Acceptera och hjälp tiggare på våra gator!Frågan om tiggeri diskuteras av och till. Och olika uppfattningar finns även hos Vänstern.

På DN Debatt skriver idag professor Bo Rothstein ”De som av medmänsklighet ger till tiggarna på våra gator och torg bidrar inte till att hjälpa dem ur deras sociala misär. Ett förbud mot att ge till tiggare skulle kunna tvinga fram de mer omfattande och strukturella åtgärder som krävs från samhället, skriver Bo Rothstein känd professor i statskunskap.”

Han ”är övertygad om att ett förbud mot att ge till gatutiggare skulle sända en viktig signal om de allvarliga underliggande problem som denna verksamhet grundar sig på och därmed tvinga fram mera omfattande strukturella stödinsatser för att verksamt bistå denna utsatta grupp.” Denna värdering kan bedömas på olika sätt. En tolkning är att Rothstein, som skrivit många intressanta arbeten, är desorienterad eller naiv i denna fråga. Sedan 30 år tillbaka har arbetslösheten ökat och de sociala trygghetssystemen eroderats i de flesta utvecklade länder. Detta gäller inte minst länderna i f.d. östblocket. Kriserna har blivit fler och tätare och de socioekonomiska skillnaderna inom länderna har ökat. Det är en del av kapitalismens utveckling, som även behandlas ingående då det gäller USA i kapitel 2 i boken ”USA som världspolis” (se annons på denna bloggsida) . Att informera och mobilisera tiggare i kamp mot kapitalismens orättvisor är mer angeläget än att straffa dessa medmänniskor! Som det nu är innebär Rothsteins idé endast ökad social misär för tiggare – inte kommer dessas hemländer att börja ta hand om dem utan hård kamp.

Eva Solberg

Samma förslag som Rothstein framlades av Eva Solberg, ordförande för Moderatkvinnorna i Stockholm på DN Debatt 30/3 ”Det är hög tid att visa att vi inte accepterar tiggeri i Stockholm”, och att detta ”är en väg att gå för att stävja stigmatiseringen av redan utsatta.” Jag har motsatt uppfattning.

Kerstin Vinterhed skrev på DN Debatt Stockholm 14/2 ”Var finns ambitionen att hjälpa Stockholms tiggare?” I socialt engagemang och upprördhet skriver hon ”Så stark var den sociala ambitionen då, var finns den nu? För det är väl ändå så att de människor som kommer hit och vistas i vårt land, dem har vi ansvar för? Av rent humanitära skäl – det gäller helt enkelt mänskliga rättigheter. På senare tid känner jag bara till ett initiativ som liknar Takmans, läkaren och riksdagsmannen Sven Brittons erbjudande om hjälp till sprutnarkomanerna på Stockholms gator. Det vore en ren självklarhet att göra samma sak när det gäller tiggarna i Stockholm. Vad vi står inför i dag är en ren humanitär katastrof.”
Kerstin Vinterhed untitled

Jag instämde till fullo och utvecklade mina tankar samma dag i blogginlägget ”Ligaledarna för tiggare på samma planhalva som kapitalisterna för arbetarna”.

Människor som tigger har det svårt. Men den förhoppningsvis begränsade form av organiserat tiggeri där någon/några individer eller organisationer utnyttjar de aktiva tiggarna genom att ta en del av tiggarnas förtjänst är ju detsamma som kapitalister gör i förhållande till lönearbetare. Arbetaren får en del av det värde han/hon/hen arbetar ihop som lön, medan kapitalisten använder resten, mervärdet, för investeringar eller egen konsumtion enkelt uttryck. (Detta utvecklades utförligt för 150 år sedan av Karl Marx och andra).

Men den betydligt vanligare form exploatering som kapitalismen innebär är ännu inte förbjudet. Låt oss arbeta för att få en tillräckligt stor opinion för att ersätta kapitalismen med en betydligt mer demokratiskt ekonomiskt system – som också ska medföra att människor inte behöver tigga. I denna blogg finns flera kritiska inlägg om kapitalismens orättvisor och problem, som inte upprepar här.

Justitieminister Beatrice Ask säger att man vill komma åt ligorna bakom det organiserade tiggeriet, inte individerna” skriver Aftonbladet 7/1. Regeringen har här stöd av SD, som vill att även individerna, offren, kriminaliseras om de tigger, kanske främst för att en del av tiggarna inte är ”riktiga svenskar”. Aftonbladet och Juridikbloggen har säkert rätt i att skriverierna om kriminalitet i samband med tiggeri medför att en del av oss tvekar att ge något till tiggarna, som får mindre inkomst av sitt lågintensiva tiggeriarbete.
Beatrice Ask untitled

Tiggarna tillhör de allra mest utstötta och fattiga både i Sverige och runtom i världen. Många av dem har ingen chans att få något arbete i vår kapitalistiska värld med 8 % arbetslöshet i Sverige och över 200 miljoner arbetslösa i världen enligt den snävaste definitionen av ILO.
Tiggare 1 untitled

Göteborgs Räddningsmission hade under 2 månader intervjuat 100 romer, bl.a. med hjälp av två romerska intervjuare. De beskriver stor nöd, fattigdom och sjuklighet, som Annarkia talat om redan. DN:s artiklar nyligen om tigger talar för att de intervjuade ganska väl är representativa för de som tigger på annat håll i landet? Vilka är beläggen för kriminellt organiserad tiggeri? Omfattningen av denna? I övrigt sympatiserar jag med Annarkias inställning och med Ulf Sandbergs inställning att kräva av polis/socialtjänsten att göra sitt jobb – ta hand om människor som far illa och utreda deras personliga situation. Det finns miljontals mycket fattiga människor i Europa och antalet/andelen har ökat i många länder. Förutom politiskt arbete, opinionsbildning om kapitalism mm som orsak till detta bör vi se positivt på om någon vill hjälpa fattiga medmänniskor, inkl okända tiggare.”

Jag tycker att det finns alltså mänskliga och politiska skäl att hysa medkänsla med och ge pengar till tiggare, där kanske en majoritet är romer och/eller komer från Ungern och Rumänien – och riskera att en sannolikt liten del hamnar i fickorna på ”ligaledare”. Själv har jag alltid en uppsättning mynt i vänster byxficka så att jag kan ge litet (alls inget att yvas över) till varje tiggare jag passerar. Litet enkel medkänsla har de flesta av oss råd med. Men jag menar därmed inte att man ska prioritera detta framför att ge pengar till t.ex. Greenpeace eller Syriensolidaritet om man verkligen måste välja ett alternativ.

Bekämpa kapitalismen – inte tiggeriet!


intressant.se, , , , , , , , , , , , ,

DN Debatt 28/12 Marios blogg Svensson-bloggenBilderblogg DN 24/3 DN Debatt Stockholm 14/2 AB 9/2 Bilderblogg 10/2 Annarkia Faktum GP
DN 22/2Juridikbloggen Bilderblogg DN 17/1 SvD 17/12 2012 AB 7/1Alliansfritt Sverige Jan Halldin Läkartidningen 9/1 2013 DN Debatt 1/11 Hallengren/a> DN Debatt 4/11 Ingrid Eckermans blogg, DN Debatt 2/10, DN Stockholm 2011, DN Stockholm 18/42, DN Stockholm 20/4 svar från landstingsråd, Rolf Byström i Läkartidningen , Socialistiska Läkare , Ordfront,Läkartidningen 4 oktober 2011, Jan Halldin Socialmedicinsk Tidskrift, DN 10.10 2011


12 svar till “Acceptera och hjälp tiggare på våra gator!”

 1. Du borde LÄSA vad jag skriver innan du uttalar dig om vad jag tycker. Rumänien SKITER i att de måste följa de mänskliga rättigheterna, våra politiker skiter oxo i att Rumänien inte bryr sig.

 2. Kravet är givet. Lös dessa människors behov av att bo i husvagnar och tigga omedelbart, räkningen skall sedan skickas till deras respektive hemländer inom EU. Medlemsländerna måste tvingas ta hand om sin egna befolkning och förbjudas att försöka gentrifiera sina länder genom att fördriva fattiga och folkslag de inte vill ha. Lyder inte EU så är det bara minska bidraget till EU med de summor som detta kostar.

  Man skall inte inom unionen få hålla på att exportera sina sociala problem, men det krävs att en regering faktiskt ryter till, faktiskt åtgärdar problemet och sätter hårt emot hårt emot länder som exporterar sociala problem och fördriver folkgrupper. Lös tiggarnas problem omedelbart och ta striden med länder som söker att gentrifiera sig själva med hjälp av den fria rörligheten!

 3. Anders presenterar dilemmat på ett bra sätt.
  Ett konstruktivt engagemang förutsätter medkänsla.
  ”If unmoved, I have sinned.”
  – Mohammad Mossadegh

 4. Bra Anders!! Detta omänskliga inlägg från Rothstein – jag håller på att formulera ett genmäle.

  Gott Nytt År förresten!

  Anita

 5. Detta är anledningen till varför Sverigedemokraterna har så starkt stöd. Varför då? Jo för att de är enda partiet i riksdagen som är ärliga så tillvida att de säger som det är nämligen att solidaritet kostar. Att ta emot människor som flytt från andra länder kostar pengar. Detta kan vi inte förneka och försöka sticka huvudet i sanden, som regeringen och de rödgröna gör åt frågan.

  Vi måste inse att det humanitära flyktingbehovet i världen är enormt och Sverige kan inte hjälpa alla. Därför måste vi våga diskutera frågan hur solidariska skall vi vara och hur mycket skall denna solidaritet kosta. Hade vi gjort det hade Sverigedemokraterna försvunnit ut ur riksdagen 2014.

  • Solidaritet blir billigare genom att sprida den, försöker man spara genom att krympa solidariteten blir det dyrare om man inte krymper den snabbast och mest.

   Som jag föreslår, det gäller att sätta hårt emot hårt emot de regeringar runt om i världen och särskilt de inom EU, som söker att gentrifiera sina länder genom att exportera sina sociala problem. Det finns ingen lösning att finna genom att blänga på de fattiga som utsatts för denna typ av gentrifieringsprojekt.

 6. undrar om han hade sagt detsamma om tiggare var hebraiska och förföljde i hemlandet detta har jag tom skrivit på hans fb sida