Glöm inte 11 september 1973, 2001, 2003… !


Idag kan man bara läsa enstaka artiklar om terroristattacken i New York och Washington (Pentagon) för 17 år sedan i våra massmedia, och än mindre om statskuppen i Chile för 45 år sedan.

Den 11 september är ett minnesvärt datum!

Den 11/9 2003 dog Anna Lindh efter mord.
Den 11/9 1297 vann skottarna det viktiga slaget vid Stirling Bridge över engelsmännen.
Den 11/9 1978 avled Sveriges främst Formel 1-förare Ronnie Pettersson av en fettemboli efter en benoperation, efter att ha skadats i en tävling. Han är nu föremål för en icke kritikerrosad film.
Fokuserar på Chile-kuppen 1973, en av de många statskupper USA stött, efter ett inledande avsnitt om terrorism.

DN skriver dock något om 11 september utifrån en intervju 2017 med Hans Brun, terrorforskare verksam vid Försvarshögskolan. DN 10/9 2017 Denne säger Invasionen av Irak var ett misstag av episka proportioner, och var dessutom rent krasst ett krigsbrott. Man slog sönder en fungerande stat i Irak, även om Saddam Hussein var en diktator. Kriget i Irak öppnade upp ett nytt fönster som gjorde att den jihadistiska ideologin kunde sprida sig.
osamabinladennewspaperusareaganOsama bin Laden var USA:s man från början
Sedan år 2000 har antalet personer som årligen dödas i terrorattacker stigit kraftigt, enligt Global Terrorism Index analyser. Han menar att den största förändringen sedan ”9/11” är att den jihadistiska terrorismen har spridit sig och blivit alltmer fragmenterad. Den har också blivit blodigare.
Sedan år 2000 har antalet personer som årligen dödas i terrorattacker stigit kraftigt, enligt Global Terrorism Index analyser. Medan nästan 2.000 personer dog i terrorattacker år 2000 hade antalet ökat med 550 procent till 12.500 personer under 2015. I OECD-länderna kan man se två perioder med högt antal offer för terrorattacker från transnationella grupper under 2000-talet.
Kommentar: Dock enligt Global Terrorism Index är antalet dödade pga terrorism mycket högre än vad DN uppger. ”Deaths from terrorism decreased by ten per cent in 2015 to 29,376. This is the first decrease in number of deaths recorded since 2010.” Global Terrorism Index

USA stödde statskupp och terrorism i Chile 1973.
Idag kan man gråta över eller få nya kämpakrafter av militärkuppen 11 september 1973 i Chile under ledning av general Pinochet. Kuppen var inspirerad av och hade stöd av CIA, det USA:ägda storbolaget ITT och USA:s regering. Detta är ett av flera exempel på att USA har bidragit till störta demokratiskt valda regeringar, denna gång efter president Allendes andra valseger med ökade röstsiffror.

DN skrev korrekt för några år sedan ”Medan övergreppen pågick och president Allendes döda kropp bars ut från presidentpalatset, fick juntaledaren Augusto Pinochet och hans generaler uppbackning av mäktiga amerikanska affärsintressen och underrättelsetjänsten CIA.” Minst 3 200 personer dödades och 50 000 torterades enligt mer officiella uppgifter, och hundratusentals flydde. DN tillade i sin artikel att ”hundratusentals torterades (USA utbildade sydamerikanska militärer i tortyr) eller tvingades fly från Chile. I Sverige bor 45 000 människor med chilensk bakgrund.”

I Chile hade USA:ägda gruvbolag investerat 1 miljard dollar och skickat hem sju gånger så mycket i vinst. Affärsintressen från USA var framträdande i 18 av de 20 största bolagen i Chile. Före Allende hade Chile hade då en minskad bruttonationalprodukt 1967-70 och en arbetslöshet på 20-25 %. Efter valsegern 1970 där Allende i spetsen för ett vänsterblock fick 37 % av rösterna började man infria vallöftena som innebar nationalisering av den USA-dominerade kopparindustrin, andra industrier och banker och en betydande jordreform.
Allende untitled

Trots motstånd och sabotage från den ekonomiska eliten ökade tillväxten fram till 1972 och de ekonomiska skillnaderna minskade. Vid valet i mars 1973 ökade vänsterblocket till 43% av rösterna.

Under militärjuntans första år skedde omfattande privatiseringar, statsutgifterna minskade (utom till militären), prisregleringar avskaffades och inflationen uppgick till 375 %, då högst i världen. På mindre än ett år hade priset på bröd ökat 36 gånger, reallönerna halverades och över 80 % av befolkningen hade passerat fattigdomsgränsen. Den chock-terapi som genomfördes under Pinochet med stöd av Nobelpristagaren Milton Friedman kom sedan att bli närmast mönsterbildande i många länder, via IMF, Världsbanken och USA:s finansdepartement (”Wahington Consensus”). Detta är väl omvittnat i böcker av bl.a. förre Nobelpristagaren och förre vice VD för Världsbanken Joseph Stiglitz, Naomi Klein och i boken ”Debt, the IMF and the World Bank” av Toussaint & Millet. Och Pinochet satt kvar vid makten i 15 år och var på väg att ställas inför rätta då han dog 2006.

Obama hök untitled

Noam Chomsky om 11 september.
”Antag att planen 11 september hade bombat Vita huset och dödat presidenten, etablerat en militärdiktatur, dödat tusentals och torterat tiotusentals, snabbt satt upp en tortyrcentrum. Antag att man hade stött upprättandet av diktaturer på andra håll samt dragit ned landet (USA) i en stor ekonomisk depression, och sedan använt skattepengar för att lindra detta. Har detta hänt? Ja det hände 11 september 1973. Och vi (USA) var ansvarigt för detta – och därför händer det inte. Det var Allendes Chile. Därför kan man inte vänta sig att massmedia skriver om detta.”

Kriget i Afghanistan.
USA anföll oktober 2001 Afghanistan med motivering att Al Quaida fanns där (liksom då USA tidigare stödde dem). I Afghanistan, rikt på mineraler och naturgas, har NATO och dess alllierade, bl.a Sverige, utvidgat en FN-resolution in extenso, formellt med hjälp av en hänvisning från marionettregeringen i Kabul ”in assisting the Afghan Government to improve the security situation” (Res. 1833, 2008). Användningen av drönare har ökat kraftigt under Obama, med ökat antal döda bland civilbefolkningen i Afghanistan och Pakistan. Som framgår av boken ”Lagen mot krig” är kriget i Afghanistan inte ett uppdrag av FN, utan ett krig av NATO.

Är USA, världens enda supermakt, en terroriststat? USA:s regering för en politik som enligt min mening dels innehåller oacceptabla inslag av terrorism (t.ex. drönarattacker, tortyr bl.a. i fångläger i Guantanamo, Bagram och på andra ställen i Mellanöstern och världen) dels uppmuntrar till rekrytering till terrorism genom sin militära brutalitet. Vi har sett t.ex. hur talibanerna stärkts i skuggan av militär brutalitet i ställer för tillräcklig satsning på reell demokrati och bistånd.

* Läs boken ”USA som världspolis”!

Under mottot att bekämpa Al Qaida och annan terrorism har USA:s högste militära befälhavare, (Bush & Obama) folkrättsvidrigt angripit oljerika Irak, i ett krig som enligt beräkningar medfört att kanske mer än 1 miljon människor dödats, några miljoner flytt eller är på flykt, och att en stor del av statsapparat och infrastruktur har slagits i spillror.

Om en miljon dödats till följd av angreppet mot Irak innebär det att 3 000 gånger fler dödats där än vid terrordådet 9 september 2001 i USA, då hänsyn tas till skillnad i folkmängd. Det finns starka belägg för att USA och Storbritannien (som medgivit detta) använt projektiler som innehåller cancer- och missbildningsframkallande utarmat uran (Se t.ex. artiklar i FIB-Kulturfront och i Irak-Solidaritet och mina två notiser om utarmat uran i Läkartidningens arkiv 2010, www.lakartidningen.se).

Och USA bedriver ett angreppskrig mot Syrien via ombud (”unconventional warfare”), helt i strid med FN-stadga och internationell rätt. Till följd av stöd från USA & Co till rebeller i Syrien har ISIS och al-Qaidaassocierade grupper stärkts i Syrien. Fokus i kampen mot terrorismen finns i Syrien, i en strid mellan Syriens regering och al-Qaidagrupper och ISIS, förstärkta av USA:s stöd till rebeller

Vad är USA:s politik med angreppskrig, dödande av civila med drönarattacker och uranvapen, med tortyr och hemliga fängelser annat än en form av terrorism – en statsterrorism?

Är det för stötande att skriva ”Medan Al Quaidas terrorhandling 11 september 2001 innebar insatser av ett fåtal större flygplan mot få centrala mål innebär USA:s militära insatser med dödande av civila bl.a med vapen som innehåller utarmat uran och med allt frekventare insatser av drönare, där ej sällan civila dödas/skadas, en annan, värre typ av terrorhandlingar.”

Några USA-stödda statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

Sammanfattning
* Terrorism i alla former, även statsterrorism, måste fördömas
* ”Kriget mot terrorismen” visar att detta krig ej kan vinnas bara med brutala militära medel.
* ”Kriget mot terrorismen”, där USA:s regering givit tortyren och brutaliteten ett aktuellt ”västerländskt” ansikte har ökat rekryteringen till terrororganisationer av Al Qaida-typ.
* Fakta visar att USA:s regering samarbetar med islamistiska fundamentalister och bidrar till att störta folkvalda regeringar (fler exempel finns än Chile) när det passar.
* Behöver inte ”Världens folk” reell demokrati, samarbete och medmänsklighet i stället USA:s terrorismbefrämjande stormaktspolitik?
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1
Bekämpa USA-imperialismen!
Låt oss åter resa den parollen. Det är ännu viktigare idag!


24 svar till “Glöm inte 11 september 1973, 2001, 2003… !”

 1. 9/11 var ett CIA/Mossad jobb. Allt annat är lurendrejerier

  Detta vet vi om 9/11:

  1. Det var INTE Osama eller muslimer som gjorde det (kolla på de dansande Israeler som erkände de var där för att dokumentera eventet)
  2. Inga ”flygplan” attackerade WTC7 – ända föll byggnaden ihop precis som i ”planned demolition”. Ägaran, en viss Silversky,kvitterade sedan ut ca 4 miljarder dollar på försäkringen mot terrordåd, som dhade tecknat i juli 2011 – två månader innan dådet.
  3. Inga passagerarlistor har gjorts offentliga – man undrar varför. Enkelt – inga av de 19 nämna finns på dessa.
  4. Av de 19 som ägs ha utfört detta ”hemska” dåd, är flera vid liv än idag (en i Marocko, en i Saudi, etc).
  5. Precis som i andra mega-”terrordåd” som skedde senare (London, Paris) skedde det parallellt ”anti-terror excercises” av USAs regering.

  Faktalistan som visar att 9/11 är en insider jobb är chockartad.
  Här finn en del av det

  Twenty-six Questions That Deceived Americans Need to ask

  From: http://www.wakeupfromyourslumber.com/node/7785

  1) Did you know that a third World Trade Center high-rise building also fell on September 11th? WTC Building 7 was a 47-storey, steel-framed skyscraper located a full block away from the Twin Towers and it was not even hit by any plane. Nonetheless, it fell at near free-fall speed straight down into its own footprint at 5:20 p.m. that afternoon.

  2) Did you know that the owner of Building 7, Larry Silverstein, said “We’ve had such a terrible loss of life that maybe the smartest thing to do is “pull it” [Building 7] and they made that decision – to pull – and then we watched the building collapse”? And yet The 9/11 Commission Report never mentioned a thing about Building 7 [“Pull” is an industry term for using controlled demolition.]

  3) Did you know that “Lucky” Larry Silverstein was awarded 4.68 billion dollars in insurance claims for the Twin Towers which he had just leased six weeks before 9/11 from the Port Authority of New York. The Port Authority had previously declined to spend the multi million dollars necessary to remove the asbestos and bring the Towers up to code required by law?

  4) Did you know that – in the history of architecture – fire has never caused any steel-frame building to collapse, except on 9/11 when three skyscrapers fell at near free-fall speeds despite the fact that there were scores of massive steel columns in the core of each of the Twin Towers?

  5) Did you know that almost every one of the WTC steel beams and girders were quickly shipped overseas – before any independent investigation – and melted down? (This is unprecedented and contrary to federal crime scene laws, making Rudy Giuliani indictable for those federal crimes.)

  6) Did you know that fighter jets routinely are scrambled the minute any airplane loses contact with the FAA or deviates from its flight path and the jets usually only take 20 minutes to get in the air?

  7) Did you know that in the nine months preceding 9/11 there were 67 jet fighter scrambles of wayward airplanes and that on average 100 intercepts occur each year?

  8) Did you know that the Secret Service broke established protocols by allowing President Bush to remain in a well-publicized classroom photo op for at least 8 minutes after it was revealed to him that “America was under attack” (when Andy Card informed him that the second plane had hit the second tower)?

  9) Did you know that the Securities Exchange Commission (SEC) has never revealed the unidentified traders who made millions of dollars in profits by short-selling the stocks of American and United airlines that were impacted by the attacks?

  10) Did you know that there were countless warnings of “impending terrorist attacks” from at least 11 countries prior to 9/11 and that the threat level for such an attack was ‘blinking red’ according to the Director of the CIA George Tenet?

  11) Did you know that Attorney General John Ashcroft, San Francisco Mayor Willie Brown, author Salmon Rushdie and (according to Newsweek) a group of high-ranking generals at the Pentagon were warned not to fly on 9/11 but never revealed who told them?

  12) Did you know that in September of 2000 a NeoConservative group of Republicans known as The Project for A New American Century (PNAC, many of whom would become key officials in the Bush administration the next year) wrote that their proposed massive military buildup would proceed slowly “absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor”?

  13) Did you know that at least 6 of the alleged 9/11 hijackers were reported to be still alive according to BBC and UK print media reports in the weeks following 9/11?

  14) Did you know that the FBI has said that there is no evidence to link Osama bin Laden to 9/11 and that Osama was never wanted for the crime of 9/11 on its Ten Most Wanted Fugitives list?

  15) Did you know that the leading scholar of Osama bin Laden (Bruce Lawrence) stated that the December 2001 confession tape, which the Bush White House flaunted, was a fake?

  16) Did you know that Secretary of State Colin Powell promised a White Paper proving that Osama bin Laden and al Qaeda were responsible for 9/11 back in 2001 – but never produced it?

  17) Did you know that the Bush administration resisted the formation of the 9/11 Commission for 441 days? Or that similar investigations, such as those for Pearl Harbor, the JFK assassination and the space shuttle disasters, all started within one week?

  18) Did you know that ”The Jersey Girls” – four courageous 9/11 widows – finally forced the 9/11 Commission into existence and presented many questions, 70% of which were ignored? Or that under the leadership of Bush administration insider, Philip Zelikow, the final report failed to address any of the evidence pointing to official complicity? (And the 9/11 Commission Report never said word one about WTC 7?)

  19) Did you know that no official agency (the FAA, FBI or the airlines) has ever released a list of the 9/11 passengers – including the names of the supposed hijackers, but within hours after the attacks, the FBI unbelievably released a definitive list of the 19 so-called hijackers?

  20) Did you know that multiple air defense drills (war games) were planned for the morning of 9/11 and that these exercises left only a few pairs of fighter jets available to protect the entire North East Air Defense Sector of the United States leaving Washington and NYC vulnerable to an attack?

  21) Did you know that there was no visible airplane debris where Flight 93 supposedly crashed near Shanksville, PA. There was only a small smoking hole in the ground, much like a bomb crater, with a pile of planted scrap metal, but that there was debris from the aircraft found 8 miles away at New Baltimore? And that Shanksville Mayor Ernie Stull said three different times in an interview (for a 2003 German documentary) that there was “no airplane”?

  22) Did you know that office furniture burns at low temperatures of 600 to 800°F, and that jet fuel (kerosene), an ordinary hydrocarbon, has a maximum burning temperature of 1200°F, but that steel doesn’t start melting until temperatures reach 2750°F?

  23) Did you know that tests have shown that cellphone calls – back in 2001 – could not have been made at altitudes over 8,000 feet for any meaningful duration and that, more significantly, United Airlines Flight 93 was proven to be 35,000 to 40,000 feet when calls were said to have been made?

  24) Did you know that bombs went off in the North Tower in the sub-basement a few seconds before the first plane hit – according to Willie Rodriguez, a janitor who became known as the last man out and who was awarded a medal by President Bush for his bravery in rescuing dozens of people from the North Tower before it collapsed? Rodriguez testified that he and fellow workers heard multiple explosions coming from various locations in the floors above.

  25) Did you know that alleged hijacker Hani Hanjour was known as an incompetent pilot to his trainers and yet he supposedly pulled off an unprecedented 270° turn at 500 mph, diving 7,000 feet in less than 3 minutes? And then supposedly crashed Flight 77 into the least populated, most reinforced section of the Pentagon?

  26) Did you know that the mainstream media (MSM) in the US is owned and controlled by five or six major corporate conglomerates and that there has been very limited and sporadic coverage of alternative views about 9/11? Any time the issue of 9/11 is raised, the MSM accuses the questioner of being a conspiracy theorist or even a traitor.

  http://www.globalresearch.ca/september-11-2001-the-15th-anniversary-of-the-crime-and-cover-up-of-the-century/5544414

  • På tal om ”false flag” operation … boken ”Where Did the Towers Go? Evidence of Directed Free-energy Technology on 9/11” av Dr Judy Wood, den enda vetenskapliga studien av de tillgängliga (publika) materialen: videomaterial, ljudinspelningar/upptagningar, stillbilder, vittnesmål, väderrapporter/vädersatellitbilder(visste ni att samma morgon fanns en orkan av klass 3 strax utanför och på direkt väg till Manhattan dit den var på väg i 4 dagar i en rak sträcka – den vek av i 135 grader efteråt)? Ingen och då menar jag ingen väderleksrapport nämnde det denna morgon – satellitbilden finns dokumenterad i boken, se även videoklippet nedan), analys av tiden för ”kollapserna” (snabbare än fritt fall), vindarnas riktningar, jämförelse med liknande kontrollerade demoleringar, seismologiska avläsningar, hundratals ”hoppare” och deras otroligt märkliga beteende (exempelvis hängande på utsidan av wtc med ena armen medan man med andra försöker ta av sina kläder), nästan total avsaknad av bråte, märkliga fenomen som spontana antändningar av bilar flera kvarteren bort, bilmotorerna som ”försvunnit” på mängd av bilar, trots ”självantändning” och ”bränder” papper som inte brunnit + grönska osv. osv.
   Förresten det var sammanlagt 7 byggnader som förstörts den dagen (inte bara 2 eller 3).
   http://drjudywood.com/
   http://wheredidthetowersgo.com/
   Ett smakprov av vad boken innehåller går att hitta i följande video (interview between Dr. Judy Wood and Regina Meredith on Conscious Media Network):
   https://www.youtube.com/watch?v=ZWjktDuIhR8 (måste ses)

 2. i Chile och så WTC

  Det första 9/11 var den som ägde rum i Palestina. Så här skrev Arundhati Roy i sin artikel Come September från september 2002:

  ”On the 11th of September 1922, ignoring Arab outrage, the British government proclaimed a mandate in Palestine, a follow up to the 1917 Balfour Declaration, which Imperial Britain issued, with its army massed outside the gates of the city of Gaza. The Balfour Declaration promised European Zionists a national home for Jewish people. (At the time, the Empire on which the Sun Never Set was free to snatch and bequeath national homes like the school bully distributes marbles.) Two years after the declaration, Lord Balfour, the British foreign secretary said, “In Palestine we do not propose to go through the form of consulting the wishes of the present inhabitants of the country. Zionism, be it right or wrong, good or bad, is rooted in age old traditions, in present needs, in future hopes of far profounder import than the desires or prejudices of the 700,000 Arabs who now inhabit this ancient land.”

  Kommer någon av de s. k fria medier påminna oss om detta? knappast. Snarare medverkar de i att detta faller i glömska.

  • For the record: Korpral blöjnyliberal Björklund pläderade för att SD skall budas in politiska samtal den 11, september 2016. Det är i och för sig inte konstigt eftersom under (ny)liberalism och rasism är två sidor av samma mynt.

 3. USAs militärkupp i Turkiet 1980.(ur min bok sid. 23, Förtryck och motstånd i Turkiet,1999)
  Den 11 september 1980 gjorde Nato och den turkiska armén en stor manöver i Turkiet. Den leddes av Natos sydostkommando. Den bar namnet, Anvil Express. I städerna sågs militärtanks köra omkring på gatorna och tungt beväpnad militär patrullerade. Fyra arméförband hade stationerats i de kurdiska områdena. På morgonen, den 12 september, kablades meddelandet ut över världen, att militären tagit makten i Turkiet och upplöst parlamentet. Generalstabschef, Kenan Evren, höll tal i TV samma dag: ”Vi måste försvara republiken mot inbördeskrig!”
  Den ofattbara grymhet som följde var lika hemsk om inte värre än den som genomförts i Chile sju år tidigare. Den väckte tyvärr inte den uppmärksamhet i Sverige som kuppen i Chile, sju år tidigare, hade gjort. Det var i synnerhet det kurdiska folket som drabbades. 1000 människor dog under tortyr. 210.000 åtalades vid militärdomstolar, 3000 journalister, författare, översättare, professorer och lärare vid universitet ställdes inför rätta. 133.000 böcker brändes,100 filmer förbjöds att visas, 24.000 föreningar stängdes. En stor del av de aktiva turkarna och kurderna tog sig på olika vägar ut ur landet, bl.a. via Syrien, eller gick under jorden. 30.000 flyktingar spreds över Europa i den allra fösta vågen. Ungefär 12.000 nådde Sverige. Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd.

 4. Verkligen tänkvärd artikel och speciellt citatet av Noam Chomsky är mycket intressant när man betraktar fulmedias rapportering av datumet.

  Tre byggnader som tas ner i fritt fall, varav en, byggnad 7, är nästan okänd för de allra flesta, samt där en speciell avdelning i Pentagon utraderas är naturligtvis också intressant, en avdelning som tydligen pysslade med att utreda korruption där 2,3 miljarder dollar fattas, en nyhet som presenterades den 10:e september, men drunknade i nyhetsflödet den 11: september. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/10/05/vad-har-wtc-911-och-23-biljoner-i-usa-gemensamt-folj-pengarnas-vag/
  Var attacken således en avledande manöver?

  Även punkt nr.4 i denna utredning är mycket intressant, anser jag:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/08/23/konspirationsteori-undersokning-av-sambandet-mellan-wtc-911-och-filmen-tillbaka-till-framtiden/

  Det verkar som om en hemlig sekt planerat dådet mycket länge, såpass länge att människor med insiderinformation om saken lyckats lägga upp varningar, förmodligen riktade till sektens egna medlemmar, så att de denna dag inte ska befinna sig i tornen.

  Vilken är då sekten? En intressant fråga.

  jag skulle alls inte bli förvånad om deras symbol har av en pyramid i sig, ev. två pyramider, varav en är vänd nedåt eller ev. en motstående passare och vinkelhake, d.v.s. de som ville mura fritt istället för att slava åt egyptierna.

 5. https://www.youtube.com/watch?v=N_KFyW9LPRA

  911; låt oss inte glömma.

  ”Gårdagens konspirationsteori blir morgondagens erkända sanning”?
  H. Clintons sviktande hälsa granskas med nytt intresse och ges nu utrymme i MSM. Större chans for att dolda sanningar kan nå dagsljuset, skulle Trumps motparti vinna USA valen. Kommer vi att fa bevittna att ett antal potentiella sanningsbärare blir eliminerade. Hur mycket vet Hillary Clinton? Hon blev svimfärdig under 9/11 minneshögtiden…
  Ovan link till Prof.Niels Harrits (DK) 2 tim långa och välbekanta föredrag om Red Thermite.
  Intressant blir nog också Dr Ed Ward’s artikel om Tritium och 9/11. Se hans artikel ZeroHedge 15Apr2016

  martin

 6. Ända fram till år 2000 var händelserna i Chile 1973 en fråga för debatt mellan vänster och höger och där påståendena och anklagelserna haglade. Bill Clinton gjorde dock 2 bra saker (kanske de enda) innan han avgick. Det första var att be Guatemalas folk om ursäkt för USAs roll i de blodiga årtionden som följde den USA initierade kuppen 1954. Den andra var att öppna upp State Departments arkiv angående kuppen i Chile. Så USAs roll i kuppen är numera inte mycket att orda om:
  http://foia.state.gov/Search/Collections.aspx
  En annan debatt som egentligen aldrig avstannat var vilken roll Allendes regering hade i att det folkliga stödet undergrävdes vilket underlättade Pinochets kupp. Här delar sig fortfarande åsikterna i två läger. Det ena lägret hävdar precis som i Venezuela-fallet att landet var utsatt för ekonomisk krigföring som saboterade ekonomin. Det andra lägret fortsätter att prata om den röda faran. I Chile finns det försök att göra en mer objektiv analys för att hela det splittrade landet där sprickorna ofta går rakt genom familjer. I Sverige har vi förmånen att ha en duktig vänter-ekonom som arbetade i Chile vid tiden för kuppen: Stefan de Vylder. Hans avhandling om händelserna går att läsa här:
  http://www.blest.eu/biblio/vylder/
  Den kritik som de Vylder levererar om hur kassakistorna den första tiden tömdes vilket skapade överhettning, flaskhalsar och spekulation är betydligt mer intressant än det vanliga gnällandet om USA-imperialismens sabotage. Inte minst är det intressant att läsa med tanke på händelserna i Venezuela. En del kanske tycker att man inte skall kritisera vänsterregimer men jag menar tvärtom. Om inte bristerna i socialismens ekonomiska experiment kritiseras kommer regim efter regim falla och lämna efter sig antingen uppgivenhet och/eller det tröttsamma gnällandet om imperialismens ondska.

 7. Anders, ekonomernas prästerskap har lyckats skrämma livet ur en hel generation med sina avancerade modeller. Jag tror ungefär som Sven Grassman en gång att sunt förnuft plus grundskolans matematik räcker långt. Allt annat är ideologi och mystik. Kroppens komplexitet hindrar inte en läkare från att försöka ställa en diagnos.

 8. Numera när det är definitivt klarlagt att NIST-kommitens rapport om attacken på WTC bara är snömos borde ju en ny utredning tillsättas. Nu lär det aldrig bli så i alla fall inte så länge den nuvarande nomenklaturen hänger vid makten i USA. Sanningen om WTC skulle ju omedelbart leda till USA:s sammanbrott om det skulle komma fram. Folken i delstaterna har ju sedan gammalt en djup misstro mot centralmakten i Washington. Visst håller USA långsamt på att falla samman men fallet skulle kunna gå lika snabbt som Sovjet i stället för den pyspunka som det är för närvarande. Försöken med att hålla samman unionen med påhittade fiender som terrorismen och Ryssland kommer antagligen inte att fungera länge till eftersom inte många tror på MSM:s propaganda längre. Visserligen så har man putsat av Kina och Nordkorea som ytterligare ”fiender” men folk är inte så lättlurade nuförtiden när internet finns och man kan få alternativ information.

 9. SD och Contras Tommy Hansson passade på att använda gårdagen till ett hyllningspekoral åt Pinochet…

 10. Det sägs att det var cirka 2700 till 3000 som dog. Men siffran är förmodligen större. Gästarbetare och papperslösa räknas inte i den officiella statistiken.

  Nu kan jag genom skrift slåss och argumentera med er igen. Min dator kollapsade för mindre en vecka sedan …

 11. Någon måste ju svära i kyrkan. Medan jag mycket väl tror att en mängd fakta har gömts undan, saknar jag tillsvidare den rykande pistolen. De visselblåsare som gett sig tillkänna inifrån underrättelsetjänsterna, Thomas Drake, Sibel Edmonds bl.a. har pekat på att varningar och tips kom in i sådan takt att de borde ha lett till åtgärder, vilket inte skedde. Däremot har ingen än så länge avslöjat en medveten plan. Indirekt, mycket möjligt. Man hade fått en rad tips om att nå’t var på gång och tänkte: Låt dem sätta sin plan i verket, det ger oss en utmärkt anledning att slå till mot deras hemländer och bygga ut en övervakningsapparat mot medborgarna här hemma. Men aktionens omfattning gick utöver deras vildaste fantasier.

  De som anser att Deep State direkt låg bakom attacken begrundar sällan den enorma prestigeförlust den innebar för USA. Ett terroristgäng kunde med hjälp av de simplaste vapen slå till mot hjärtat av det Nya Romarriket, USA, beväpnat till tänderna med de mest sofistikerade vapen. En förnedring utan like. Vem skulle självmant ta på sig den skammen ?

  Direkt planering där t.ex. Dick Cheney och hans gäng skulle ha legat bakom har tillsvidare inte bevisats. Tyvärr har Seymour Hersh avbrutit sin plan på biografi över Cheney eftersom hans källor skulle hamna i knipa. Kanske kommer det något senare. Rötägg inom CIA och FBI kan ha bidragit utan att känna till helheten, likaså utländska underrättelseorganisationer och saudiska shejker. Att USA skulle ha behövt dåden för att inleda krig har påståtts, men det har ju visat sig att potatismjöl i en plastkapsel lika väl kan fungera som krigsskäl, eller handlingar från motparten som påstås ha utförts fastän falsk flagg har tillgripits.

  Att påstå att det finns luckor i den officiella berättelsen är inte samma sak som att säga att de själva gjorde det.
  Bin Laden kan mycket väl ha varit oinsatt i planen t.ex. Men det är dokumenterat att Bush d.y. frenetiskt krävde en koppling till Saddam Hussein, eftersom man främst av alla ville komma åt honom. Och det gjorde man ju sedan med hjälp av en nypa potatismjöl. Men direkt efter 9/11 kunde ingen koppling till Irak fås fram. Chocken efter dådet var dock så stor att något håll måste man slå emot och det fick bli Afghanistan.

  Tilltron till myndigheterna i USA ligger under fryspunkten både hemma och borta. Det leder lätt till att ingenting accepteras från det hållet – en begriplig reaktion, men en sådan leder även till bekymmer om man inte vet vad man egentligen borde opponera sig emot. Lönar sig alltid att ha dörren till hjärnkontoret lätt på glänt. Om nya bevis skulle komma fram – det brukar det göra.

  De som misstror den officiella versionen kan ha rätt på flera punkter utan att detta direkt omkullkastar hela redogörelsen. De kan också ha rätt i sin huvudhypotes men bevisen är hittills inte övertygande. En haltande jämförelse är nedskjutningen av det italienska passagerarflygplanet på 80-talet. Då ljög myndigheterna på varje punkt och offrens familjer fick rätt. Men skillnaden den gången låg i att målet för dådet var Gaddafi och man sköt ned fel plan. Ett misstag således.

  • Jan, det kanske är så illa att USA inte kan bättre än vad 9/11 visade! För inte kan man påstå att Nato är speciellt framstående när det gäller att vinna krig och inte är USA särskilt kompetenta när det gäller den föga framgångsrika kampen man för mot terrorismen. Luckorna i den officiella berättelsen är stora som hangardörrar på vid gavel och WTC-7 har man försökt kollra bort i den officiella sagan men det har inte lyckats. WTC-7 sprängs uppenbarligen medvetet och eftersom det tar veckor att aptera och räkna ut hur en så stor byggnad ska sprängas måste detta ha gjorts långt i förväg. Alltså måste det funnits folk som visste vad som komma skulle. Och visst finns det nya bevis som pulvriserar den officiella sagan men med MSM:s grepp om propagandan så ligger locket fortfarande på.

 12. Lögnerna om 9/11 som fejk stream media sprider om 9/11 avslöjas här. Detsamma gäller ”terrordåden” i London, Spanien och Paris samt de senaste false flag upplagorna: Skripal 1.0, Skripal 2.0 och ”kemattacker 1.0 och 2.0”. Nu är en till ”kemattack” i görningen. Alla dessa händelser är noga tänkta och utförda av the usual suspects

  https://www.theguardian.com/media/2007/jan/26/digitalmedia

  https://www.loosechange911.com

 13. Lögnerna om 9/11 som fejk stream media sprider om 9/11 avslöjas här. Detsamma gäller ”terrordåden” i London, Spanien och Paris samt de senaste false flag upplagorna: Skripal 1.0, Skripal 2.0 och ”kemattacker 1.0 och 2.0”. Nu är en till ”kemattack” i görningen. Alla dessa händelser är noga tänkta och utförda av the usual suspects

  https://www.theguardian.com/media/2007/jan/26/digitalmedia

  https://www.loosechange911.com

 14. Nedanstående klipp i you tube är en anledning till varför USA skulle vilja undanröja Palme. Precis som de avsatt flera andra ledare som de ogillar. Det som skiljer Palme och som jag tycker är bra med honom är att han attackerar alla länder oavsett om landet är USA, om det är otillbörligt våld landet använder. Det är märkligt att aldrig USA ställts inför krigstribunalen. Nu väljer man ut vissa länder som hängs ut, medan andra skyddas som begår lika stor brott mot mänskligheten, eller större.

  https://www.youtube.com/watch?v=3S76KwPP8n4

  Ny bok anklagar CIA för Palmemordet
  ”I underättelsetjänsternas spindelnät. Varför mördades Olof Palme, Uwe Barschel och William Colby?” heter en nyutkommen bok av journalisten Patrik Baab och den amerikanska politikern Robert E. Harkavy.

  Boken bygger på tio års efterforskningar.
  CDU-politiker Uwe Barschel var premiärminister i Schleswig-Holstein från 1982 till 1987. Han hittades död på ett hotell den 11 oktober 1987 i Genève.

  I hans fall ska motivet ha varit att han varit inblandad i Iran-Contras-affären.William Colby sparkades från posrten som CIA-chef 1976 och blev därefter jurist vid Nugans bank i Australien. Denna bank var en penningtvättinrättning för CIA:s drog- och vapenpengar, hävdar författarna.

  Baab tror också att banken var ett CIA-fasad som också skötte dess vapenaffärer,Olof Palme, Sveriges premiärminister 1982-1986, mördades på Stockholms gator den 28 februari 1986.

  ”Vi har en diskussionsrapport från Secret Secret Planning Staff, sekretariatet för Natos hemliga Stay Behind-armé, daterat den 15 december 1985. Detta visar att CIA och MI6 beställde mordet på Olof Palme”, säger Baab.

  Mordet ska ha utförts av en tidigare iransk sekreterare, som hade CIA-utbildning. Motivet för mordet var att Nato hade oroat sig för att Palme skulle söka kompromisser med Sovjetunionen för att uppnå ett kärnvapenfritt Europa.