Bygg ut vattenkraften också!


Jag har för mig att det är idag som FN ska presentera sin nya klimatrapport, något som sannolikt kommer att uppmärksammas en del både internationellt och här hemma.


Jag skrev senast igår
och tryckte på vikten av att snabbt komma ifrån kol och oljeeldade kraftverk, och att all (!) kraftproduktion runt hela världen borde stoppas så snabbt som möjligt för att ersättas med annan som inte har negativ inverkan i form av växthusgaser etc.

Idag pekar DN på det faktum att vi runt storstäderna bor allt glesare. I stället för en förtätning av boendet, vilket vore bra ur miljösynpunkt, så bosätter sig folk 4-5 mil utanför och skaffar sig ytterligare en bil. Det är utomordentligt kontraproduktivt om man ska tänka på miljön.

Jag har tidigare hävdat att man bör bygga ut kärnkraften i en omfattning som möjliggör att man kan befria en del av våra naturliga kraftproducenter, älvarna. Möjligen är det ett feltänk av format. Vi har fortfarande mycket stora möjligheter att bygga ut vattenkraften, vi har t.ex. fortfarande tre helt oreglerade älvar, vi har dessutom stor kapacitet att bygga ut dem som redan är utbyggda. Troligen finns det skattningar av hur mycket energi vi kan få ut av vattenkraften, men en gissning från min sida är att vi sannolikt kan få ut 8 – 10 gånger mer än vad vi utnyttjar idag.

Det har varit vällovliga miljöintressen som bromsat vattenkraftsutbyggnaden, men idag handlar det om miljön i ett globalt perspektiv. Ska vi fortsätta att bo på den här planeten kanske det krävs att vi offrar ett antal principer för att nå vissa av de miljömål som vi har anledning att ställa upp. Vattenkraften har, i alla fall i jämförelse med kärnkraften, den klara fördelen av att snabbt kunna exploateras. Beslutar vi oss idag för att bara spara en (1) älv outbyggd för att samtidigt satsa på en maximal utbyggnad i resten så kommer de första kraftverken att vara satta i drift redan inom två eller tre år.

Men det får givetvis inte vara en isolerad åtgärd, man måste samtidigt sätta igång en storskalig kärnkraftsutbyggnad samtidigt som man bygger ut den spårbundna kollektivtrafiken och belägger fossila bränslen med straffskatt. Inne i storstäderna så bör spårvägen vara prioriterad, både ovan och under jord. I den mån man inte kan bygga spårväg så bör busstrafiken elektrifieras via luftledning som det var när jag var liten och växte upp inne i Stockholm.

När jag skrev om detta igår så tog jag upp exemplet från Bangladesh. Någon kritiserade det och hävdade att den katastrofen inte alls är förknippad med den globala uppvärmningen eller växthuseffekten. Det är sant, men den tjänar utmärkt som exempel på vad som händer med alla låglänta områden om vi får en vattennivåstegring på det sätt forskarna förväntar sig. Hur många miljoner är det inte som bor bara i Mälardalen, ett område som kommer att förvandlas till skärgård?

Är jag onödigt hysterisk? Det är fullt möjligt, men jag skräms av det faktum att forskarna bara har datorer som redskap för sina prognoser om växthuseffektens utveckling. Datorer saknar nämligen fantasi. Vi vet inte ett dugg om en temperaturstegring på 3-4 grader verkligen stannar där. Det som måste gälla idag är att så snabbt som det bara går få stopp på alla av människans bidrag till utsläpp av växthusgaser.

Det kommer att göra ont, frågan om vi kommer ha förmåga att känna någonting alls om vi INTE gör något?

Relaterat: DN Jag igår SvD SvD1 DN1 SvD2 AB AB2 SvD3

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]Vattenkraft, Kärnkraft, Koldioxid, Växthusgaser, Miljö, Växthuseffekten, Elektricitet, Elkraft, Politik[/tags]


34 svar till “Bygg ut vattenkraften också!”

 1. att desperat jaga mer elektricitet är också en fälla

  tyvärr måste vi ändra levnadsvanor

  logga ut då och då

  köpa blyertspennor

 2. Det är bara att konstatera, att kärnkraftslobbyn segrat i den globala växthusdebatten.

  I Valenciamötets syntesrapport från 17 nov lyfter IPCC fram just kärnkraftens betydelse för att begränsa koldioxidutsläppen. Se tabell SPM-5 i den 23-sidiga rapporten.

  Att en del länder pekar på att en vetenskaplig hypotes lättvindigt anammats som politisk sanning, att koldioxidnivån på 600 miljoner år aldrig varit så låg som i dag, och att Grönland denna höst upplevt rekord i uppmätt kyla på minus 55,2 grader avfärdas som nonsens.

  Nu kan alla skeptiker gå och gömma sig. Riksdagen har underlag för beslut i energifrågan. Det finns alternativ.

  Då kärnkraften efter hand avvecklas med förnuft måste Vindel-, Kalix-, Pite- och Torne älvar byggas ut för att elproduktionen ska vara på oförändrad nivå. (Vattenkraften ger i dag ca 70 TWh, kärnkraften ca 65 TWh. Vattenkraften kan vid max utbyggnad ge 130 TWh).

  Eller så måste vi ransonera elströmmen till den nivå vi hade innan kärnkraften byggdes ut.

  Övriga energislag är försumbara.

 3. Rent tekniskt går det att bygga ut Vattenkraften i Sverige med c:a 24 TWh (från dagens c:a 64 TWh). På grund av miljöskäl har man dock begränsat sig till att vilja expandera med max 2 TWh.

  Om vi istället för utökad vattenkraft skulle lägga tid, energi och pengar på att effektivisera vårt elanvändande, skulle vi exempelvis kunna skippa all marginalel som idag kommer från kolkondens från Polen.

 4. Halvan! Om man tar mindre allvarligt på dessa miljöskäl så hamnar man på fråga två, hur långt är det ekonomiskt försvarbart?

  F.ö. tror jag att du har fel i sak. Ser man till bara vad man kan effektivisera så handlar det säkerligen om åtskilliga TWh. Många av älvarna har betydande kapacitet att bygga FLER kraftverk i.

  Har du ngn källa som du plockat infon från? Har man där verkligen tagit ställning till en maximal utbyggnad?

 5. Runt om i sverige står upp till 2000 små nedlagda kraftverk. De las ner när kärnkraften infördes. Vid den tidpunkten motsvarade de 2 kärnkraftverk.
  Med dagens teknik och möjlighet till fjärrstyrning så hade det varit möjligt ha de i drift om turbinerna funnits kvar.
  En annan viktig funktion var att dessa reglerade vårfloden och fördelade vattnet över sommaren. De svåra översvämningarna i Arvika påverkades av att sådan små kraftverk hade stängts och fångdammar hade tagits bort.

  Där jag som barn lekte och fiskade är det inte möjligt längre att fiska. Skälet till detta är att några små kraftanläggningar har tagits bort och de gamla flottningsdammarna har rivits, med påföljd att det finns inget vatten i bäckarna och ån en stor del av året.

  Ändå är den viktigaste lösning på energifrågan att fastigheterna kan producera en stor del av sitt energibehov själva.
  För den som känner sig intresserad och nyfiken, sök på Fuelless energy.

 6. Givetvis Christer! Luft och bergsvärme, inklusive uppgradering av alla dessa småverk till modern teknik, utbyggnad av vindkraft och alla andra metoder. Det i kombination med att bygga alltmer välisolerat och energisnålt borde varit gjort redan idag.

  Jag brukar fundera på om inte en igloo som är tokisolerad skulle kunna bli en bostad som inte kräver någon tillförd energi alls?

  Blir det kallt så får man upp värmen snabbt med ett litet värmeljus.

  F.ö. kan man väl fiska i bäckar oxo. Det beror väl bara på vilket byte man är ute efter.

 7. Vi ska varken bygga ut kärnkraft eller vattenkraft. Det finns effektiviseringar att göra, både vad gäller uttaget och konsumtionen. Vi måste vara sparsamma med energin! Att bara vilja ha mer och mer och mer är ingen lösning.

 8. Jinge, min källa är Energimyndigheten, Vattenkraften i Sverige, som förvisso är från 2002, men där sägs följande: ”Rent tekniskt bedöms dagens 64 TWh vattenkraft kunna byggas ut med närmare 24 TWh med rimlig ekonomi.”

  Detta är naturligtvis beräknat utifrån ”´nuvarande” förutsättningar, det kan ju ex. vis bli så att klimatförändringarna medför ökad nederbörd, varvid ytterligare TWh kan klämmas ut ur existerande turbiner.

  Som jag har angett i tidigare inlägg under andra bloggposter, så går det att spara enorma mängder energi genom enkla automationsåtgärder inom industrin, samt enkla insatser i hemmet. Därmed inte sagt att vattenkraften skall minska, jag är helt för vattenkraft trots dess miljöpåverkan, eftersom vi dras med än större problem från de fossila bränslena. Detta gäller även kärnkraften.

 9. Jinge, när bäckar är sipprande rännilar och om man gillar att fiska grodyngel, då går det att fiska.
  problemet med våra befintliga hus är att de går inte att ha förvälisolerade. Inomhusklimaten blir i allmänhet hälsovådligt, det är ett jätteproblem.
  Däremot går nya att bygga välisolerade och hälsosamma.
  Det hus jag bor i är byggt 39 och var byggt för att vattenburen värmen och pannan. Någong gång på 60 togs det värmesystemet bort med påföljd att hela ventilationssystemet (självdrag) lade av. Det byggde på att pannan var i gång och värmde skorstenspipan. När jag flyttade in så fick jag omgående sätta in fläktar i skorstenpiporna för att få den nödvändiga ventilationen. Just problemet med ventilationen är det möter de flesta som sätter in luft och bergvärme, de flesta av våra hus är inte konstruerade för dessa värmekällor.

 10. Vidare går det att bygga sk. passiva hus med minimal energikonsumption (för tillfället ligger gränsen på 10W/m2 tillförd effekt utifrån), som svar på din iglooidé. Kika in på Forum för Energieffektiva Hus (www.passivhus.nu).

 11. Jinge, att bygga ut våra älvar på två tre år förefaller helt orealistiskt. Att bygga en större vattenkraftsdamm är minst lika komplicerat som att bygga ett kärnkraftverk. Kanske kan vi restaurera en del små kraftverk som Christer föreslår, men hellre kärn- vind- och solkraft än att offra våra sista outbyggda älvar.

  Olaus, under istiderna var koldioxidhalten nere i ca 180 ppm, idag är den uppe i 380. Aldrig varit så låg på 600 miljoner år? Tror inte det!

  Att en punkt på Grönland haft köldrekord sedan den mätstationen inrättades i början på 80-talet, vad bevisar det? Det är likafullt så att Grönlandsisen smälter i allt snabbare tempo därför att det blir varmare närmare kusten.

 12. Halvan! tack för tipset! Ska botanisera lite!

  Thomas! Nej jag skrev inte att det skulle vara utbyggt om 2-3 år, men som Christer bla skrev tidigare så går det att få igång en produktion rätt snabbt. man bygger inget nytt Sourva/Porjus på 2 år.. :)

  Men man kan börja!

 13. Kärnkraft och vatten är viktigt. Problemet med att alla klagar på en det ena eller det andra. Nej man får inte bygga ut älvarna, neeej man får inte ha kärnkraft. man måste ställa sig frågan, vad ska vi ha da? Ska vi lägga ned det moderna samhället helt istället? Visa rimliga alternativ innan ni klagar! Men än finns det inga.

 14. Oavsett vilken energikälla man betraktar är det viktigt att man håller isär vad som ploppar ut och vad som stoppas in. Det börjar inte regna bara för att jag sätter på datorn därhemma, inte heller sticks det ner en extra bränslestav i Forsmark. Den marginella användningen av el (dvs min-och-din-användningen) kommer alltid att täckas upp av den billigaste tillgängliga källan, vilket för närvarande är kolkondens från Polen.

  Det finns egentligen ingen energikälla som inom de närmast 7 åren kan byggas ut i sådan omfattning att vi endast med de investeringarna kan rädda klimatet. Glöm kärnkraft, glöm vattenkraft, det enda vi kan göra med dessa källor är att behålla den produktionen vi har så länge det går, men det vi MÅSTE göra är att minska på förbrukningen, och det går faktiskt. Avsevärt!

  Den stora pucken är trafiken, där varken biobränslen eller hybrider är tillräckliga, det måste till drastiska åtgärder. Jag tror personligen stenhårt på solenergi(CSP) för storskalig elproduktion och distribution av ren el som direkt fordonsbränsle eller för vätgasproduktion till bränsleceller. Fördelen med el är att infrastrukturen redan finns tillgänglig.

 15. Om att människor flyttar allt längre ut från sina arbetsplatser.
  Varför ska man få göra avdrag för resor till arbetet? Den som pendlar 5 mil till arbetet varje dag kör vanligen bil från ett villaområde. Då finns det oftast inget val eftersom det inte organiseras bra kollektivtrafik från villaområden. De flesta kör ju bil.
  Folk får bo var de vill för mig. Vill de pendla miltals i bil varje dag eller bo på i en Air Park i Siljansnäs och pendla i sitt eget flygplan till Stockholm så är det deras ensak. Men varför ska de ha reseavdrag? Det är ett val var och en gör själva, i alla fall för det mesta. Både samhällsekonomiskt och miljömässigt är det ju bättre att bo nära sitt jobb. Samhället kan ge en tydlig signal om detta genom att slopa reseavdraget.

 16. För den som vill veta fakta om Sveriges aktuella elsituation rekommenderar jag att gå in på Svenska Kraftnäts hemsida.

  Där hittar man läget ständigt uppdaterat.

  I skrivande ögonblick importerar vi ung. motsvarande de två nedlagda reaktorerna i Barsebäck. Denna import sker huvudsakligen i form av dansk o polsk kolkraft. (Ni vet väl att de danska kolkraftsägarna hade milleniets fest när Barsebäck stängdes:-))

  Skriver länken här, men är osäker på om den godkänns av kommentarsreglerna, annars får ni googla:

  http://www.svk.se

 17. Om man bygger ut ex. Kalixälv så innebär det att man måste översvämma stora ytor då det är ett ganska flackt landskap älven flyter genom, och det är produktiv skogsmark som är det bästa skyddet mot växthusgaser. Dessutom kommer en sträcka av 5 mil av älven bli torrlagd. Kalixälven ger dessutom mycket lite energi, om jag inte missminner mig. Ditt förslag ger inga oröda älvar i Sverige och den stora boven, utsläppen från trafiken kommer bara öka. Laponia världsarvet glöm det.
  Vattenfallsdirektörerna gnuggar händerna av förtjusning när dom läser dina förslag. Dessutom kommer uppvärmningen att troligen ge ökad nederbörd i Norden.

 18. En annan möjlig källa till elproduktion är de bojar Mats Leijon m fl utvecklat. Man bör studera hur dessa bojar påverkar miljön, men jag tror att påverkan är god. Dessa ”parker” av bojar blir som ett undervattensreservat: inget trålfiske, inga större fartyg, tillväxtplatser.
  Ett problem är att försvaret stoppat en demonstrationsanläggning med 1500 bojar på västkusten. Om varje boj ger en effekt av 10 kW skulle denna park ge 15 MW och uppta en yta av 1 x 1,5 km. På en yta 10 x 10 km (100 kvadratkm) skulle det få plats 100000 bojar. Visst är det många, men de skulle producera el som ett kärnkraftverk (1000 MW). Så frågan är ska vi värna Sverige eller marinens övningsområden?
  Jag är positiv till kärnkraft, men det finns problem som måste tas på allvar, och som kan vara dyra att åtgärda. Att i det läget ”offra” några kvadratmil havsyta för elproduktion, motsvarande ett kärnkraftverk per kvadratmil, samtidigt som ”offret” i praktiken innebär ett inrättande av naturreservat till havs är ger bara nästan bara vinnare (bortsett från marinen).
  Se t ex Ny Teknik, Seabased, Elektricitetslära vid Uppsala Universitet

 19. Gruvis!

  Ser du på t.ex. Kaitumälven (som rinner ihop med Kailxälv) så finns det MÄNGDER av ställen som definitivt ät utbyggbara till stora kraftverk utan att alltför mycket skog förloras. ”Skogen” är f.ö. max två meter hög…

  Hela Kebnes källflöden gåt utmärkt att gämma och göra hela kaitumäven till en stor jäkla turbin.

  Bortser man från lokala miljöintressen så finns det massor att göra…

 20. Folk kommer inte att borja spara pa el innan elen blir sa dyr sa att det verkligen blir nodvandigt att spara for sin egen ekonomi.

  Eller kanske kunde staten ha lagre skatt pa produkter som ar engergisnala.

 21. Danne. Var det inte någon från Miljöpartiet som önskade ett elpris över 2 kr/kWh för ett eller två decennier sedan. Då skulle elförbrukningen minska så mycket att vi skulle kunna stänga alla kärnkraftverk. Problemet är att vi ersätter elen, där det går (uppvärmning), med fossilenergi, dvs mer koldioxid. Det kallas att hoppa ur askan i elden.
  Vi behöver mer och billig elenergi så att vi kan minska fossilanvändningen. Dessutom borde vi ha en ”energiinspektion” som ser till att det görs energirevisioner hos myndigheter och företag så att den billiga elenergin inte leder till energislöseri.
  Lägre skatt på energisnåla apparater, hus o.s.v. är definitivt en morot.

 22. Inlägger är om jag förstår det rätt illustrerat med en bild på Hooverdammen i Colorado floden. Det är ju i sig ett mycket bra exempel på hur man kan förstöra en flod. Den rann tidigare ut i delta i Mexikanska golfen, numera når inte längre vattnet dit.

  Hooverdammen bidrog ju framför allt till utvecklingen i Las Vegas. Man producerar elektricitet framförallt för nöjesindustrin i Las Vegas och för att kyla ned bostäderna i öknen, knappast höjden av mänsklig utveckling.

 23. Jag tror att vi både behöver spara och bygga ut med hållbara alternativ.

  Att bara dra ned för att klara sig på dagens produktion eller tom halva dagens produktion är inte realistiskt.

  Vi behöver moderna och effektiva alternativ och snåla maskiner/transporter och boende.

  Sen skall vi ju inte inbilla oss att vi löser världens energibehov här i Sverige även om vi pga vår nordliga plcering behöver vara väldigt energieffektiva. Ta England som exempel där husen i många fall inte ens har någon isolering, och den isoleringsstandard vi har på våra moderna villor är löjligt överdriven enligt deras standard. Såg ett program om ett birttiskt par som byggde ett hus miljövänligt. Dom importerade bla isoleringsmaterial och 3-glas- energifönster från Sverige, för det fanns knappt att få tag i i Storbritannien !
  /K

 24. Nu är inte jag någon expert på vattenkraft, men för några år sedan när vattenfall ville bygga ut Kalixälv och Kaitumälv så skulle det bli enorma vattenmagasin och flera byar skulle bli översvämmade. Kaitumälven med dess unikt goda fågelliv med Sjaunja skulle bli ödelagt och det unika bifulkationssystemet (tror det stavas så)vid Tärendö försvinner. Laxen har ingen möjlighet att leka någonstans och Sjöfåglarnas häckningsplattser försvinner i mycket stor omfattning. Det är några av de konsekvenser som uppstår vad jag för tillfället kommer ihåg. Då har jag inte tagit med de ekonomiska konsekvenserna som drabbar i stort sett alla komuner i Norrbotten. Se på Jokkmok som trots de enorma värden Vattenfall tar ut där inte får i stort sett något tillbaks. Skatten från vinsterna i Vattenfall betalas till Stockholm.

 25. Gruv.arb – det är bra att du tar upp den ytterligare dimensionen förutom miljöpåverkan. Jinge talar om “lokala miljöintressen” som om det vore något vi kan bortse ifrån. Det kan vi inte. Människor i Kalix förväntas vara solidariska med Stockholm och ge av det de har, men den solidariteten är en dålig investering, för det kommer aldrig något tillbaka. Det har det aldrig gjort.

 26. Gruv.arb och Galaxa. Skatten på vinsterna som Vattenfall gör betalas INTE till Stockholm, inte heller är det som så att människorna i Kalix är solidariska och delar med sig till Stockholm utan att få något tillbaka.
  Skatterna betalas till den svenska staten, och där kan man diskutera vad vattenkraftskommunerna får tillbaka. Samma stat som beslutat att människorna i, huvudsakligen, Stockholms län via kommunalskatten ska betala skatteutjämning till i stort sett resten av landet. Om regering och riksdag önskar ha sådana bidrag bör de tas över statsbudgeten. Det är förtvivlat lätt att fatta beslut om andras pengar.
  Skilj på Stockholm och Sverige. Det är två olika saker. När släkt och vänner i resten av Sverige klankar på att ”Stockholm har bestämt” brukar jag svara att ”det finns inget ställe i Sverige som har så långt till Stockholm (staten) som Stockholm (kommunen). I Blekinge kräver man att riksdagsledamöterna ska tala för Blekinge, i Värmland för Värmland: ”Stockholmspolitikerna (= rikspolitikerna) kan väljas in på stockholmslistorna”. Så ingen talar för Stockholm (län & kommun).
  I sakfrågan håller jag dock i huvudsak med Gruv.arb. Vi bör söka andra vägar än att bygga ut de skyddade älvarna. Det har till och med kommit uppgifter om att även vattenkraften släpper ut betydande mängder växthusgaser från nedbrytning av organiskt material i översvämmade områden. Jag tror mer på att kombinera ny kärnkraft, vågkraft och havsbaserad vindkraft med olika energisparåtgärder.

 27. Fanken också, nu blir jag purken, byggen damm från brunkebergsåsen till skanstull och täpp igen i södertälje. Vilken herrans massa terrawatttimmar det bli, och så får nollåttorna strömmen producerad vid knuten. Eller rättare sagt ovanför taket och ny swimmingpool i vardagsrummet. Så kan de förena nytta med nöje. ;)

 28. Som arbetande ingenjör inom energibranchen, just nu med kärnkraft, vill jag påpeka vissa problem ed stängning av kärnkraftverk och utbyggnad av vattenkraft.

  Har man sin produktion för långt från sin primärkonsumtion kommer man att få problem med effektsvängningar i nätet.
  Det finns sålunda vissa naturliga förklaringar till varför våra KärnKraftVerk (KKV) ligger där ligger (låg).

  Tänk analogt med transmissionen på en bil. Har man kraftkällan långt från som drivs (motor/kraftverk – hjul/elkonsumtion) så får man en lång kardanaxel.
  En lång kardanaxel riskerar hamna i självsvängning (effektobalans) och kan då efter en tid totalhaverera.
  Detta kan man lösa genom att införa fler drivpunkter längs kardanaxeln (kraftnätet) vilket ger stabilare drift och minskar risken för störningar/haverier.

  Dessvärre hittar jag inte länken nu beroende på datorbyte, men FN:s klimatpanel påvisade mängd koldioxid (CO2) per installerad MW i reltion till livslängd mellan olika kraftkällor.
  ”Solklar” vinnare var kärnkraften.

  Nu kommer självfallet diskussionen om avfall.
  Idag forskars det på hur använt, upparbetat, kärnbränsle kan användas som bränsle i snabba reaktorer (t.ex. Phenix).
  Detta tar lagringstiden från 100 000 år till cirka 1 000 år.
  Reaktorfysik på KTH är mycket duktiga på detta och deltar i flera lovande internationella program.

  Älvarna behöver vi spara, vissa naturvärden är de facto oersättliga.

  TAck för att jag fick komma till tals.

 29. lustigt att dessa ”svängningar och störningar” i elnätet gick att hantera innan kärnkraftens tid och den mesta energin distrubierades i länga ledningar över landet från vattenkraftsverken, mest liggandes i norr..

 30. Jag ska ta up problemet med bilar.

  Det faktum är att det inte direkt finns något riktigt alternativ. Alla har sina problem.

  1. Etanol verkar ju lovande men tyvärr är det så att vi inte kan odla tillräckligt mycket för att ersätta oljan och faktum att man kan ”fuska” när man tillverkar Etanol genom att använda kol.

  2. Vätgas är ett till alternativ. Problemet med det är lagring måste ske under högt tryck. Man använder el för att tillverka det eller Kol.

  3. El driven. Det låter bra att använda el. Men där kommer problemet igen. Hur ska vi tillverka elen, vi har ju inte ens tillräckligt med el för våran ”normala” konsumtion att få elen att räcka med miljövänligt alternativ.

  Vi måste göra många saker för att det ska fungera. En av dem saker är att ändra våra konsumtions vanor. Finns några saker som vi ”måste” ge upp. Det ska jag inte gå på, det lämnar jag åt er att tänka på.

 31. Leo:”lustigt att dessa “svängningar och störningar” i elnätet gick att hantera innan kärnkraftens tid och den mesta energin distrubierades i länga ledningar över landet från vattenkraftsverken, mest liggandes i norr..”

  Tja, det finns ju en liten sak som heter ökad el-konsumtion. Vänligen jämför netto/brutto-förbruknigen nu med för 30-år sedan.

  Tag dessutom i beaktande behovet av baslat i nätet samt kraftsystem som garanterar stabil nätfrekvens vid lastvariation (alla vill vi väl att elklockaor, repsiratorer etc ska fungera korrekt). – något som krävs för att säkerställa ett modernt fungerande samhälle.

  Det räcker dessvärre inte med utopiska önskningar.
  Verkligheten knackar på dörren och fysikens lagar sätter sina begränsningar.