t ex förekom en viss, kritisk debatt om generösare migrationspolitik, och följande skrevs in: ”Vi ska vara pådrivande för att värna asylrätten och ett flyktingmottagande där fler länder tar sitt ansvar.” Emellertid blev det faktiska beslutet att ett sådant mål är principiellt riktigt, men Sveriges politik skall drivas genom och samordnas med EU. Således, lagt kort ligger, och tur var väl det.
SAP kongress 2017 Löfven
Området utrikes- och säkerhetspolitik aktualiserades i 146 motioner, med många fler förslag. Ett flertal motioner tog upp progressiva förslag, vilka skulle innebära ett brott med den hittills förda (s)-politiken. Det handlade bl a om Ja till alliansfrihet och nej till Nato, slå vakt om alliansfriheten, återgå till traditionell (s)-politik som Alliansfrihet i fred och neutralitet i krig, förbud att inför kärnvapen i Sverige m m. Ändringsbesluten från den försvars- och utrikespolitiska debatten på söndag 9/5 anges, enligt hemsidan, till sid 4 rad 31-34 samt sid 32-34, och 36-38 i det ursprungliga dokumentet.

I partistyrelsens svar, och således förslag till beslut, känns den nuvarande hökaktiga, EU- och Natovänliga inställningen tyvärr alltför väl igen:

1) ”Kombinationen av militär alliansfrihet, höjd egen militär förmåga och fördjupade samarbeten med andra länder, bygger vidare på en svensk modell… Ett medlemskap i Nato är inte aktuellt”. Det är ett demagogiskt trick att låtsas att formellt medlemskap i Nato är väsensskilt från dagens mycket nära Nato-samarbete (sitta i knäet på Nato).

2) ”Det gäller bland annat vårt nära samarbete med Finland, samt med övriga nordiska och baltiska länder, Polen, USA och Storbritannien och inom ramen för partnerskapet med Nato…”. Med världens största krigsaktivister, USA och Nato, skall vi ha ”nära samarbete”. Det är rent groteskt.

3) ”Det avtal som slutits med Nato bygger helt och håller på frivillighet vilket innebär att Sverige måste ta ett nationellt beslut om militärt samarbete i varje enskilt fall”. Det s k värdlandsavtalet med Nato presenteras på denna i grunden lögnaktiga beskrivning.

4) Sverige är militärt alliansfritt även efter inträdet i Europeiska unionen 1995. Detta ändras inte heller av EU:s så kallade solidaritetsklausul som infördes genom artikel 42(7) i Lissabonfördraget 2009. Enligt artikeln är EU-länderna skyldiga att bistå andra medlemsländer som utsatts för ”ett väpnat angrepp på sitt territorium”. Detta ska inte påverka… medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik”. På detta sätt förskönas EU, där 23 medlemsstater i Natomedlemmar. Kopplingen mellan EU och Nato är stark, vilket partistyrelsen tiger om.
Hultqvist och McCainFörsvarsminister Hultqvist och senator McCain, ledande krigshök
Ett litet glädjande beslut är skrivningen om Palestina:
I år har Israel ockuperat Palestina i 50 år. Situationen förvärras hela tiden med nya illegala bosättningar. Vårt mål är en tvåstatslösning med Israel och Palestina sida vid sida, i fred och säkerhet. Vårt erkännande av staten Palestina syftade till att stärka de moderata krafterna i Palestina och möjliggöra diplomatiska framsteg. Alla parter måste avstå våldet och möjliggöra fredsförhandlingar. Muren på ockuperad mark måste rivas och de palestinska flyktingarna ges rätt att återvända. Vi ska fortsätta att verka för att varor från ockuperad mark ska märkas”.

Området vinst i välfärden gav upphov till aningen skarpare debatt. Emellertid avslog kongressen lite skarpare formuleringar som t ex ”därför ska vinstdriften aldrig råda inom vård, skola och omsorg”, eller ”resurser till välfärden ska gå till välfärden” lägga till ” inte till privata vinster. Välfärden är ingen marknad”. Kongressen beslöt att utvidga Ilmar Reepalus förslag till att även omfatta omsorg & vård, genom skrivningen: Det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg.

Socialdemokratin har ett uppenbart dilemma att dagens frågor som terrorism, stramare migrationspolitik, lag & ordning, och allmänt minskad trygghet inte är traditionella (s)-frågor. När nu Ygeman meddelar att polisen skall förstärkas med 10 000 personer inom 7 år, till en kostnad av 6-8 miljarder kr, så väcker det knappast klang och jubel bland s-medlemmarna. Och hur skall man mobilisera dem inför valet 2018? Medlemsaktiviteten är låg, och i synnerhet på arbetsplatserna. Partiledningen kan dock andas ut efter kongressen. Frågan är dock om det kommer att gälla väljarstödet 2018.

intressant.se, , ,, , , , , , , ,, , , , , , ,, , ,


2 svar till “En stillsam SAP-kongress i Göteborg”

  1. Det jag ’förvånades’ över var avsaknaden av röda flaggor och – vad viktigare är – arbetarklassen i jeans och flanellskjorta. Kongressens såg mera ut som en liberal eller kristdemokratisk kongress. Finns det någon undersökning om hur många av deltagarna jobbar på industrigolvet eller i kommunal?
    Jag kanske inte borde förvånas över bristen på röda flaggor – jag har inte haft något TV på över tio år, så socialdemokraterna kanske slopade dom redan på 90-talet …? Jag noterade det inte förrän nu på TV bilderna vid denna kongress. Var det kanske vid samma tidpunkt då VPK slopade ’kommunist’ ur partibeteckningen? Det var lika bra det – VPK är mer ett identitetsvänsterparti än ett parti för arbetarklassen. Och lika bra är det att Socialdemokraterna slopade röda flaggor – det var länge sedan de arbetade för arbetarklassens bästa. De arbetar ju för Wallenberg och Compani, och hela monopolkapitalet till svensk krigsindustri.

  2. Nej då, SAP arbetar inte för någon annan, SAP arbetar för sina egna arbetstillfällen. SAP är en klätterorganisation för sociala klättrare i kontorsmiljö, de tittar avundsjukt på motsvarande klätterorganisationer på andra sidan, men arbetar inte för dem, utan för sig själva. Arbetarklassen är inte subjekt, utan rekvisita.