Bra alkoholpolitiskt förslag
På DN Debatt presenterade 9 juli Jörgen Hettne, särskild utredare, Alkoholleveransutredningen. Tf direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och docent i EU-rätt vid Lunds universitet i ett inlägg med rubriken ”Nätbutiker och matkassar med alkohol bör förbjudas” resultatet av sin utredning på uppdrag av regeringen.

Han skriver ”Svensk lag gäller. Det ska bli svårare och dyrare att beställa alkohol på nätet. I dag ­föreslår regeringens utredare skärpning av reglerna för privat­införsel. Svensk alkohol­skatt ska alltid betalas vid e-handel, och flera typer av nätförmedling – som ­genom ­vinklubbar och matkassar – bör ­förbjudas .

Vidare, Genom EU-domstolens dom i det så kallade Rosengrenmålet 2007 öppnades dörren för e-handel med alkoholdrycker i Sverige” .. ”verksamheten är i högsta grad synlig och har bidragit till en markant ökning av alkoholreklam och olika former av erbjudanden och kampanjer. Vi kan nu gå med i vinklubbar och abonnera på vin, handla sprit i internetbutiker, få vin hemkört med matvaror, och vi översköljs ständigt med information om hur man får tag på billig alkohol. Detta är enligt alkoholforskare klassiska exempel på vad som händer om privata vinstintressen släpps in på en tidigare reglerad alkoholmarknad.

Alla dessa erbjudanden och verksamheter är dock inte lagliga. Många regler i alkohollagen respekteras inte. Vissa verksamheter innebär försäljning i Sverige i strid med detaljhandelsmonopolet och många kampanjer och erbjudanden utgör flagranta brott mot reglerna om alkoholreklam. Det är inte heller lagligt att låta bli att betala svensk alkoholskatt vid e-handel. Säljaren eller köparen ska betala skatten, beroende på vem som anordnar transporten. Den utländska alkoholen är alltså inte så billig som det ofta hävdas.

I dag presenteras betänkandet ”Privat införsel av alkoholdrycker: tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik (SOU 2014:58).

Utredningen har kommit fram till att det handlar om en privatpersons möjlighet att föra in alkoholdrycker för personligt bruk från ett annat EU-land med hjälp av en transportör som är oberoende av säljaren, som måste förbli i utlandet och får inte, genom bolag, med stöd av egen infrastruktur för försäljning i Sverige eller genom ombud, sälja alkoholdrycker till svenska konsumenter. Marknadsföring av möjligheten till privatinförsel av alkoholdrycker enligt svensk lag, vilket bland annat innebär att särskild måttfullhet ska iakttas.
AlkoholochMatsmaltning

En verksamhet som har växt fram på senare tid är en form av förmedlingstjänster där olika aktörer i kommersiellt syfte förmedlar försäljning av alkohol från utlandet eller på annat sätt medverkar till sådan försäljning. Det handlar främst om vinbutiker på internet som agerar i sitt eget eller välkänt varumärkes namn och dagligvarubutiker på internet som samarbetar med utländska företag som säljer alkoholdrycker. Detta är tydliga exempel på en utveckling som innebär att privata vinstintressen gör intåg på den svenska detaljhandelsmarknaden för alkoholdrycker.

Utredningen anser att man, precis som i Finland och Norge, bör förbjuda sådan verksamhet.

På senare tid har också utvecklats leveransmetoder som: utlämning via lagerlokaler, på parkeringsplatser, utanför butikslokal, vlket kan undergräva detaljhandelsmonopolets ställning och försvåra ålderskontrollen. Utredningen föreslår att alkoholdrycker som förs in i landet genom privatinförsel endast får levereras till den enskildes privata adress under tider då motsvarande drycker tillhandahålls av Systembolaget.

Han påtalar vidare att em>”EU-domstolen har, tvärtom, vid flera tillfällen bekräftat att det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker grundas på folkhälsoskäl och därför är förenligt med EU-rätten. Samtliga förslag som läggs fram syftar till att bringa e-handeln med alkohol i överensstämmelse med svensk alkoholpolitik, och går inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå detta syfte. De är därför förenliga med EU-rätten.

Med utredningens förslag kan svenska folket fortsätta att beställa alkohol via nätet, men det säkerställs att den svenska alkoholpolitiken får ett genomslag även här. Därmed hejdas också den utvecklingen som innebär en framväxt av nya privata vinstintressen på den svenska detaljhandelsmarknaden för alkohol, vilket på sikt kan undergräva detaljhandelsmonopolets ställning.

Inget oväntat har näthandlarna reagerat snabbt. ”Hotet från nätvinhandlarna: Då anmäler vi Sverige” är den talande rubriken i SvD igår.

På DN Debatt fanns fanns för exakt ett år sedan en utmärkt artikel med titeln ”Kommersialismen krig alkoholen måste bort” av professorn och överläkaren Sven Andréasson, en ledande forskare och debattör. Bakom detta ligger många vetenskapliga studier. Systembolagets försäljningsmonopol av folkhälsoskäl stadfästes av EU-domstolen på 1990-talet. Bakom detta utslag låg ett hårt arbete av Systembolagets dåvarande chef, förre folkpartistiske socialministerna Gabriel Roamuns, i samarbete med bland andra forskare. Sven, jag och andra reste runt (utan ersättning) i kommuner och talade om sambandet mellan alkoholpolitik och skador. Det är glädjande att DN i sin huvudledare idag ställer upp bakom Systembolagets försäljningsmonopol.

För ett år sedan riktade föreningen Alkoholpolitiskt Forum, där Sven Andréasson är ordförande, stark kritik mot regeringens passivitet i frågan om e-handeln. Utredningens förslag kommer troligen att mottas positivt i föreningen som verkar för en restriktiv alkoholpolitik. Föreningen vill främja debatt och opinionsbildning om svensk och internationell alkoholpolitik med sikte på att minska skadorna av alkoholkonsumtion.

”Nu måste Sverige rensa upp i detta kommersiella träsk. Det privata vinstintresset ska hållas kort inom alkoholområdet. Näthandel med alkohol ska bara omfatta privatpersoners personliga köp av alkohol från utlandet. Regeringen bör omedelbart genomföra Alkohollagsutredningens förslag att förbjuda kommersiell förmedling av alkohol”, säger Sven Andreasson.

Egen forskning och erfarenheter.

Jag har sysslat med forskning inom alkohol- och drogområdet.

I min avhandling 1987 fann jag att den mer restriktiva svenska alkoholpolitiken från mitten av 1970-talet med borttagandet av mellanölet, lördagsstängning av Systembolaget, kraftigt ökning av alkoholförebyggande insatser och en hälsovåg hade samband med:
– minskning av alkoholförsäljningen med drygt 20 % mellan 1976 och 1984;
– ännu större minskning bland ungdomar;
– kraftig minskning av de alkoholrelaterade sjukdomarna skrumplever och bukspottskörtelinflammation;
– minskning av sjukhusvård med alkoholismdiagnos;
– särskilt stor minskning av antalet förstagångsvårdade;
– minskning av omhändertaganden enligt LOB (Lagenom om omhändertagande av berusade mm) och trafiknykterhetsbrott.

Under denna tid minskade även narkotikabruk och rökning.
(Jag skriver detta i en sommarstuga utan tillgång till avhandlingen och minns faktiskt inte siffrorna).

* För en bra alkoholpolitik som minskar alkoholskadorna – mot alkoholkapitalets vinstintressen!


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

DN Debatt 9/7 2014DN:s huvudledare 10/7 2013 DN Debatt 9/7 SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg SvD DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9
SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv


Ett svar till “Bra alkoholpolitiskt förslag”

  1. ”…och flera typer av nätförmedling – som ­genom ­vinklubbar och matkassar – bör ­förbjudas .”

    Även om jag alltid varit absolutist frågar man sig vilket århundrade utredaren lever i. Att, med lagboken som verktyg, försöka hindra länkar på nätet (…en länk till en utländsk alkoholförsäljare måste i detta avseende betraktas som ”förmedling”) förefaller både naivt och utsiktslöst.. Länkar på nätet är utom räckhåll för lagstiftare. Om man ändå, mot förmodan, skulle kunna definiera de lagrum som krävs blir jurisdiktionen en i det närmaste omöjlig fråga att klara ut. Servrarnas fysiska placering, som väl får anses vara utgångspunkt för jurisdiktionen, kan mycket väl växla och dessutom kan data replikeras över flera länder. Vår digitala värld känner inga nationsgränser, något som utredaren inte riktigt verkar ha förstått.

    Alkoholproblematiken består nog inte främst av ”förmedling” där, vad jag förstår, huvudsakligen ganska dyra viner saluförs, utan i det gigantiska inflöde – legalt genom i det närmaste obegränsade införselkvoter och illegalt genom både ligor och ”extraknäck” av t.ex. långtradarchaufförer – av alkohol, som sker varje minut. Det är här krafttagen behövs inte i ett omöjligt ”fälttåg” mot länkar på nätet.