Danmark: Alternativ till fortsatt deltagande i krig och upprustning


Jag deltog i Nordiska fredssamtal i Degerfors 12-14/8. Liksom förra året var det mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare och livliga diskussioner. Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag.
Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors

Bakgrund:
Fred och avspänning i Norden blir en allt mer angelägen och brännande fråga. På kort tid har det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde – Nordatlanten, Nordkalotten och Östersjön – skärpts betydligt.
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ökar behovet av ett fördjupat nordiskt samarbete. Men säkerheten i regionen är inte enbart – kanske inte ens i första hand – en fråga om militärt försvar. Det är en politisk fråga, som kräver diskussion och aktivitet inom breda skikt av folket i de nordiska länderna.
Folkets kulturkonf-uppsala
Därför anordnar Folket i Bild Kulturfront för femte året i rad nordiska fredssamtal i Degerfors.
Frågor som kommer …att tas upp är bland andra:
• Vad innebär Natos framflyttade positioner och aktiviteter – däribland utökad aktiv militär verksamhet och ett svenskt värdlandsavtal – för freden och säkerheten i regionen?
• Vilken betydelse har den väststödda statskuppen i Kiev, Ukraina, inbördeskriget i Donbass, västmakternas respektive Rysslands agerande och den ryska annekteringen av Krim för säkerheten och stabiliteten i Europa och Norden?
• Hur bör de nordiska länderna förhålla sig till den USA-ledda insatsen i Irak och Syrien, som sägs syfta till att ”förebygga och besegra terrorism och bekämpa ISIS”?
• Hur kan vi bidra till ett stopp för de nordiska ländernas deltagande i kriget i Afghanistan?
• Hur ska man folkrättsligt se ingripandet i Mali, som de nordiska länderna stödjer med roterande system för transportflygplan?
• Vilken roll spelar FN i pågående konflikter?
• Hur kan Nordens folk och länder försvara FN-stadgans och folkrättens principer, särskilt förbudet mot angreppskrig?

I sessionen Nordiskt arbete för fred och alliansfrihet deltog:
Staffan Ekbom, Arbetet mot svenskt Nato-medlemskap
Denne följdes av
Rapporter från fredsfronten i Norden
Kerstin Tuomala, Arbete mot Nato-medlemskap i Finland
Hasse Schneidermann, Alternativer til fortsat dansk krigsdeltagelse og oprustning
Aslak Storaker, Norges Syriapolitikk og fredsbevegelsens motsvar
Lars-Gunnar Liljestrand, Utvärdering av Vitboken kring Sveriges krig i Afghanistan

11.00–11.30 Majbritt Theorin – Appell för arbete för fred och alliansfrihet

Denna Youtube återger Hasse Schneidermanns föredrag:

i , , , , , , , , , , ,


Ett svar till “Danmark: Alternativ till fortsatt deltagande i krig och upprustning”

  1. http://www.strategic-culture.org/news/2016/09/29/afghanistan-it-heroin-stupid.html
    Om jag minns rätt, räknade man vid en viss tidpunkt att Danmark hade flest dödade soldater i Afghanistan i förhållande till landets folkmängd, t.o.m. fler än USA och långt fler än övriga allierade. Pepe Escobar skriver i den länkade artikeln ”It’s the Heroin, Stupid”, om heroinhandelns centrala roll i det afghanska krigsspelet, heroinet som inkomstkälla för västmakternas underrättelsetjänster, genom vilken de kan finansiera sin omfattande undergrävande verksamhet utan att behöva belasta ordinära moment i statsbudgeten som skulle avslöja verksamhetens chockerande omfattning.
    Off-topic: kommer nyheten att Shimon Peres på frågan om sin största insats sagt att han hindrade Benjamin Netanyahu från att starta krig mot Iran. Uppgiften har hemlighållits fram till Peres död, men bör ha varit känd i Washingtons inre kretsar. Slutsatsen ligger nära till hands att vetskapen om detta fått Barack Obama att vidta de åtgärder som för hans del ingår i den synnerligen korta lista över insatser som främjat avspänningen.