Björklund gör skäl för namnet


Idag görs det ett stort nummer av att religiösa friskolor kommer att stoppas, och det är givetvis inte en dag för tidigt. Det meddelas dessutom på ett sätt som klart visar att det kommer från – Rottingmajor Björklund.

DN: ”Religiösa inslag i skolundervisning ska totalförbjudas. Det har alliansens partiledare kommit överens om, erfar DN. Det blir också stopp för dolda ekonomiska bidrag – och en misskött skola ska kunna stängas på ett par veckor. ”Eleverna måste skyddas från varje form av fundamentalism”, säger skolminister Jan Björklund (fp).”

Det var väl bara något dygn sedan Mona Sahlin lät förstå att socialdemokraterna var starka anhängare till den åsikten och det kan möjligen ha påskyndat högerns utspel i denna fråga. I ärlighetens namn så är det ett efterlängtat förslag. Och troligen innebär detta att sekter som Livets Ord, Plymouthbröderna och andra liknande organisationer kommer att få lägga ner sina friskolor.

Som ateist kan jag givetvis inte annat än välkomna en sådan utveckling. Barn ska inte indoktrineras in i religiös villfarelse, det bör vara en mänsklig rättighet att få en konfessionslös skolutbildning. Vill sedan barn själva på grund av eget intresse ansluta sig till en kyrka eller sekt så är det knappast något som lagstiftning kan påverka. Men vissa yttringar av sådant som kallas religion bör faktiskt förbjudas enligt lag. Dit hör Opus Dei, Scientologikyrkan och kanske Livets Ord. Den sortens extremism kan vi gott leva utan i det här landet, och bör göra om vi ska fortsätta att kalla oss ett fritt och demokratiskt land.


Rottingmajoren Jan Björklund

Religionsfrihet är självklar, men sekter bör hållas kort. Det är visserligen en grannlaga uppgift för lagstiftarna, men det betyder inte att de inte ska ta tag i frågan.

Källor: Dagen SvD DN SvD2

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]Opus Dei, Scientologikyrkan, Livets Ord, Religiösa friskolor, Plymouthbröderna, Religionsfrihet, Indoktrinering, Politik[/tags]


60 svar till “Björklund gör skäl för namnet”

 1. Du undrade om det finns något som tyder på att Jahve, Allah eller Gud finns annat än i folks medvetande?

  Är det inte det som är kärnan i alla religioner att Något finns i vårt medvetande? Vad är medvetande? En biokemisk process? I din okunnighet så är det ju du som tror på gamla tomtar och troll typ Gud med skägg på en tron i himlen. Det är en okunnighet som du delar med många religiösa människor men det gör ju inte det hela vettigare.

  Harry Potter träffar Dumbledore Någonstans:

  ’Tell me one last thing,’ said Harry. ’Is this real? Or has this been happening inside my head?’

  Dumbledore beamed at him, and his voice sounded loud and strong in Harry’s ears.

  ’Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that it is not real?’

  från Harry Potter and the deadly deathly hallows

 2. Apansson, den fria viljan är en mycket överdriven sak.
  Det är helt andra villkor som styr våra liv. Redan som nyfödda föds vi till olika livsöden, svårare eller lättare att bära.
  Men okey, om du tycker att förmånen att kunna välja mellan pest och kolera är något att poängtera, så kör på!
  Angående de s.k gudsupplevelserna så hörde jag en forskare som sa att det var förmodligen sprungna ur en hjärnskada, ur epileptiska anfall.
  Hursomhelst, hjärnan kan spela oss stora spratt. Vi kan hallucinera och inbilla oss praktiskt taget allt och
  ibland har vi mycket svårt att skilja mellan dröm och verklighet.
  Tron på gud har hjälp många, det kan jag inte bortse från…
  Men samma tro har också, vill jag påstå, i betydligt större grad försvårat människors liv.

 3. The Banana:
  Ja, precis. Glufs glufs!
  Nog är det synd om de människor som inte litar på sina egna känslor? Tänk att gå omkring och tänka på sin förälskelse som blott och bart en kemisk process! Och på sina upplevelser som en hjärnskada! För mig skulle det vara lika med ett ganska surmagat och färglöst liv!

 4. Jag trodde att Jesu ord: älska din nästa såsom dig själv
  gäller för alla som utger sig för att vara goda, kristna människor.

 5. Sara G: Och?
  Du insinuerar att religiösa upplevelser är hjärnskador! Samtidigt kräver du att kristna människor ska vara övermänniskor; De ska tro på allt som står i Bibeln och de ska följa allt som Jesus har sagt!

  Hur menar du att de ska ha förmåga till det när de går omkring och inbillar sig så mycket och har epileptiska anfall om vartannat? I din värld är det nog svårt att vara kristen – vilka krav! I min värld verkar det lättare – för den är så mycket mer tolerant.

 6. VÄGEN TILL DEN FUNDAMENTALISTISKA DEMOKRATIN

  När vi ser vad som sker i samhälle , naturen och vår jord så håller människan på att förgöra sig själv. Hon vill sätta sig på en tron för att råda över alla livsområden. Förödelsen och orättvisorna sprider sig över allt. Glaciärer, smälter, skogar brinner och kontinenter förtorkar i brist på vatten. Vad är detta för väg som mänskligheten gått?

  Klimatförändringarna har mänskligheten själv skapat. En världsomfattande industrialism håller på att förtära hela vår planet och utarmar folks livsmöjligheter. Enorma förmögenheter finns på ett fåtal händer.Irakkriget kostar över $600 miljarder.

  Kan vi säga: ”ja, detta är denna sanna väg. Det är vägen leder till fred. Den är god och bringar hälsa och välgång.” Kan någon ställa sig bakom detta?

  Vad heter denna dårskapens väg som stänger ute, splittrar, förnekar och ödelägger liv? Vägen är skapad av människan. Den tror endast på det som är tillhör det synliga, som vi kan kontrollera och förtära. Den bygger på den vetenskapliga och rationella kunskapen, som gör sin uttolkningar av livets sammanhang. Det är en rationalism som är som en giftig frukt som gör oss blinda, förkunna lögner och utplånar liv. Den motsäger sig även själv. Om någon sa att en Volvobil tillkommer av sig själv av slump, så skulle vi förkasta detta som idioti. Ett så komplext ting kan inte komma till av en slump. Sannolikheten är 0. Vi vet att människor utvecklat och bygger den (med robotar). Samtidigt hävdar vetenskapen och skolor att universum med alla glaxer, miljarder av solsystem, solar, planeter, mångfalden av alla livsformer i hav och på land med alla naturlagar är en evolution med ett ursprung från the big bang, som skett ur det tomma intet.

  Hur kan något uppstå ur något som är fullständigt tomt? Det mest orimliga ska människor tvingas tro på. Hela rationalismen är en total lögn som till sitt innehåll leder oss fullständgt vilse. Historien bekräftar. Vi skördar nu allt. Mänskligheten sannerligen i paradoxal sitution. Vi skall hitta en ny och sann väg samtidigt som vi förnekar.

  Sverige är på väg in i något som är ytterst allvarligt. Vitt blir svart. Svart blir vitt. Den nya demokratin andas en liberalism och blindhet som leder oss in på väg där demokratin sist upphör. Endast liberalismen är vägen. Vi sågar av vår egna rötter. Samhället görs om till ett system, som överordnar människorna. Människor blir kollektivt redskap för ekonomin. Hela det ekonomiska innehållet är totalt förvrängd ekonomi och bygger på spekulation på det ena området efter det andra med hjälp av de fria marknadskrafterna. (Vilka krafter är de?) Kortsiktigheten utropas. Tillväxt är mottot. Jorden är en oändlig resurs. Liberaldemokrati är en väg till den totalitära staten. Historien upprepas.

  För 90 år sedan skedde revolution som födde en stat som skulle vara rättvis men blev allsmäktig.Endast staten och dess ideologi var ”sann”. Staten fullbordade den totala lögnen. Alla tillhörde staten och människorna hade inga rättigheter. De var ett kollektiv medel för statens industri och ekonomi. De var slavar och förföljdes och dödas om de motsade statens ideologi och religion. 5 milj bönder svalt Stalin ihäl i Ukraina när de vägrade inrätta de statliga jordbruken – sovchoserna.

  Så är allt förutsagt att mörkret skall komma över världen. Sanningen är vårt enda hopp … och sanningen skola göra oss fria.

 7. @ Galaxa: Att våra känslor och tankar bara är ett resultat av kemiska och fysikaliska processer är det idag ingen allvarlig forskare som tvivlar på. Av någon anledning väcker denna insikt negativa känslor hos herr och fru Svensson. Att ni inte vill att det skall vara sant är dock irrelevant. Inget försvinner bara för att man önskar att det gjorde det.

 8. Flaskhals: Och vad forskar du på själv, då?
  Att det är allvarliga forskare som tror att allt är kemiska processer och antagligen också går och tänker just det när de ser en liten valp, blir kära, blir arga… ja, det tvivlar jag inte på. De går är säkert allvarstyngda så det räcker. Speciellt kul har de nog inte…

  Det är klart att kemiska processer är igång när saker händer i kroppen, men vad tror de SERIÖSA forskarna att det är som triggar igång dessa? Vad triggar igång rättspatos, som också är en känsla? Politisk medvetenhet – också en känsla? Sanningen är att det vet forskarna inget om. Inget av vetenskapligt värde i alla fall.

  Jag säger inte att kemiska processer inte är igång. Det verkar bara vara förbaskat trist att gå och tänka på att allt man säger och känner är en kemisk process. Och att – varje gång någon har en annan uppfattning är jag själv – utgå att den andra ev. lider av en sjukdom som t.ex. epilepsi.

  Björklund känns ganska avlägsen just nu…