Chilekuppen 11 september – möte på Sergels torg kl 18


På Sergels torg kl. 18 anordnas idag en manifestation för att uppmärksamma statskuppen i Chile 11 september 1973. Det blir på svenska och spanska och musik. Huvudarrangör är Nueva Mayoria (Ny Majoritet) som är president Michelle Bachelets parti, regeringspartiet. I Nueva Mayoría ingår socialdemokrater av olika schatteringar, kristdemokrater och även kommunistpartiet.

Idag kan vi också läsa enstaka artiklar om terroristattacken i New York och Washington (Pentagon) för 13 år sedan i våra massmedia, men jag hittar inget om kuppen i Chile idag vid sökning hos DN,SvD, New York Times och Washington Post.
Idag är det också 11 år sedan Anna Lindh mördades.

USA stödde statskupp och terrorism i Chile 1973.
Idag kan man gråta över eller få nya kämpakrafter av militärkuppen 11 september 1973 i Chile under ledning av general Pinochet. Kuppen var inspirerad och hade stöd av CIA, det USA:ägda storbolaget ITT och USA:s regering. Detta är ett av flera exempel på att USA har bidragit till störta demokratiskt valda regeringar, denna gång efter president Allendes andra valseger med ökade röstsiffror.

DN skrev korrekt för ett år sedan ”Medan övergreppen pågick och president Allendes döda kropp bars ut från presidentpalatset, fick juntaledaren Augusto Pinochet och hans generaler uppbackning av mäktiga amerikanska affärsintressen och underrättelsetjänsten CIA.” Minst 3 200 personer dödades och 50 000 torterades enligt mer officiella uppgifter, och hundratusentals flydde. DN tillade i sin artikel att ”hundratusentals torterades (USA utbildade sydamerikanska militärer i tortyr) eller tvingades fly från Chile. I Sverige bor 45 000 människor med chilensk bakgrund.”

I Chile hade USA:ägda gruvbolag investerat 1 miljard dollar och skickat hem sju gånger så mycket i vinst. Affärsintressen från USA var framträdande i 18 av de 20 största bolagen i Chile. Före Allende hade Chile hade då en minskad bruttonationalprodukt 1967-70 och en arbetslöshet på 20-25 %. Efter valsegern 1970 där Allende i spetsen för ett vänsterblock fick 37 % av rösterna började man infria vallöftena som innebar nationalisering av den USA-dominerade kopparindustrin, andra industrier och banker och en betydande jordreform.
Allende untitled

Trots motstånd och sabotage från den ekonomiska eliten ökade tillväxten fram till 1972 och de ekonomiska skillnaderna minskade. Vid valet i mars 1973 ökade vänsterblocket till 43% av rösterna.

Under militärjuntans första år skedde omfattande privatiseringar, statsutgifterna minskade (utom till militären), prisregleringar avskaffades och inflationen uppgick till 375 %, då högst i världen. På mindre än ett år hade priset på bröd ökat 36 gånger, reallönerna halverades och över 80 % av befolkningen hade passerat fattigdomsgränsen. Den chock-terapi som genomfördes under Pinochet med stöd av Nobelpristagaren Milton Friedman kom sedan att bli närmast mönsterbildande i många länder, via IMF, Världsbanken och USA:s finansdepartement (”Wahington Consensus”). Detta är väl omvittnat i böcker av bl.a. förre Nobelpristagaren och förre vice VD för Världsbanken Joseph Stiglitz, Naomi Klein och i boken ”Debt, the IMF and the World Bank” av Toussaint & Millet. Och Pinochet satt kvar vid makten i 15 år och var på väg att ställas inför rätta då han dog 2006.

Obama hök untitled

Noam Chomsky om 11 september.
”Antag att planen 11 september hade bombat Vita huset och dödat presidenten, etablerat en militärdiktatur, dödat tusentals och torterat tiotusentals, snabbt satt upp en tortyrcentrum. Antag att man hade stött upprättandet av diktaturer på andra håll samt dragit ned landet i en stor ekonomisk depression, och sedan använt skattepengar för att lindra detta. Har detta hänt? Ja det hände 11 september 1973. Och vi (USA) var ansvarigt för detta – och därför händer det inte. Det var Allendes Chile. Därför kan man inte vänta sig att massmedia skriver om detta.”

Kriget i Afghanistan.
USA anföll oktober 2001 Afghanistan med motivering att Al Quaida fanns där (liksom då USA tidigare stödde dem). I Afghanistan, rikt på mineraler och naturgas, har NATO och dess alllierade, bl.a Sverige, utvidgat en FN-resolution in extenso, formellt med hjälp av en hänvisning från marionettregeringen i Kabul ”in assisting the Afghan Government to improve the security situation” (Res. 1833, 2008). Användningen av drönare har ökat kraftigt under Obama, med ökat antal döda bland civilbefolkningen i Afghanistan och Pakistan. Som framgår av boken ”Lagen mot krig” är kriget i Afghanistan inte ett uppdrag av FN, utan ett krig av NATO.

Är USA, världens enda supermakt, en terroriststat? USA:s regering för en politik som enligt min mening dels innehåller oacceptabla inslag av terrorism (t.ex. drönarattacker, tortyr bl.a. i fångläger i Guantanamo, Bagram och på andra ställen i Mellanöstern och världen) dels uppmuntrar till rekrytering till terrorism genom sin militära brutalitet. Vi har sett t.ex. hur talibanerna stärkts i skuggan av militär brutalitet i ställer för tillräcklig satsning på reell demokrati och bistånd.

* Läs boken ”USA som världspolis”!

Under mottot att bekämpa Al Qaida och annan terrorism har USA:s högste militära befälhavare, (Bush & Obama) folkrättsvidrigt angripit oljerika Irak, i ett krig som enligt beräkningar medfört att kanske mer än 1 miljon människor dödats, några miljoner flytt eller är på flykt, och att en stor del av statsapparat och infrastruktur har slagits i spillror.

Om en miljon dödats till följd av angreppet mot Irak innebär det att 3 000 gånger fler dödats där än vid terrordådet 9 september 2001 i USA, då hänsyn tas till skillnad i folkmängd. Det finns starka belägg för att USA och Storbritannien (som medgivit detta) använt projektiler som innehåller cancer- och missbildningsframkallande utarmat uran (Se t.ex. artiklar i FIB-Kulturfront och i Irak-Solidaritet och mina två notiser om utarmat uran i Läkartidningens arkiv 2010, www.lakartidningen.se).

Och USA bedriver ett angreppskrig mot Syrien via ombud (”unconventional warfare”), helt i strid med FN-stadga och internationell rätt. Till följd av stöd från USA & Co till rebeller i Syrien har ISIS och al-Qaidaassocierade grupper stärkts i Syrien. Fokus i kampen mot terrorismen finns i Syrien, i en strid mellan Syriens regering och al-Qaidagrupper, förstärkta av USA:s stöd till rebeller

Vad är USA:s politik med angreppskrig, dödande av civila med drönarattacker och uranvapen, med tortyr och hemliga fängelser annat än en form av terrorism – en statsterrorism?

Är det för stötande att skriva ”Medan Al Quaidas terrorhandling 11 september 2001 innebar insatser av ett fåtal större flygplan mot få centrala mål innebär USA:s militära insatser med dödande av civila bl.a med vapen som innehåller utarmat uran och med allt frekventare insatser av drönare, där ej sällan civila dödas/skadas, en annan typ av terrorhandlingar.”

Sammanfattning
* Terrorism i alla former, även statsterrorism, måste fördömas
* ”Kriget mot terrorismen” visar att detta krig ej kan vinnas bara med brutala militära medel.
* ”Kriget mot terrorismen”, där USA:s regering givit tortyren och brutaliteten ett aktuellt ”västerländskt” ansikte har sannolikt ökat rekryteringen till terrororganisationer av Al Qaida-typ.
* Fakta visar att USA:s regering samarbetar med islamistiska fundamentalister och bidrar till att störta folkvalda regeringar (fler exempel finns än Chile) när det passar.
* Behöver inte ”Världens folk” reell demokrati, samarbete och medmänsklighet i stället USA:s terrorismbefrämjande stormaktspolitik?
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1
Bekämpa USA-imperialismen!
Låt oss åter resa den parollen. Det är ännu viktigare idag!


intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,

Nueva Major, Michelle Bachelet,Chile-historik Noam Chomsky om 11/9, M Chossudovsky om 11/9, Sören Sommelius i Helsingborgs Dagblad,Allendeblogg, Lederbloggen 11/9, , ,, DN 11/9, SvD 11/9, Aftonbladet 11/9, SvT 11/9, Sveriges Radio,
Charta 2008, FIB-Kulturfront, Iraksolidaritet, dn, dn, dn, dn, dn, dn, svd, expressen, aftonbladet, Afghanistansolidaritet, Iraksolidaritet, Afghanistankommitten, DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer