Brännpunkt Ukraina. Rapport från det spännande, välbesökta mötet – del 1


Den 8 oktober ordnade Stockholmsavdelningen av FIB-Kulturfront ett mycket välbesökt möte ”Brännpunkt Ukraina”.

Här återges rapport från mötet i form av videoinspelningar av Franz Smidek. Den första delen som är en trailer till Oleg Mezjuevs föredrag följt av dennes föredrag återges nedan. En videoinspelning av Erik Göthes föredrag återges separat i kommande blogginlägg.

Nederst återges inbjudan till mötet.

Trailer till Oleg Mezjuevs föredrag
Längd: ca 1,3 min
Länk: https://youtu.be/1tz5OF0PzYA

Från Minsk-2 till provokationerna på Krim
Med Oleg Mezjuevs, ukrainakännare
Längd: ca 53 min
Länk: https://youtu.be/qFrU6r7UnJM

Inbjudan.
brannpunkt-ukraina-affisch-160909

Oleg Mezjuev, Ukrainakännare:

Från Minsk-2 till provokationerna på Krim.
• Har Kiev och Donbass kommit närmare en fredlig
samförståndslösning?
• Hur påverkar den ukrainska konflikten det geopolitiska läget
i världen?
• Finns det några samband mellan den och andra konflikter som
t.ex. den i Syrien? Har vi kommit närmare ett världskrig eller kan
freden fortfarande räddas?
• Söker Kiev verkligen fred eller en konfrontation med Ryssland?
• Vad är USA:s, EU:s och Rysslands roll i det hela och vad kan
vi vänta oss härnäst?
• Hur agerar Sverige och vad kan göras annorlunda?
Det är bara några få av de frågor som kommer att behandlas
under föredraget.

Erik Göthe

, medlem i Folket i Bild Kulturfront och FIB-juristerna har
följt folkrättsfrågorna i krigen sedan slutet av 1970-talet.
Han diskuterar folkrättsfrågor. Han menar att ”annekteringen” eller återinförlivandet av Krim och maktövertagandet i Kiev i februari 2014 strider mot folkrätten men inte är anledning till krig.

Föreningen Folket i Bild – Kulturfront återuppstod år 1971 och utger tidningen med samma namn.
Föreningen har följande tre paroller i sin plattform:
• För yttrande- och tryckfrihet
• För en folkets kultur
• Antiimperialism


4 svar till “Brännpunkt Ukraina. Rapport från det spännande, välbesökta mötet – del 1”

  1. Jag har lite frågor om Ukraina, mer specifikt om Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Lugansk.

    I de mänskliga rättigheterna framgår att människan har rätt till en stat, man får inte göra människor statslösa. Stat är mer än bara en identitet, det är ett rättsamhälle, gemensam service och representation.

    När den Ukrainska regimen som tillkom genom en kupp i Kiev 2014 och som en följd av detta uppstod oroligheter i östra Ukraina. Så genomförde regimen ett antal åtgärder, bland annat slutade man att betala ut pensioner, man drog tillbaka administrativa funktioner och man drog tillbaka domstolar ifrån regionen. Även om man i sin retorik vidhöll att dessa delar av Ukraina var en del av Ukraina så separerade man ut dessa delar i faktiskt handlande, människor i denna region blev defakto statslösa, Ukraina uppfyllde inga av de krav man kan ställa på en stat och bröt ingångna kontrakt med befolkningen i östra Ukraina. Om en stat inte uppfyller de mest grundläggande krav man kan ställa på en stat, så som rättsväsende, uppfyllande av kontrakt och så vidare. Medger inte då deklarationen om de mänskliga rättigheterna att de defakto statslösa i östra Ukraina upprättar en egen stat?

    Var det inte så att regimen i Ukraina skapade dessa statsbildningar och erkände deras gränser iom att de evakuerade en hel region, sade upp pensioner och evakuerade rättsväsende mm från denna region?

    Vilka gränser satte den Ukrainska regimen för Donetsk och Lugansk?