Bildt åter föremål för åklagares intresse!


Som bekant anmälde undertecknad utrikesminister Carl Bildt för att han lät kommentarer som förespråkade folkmord på palestinier stå kvar på sin blogg tre månader utan att radera dessa.

Tidningen Medievärlden nämnde saken i en artikel om bloggars betydelse och bloggaren Lasse Strömberg citerar ur tidningen: ”Det är ett oerhört intressant fall, och vi tittar på det nu. Vi funderar på handläggningsordningen och om det kan finnas skäl för en formell granskning”, säger överåklagare Alhem.”

Själv beslöt jag mig för att inte begära överprövning av åklagarens beslut trots att det byggde på ett par uppenbara felaktigheter. Jag hade anmält tre gånger via diarieförd mail till UD att kommentarerna bröt mot BBS-lagen, första gången bara någon vecka efter att kommentarerna skrevs, sista gången tre månader senare.

Åklagare Jörgen Lindberg hävdar att Bildt notifierats en gång trots att jag meddelat honom sakförhållandet både via mail och i telefonsamtal vilket som var det rätta. Något som dessutom styrktes av Bildts svar i Ekots lördagsintervju.

Jörgen Lindbergs beslut: ”Den tillhandahållare av en elektronisk anslagstavla som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte tar bort vissa av lagstiftaren närmare angivna meddelanden med visst innehåll från sin anslagstavla kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

På anslagstavlan har det under tiden 20 mars-8 juni 2007 funnits fem sådana meddelanden som skulle ha borttagits. I förarbetena har angetts att borttagande bör ske inom en vecka, varför gärningens objektiva rekvisit får anses uppfyllda.

Då uppsåtligt brott inte kan styrkas blir det avgörande för ansvarsfrågan om Carl Bildt förfarit grovt oaktsamt.”

Jag lät mig nöja med detta. Jag ansåg inte att det var någon mening på att fäktas med väderkvarnar trots de uppenbara felaktig-
heterna i beslutet. Det väsentliga ansåg jag vara att åklagaren genom sin skrivning visar att 1) det var ett brott 2) att det inte spelar någon roll att servern är placerad i USA.

Jag tyckte inte att det var någon idé att begära överprövning av beslutet eftersom jag och andra fått klarhet.

Senare har det visat sig att vissa bloggare tolkar beslutet som prejudicerande. Det är det inte. Ett beslut av en åklagare att inte gå vidare till åtal kan aldrig ses som ett prejudikat. När då Chefsåklagare Sven-Erik Alhem uttalar sig i tidningen Medievärlden och säger att det är ett intressant fall och att de funderar på en formell granskning så beslöt jag mig för att ansöka om

just en sådan. Då tvingas nämligen åklagar-
myndigheten att återigen samla in fakta i målet och på nytt presentera någon form av utslag.

Därför mailade jag en sådan begäran till Sven-Erik Alhem idag vilket betyder att de får ta ny ställning till den utredning som gjordes angående Carl Bildts blogg. Jag ställer mig givetvis till förfogande när det gäller att peka på de direkta felaktigheter som förekommer i åklagare Jörgen Lindblads beslut att lägga ner förunder-
sökningen.

Jag är medveten om att jag kommer att kritiseras för att ”politisera” detta. Men mitt motiv är inte sådant även om jag inte är förtjust i den moderata regeringen. Jag anser att det är viktigt att få klarlagt hur BBS-lagen ska tolkas, både för egen del och för andra bloggares skull.


Lasses Bloggning + Min egen reaktion

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]Carl Bildt, Sven-Erik Alhem, Jörgen Lindberg, Blogg, Bloggosfären, Folkmordskommentarer, BBS-lagen, Politik, Åklagare[/tags]


13 svar till “Bildt åter föremål för åklagares intresse!”

 1. Heja på

  Har liknande problem i en hundförening som jag har en hel del insyn i eftersom jag sitter i styrelsen. Folk smutskastar och hotar varann o ljuger hejvilt i gästböcker och i sk nyhetsbrev på hemsidor. SKK har tagit upp problematiken i Hundsport. Folk kränks och vi uppmanar till polisanmälan men ingenting händer.

  Det måste kunna gå att sätta stopp för såväl uppmaningar om folkmord som grova påhopp på privatpersoner på webben. Ett frikännande av Carl Bildt vore ett fruktansvärt prejudikat även i dessa fall

 2. Jinge, du säger att det påstås att servern som Bildt använder ligger i USA. Det tror jag inte är bevisat.

  Den servern kan också använda s.k. caching-servrar som mycket väl kan ligga i Sverige. Ge inte upp, det här är tekniskt och juridiskt sett betydligt mer komplicerat än vad Bildt och hans advokater vill göra gällande.

 3. Ett liknande fall diskuteras på SVD där en person låter brutala kommentarer mot homosexuella ligga kvar. Detta ledde till friande dom tydligen.

  ”Högsta domstolen friar den Stenungsundsbo som tidigare dömts för medhjälp till hets mot folkgrupp. Mannen driver en hemsida med fundamentalistisk kristen inriktning. Han har tidigare dömts i hovrätten till en månads fängelse för inlägg om homosexualitet som skrivits av andra personer.” -SVD

  En av kommentarerna:

  ”de män som inte uppbådar kraften att avstå från umgänge med andra män de bör straffas med döden genom att hängas på pålar på stadens torg”.

 4. Jag tycker att Carl Bildt gör helt rätt som inte tar bort (censurerar) vad andra människor skriver på hans blogg. Det är inte Carl Bildts ansvar att bedöma och censurera vad andra människor skriver på en blogg som är öppen för allmänheten, det måste vara varje enskild individs ansvar att följa yttrandefrihetens begränsningar som förekommer i vår lagstiftning.

  Där emot strider det mot yttrandefriheten om bloggägaren eller någonannan egenmäktigt censurerar vad någon annan har skrivit på bloggen. Strider bloggkommentaren mot svensk lag enligt domstols bedömning, inte bloggägarens, så har bloggägaren rätt att ta bort det lagvidriga bloggkommentaren, inte annars. Det tycker jag är ett helt korrekt agerande, annars får vi en helt godtycklig censurering av enskilda bloggägare av vad människor skriver och det är en kränkning av den enskilda människans yttrandefrihet. Bloggägaren har naturligtvis rätt att polisanmäla de som inte följer lagen om yttrandefriheten, men kan inte ta bort blogginlägg utan domstolens godkännande.

 5. Vilket jävla dravel Johnny!

  Att din korkade kommentar står kvar beror på att den inte strider mot lagar och förordningar. Jag tvingas varje dag rensa bort skit som inte passar. HÄR gäller ingen yttrandefrihet, HÄR gäller mina kommentarsregler!

 6. Varför anser du att du skall få tillämpa vilka regler som du vill och Carl Bildt skall inte få tillämpa vilka regler han vill?

 7. 1) Det är din blogg och trots att den vänder sig till allmänheten, det är ingen sluten blogg med medlemsskap och särskilt avtal, anser du dig ha rätt att bestämma vad människor får skriva och inte skriva, även om de håller sig till lagen om yttrandefrihet. Jag tolkar lagen så att det inte är tillåtet, du gör tydligen en annan bedömning.

  2) Högsta domstolen kom idag med ett beslut som berör två fall, varav ettär mycket likartat Carl Bildts:

  ”A.
  Underlåtelse att ta bort mot homosexuella missaktande kommentar på kristen hemsida, 2007-11-07 (B 2673-06)

  I detta fall yrkade riksåklagaren att en person ansvarig för en kristen hemsida skulle fällas för “medhjälp till hets mot folkgrupp” därför att den tilltalade inte tagit bort en kommentar från en annan person (K-G) som hävdade att de “män som inte kan avstå från homosexuellt umgänge bör straffas med döden genom att hängas på pålar på stadens torg”.

  Eftersom underlåtenhet att ta bort kommentaren ligger i tiden efter det att K-Gs gärning fullbordats har underlåtenheten alltså inte påverkat K-Gs handlande. Den tilltalade kan därför inte dömas för medhjälp till hets mot folkgrupp, konstaterar HD. Den tilltalades underlåtenhet har ju inträffat efter det att kommentaren införts. Därför ogillas åtalet.

  B.
  Artiklar med missaktning mot romer och homosexuella på nynazistisk hemsida, 2007-11-07 (B 2115-06)

  I det andra fallet yrkar Justitiekanslern att en person som står som ansvarig för en nynazistisk hemsida skall fällas för “hets mot folkgrupp” därför att två artiklar på hemsidan uttrycker missaktning mot zigenare och homosexuella, i form av uttryck som att “Z visa en utpräglad parasitkaraktär” och “den lika perversa homosexuella morbiditeten” samt formulering som jämställer homosexualitet med pedofili, incest, nekrofili och tidelag.

  HD skriver i domskälen: “Artikeln uttrycker tydligt åsikten att homosexualitet är förkastligt men innehåller inga hot och kan inte anses utgöra hate-speech. Inte heller är det fråga om falska påståenden om fakta utan om ett kränkande värdeomdöme. Hänsyn måste också tas till spridningen. Visserligen fanns uttalandena på Internet och hade därmed bred tillgänglighet, men uttalandena nådde endast personer som aktivt uppsökte hemsidan. /…/

  Med beaktande av vad som ovan anförts om spridningen och om det särskilda skydd som den aktuella webbsidan åtnjuter enligt yttrandefrihetsgrundlagen så kan tillräckliga skäl för en fällande dom inte anses föreligga beträffande [de båda artiklarna].”

  Men Högsta domstolen var som sagt inte enig i dessa båda domar. Justitieråden Dag Victor, Torgny Håstad och Anna Skarhed står bakom att åtalen ogillas, medan justitieråden Ella Nyström och Per Virdesten är skiljaktiga och förespråkade fällande domar i båda fallen.”

  Nu har vi alltså Högsta Domstolens prejudikat och det skall väldigt mycket till att det nu blir ändring på detta. Utmärkt.

 8. 1) Jag bestämmer här. Enväldigt… :-)

  2) Det kommer att bli lagändring. Tyvärr, därför att det är yttrandefriheten som kommer att påverkas negativt.

 9. Det som väsentligt skiljer Jinges blogg från många andra är just att han inte tillåter vad som helst och därmed inte låter, som många andra, bloggen förvandlas till en latrintunna.
  Det är stil på Jinges blogg.

 10. #11 Sara – stil och stil, 2 av mina inlägg verkar vara borttagna iaf. Ett härifrån och ett från Cederschiölds-artikeln, och jag har inte skrivit något som kan anses som stötande för någon (eller olagligt heller för den delen).