Cannabisanvändningen ökar i Sverige. Vad säger forskningen om medicinska effekter?


En stor nyhet i media 17/8 är ökningen av användningen av cannabis. Jag råkar vara professor emeritus i alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet och har publicerat flera vetenskapliga arbeten om narkotikaanvändning, sambandet mellan cannabisbruk och sociala faktorer, sambandet mellan bruk av cannabis och senare bruk av annan narkotika, samt sambandet mellan olika nivåer av bruk av cannabis samt sannolikteten för död och förtidspension ett antal år senare. Fast mest har jag sysslat med alkoholforskning inom olika områden. Uppgifter idag kommer fran CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som är landets helt ledande institution för insamling och förmedling av alla slags uppgifter om alkohol-, tobaks- och narkotikabruk och dess konsekvenser, (med min förre doktorand och medarbetare Håkan Leiman som chef) och presenterades av min tidigare arbetskamrat professor Mats Ramstedt. Nåväl, nu ska inte detta handla om ”min” alkohol- och drogforskning.

Jag har bara grävt fram och lätt modifierat en tidigare artikel här om cannabis.

** Litet basfakta**
Europeiska centrat EMCDDA anger att 24 % av invånarna i EU-länderna har prövat cannabis, och 4 % den senaste månaden. I Sverige är siffrorna lägre, delvis beroende på vår förhållandevis narkotikarestriktiva politik. USA rapporterar närmare hälften av den vuxna befolkningen att de använt narkotika (huvudsakligen cannabis). 10 % har gjort det under den senaste månaden. Enligt ESPAD-undersökningarna om alkohol- och drogvanor minskar andelen elever som anser att det kan vara farligt att röka cannabis, men 75 % anser att det är hälsofarligt.

Forskning, bland annat från Sverige, har visat att det finns ett klart samband mellan hur ofta man använt cannabis som ung och risken att insjukna i den mycket allvarliga sjukdomen schizofreni, som ofta är kronisk och medför arbetsoförmåga samt ökad risk för missbruk och kriminalitet samt ökad dödlighet enligt bland andra svenska studier.
* Långvarig cannabisrökning medför kraftigt förhöjd risk för skador på andningsorganen som bronkit, analogt med tobaksrök.
* Ruseffekterna innebär i bland annat störningar av kognitiva funktioner såsom minne, inlärning, motorisk förmåga, reaktionstid och uppmärksamhet.
* Studier visar att koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och andra inlärningssvårigheter är vanligare hos barn vars mödrar rökte cannabis under graviditeten.
Cannabis ohälsa untitled

Alla som provat cannabis får inte problem. Många provar bara ett fåtal gånger. Risken att fastna i missbruk är större för dem med psykosociala problem av olika slag. Detta innebär att den som vill vara solidariskt med utsatta människor måste stöda en restriktiv policy här. För en socialist borde ställningstagandet vara enkelt.

Detta har samband med att narkotikapolitiken runtom i världen liberaliseras. Är detta bra? Vid FN:s generalförsamlings särskilda session om narkotikapolitik (UNgass) 1998 ställdes den stolta parollen ”En drogfri världs – vi kan klara det”! Men utvecklingen har gått åt motsatt håll. Enligt Tom Wainwright, författare till ”Narconomics: How to Run a Drug Cartel” har cannabis- och kokainkonsumtionen ökat med mer än 50 %, bruket av opiater (t.ex. heroin) har tredubblats och alltfler syntetiska droger används.
1998 avvek bara Nederländerna med så kallade coffee shops där man kunde köpa cannabis.
Nu är det annorlunda. Portugal har avkriminaliserat all droganvändning. Uruguay har avkriminaliserat cannabis och Bolivia har öppnat en marknad för kokablad, medan Colombia och Mexiko söker alternativ till förbud. Kanadas nye premiärminister Justin Trudeau har planer på att legalisera cannabis. I USA som varit en stark förespråkare för förbud har 4 delstater legaliserat bruk av cannabis och 25 delstater tillåter bruk av cannabis som smärtlindrande – trots att det inte är visat att cannabis är effektivare än andra smärtlindrande mediciner. Dessa 4 delstater Alaska, Colorado, Washington och Alaska är bland de 12 stater där cannabisrökning är vanligast rapporterades 23/6. I dessa 25 delstater kan en läkare rekommendera marijuana som behandling för flera sjukdomar, inklusive cancer, Crohns sjukdom, glaukom, HIV/AIDS, PTSD, anorexi/bullemi, kronisk smärta och epilepsi.
Och nu är en majoritet för legalisering av cannabis, medan 13 % av invånarna i USA över 12 års ålder har använt cannabis under det senaste året – enligt egna uppgifter. Cannabisstaten Colorado ligger i topp med 21,6 %. I november ska man rösta om legalisering av cannabis i Kalifornien med 38 miljoner invånare.Legalisera marijuana i Kalifornien
narkotika

Ska man gå seriöst tillväga ska man dels söka isolera de ämnen i cannabis som kan ha medicinsk effekt, och sedan genomför den typ av noga utformade studier som krävs för potentiella läkemedel. Man måste påvisa att ämnet (från cannabis) har effekt, ej har farliga biverkningar samt i randomiserade kontrollerade studier (RCT, randomized controlled study) påvisa ämnets effekt jämfört med något etablerat läkemedel, litet grovt uttryckt.

Efter presidentvalet 2012 uppgav Obamas kontor för narkotikapolicy att det ”ihärdigt motsätter sig en legalisering av marijuana och andra droger eftersom legalisering skulle öka tillgängligheten och användningen av olagliga droger, och utgöra betydande risker för hälsa och säkerhet”. Samtidigt, 6 november röstade en majoritet av väljare i Colorado och Washington för godkännande av åtgärder som legaliserade icke-medicinsk användning av cannabis. Flera andra delstater överväger detta. Enligt en opinionsundersökning 2013 från Pew Research Center stödde 52 % av amerikanerna en fullständig eller partiell legalisering av cannabis, medan 45 % inte gjord det, en klar ökning för legaliseringsgruppen jämfört med läget några år tidigare.
Obama president_official_portrait_hires

Bankerna i USA kan göra affärer med marijuanaförsäljare i de delstater som legaliserat användningen av marijuana (cannabis) för rekreation eller medicinska ändamål på samma sätt som med alla andra företag, enligt en ny policy som Obama-administrationen presenterade förra veckan fredag.

USA:s finansdepartement accepterar att banker har transaktioner med licenserade marijuana-företag så länge bankerna ”vidtar åtgärder” (”are taking steps”) för att se till att företagen inte visar tecken på gäng- eller kartell- ansluten verksamhet. Några delstater har legaliserat användningen av narkotikadrogen marijuana, som används av många i USA. Användningen av heroin har ökat kraftigt. Bankerna ska rapportera om de ser någo misstänkt, även i delstater där marijuana användning har legaliserats, sade finansdepartementet. (Fråga: Ska de klara detta bättre än polisen som misslyckas trots utbildning och tidvis stora resurser).

Narkotikapolitiska implikationer.
I valet mellan pest och kolera ska man välja kolera, eftersom pest (=hög alkoholkonsumtion här) har högre dödlighet och fler skadeverkningar än kolera (upprepat cannabisbruk)..
Men varför inte undvika kolera i alla fall?

Karl Marx skrev att ”Religion är opium för folket”, och Erik Gustaf Geijer skrev något liknande 5 år tidigare.

Ur ett politiskt perspektiv gäller detta i varierande utsträckning också hög alkoholkonsumtion och cannabisrökning. De tar bort fokus, energi från kamp mot orättvisor och förbättringar. Att man börjar legalisera bruket av cannabis i delstater i USA är en händelse som ser ut som en tanke i den besvärliga situationen för dagens kapitalism!
Spice 2 imagesCAE73KQ2

Den ökade användningen av cannabis kan ses som ett av uttrycken för att en stor del av vår ungdom är i en utsatt situation med mycket hög arbetslöshet. Det kan ses som ett symptom på stora brister i samhället, och även som en ökad professionalisering av narkotikakriminella organisationer. De flesta narkomaner i Sverige, USA och många andra länder, har börjat sitt drogbruk med cannabis, ej sällan i sin tur under alkoholpåverkan.

DN skrev 10/5 2013 att ”Centerns Ungdomsförbundet (CUF) anser att cannabis ska jämställas med alkohol med försäljning på Systembolaget eller motsvarande och en åldersgräns på”. 62 av 111 röstade för detta, dvs. drygt hälften. Många i CUF påstås ha övertygats av argumenten om möjligheten att kontrollera det hela.
Kommentar: Detta är en ren chimär. Vem ska utöva kontrollen över vilka, när och hur? Cannabisplantor untitled

Fredrik Näslund, narkotikarotelns chef i Stockholm menar att ”En legalisering skulle vara mycket oroväckande. Med dagens lagstiftning har vi poliser rätt att ta urinprov på ungdomar och visa svart på vitt för föräldrarna att deras barn har rökt cannabis. Det gör att vi kan få en reaktion från vuxenvärlden och vidta åtgärder.”

I Svenska Dagbladet 10/6 2011 kan man läsa ”Om man vill att färre skall hamna i ett narkotikamissbruk bör man inte legalisera narkotika. Man kan välja att legalisera, med de konsekvenser det skulle få, men då bör man använda vettiga argument för sin sak. Att påstå att färre skulle börja, fler sluta och att kriminaliteten skulle minska framstår som ett rent tankefel” menar Jörgen Svidén, direktör för ECAD (European Cities Against Drugs). De länder i Europa som har störst problem med missbruk är de länder som har en mer tillåtande attityd till droger, främst cannabis.”

Det är viktigt ur folkhälsosynpunkt att inte legalisera bruk och innehav av cannabis. Den som vill skada ungdomen, öka sjukvårdskostnaderna och minska den möjliga kraften i kampen för ett bättre samhälle kan argumentera för legalisering.

intressant.se, , , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,


13 svar till “Cannabisanvändningen ökar i Sverige. Vad säger forskningen om medicinska effekter?”

 1. Var det verkligen så man tänkte sig den drogliberala utopin när man började lyfta självmedicinering som argument i debatten tidigt 90-tal? ADHD diagnoser, medicinsk marijuana osv som är resultatet av självmedicineringsargumentet var kanske inte det man tänkte sig. I dag lever vi i den utopin som man argumenterat för i över 20 år, du kan knarka vafan du vill bara du registrerar dig hos staten(psykologen) och accepterar att bli en andra klassens medborgare.

  Skulle inte ge mycket för seriös psykofarmakaforskning, de är inte så himla långt ifrån det glada 60-talet där man behandlade allt med massiva doser LSD. Psykofarmaka utvecklades redan från början som ett instrument att anpassa människan till samhället, för att slippa anpassa samhället till människan och idag har vi anlänt, hej ADHD.

  Men man måste minska repressionen som de drakoniska droglagarna i Sverige utgör. Vi måste tala om vilka dessa riktas mot, vi måste tala om vilka det är som släpas in för slumpmässiga pissprov på en tjänstemans godtycke. Vi måste erkänna att detta medel är ett repressivt medel som riktar sig emot vissa grupper i samhället, som sätter samhällsgrupper i ett tjänstemannagodtycke av guds nåde, medan andra samhällsgrupper i detta sammanhang är höjda över varje misstanke. Trots att man nu har möjlighet att registrera sig som en andra klassens medborgare hos sin psykolog så upphör inte repressionen. Sverige kan inte ha både hängslen och svångrem, man kan inte låta brukarna registrera sig och sedan fortsätta på snart 30 år av godtyckliga trackasserier.

  • Jag har bara bearbetat en bloggartikel som jag själv snabbt skrev för 4 år sedan och publicerade här. Hade tänkt uppdatera mer men tiden tryter. Finns det intresse av fler artiklar om detta här?

 2. Erfarenheten i närmiljö tyder på att man blir dummare och långsammare av cannabis. Offren märker inte det själva, därför att de blivit dummare och långsammare. Men de gillar det, det är förmodligen behagligt.

 3. Bättre att kombinera en legalisering med att läkemedlets effekter redogörs för användarna, samt sänker attraktiviteten för ungdomar. Man kan även införa tester som mäter minne, inlärning, motorisk förmåga, reaktionstid och uppmärksamhet innan preparatet skrivs ut och sedan kan användarna själva se hur drogen påverkar dem. Samtidigt kan man höja straffen för illegal användning och försäljning.

  Andra fördelar med legalisering är kvalitetssäkring. Ex. kan inte langare tillsätta andra droger som skapar ökat beroende, men även att staten tjänar pengar som kan bekosta den vård som missbruk medför.

  • Varför det? Varför ska man öka problemen? Inte finns resurser eller skäl för dessa förslag. Legalisering är bra för kapitalet. De minskar utrymmet för protester, och kapitalet kan tjäna pengar på det hela.

   • Cannabis är en självklar affärsidé. De kapitalägare som har möjlighet att investera i försäljning och tillverkning får en stor marknad framför sig. Där är problemet då (regerande) politiker alltid efterfrågar ökad ekonomisk tillväxt. Till och med Vänsterpartiet ställer upp på det här men genom ett annat perspektiv för att inte bli misstänkta. Vänsterpartiet vill avkriminalisera användandet av cannabis. Det ska således inte bli straffbart att röka hasch. Jag förstår inte alls politiker sin vill legalisera något som gör människor dummare. Marginellt ökade skatteintäkter går före folkhälsan. Var finns samhällsnyttan i en sådan politik?

    • SVT Nyheter kollade hur de ställer sig till en legalisering av cannabis. ”Det är vi inte för. I dag ser man inte konsekvenserna av det. Den dag det är utvärderat och det funkar jättebra kanske partierna ställer sig annorlunda till det, men i dagsläget är det nej, säger Vänsterpartiets hälsopolitiske talesperson Karin Rågsjö.” SvT Ingen av de övriga riksdagspartierna var heller för en avkriminalisering.

     SvD 8/1 ”SvD har gått igenom riksdagspartiernas narkotikapolitiska ställningstaganden under mandatperioden i motioner och kongressbeslut. Genomgången visar att fem av partierna under perioden lämnat delar av sin tidigare restriktiva hållning och rört sig mot så kallad skademinimering.” ”Bara KD, SD och V har inte rört sig mot en mer skademinimerande narkotikapolitik under mandatperioden. För Vänsterpartiets del ska dock påpekas att partiet i tio års tid haft fokus på skademinskning och att man är det enda riksdagspartiet som vill avkriminalisera bruk av narkotika.”
     SvD

     Jag stödjer inte V:s uppfattning att man sk avkriminalisera eget bruk.

 4. Förklara för en oinitierad, det finns en klassaspekt på drogmissbruket, eller hur ? Att få en extra kick genom kokainet lär vara ett fenomen bland dem som har jobb och pengar. I London sägs det vara som att beställa en pizza att skaffa sig kokain, åtminstone för dem inne i svängen. Cannabis verkar vara mer för dem som hamnat utanför. Att stanna kvar i dimmorna.
  Tunga droger har slussats in bland grupper vilkas revolt man fruktar, som de svarta i USA. Missbruk, kriminalitet och ett kontrollerat kaos är konceptet.
  I USA har man lyckats framkalla det sämsta av båda systemen. Drogerna flödar och fängelserna är överfyllda av personer som anhållits med relativt små drogmängder.
  Det europeiska laboratoriet har vi i Holland och såvitt en utomstående kan bedöma är det inget att ta efter. Drogbruket är en barometer som indikerar hur folk mår i samhället och särskilt gott är utslaget inte för närvarande.

 5. Enligt de studier som finns så finns det ingen som helst ökning av cannabisbruket i Sverige. Det har legat still i många år. Något jag skrivit om flera gånger. (du kan ta bort länken om du vill).

  http://blog.zaramis.se/2018/08/07/att-antalet-anmalda-narkotikabrott-okar-ar-verkligen-inte-skrammande/

  Jag har inga problem med uppgifterna om cannabis skadeverkningar. Det är självklart skadligt, men mindre skadligt än alkohol. Däremot är jag för en avkriminalisering av Portugals typ. Den har lett till en minskning av all droganvändning.

  • Den senaste undersökningen av synnerligen kompetenta CAN, med internationellt gott rykte, talar emot det. Portugal-fallet är jag inte insatt i än.