Avskaffandet av petrodollarn har potential att omvandla världen


Denna artikel har översatts av James O’Neill har översatts av den svenske tandläkaren Martin Gelin i Australien, liksom flera andra artiklar av James O’Neill som jag kunnat publicera här. Artikeln har tidigare publicerats i NEO under titeln ”Demise Of The Petrodollar Has The Potential To Reshape The Geopolitical World”.

James O’Neill var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

James O’Neills artikel.
I början av 1970-talet drev President Richard Nixon igenom två stora förändringar som skulle få djupgående effekter.
En av dem var avskaffandet av guldmyntfoten i USA; dvs kravet på att dollarn skulle vara omvandlingsbar till guld, togs bort. Logiskt sett skulle man därav kunna förutse betydande konsekvenser för värdet av den amerikanska dollarn.
Skadliga effekter skulle dock kunna undvikas genom en annan, lika djupgående åtgärd. Nixons säkerhetsrådgivare Henry Kissinger förhandlade fram ett avtal med Saudiarabien som reglerade all framtida oljehandel. Först omfattandes enbart Saudiarabiens olja, men regelverket utvidgades snabbt till att gälla alla OPEC-länderna. Dessa länder blev ålagda att göra alla oljeaffärer enbart i US-dollar. Så föddes den så kallade petrodollarn.
renminbi-dollar
Det var ett klassiskt maffia-stil arrangemang. I utbyte mot Saudiarabiens samtycke och förbindelse till att enbart använda sig av US-dollarn i oljetransaktioner, så garanterade USA Saudiarabiens nationella säkerhet och kunde därigenom säkerställa kontinuiteten i ett av världens mest korrupta och förtryckande regimer.
Kanske inte så välkänt på den tiden; USA och Saudiarabien ingick ett arrangemang där islamistiska terroristgrupper (så länge de var Sunnis) skulle finansieras av Saudiarabien och beväpnas av amerikanerna för att sedan användas i amerikanska geopolitiska strävanden.
‘Operation Cyclone’, påbörjad av Carter administrationen på 1970-talet utgjorde en tidig föregångare av denna taktik, som förfinades och nu utnyttjas i olika format i ett stort antal länder.
Målet var i grund och botten alltid detsamma: “Att underminera och vid behov byta ut regeringar som var otillräckligt lojala eller inkompatibla med avseende på amerikanska geopolitiska målsättningar”. Om och när ‘nödvändighet’ uppstod, kunde de amerikanska trupperna och deras ”koalition” av allierade aktiveras i målländerna. Förstörelsen av Afghanistan (2001, pågår) Irak (2003, pågår) Libyen (2011, fortsätter) är bara tre av de mer kända exemplen.

De enorma ekonomiska kostnaderna för dessa militära och geopolitiska satsningar kunde inte på ett enkelt sätt uppskattas objektivt på grund av den amerikanska dollarns hegemoniska ställningen i världen. Flera av USA’s krig “ betalas” i själva verket av andra länder, då dollarns roll i världshandeln skapar en konstant efterfrågan på amerikanska statsobligationer. Rollen som den amerikanska dollarn tilläts inneha, medförde också att USA kunde införa sanktioner mot motsträviga länder.
Sanktionernas selektiva utformning med dess påföljder hade alltid fördelar för USA:s geopolitiska och/eller kommersiella intressen och framstod som ett effektivt instrument med repressiv effekt. Trots påståenden om att de skulle ”bestraffa” påstådda allmänna politiska brister i landet i fråga, utgjorde straffet i själva verket en tillrättavisning för svek mot USA’s geopolitiska strävanden.

Sanktioner mot Ryssland som straff för deras ”invasion” och “annektering” av Krimhalvön och mot Iran för dess ’kärnvapenprogram’ utgör två av de mer kända exemplen av sanktioner som rättfärdigats på falska premisser .
Bruk och missbruk av dollarns makt är klart oacceptabelt. Förmågan att komma upp med åtgärder mot sanktionerna var tills helt nyligen starkt begränsad. Den i särklass viktigaste utjämningskraften utgör tillväxten av Kina som ekonomiskt maktcentrum i världen, men också skapandet av alternativa strukturer inom handel, ekonomi och säkerhet, som förstärker Kinas ekonomiska makt, till en nivå som gör det i stånd att utföra stora förändringar. Dessa förändringar åtföljs av andra, liknande förändringar.
Putin och XI 171010Putin och Xi
År 1990 hade G7 nationerna (Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, USA och Storbritannien) en sammanlagd BNP som var ungefär sex gånger större än de sju ekonomiskt viktigaste tillväxt-länderna (emerging nations) (Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexiko, Ryssland och Sydkorea). Under 2013 överträffade BNP för de sju emerging nations BNP hos G7. Enligt IMF:s uppskattningar för 2017 kommer BNP i de två grupperna vara 47,5 biljoner dollar för Kina & Co och 37,8 biljoner för USA & Co.

Turkiets BNP som ökar 5% per år, har ersatt Mexiko bland de sjuk tillväxtsländer. BRICS, som innehåller fyra av de nya sju nationer och Shanghai Corporation Organization (SCO), vilket inkluderar bland annat Kina, Indien och Ryssland, samarbetar med uppbyggnaden av ett monetärt alternativ till dollarn. SCO innehåller 42% av världens befolkning. Indiens roll i BRICS och SCO föranleder Australien, Japan och USA till att flitigt påverka Indien i ett försök att inkludera Indien i en grupp på 4 länder för att försöka bromsa och undergräva Kinas och Rysslands nya roll som alternativ till långvarig västdominans och exploatering.

I detta sammanhang sade Rysslands president Putin vid det senaste BRICS-mötet i Xiamen, (Kina) att ”Ryssland delar BRICS-ländernas oro över rådande orättvisor inom den globala, finansiella och ekonomiska arkitekturen, vilken inte tar vederbörlig hänsyn till den ökande betydelsen av tillväxtekonomierna.”
Detta tal sammanfattar ett tema som Putin hade utvecklat i en artikel som publicerades före BRICS mötet. Putin lovade rakt på sak, att förstöra det USA-ledda finanssystemet, med syftet att reformera det nuvarande systemet som ger överdriven dominans till ett begränsat antal valutor (främst Väst-valutor).
Kina har utvecklat ett nytt gränsöverskridande Interbank-betalningssystem (CIPS) för att kunna ersätta det USA-dominerade SWIFT-systemet vilket används av USA som verktyg för ekonomisk mobbning. Ryssland har också vidtagit åtgärder för att isolera sig från skadliga effekter av att bli uteslutna från SWIFT.
Andra stora förändringar förekommer också. Venezuela, med världens största kända oljereserver, har upphört att acceptera betalningar i USA-dollar. Förr i tiden verkställdes amerikanska vedergällningar genom regimskifte utan dröjsmål, som med Libyens Gaddafi (bekräftas av Clintons läckta e-post) och Iraks Saddam Hussein, sedan de hade meddelat att de i fortsättningen ämnade acceptera betalning i euro och inte i dollar.

Kina och Qatar slöt nyligen ett avtal motsvarande 50 miljarder dollar med yuan som dominerande valuta. Omedelbara hot och absurda krav hördes från Saudiarabien, som utan tvekan lyder den amerikanska administrationen, men eljest inga sanktioner eller krigshandlingar. Avsaknaden av militärt ingripande eller försök till regimskifte kunde förmodligen tillskrivas Turkiets militära intervention, en rad avtal med Iran, och sannolikt ett underförstått hot av en kinesisk intervention om saudierna skulle våga sig på ytterligare utmaning och därmed uppvisa sin militära inkompetens (som vi sett i Jemen) genom oövertänkt direkt militär aktivitet mot Qatar.
Saudiarabien marcherar snabbt mot en kritisk punkt i relationen med Kina, en storköpare av Saudiarabiens olja. Det är allmänt känt att Kina vill att framtida oljekontrakt ska ske i Yuan. Attraktivt för Saudiarabien är att kineserna garanterar yuan-valutan med guld och som handlas på Hong Kongs och Shanghais börser. Ironiskt nog, hamnar Kina i samma position som USA hade innan Nixon övergav den dåvarande guld-uppbackade USA-dollarn.
Dilemmat för saudierna blir att de riskerar att förlora amerikanernas nationella säkerhets garanti om de ger med sig för de kinesiska kraven. Ett USA-stött regimskifte i Saudiarabien är en mycket reell möjlighet och den senaste tidens åtgärder av Mohammad bin Salman för att konsolidera hans makt, kan tolkas som ett svar på den risken.
Västs MSM fokuserar typiskt nog på relativa trivialiteter, såsom att kvinnor ska få köra motorfordon från och med 2018 (under begränsade omständigheter), hellre än att undersöka den underliggande geopolitiska maktkampen.
Den andra stora utvecklingen värd att nämna i detta sammanhang är den snabba ökningen av det antal länder som driver handel med Kina och som använder sig av yuan eller egna nationella valutor som betalningsmedel. Kinas Belt and Road Initiative, omfattar för närvarande 65 nationer, vilket utan tvekan kommer att påskynda denna trend.
A family photo during a G7 for foreign ministers in Lucca

G7 171127
Ryssland och Kina är redan nu mycket viktiga handelspartner och alla affärsavtal mellan dem sker i antingen yuan eller rubel. Det vore naivt att tro att allt detta kan ske utan massiva motåtgärder från amerikanerna som mycket väl förstår att deras förmåga att trotsa ekonomisk logik är endast möjlig med hjälp av dollarns unika roll, kopplat till militära insatser för att stötta deras snabbt minskande inflytande. USA: s aggressiva och provokativa åtgärder i Sydkinesiska havet, Nordkorea, Ukraina, Syrien och på andra håll kan tolkas som desperata åtgärder av ett dalande imperium.

Den verkliga frågan är, kommer USA att acceptera förlusten av den unika makten som USA haft allt sedan Bretton Woods-avtalet 1944 och anpassa sin politik därefter, eller blir vi alla förintade i försöken att återta en förlorad värld.

Några andra artiklar inom detta område.
Kina och Ryssland vill knäcka dollarn med Petroyuan knuten till guld
Kina lanserar ny världsvaluta – knockar ut dollarn?

i , , , , , , , , , , , EU, , , , ,


10 svar till “Avskaffandet av petrodollarn har potential att omvandla världen”

 1. Det är åt fanders med petrodollar systemet. Vilket betyder att det är åt fanders med bankirvampyrernas herravälde. Media maffians är ett allvarligt skadat djur. Och eftersom bankirvampyr maffian vet att starta krig mot Kina eller Ryssland innebär förintelse, kommer den inte att våga. Däremot kommer den att fyrdubbla det den är väldig bra på: false flag operationer av olika slag. Iran är vad bankirvampyren har zoomat in på. Inte konstigt att de två länder som ljuger mest om ”Irans hot” är dels medeltida petro-kungadomet Saudiarabien och Apartheid och terroriststaten Israel.

  Innebörden av dollarans alltmer sjunkande roll i världshandeln ges här
  https://www.globalresearch.ca/a-currency-war-will-escalate-as-chinas-petro-yuan-is-set-to-challenge-the-u-s-military-backed-petro-dollar/5616456

  Att Syrien blev ett fiasko för bankirvampyrens välde vilket spär på deras frustration och bestörtning (främst i New York, London & Hell Aviv). Så förberedd er för en långtråkig kakofoni av ”Iran, Ira, Iran” med ”Hizbollah, Hizbollah, Hizbollah” som refräng i bankirvampyrens media kanaler. Eftersom Kina och Ryssland är med på Irans, Syriens och därmed även Hizbollahs sida, så kommer även dessa vara föremål för olika slags PsyOp-operationer, sabotage och terrorattacker.

  Hur tas då bankirvampyrens bisarra anklagelser och hotbilder emot i t ex Ryssland? Med ett väldigt gott skratt he, he, he, …

  http://thesaker.is/progress-report-on-the-us-russian-war/

 2. https://www.contra-magazin.com/2017/12/politiker-stehen-im-rampenlicht-doch-die-im-dunkeln-sieht-man-nicht-wer-regiert-die-welt-wirklich/

  Här skulle kunskaper i tyska komma väl till pass. Eva-Maria Griese har skrivit en intressant artikel för contra-magazin som fokuserar på finansvärldens makt som dominerar över politiken.
  Citat David Rockefeller år 1991 på Bilderberger -mötet: ”Vi är mycket tacksamma för att Washington Post, New York Times, Time och andra stora publikationer vars chefer närvarat vid våra möten i nästan fyrtio år har iakttagit sitt löfte om diskretion. Det hade varit omöjligt för oss att utveckla vår världsplan om vi under dessa år hade varit utsatta för offentlighetens strålkastarljus. Men världen är mycket förfinad och beredd att gå till att omfatta en världsregering. Den övernationella suveräniteten hos en intellektuell elit och världens bankirer är säkerligen att föredra framom flertalet länders nationella självbestämmanderätt.”

  Wow, visst var världen en underbar plats för Rockefeller och kompani 1991. Nu har det börjat strula till sig med denne Putin och hans kompanjon Xi Jinping.

  Mycket i artikeln handlar om den judiska finansen därför att den är en realitet. Skribenten visar på skillnaden mellan judendom och sionism. Alla judar är inte sionister medan man inte behöver vara jude för att vara sionist. Därför har pseudonymen The Saker myntat uttrycket Anglo-sionism. Och ingen mindre än The Times of Israel har rubriken ”Jews do control the Media”, judarna kontrollerar visst medierna, och som tidningens artikel vidare påpekar ”alla stora filmbolag i en grad som nästan är obscent”.

 3. Goodybe Petrodollar: Ryssland planerar första gången någonsin försäljning av yuanobligationer

  http://russia-insider.com/en/goodybe-petrodollar-russia-plans-first-ever-sale-yuan-bonds/ri21784

  ”Förutom att främja ryska diversifieringsintressen skulle en framgångsrik försäljning av den ryska skulden i den kinesiska valutan också öka Kinas intressen i internationaliseringen av yuanen.
  Ryssland anlitade Bank of China Ltd., Gazprombank och Industrial & Commercial Bank of China Ltd för att ordna investerarmöten för försäljning av 6 miljarder yuan (907 miljoner dollar) i femåriga sedlar.
  Försäljningen har diskuterats eftersom amerikanska och europeiska sanktioner 2014 i samband med övertagandet av Krim hindrade många statliga ryska företags tillgång till västliga kapitalmarknader. En rapport på grund av nästa kvartal från US Treasury om de potentiella konsekvenserna av att utöka sanktionerna för att inkludera ryska statsskulden har ökat trycket på finansdepartementet för att söka alternativa låneformer. ”Det skulle vara klokt om Ryssland att trycka på yuanmarknaden nu”, säger Vladimir Miklashevsky, seniorekonom på Danske Bank A / S i Helsingfors”.

 4. DET ÄR LÄTTARE ATT SE SKEENDET OM MAN PUNKTAR UPP DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA.
  * Världens i särklass största oljeexportör Saudiarabien gick i början av 1970-talet med på att all olja skulle handlas i dollar. Olja och dollar – petroleum och dollar – knöts ihop. Begreppet ”petrodollar” myntades.
  * All oljehandel i hela världen var tvungen att ske i dollar. Snart var nästan all handel i världen fast i samma snara. Den fattiga delen av världen hade inte en chans att ifrågasätta.
  * Hela världen tvingades köpa amerikanska ”bonds” (statsobligationer i många olika former) för sin handel. USA kunde trycka dollar i all oändlighet och fick i praktiken det fördelaktiga läget att köpa vad som helst för tryckta papper. Att landets skuldsättning skulle rusa i skyarna brydde sig ingen om. USA:s militära styrka skulle säkra dollarns världsherravälde.
  * I praktiken kunde USA plundra hela världen helt ostört. Det amerikanska århundradet var i sin blomning. Ingenting skulle kunna äventyra USA:s ställning i världen.
  * År 2000 konverterade Irak sin oljehandel inom ramen för ”Oil-for Food”-programmet till Euro i stället för dollar. Saddam Husseins beslut var extremt utmanande för USA.
  * USA bombade Irak i smulor. I december månad 2006 hängdes Saddam Hussein.
  * År 2009 föreslog Libyens Gaddafi – han var då ordförande i Afrikanska Unionen – att Libyens oljehandel skulle övergå till ”Gold-Dinar” – en Dinar som var säkrad mot fysiskt guld. Libyen var Afrikas största oljeexportör och Libyens guldreserv var stor. Han verkade dessutom för att fler afrikanska länder skulle ansluta sig till denna oljehandel. Gaddafis beslut var extremt utmanande för USA.
  * NATO-länderna bombade Libyen i smulor. I oktober månad 2011 dödades Gaddafi.

  DÄREFTER KOM DRÅPSLAGET MOT PETRODOLLARN.
  Kinas president Xi Jinping tillkännager i oktober månad 2017 att landet erbjuder sig betala all sin oljehandel i Yuan – som kan växlas in mot rent guld på guldmarknaden i Shanghai. Begreppet ”Petro-Yuan” föddes. Kina hade köpt på sig astronomiska kvantiteter av guld under många år. Kina är i särklass världens största guldproducent. Allt guld hade lagrats i bergskedjor hemma i Kina under många år – inför detta beslut. Detta var ett knockout-slag mot petrodollarn.

  Kina och Rysslands handel har stigit snabbt den senaste tiden. Handeln passerar 100 miljarder dollar inom en snar framtid. Länderna smälter samman finansiellt. All handel betalas i Yuan eller ryska rubel. Iran har stoppat all försäljning av olja i dollar. Venezuela följde efter. Massor av länder i världen börjar handla i lokala valutor. Lavinen har startat.

  ALLIANSEN KINA-RYSSLAND KNÄCKTE PETRODOLLARNS VÄRLDSHERRAVÄLDE.
  Ruschen att i tid göra sig av med amerikanska bonds har börjat. Precis alla förstår att USA inte ens i fantasin kan betala sina skulder. Precis alla – som vågar använda sin hjärna – fattar att alla former av amerikanska bonds snart förvandlas till finansiella dasspapper. Krigarimperiet i väst går under. Att någon tänkande människa kan föreställa sig att imperiets kollaps kan ske under ordnade former övergår mitt förstånd. Tro mig – ett mycket blodigt amerikanskt inbördeskrig är oundvikligt.

  • Det är ett ”the chicken come home to roost” fall. Som USA bäddade så få USA sova. Så länge den inte tar världen med sig i sin undergång är det ett helt ”värt pris” som den före detta USA FN ambassadören Madeleine Fulbright sade då hon fick frågan om att hundratusentals Irakier dör. Är det värt priset? Ett inbördes krig i USA är väl värt priset säger världen!

 5. USA har tappat kontakten med verkligheten vad gäller utgifter.
  Enligt siffror från det amerikanska finansdepartementet noterades USA:s federala statsskuld över 20-biljonstrecket för första gången den 8 september.
  Det motsvarar närmare 62.000 dollar per amerikan. Omräknat till svenska kronor innebär det cirka 492.000 kronor per amerikan enligt rådande växelkurs på 7,94 kronor per dollar.
  USA:s statsskuld är i själva verket tre gånger så hög som man tror och ligger på ”65 biljoner dollar”, motsvarande svindlande 566.000 miljarder kronor, säger den före detta chefen för Government Accountability Office, den amerikanska motsvarigheten till Riksrevisionen.
  Lägg ihop statsskulden med de ofinansierade pensionerna för militärer och statsanställda, samt äldrevård och de ofinansierade delarna av Social Security och Medicare, då är den riktiga statsskulden 65 biljoner dollar”, säger David Walker, som utsågs till chef för Government Accountability Office 1998 av Bill Clinton och satt på den posten till och med 2008. Sedan dess har han bland annat varit aktiv i intressegrupper som jobbat för att få till politiska lösningar som skulle minska budgetunderskottet och statsskulden.

  • Money imperialism, d v s, bankirvampyr väldets historia sedan 1910-talet och dess konsekvenser avtecknas initierad och professionellt nedan (till skillnad från den rappakalja som dussin ören svenska och nyliberala ekonomer häver ur sig)

   http://www.unz.com/mhudson/money-imperialism/

 6. Man bör vara försiktig med orden biljon. I många språk används olika varianter av ordet biljon på samma sätt som på svenska. Biljon på svenska motsvarar i dag trillion på alla varianter av modern engelska.
  Det finns alltså en risk för missförstånd när ordet biljon används. Om man misstänker att ordet är fel använt, till exempel i en svensk text som är översatt från engelska, så bör man ställa kontrollfrågor. I dina egna texter kan det vara en bra idé att förtydliga hur mycket en biljon är, till exempel genom att skriva tusen miljarder inom parentes.

  • Tack för informationen. Jag är medveten om det och försöker skriva korrekt. Hinner ej dubbelkolla nu. Sitter i konsertsal