Carl Bildt, det är skillnad på folk och folk…


Idag kom det inte helt överraskande beskedet att utrikesminister Carl Bildt slipper åtal för sina brott mot BBS-lagen för de kommentarer han låtit finnas kvar i tre månader på sin blogg.


Analogt med detta besked
kan jag konstatera att om någon skriver en kommentar på min blogg med texten:

Kalle: “lskdjlfksjdlfkjslkdfjlsd
lksdlfkjsldkfjlskdjf
öslkdöflksödlfkösdlfk
ösldkfölskdöflksödflk
ösldkfölskdöfksödflks
söldkfösldkfölsdkfös
äösldäfölsädfölsädfl
äösdäölfäsdlfäslä”

Jag kan utan vidare lämna en sådan kommentar utan åtgärd, i vart fall tre månader. Nu skulle det aldrig inträffa eftersom jag, bland annat till följd av BBS-lagen men också av moraliskt/etiska skäl, modererar kommentarerna. Jag har trott att lagen gällde även min blogg. Trots det i mitt tycke mycket märkliga beslutet kommer jag ändå att fortsätta moderera mina kommentarer. Jag vill helt enkelt inte ha rasistisk skit bland kommentarerna här.

Kalle: ”x”
lkasldkjlaskdlaskdjlasdk
lajskldkajksldklaskdjlaksd
öalskdölaksdölaksödlkaösdl
lkjalksjdlasd
laksdjlaksjdlaksd
alskdjlaksjdlkajsdl
laksdlaksjdlkajsld
alskjdlaksjdlaksjd

Ur åklagare Jörgen Lindbergs beslut: ”Den tillhandahållare av en elektronisk anslagstavla som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte tar bort vissa av lagstiftaren närmare angivna meddelanden med visst innehåll från sin anslagstavla kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

På anslagstavlan har det under tiden 20 mars-8 juni 2007 funnits fem sådana meddelanden som skulle ha borttagits. I förarbetena har angetts att borttagande bör ske inom en vecka, varför gärningens objektiva rekvisit får anses uppfyllda.

Då uppsåtligt brott inte kan styrkas blir det avgörande för ansvarsfrågan om Carl Bildt förfarit grovt oaktsamt.”

Eftersom det framgår av åklagarens beslut framgår att min blogg har haft både fler inlägg, fler kommentarer och – fler besökare än

Bildt, så drar jag slutsatsen att jag utan vidare kan låta nazister och Sverigedemokrater skriva vad skit som helst bara jag ser till att ta bort deras kommentarer efter tre månader.

Det är möjligen intressant, men det är knappast lagstiftarens mening. Jag ändrar därför inte min policy en millimeter, men jag konstaterar att det är skillnad på folk och folk.

Frågan är om någon blir överraskad…

Kommentarerna från ”Kalle” i vänsterspalten är omskrivningar från palestinierhat till judehat. Några sådana kommentarer har mig veterligen aldrig funnits förutom dem på Bildts blogg.

PS: Jag kommer att skanna in åklagarens beslut och lägga det som bilaga till den här texten i morgon.

Källor: Lasses blogg Expressen Aftonbladet Riksdag och Departement SvD Ekot HD Sydsvenskan

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]Carl Bildt, Hets mot Folkgrupp, Åklagarmyndigheten, Brott, BBS-lagen, Bloggosfären, Jörgen Lindberg, Högerregeringen, Politik[/tags]


40 svar till “Carl Bildt, det är skillnad på folk och folk…”

 1. Ge oss 24h och alla moderater är borta och vi har 100% av Sverige sen håller ni käften. Det är vårt land och har alltid varit vårt land.

 2. Tjusigt Snoosis! Bortsett att moderater inte kan anses vara vare sig en folkgrupp eller religion så…

  :-)

  Villfarelse möjligen…

 3. Syftar det ”avskyvärda inavlet” på en särskild folkgrupp eller på den särskilda gruppen ”adel”?

  Jag kommer att radera kommentaren om tre månader för säkerhets skull…

 4. Vad är det du försöker skriva? Vissa svordomar är bannade i mitt spamfiler. Vill du svära för du uppfinna något extra färgstarkt som inte har med f#ck ellet f%tta (typ) att skaffa… :)

 5. Jinge, det vet du, det heter ju Sveriges rikes lag, och Carl Bildt är ju knappast fattig.

 6. Då uppsåtligt brott inte kan styrkas är ett gummiuttalande i elitdivisionen! Jag misstänker på goda grunder att du meddelat åklagaren att du kommenterat och att avsaknaden av kommentar från vederbörande är en kommentar i sig. Ingen hade väl på allvar trott att lagarna gällde även en svensk minister, inga andra ministrar behöver ju följa de lagar som riksdagen beslutat om.

  Frågan är för vem detta är mest pinligt, Riksdagen, Bildt eller Åklagarmyndigheten?

  Mitt tips är alla tre eftersom det är uppenbart att en minister inte behöver följa lagen.

 7. Men kan brott styrkas då? Kan det bevisas att Carl Bildt inte tog bort kommentarerna för att han skulle hålla med om vad som stog?
  Enligt min mening, nej. Och därför bör han inte straffas.

 8. Betyder det också att man kan skriva nedsättande kommentarer om privatpersoner (t ex viss Jörgen Lindberg) ostraffat också?

 9. Vad Bildt tycker är i sammanhanget irrelevant. Kommentarerna är ”hets mot folkgrupp” och ska därför tas bort inom en vecka enligt lagen.

  Den gäller även Carl Bildt.

  Eller ”gällde” iaf…

 10. Kopia:

  Beslut i kammarens ärende AM-28385-07

  Förundersökningen läggs ner då brott inte kan styrkas.

  Bakgrund

  Carl Bildt har sedan i vart fall februari 2005 under adress carlbildt.wordpress.com tillhandahållit en privat elektronisk anslagstavla, en s.k. blogg, där han i dagboks-/artikelform publicerat sina tankar kring olika händelser och företeelser. Under varje rubrik/artikel har allmänheten kunnat vädra sina egna åsikter genom att införa egna inlägg. Artiklar och icke borttagna inlägg har arkiverats månadsvis. Bloggen har till dags dato haft mer än 1,9 miljoner besökare och mer än 19.000 inlägg.

  Den 18 mars 2007 publicerade Bildt en artikel på bloggen benämnd ”Palestinska regeringen”. Artikeln blev föremål för ett mycket stort antal inlägg, men hur många det sammanlagt blivit, finns det idag inga säkra uppgifter om. I straffrättslig mening har en del av dessa inlägg, till synes inlagda den 20 och 21 mars 2007, varit att anse som hets mot folkgrupp. Fem sådana inlägg har vid min kontroll den 8 juni 2007 funnits kvar. Som tillhandahållare av bloggen har det enligt 4§ och 5 § lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor förelegat en skyldighet för Bildt att hålla uppsikt över tjänsten och ta bort meddelanden av aktuellt slag.

  Bildt har i förhör uppgett att han regelbundet, om inte dagligen så i vart fall varje vecka, försöker läsa inkomna inlägg och därvid löpande rensar bort både sådana som enligt lagstiftningen skall tas bort och sådana som är olämpliga av annat skäl. Likaså har han tagit bort olämpliga inlägg som han själv inte observerat men som han av andra uppmärksammats på. Till följd av den omfattning som inläggen på bloggen fått har Bildt under 2007 också tagit hjälp med att försöka läsa alla inlägg och ta bort sådana som inte skall finnas där. Under våren 2007 blev dessa inlägg så många och i flera fall så provokativa, att Bildt kände sig tvingad införa ett registreringstvång för insändare. Detta hjälpte i viss mån, men vissa oönskade insändare återkom uppenbarligen med nya provokativa inlägg under ”ny identitet”. Bildt kan inte heller utesluta att redan borttagna inlägg återinförts genom s.k. hacking, då han konstaterat att nya inlägg tillkommit under sista tiden, men med angivande av den 20 mars som datum för inlägget. De nu i ärendet aktuella inläggen har Bildt inte själv läst. Hade så varit fallet hade desamma tagits bort omedelbart.

  I samband med en radiointervju den 21 april 2007 blev Bildt uppmärksammad på ett av dessa nu aktuella inlägg och hade därför samma dag bett en namngiven person att ta bort detsamma. Bildt förutsatte att inlägget togs bort, men han har inte i efterhand kontrollerat att så verkligen skedde.

  Personen ifråga har bekräftat Bildts uppgifter och till styrkande härav visat upp ett samma dag från Bildt mottaget privat E-postmeddelande som inte preciserar inlägget ifråga, samt uppgett att just kring den 20 mars 2007 infördes 500-600 inlägg på bloggen. Det förhållandet att i radiointervjun påpekat inlägg ändå funnits kvar den 8 juni 2007 har förklarats med att personen ifråga uppenbarligen missat detsamma i samband med att många andra inlägg tagits bort.

  Bedömning

  Den tillhandahållare av en elektronisk anslagstavla som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte tar bort vissa av lagstiftaren närmare angivna meddelanden med visst innehåll från sin anslagstavla kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

  På anslagstavlan har det under tiden 20 mars-8 juni 2007 funnits fem sådana meddelanden som skulle ha borttagits. I förarbetena har angetts att borttagande bör ske inom en vecka, varför gärningens objektiva rekvisit får anses uppfyllda.

  Då uppsåtligt brott inte kan styrkas blir det avgörande för ansvarsfrågan om Carl Bildt förfarit grovt oaktsamt.

  Sett till att anslagstavlan varit föremål för ett synnerligen stort antal inlägg, att många inlägg de facto tagits bort under aktuell tid av Bildt själv eller annan, att det rört sig om en privat anslagstavla, att det inte kan visas att Bildt själv tagit del av inläggen, att det inte kan uteslutas att borttagna inlägg återinförs, samt att det inte kan visas att Carl Bildt med ett undantag uppmärksammats på något av dessa inlägg och att han då haft anledning anta att inlägget tagits bort, kan jag inte finna att någon straffbar oaktsamhet kan läggas honom till last utan gärningen skall anses som ringa. Förundersökningen skall därför läggas ner.

  Jörgen Lindberg

  * * *

  Lägg särskilt märke till:

  ”I samband med en radiointervju den 21 april 2007 blev Bildt uppmärksammad på ett av dessa nu aktuella inlägg och hade därför samma dag bett en namngiven person att ta bort detsamma. Bildt förutsatte att inlägget togs bort, men han har inte i efterhand kontrollerat att så verkligen skedde.”

  Det handlar inte om en ”radiointervju”. Undertecknad hade innan detta påtalat detta i brev till Utrikesdepartementet tre gånger innan Ekots lördagsintervju. Detta är diariefört hos UD och dessutom meddelat till åklagaren. Detta är inte omnämnt i beslutet, således har man bortsett från fakta – Carl Bildt var informerad MÅNADER innan Ekots lördagsintervju.

  Intressant eller hur?

  * * *

 11. Vad handlar detta om egentligen? Stämmer det du säger så är detta en skandal och ingenting annat. Jag är visserligen moderatmedlem men detta tycker jag är absurt. Antingen hittar du på jInge eller också så har jag allvarligt missbedömt mitt eget partis företrädare.

 12. Inget åtal för folkmordskommentarer…

  Palestinier kallades bl.a. “djävulens avkommor” och “lägre stående än kackerlackor”.
  Inte av judiska bosättare på Västbanken, utan av kommentatorer på vår egen utrikesminister Carl Bildts blogg.
  Uppmaningar till folkmor……

 13. Nu är det fitt & lagligt i Sverige att uppmana till folkmord..! Det visades genom handlingar! Tyvärr.

  Jag har sett liknande kommentarer som ”Kalles” på några Israel-vänners bloggar. En av dom var: ”Islam är virus som kan botas bara med uran!” ….
  Och nu kommer vi att se liknande kommentarer överallt, men samtidigt ständigt snack om antisemiternas antisemitiskt antisemitism (!)

 14. Blir man insläppt med sitt obehagliga tryne?

  Vågar man be om ett litet förtydligande på vad du menar med ”skillnad på folk och folk” Jinge?

  Har någon träl på jordstampat golv blivit fälld för liknande ”övertramp” som det Kalle har lyckats med?

 15. Det är ju mycket märkligt att mantydligen måste ”uppmärksammas” om att det finns något brottsligt där för att det skall vara uppsåt. Det betyder ju att om man kan visa att man har som rutin att ALDRIG läsa andra kommentarer, så är det fritt fram. Man behöver tydligen inte ha något som helst ansvar.

  Skulle man göra samma yp ab bedömningar vid andra brott, t ex vid fortkörning, så skulle ju de flesta frias även i sådana fall. De flesta kör säkert inte medvetet för fort!

 16. Uppmärksammades Bildt på detta i Ekots lördagsintervju så kan man ju undra varför han inte informerades om saken i de tre diarieförda anmälningar som gjordes till UD med start redan veckan efter att kommentarerna publicerades…

  ?

  Något som jag oxo informerat åklagaren om via mail…

 17. Detta är skandal. Nu visar högern var skåpet ska stå. Moderater behöver inte följa lagen.

 18. Hmm… jag fick aldrig riktigt rätt på det där med var wordpress serverhall låg. Var det verkligen i Sverige? Om inte så borde det vara otroligt att Carl Bildt Svenska myndigheter öht lyfte ett finger i ärendet.

 19. Tänk att högerdårarna fortfarande tror att det beror på var serverhallen ligger. Vilka hopplösa fåntrattar :-) Varför skulle inte då åklagaren påpelat just det?

  Intelligens?

  Globaliseringsdårar ena dagen, motståndare andra dagen.

 20. Det är underligt att många reagerar med att, så här borde det inte gå till.
  Det är precis så här det går till hela tiden. Den etablerade och besuttna överklassen bedöms alltid med andra glasögon. Ofta går resonemanget i utredningar och domstolsprocesser ut på att det är bara ett misstag eller misslyckande i arbetet vederbörande har råkat ut för och han/hon hade absolut inget uppsåt, därför längs utredningen ner eller åtalet ogillas.

  Jag är därför inte särskilt förvånad över beslutet, jag har sett det ske alldeles för ofta för ens bli upprörd.

 21. Jinge, du begär väl överprövning av åklagarens beslut hos överåklagaren vid Utvecklingscentrum i Malmö (som har särskilt ansvar för hatbrott)?

  Adress:
  Åklagarmyndigheten, UC Malmö
  Överåklagare Sven-Erik Alhem
  Box 6202
  200 11 Malmö

 22. Undrar om Jinge skulle gå fri från ett liknade åtal. Du granskar ju varje inlägg och publicerar det bara och om det passar ”in i bilden” så att säga. Det gör väl dig definitivt nsvarig för kommentarerna i denna blogg, eller?

 23. Och du som trodde att ordningen var annorlunda. Ädelt blod är alltid ädelt. Blanda inte ihop det hela nu.

 24. Gubben, enligt lagen är man *alltid* ansvarig, vare sig man modererar eller ej. Chefsåklagaren skriver ju mycket tydligt att:

  ”I förarbetena har angetts att borttagande bör ske inom en vecka.”

  Så Jinge är knappast ett undantag.

 25. Hur blir det nu Jinge, ska du begära överprövning av beslutet?

  Jag tror att i princip vem som helst kan göra det, men det är ju bäst att det är den ursprungliga anmälaren.

 26. Jonas!

  Nej du, men jag trodde att jag hade skrivit det. Grejen är inte värd att spilla krut på. Det räcker med att åklagaren uttalat att det rörde sig om fem tillfällen som han hade underlåtit att fullfölja sin skyldighet. Det gör det tydligt att serverplats inte har någon betydelse som vissa hade påstått. Dessutom att BBS-lagen gäller bloggar och att man har max en vecka på sig att radera den kategorin av kommentarer.

  DET var viktigt att få klartgjort. Att Bildt klarade sig genom att skylla på en medarbetares miss är riktigt bottenlöst dåligt. Han ÄR ansvarig som bloggare och att en medarbetare ”missat” är faktiskt inte något försvar. Framförallt inte då detta påtalats (och diarieförts) under flera månader i rad.

  Sedan gör det ju inte heller något att den kategorin människor alltid klarar sig medans småfolket åker dit.

  Det är väl bra att det syns att det inte finns likhet inför lagen?

  Men att älta grejen vidare som något slags rättshaverist, nää det är inte min grej. Jag vet, och de flesta med mig oxo, det räcker…

 27. Inget uppsåt=inget brott. Svårare än så är det inte att förstå varför åtalet läggs ned.

  I vårt land åtalar man inte folk som begår brottsliga handlingar av misstag. De är inte brottsliga i så fall.