10 skäl att ifrågasätta kapitalismenÄr dagens kapitalism det bästa för mänskligheten?
Ökenlandskap untitled

Vi har i tidigare inlägg påtalat kapitalismens styrka, men främst kritiserat dess alltmer framträdande brister:
* Oförmågan att hantera klimatkrisen
* Den onödiga förekomsten av fattigdom alls
* Ökningen av klasskillnader, ekonomiska klyftor, arbetslöshet och social otrygghet
* Den upprepade krigen om jordens naturtillgångar
* Övervakningen av medborgarna
* Den systematiska snedvridningen av viktig information i dominerande massmedia
* Det förhållande att allt färre kontrollerar dominerande sektorer av produktion och banker
* De allt tätare och allt allvarligare ekonomiska kriserna
** Vi har ibland hävdat att detta har att göra med den djupt odemokratiska strukturen att kapitalismens essens, kapitalackumulation och strävan efter ökad vinst för företag och ej primärt tillfredsställande av mänskliga behov är boven i dramat.**

Om USA, kapitalismens ledande land har vi i ofta (alltför?) faktarika inlägg påtalat
Doktor om kapitalism

USA
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
-Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007
-37 % av familjer där den äldste är under 30 år är fattiga.
-Medianinkomsten har fallit 4 år i rad och var högre för 40 år sedan, enligt Economic Report from the President

Den moderna kapitalismen i dess nuvarande imperialistiska fas, med stark tyngd för finanskapitalet analyseras i boken ”USA som världspolis”< som presenteras på bloggsidan och kan köpas med där befintliga uppgifter. Vi publicerar nedan en annan typ av upplevelse och beskrivning av kapitalismen av Gary Engler på Counterpunch med den uppställning som finns i urspungsartikeln. Gary Engler är en kanadensisk journalist, författare ”The Year We became US” och medförfattare till det nyligen lanserade nya Kommunistiska Manifestet – Workers of the World It Really is Time to Unite (www.newcommuneist.com).
Artikeln
10. Kapitalistiska företag kännetecknas av bestående antisocialt beteende, minskad empati och ånger, och belönas av aktieägare för att agera på det sättet. Om företagen kunde skickas till en kunnig psykolog kontor de skulle diagnostiseras som psykopater och bli inlåsta för evigt.

strong>9. Kapitalismen uppmuntrar girighet. Men girighet är bara bra för kapitalisterna. För normala människor är detta anti-socialt och förstör ens själ, för att inte tala om att kapitalism är mycket dåligt för våra samhällen som är beroende av altruism, medkänsla och omtänksamhet om andra.

8 Kapitalismen är ett system av privilegier för en minoritet som bygger på privat ägande av försörjningsmöjligheter. Detta ger ett fåtal rika människor makt att köpa och sälja arbetstillfällen, vilket innebär att de kan stödja eller förstöra hela samhällen som är beroende av dessa jobb.

7. Kapitalisterna prisar frihet och individualism, men de förstör frihet och individualism för alla utom dem själva. De allra flesta av oss som arbetar för uppehälle uppmanas att okritiskt följa order, att agera som om vi är maskiner, och begränsa vår kreativitet till vad som ger vinster åt våra chefer.

6. Kapitalisterna är negativa till eller smutskastar samarbete och kollektivism, men skapar masstillverkningsprocesser som är beroende av arbetare. Deras system kräver att vi är kuggar i en gigantisk vinstdrivande maskin, men därför att de är rädda för den makt detta ger oss får vi höra att det inte är bra om vi arbetar tillsammans för våra egna intressen. Således underminerar kapitalister fackföreningar och andra organisationer som uppmuntrar anställda att samarbeta med varandra och agera kollektivt.

5. Kapitalismen kräver den största propaganda- och övertalningsverksamhet som världen någonsin har skådat för att övertyga oss om att det är kapitalism är det enda möjliga systemet. Det förvandlar människor till konsumenter genom reklam, marknadsföring, underhållning och även via en del nyheter. Miljontals runt om i världen används för att använda sin kreativitet för att påverka våra känslor av kärlek, lust, mänsklig solidaritet och rättvisa till verktyg för manipulation, så att ännu större vinster kan gå till en liten minoritet.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

4 Kapitalismen är ett ekonomiskt system där de som äger flest aktier kontrollerar storföretagen, av vilka många är mäktigare än många regeringar. Rika människor använder också sina pengar i USA för att dominera valen som är tänkta att ge oss alla en lika röst. Under kapitalismen har de med mest pengar har rätt till mest varor och tjänster samt har störst inflytande på våra regeringar och vår ekonomi.

3 Kapitalismen proklamerar betydelsen av individualism och öppet egenintresse, men ett egenintresse utan hänsyn till moral, ekologi eller sunt förnuft leder till miljöförstöring, förstöring av ursprungsbefolkningar, kolonialism, krig och andra former av förstörelse. Egenintresse leder kapitalister till att söka vinster överallt, oavsett nackdelar och skador för andra människor och planetens ekosystem. Egenintresse leder kapitalister till att förstöra eller kraftigt motarbeta konkurrerande ekonomiska system eller sätt att tänka (t.ex. inhemsk allmän markanvändning och respekt för naturen) som kan vara ett hinder för deras strävan efter vinst.

2 Kapitalismen är inte en vän till demokrati, men i slutändan dess fiende. Vid en konflikt väljer kapitalister kapitalismen framför demokratin. Om människor använder demokratin för att försvaga kraften i kapitalismen händer det att de rika och mäktiga svarar med att stödja olika former av fascism för att behålla sina privilegier.

1 Kapitalismen är närmast som en cancersvulst som tar över vår planet. Kapitalisterna gör vinster på den globala uppvärmningen, genom att förstöra våra hav, genom att sprida alltmer kemikalier ut i atmosfären och från att söka patentera på allt de kan, inklusive livet självt. Endast genom att bli av kapitalismen kan vi rädda vår miljö.

Poverty imagesCASVJI40

Kommentar av Anders Romelsjö
Vi behöver ett mer demokratiskt och rättvisare ekonomiskt system!
Kapitalismen har sina fördelar, men nackdelarna blir allt tydligare, och mänskligheten behöver något bättre. Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda och att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön.

I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/) menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl. I en senare representativ undersökning uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar. Det återstår för socialistiska partier och mig och andra som föreslår detta att komma med konkreta förslag.

Förslag på några punkter för socialismen.Troligen måste det ske i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).
Kapitalism is not working images

För detta behövs massrörelser och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas!


intressant.se, , , , , , ,, , , , , , ,, , , , ,, ,

Gary Engler i Counterpunch ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4

Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9


12 svar till “10 skäl att ifrågasätta kapitalismen”

 1. Fattigdomen skulle inte behövas, jämlikhet skulle kunna råda överallt (religion går förstås inte att göra något åt), men åtminstone skulle alla människor kunna ha mat för dagen, tak över huvudet och uppvärmning där så behövs. Fattigdom, krig och svält är dumt och underutvecklat….ismernas tid borde förpassas till historien då både socialism och kapitalism har misslyckats.
  Vi bor i ett enda stort växthus, vår planet är faktiskt ett enda stort drivhus – alla skulle kunna ha en dräglig tillvaro – varför har alla inte det då? Jag kan bara se girigheten som grund…och att den nu håller på att totalt utarma vår planet och förutsättningen till liv. Efter att ha suttit och sett 30 avsnitt av en TV-serie (Robin Hood) tillsammans med min dotter…ett avsnitt – tillbaka till verkligheten – ett avsnitt – tillbaka till verkligheten…osv. så ser jag att hela världen har sin ”sheriffen av Nottingham” över sig och ett antal hantlangare som får en skärv av det som drivs in av skatter. Ett system som plågar alla världens folk…verkligheten är en spegelbild av sagor och sägner, det onda mot det goda, de som roffar åt sig mot de som backar och kliver undan. Detta är extremt LÅG UTVECKLING.

  Naturligtvis skulle vi inte behöva ha det så här. Men vi är alla inlurade i djävulska system. ”Alla måste gå och rösta”, ”vi har fria val”, ”vi måste slåss för det öppna samhället”, ”vi måste stå upp för alla människors lika värde”…osv…och så tror vi på det – trots att inget samhälle är jämlikt, vår demokrati går verkligen att diskutera, och penningsystemet är en enda stor hävstångsmekanism för att beröva människor frukten av sitt arbete. Politiker och bankirer i samarbete upprätthåller systemen för att de gynnar båda parter. Och eftersom TID är våra liv så kan man absolut säga att politikerna stjäl våra liv ifrån oss via skatterna och bankerna stjäl våra liv ifrån oss via räntorna (som ju båda är omvandlad arbetstid från alla människor). Så…Sheriffen i Nottingham lever överallt och vi har bara att försöka överleva på det som blir kvar. Livet går fort och vid slutet tittar alla tillbaka och ser hur de har kämpat för att KANSKE lyckas åstadkomma något av sina drömmar – väldigt få får tillfredsställelsen av att ha lyckats. Många har använt hela sina liv bara åt att överleva. Det är rent ut sagt för djävligt. Medan girigdjävlarna vältrar sig i överflöd.
  INGEN – verkar intresserad av att verkligen vilja göra något åt problemet…dessutom luras alla att tro att de gör något bra när de går till valurnorna och röstar rött, blått eller grönt – när de i själva verket bara säger ok till fortsatt stöld av sig själva och sina medmänniskor. Det är djupt tragiskt.

  ”Vi behöver ett mer demokratiskt och rättvisare ekonomiskt system!” – säger Anders Romelsjö.
  JA, massor av människor önskar sig det. Varsågoda:

  För mer än 40 år sen tänkte en svensk man ut en ny ekonomisk systemidé…men det hotar förstås den rådande ordningen….så den ligger fortfarande och väntar på att kloka människor ska upptäcka den. Själv säger han att det inte kommer att ske under hans livstid (han är nu 81 år).

  Den som är intresserad och som bor i Sthlm kan lördagen den 15 november 2014 – kl.10-16 , på Hälsans Hus i Stockholm, Fjällgatan 23B gå och lyssna på en ekonomi- och juridiklärare som beskriver idén.
  samt nästa år: – Lördagen den 14 februari 2015 – kl. 13-16 på Ungdomens i Hus i Malmö, N. Skolgatan 10.
  Vill man läsa innovatörens bok går den att köpa hos alla nätdistributörer ”DEUS EX MACHINA, eller läs en sammanfattning här: http://www.tidskatt.se/kgsbok.htm
  Eller här: http://tidfaktorekonomi.wordpress.com/2011/02/27/hello-world/

  När jag var ute och föreläste om räntefri ekonomi under många år så var det alltid människor som vägrade förstå. Även denna systemide´har förkastats av många så jag säger som Strindbergs Eleonora i föreställningen ”Påsk”: ”Lägg nu märke till det, att den ena människan kan se det som den andra inte ser….var därför inte så säker på Dina ögon.”
  För vi är ju mer eller mindre hjärntvättade att tro på det system vi lever i.

 2. Jag tror att det finns mycket man kan göra. Första steget är att definiera denna systematik i målmedvetna politiska vägval som sedan 70-talet använts för att moderera och inskränka demokrati. Detta har skett i internationell politisk miljö.Dessa ”gräsrötter” är kapitalet$ policy-makers, think tanks och en politiska men framförallt ekonomiska maktsfärer som jobbar tillsammans med ”intellektuella”, politiker samt lagstiftare, för att långsiktigt (vi är nu närmare än någonsin) jobba för kapitalets suveräna egenintresse. Man har avreglerat och designat för kapitalet riggade spelregler. Den politiken är mycket medveten.

  Vi har alltså en totalitär ideologi som får stöd i en global maktapparat. Själva grundidén är att detta inte ska ses som en idelogi, utan ett modernt vetenskapligt ingenjörsbygge som inte är ideologiskt(!!) Retoriken hämtar man från kvasi-vetenskaplig och ekonomisk jargong. Det handlar alltid om ”individen” i ett politiskt vacuum. Detta är en anti-humanistisk auktoritär människosyn som propageras ut och formar människors kollektiva medvetande och självbild.

  Västvärlden (offren vet mycket väl) ser inte bjälken i sitt eget öga. Att vi har en enorm militär politisk stormakt som bombar/hotar/ekonomisk krigföring/psykologisk krigföring/kuppar fram ”demokrati” [investerarklimat för företag, rov kapitalism etc] och en ekonomisk assimilering och servilitet till ett riggat ekonomiskt system

  http://zcomm.org/znetarticle/on-the-rise-of-neoliberalism/

 3. Från Bo Hellgren fick jag igår följande kommentar

  ”I kvällens Skavlan berättade Dr Denis Mukwege läkare i Kongo för våldtagna kvinnor orsaken till att våldtäkter används som vapen i Kongo. Det handlar om ett mineral som används i mobiltelefoner och annan elektronik.
  Mobilföretagen vill åt marken där metallen finns att gruvbryta. För att tvinga bort befolkningen på denna mark där av det speciella mineralet som ingår i bl.a. mobiltelefoner, utförs dessa grymma våldtäkter som Dr Denis Mukwege behandlar på sitt sjukhus.”

 4. Problemet är att det inte finns något verkligt alternativ till kapitalismen. Glöm socialismen, den fick under mer än 70 år sin chans i stora delar av världen och misslyckades totalt. Inte ett enda försök lyckades. Även på de få ställen den finns kvar börjar den att överges. T.ex. har det till och med på Kuba genomförs reformer, om än blygsamma, i marknadsekonomisk riktning. I Nordkorea är förtrycker värre än någonsin.

  Förtryck, odemokratiska styressätt, ekonomisk ineffektivitet och miljöförstöring är det enda pratiska resultat som åstadkommits. Socialismen hör till historiens största fiaskon och är stendöd som framtidsideologi. Ingenting säger att de storskala samhällsförsök, som misslyckats under 70 år skulle ha någon som helst förutsättning att lyckas bättre i framtiden, Här finns inget att hämta för den som kämpar mot fattigdomen i den Tredje Världen eller emot klimathotet.

  • Man ska inte vara fixerad vid de tidigare socialistiska staternas nackdelar och framgångar. Sovjetunionen utvecklades från ett fattigt, svagt industrialiserat land som efter drygt 20 års existens kunde spela huvudrollen i besegrande av nazismen trots den förföljelse och avrättande av oskyldiga som skedde under 30-talet. 20+ miljoner dog i Sovjet till följd av Andra Världskriget, men landet framstod snart som världens andra supermakt, med god ekonomisk tillväxt fram till början 1980-talet, ingen arbetslöshet. Den första rymdfarkosten och den första människan i rymden kom från Sovejunionen,
   Men där fanns onödigt förtryck, intolerans och alltför lite demokrati.

   Kina och Indien stod på ungefär samma nivå omkring 1950. Den ekonomiska utvecklingen var avsevärt bättre i Kina, trots misstag under t.ex. det stora språnget. Medellivslängen var betydligt högre än i Indien i början av 1980-talet.

   En socialism, med större demokrati än dagens kapitalistiska stater har framtiden för sig. Fattigdomen skulle snabbt kunna försvinna och klimathotet kunna bemötas på ett rationellt sätt

   Kapitalismen är fundamentalt odemokratiskt. En liten grupp kontrollerar alltmer av jordens och mänsklighetens resurser. Besluten fattas i de stora företagen utan demokratisk insyn för medborgarna. Inriktningen är på ökad vinst och inte främst på mänskliga behov.
   Dessa frågor har behandlats mer ingående i tidigare blogginlägg.

  • Bara för att de stora tidningarna inte skriver om andra idéer än de vi redan känner till – betyder naturligtvis inte att det man inte kan hitta nya idéer. Det handlar mer om att i stort sett alla i de officiella maktsammanhangen – backar upp kapitalismen, och heller inte vill ha något annat eftersom den gynnar starka drifter. Både socialism och kapitalism har ju misslyckats i att vårda och hantera vår gemensamma planet. Socialismen håller tillbaka människans naturliga önskan om utveckling. Kapitalismen gynnar girigheten, en mycket stark drift. Men nu håller den på att totalt utarma förutsättningarna för ett gott liv för kommande generationer…och har ju länge endast skapat förutsättningar för västvärlden. Men självklart finns människor som tänkt ut andra systemidéer. Det mest geniala som jag hittat är TIDFAKTOREKONOMI som Kalle Gustafson tänkte ut i slutet på 60-talet. Det är ett absolut utmärkt alternativ till kapitalismen.

   • Socialismen i en annan, mycket bättre variant ger fler människor större möjlighet till utveckling än dagens kapitalism, som uppenbarligen inte klarar av dagens stora frågor. Man ska inte stirra sig blind på de första trevande försökan till socialism under dåligt utgångsläge i fattiga länder utan erfarenhet av någon typ av demokrati.

 5. Det var aldrig frågan om socialism eller kommunism i Sovjet, enpartisystemet var auktoritärt.

  ”During the Soviet times separation of powers was nominal, in reality all the decision-making was done by the Communist party authorities. Well-developed political institutions never existed in Russia. There were also nominal elections with 99% voting turnout and approval. Russia attempted to introduce electoral tools in early 1990-s. Not only the president, governors, the Parliament and institutions of self-government were elected. For example, directors of enterprises and factories were elected as well. ”

  Svetlana Babaeva  US Bureau chief, Russian News & Information Agency (RIA Novosti) 

  Retoriken Internt var givetvis fylld med socialistiska/kommunistiska symboler etc.
  Båda propagandasystemen [väst och öst] tjänade på så sätt att kalla Sovjet för socialistiskt/kommunistiskt.
  Den interna propagandan och makten var kontrollerad av nomenklaturan. Makten var aldrig ens i närheten av folket. (Sovjet saknade den medelklass (fortfarande liten )som blivit socialdemokratins maktbas i Europa.

  • Visst var det ett auktoritärt enpartisystem. Det finns olika uppfattningar om hur socialistiskt det var i Sovjet under olika perioder. En beteckning (ej en analys) är beteckningen ”realsocialism”. Kommunistpartiet försökte mobilisera stöd och engagemang för sin politik. Makten fanns inte hos någon kapitalistklass, men hos partiet och staten, som sökte bygga en slags socialism. BNP och levnadsstandarden steg, arbetslösheten var borta etc. Demokration var grovt uttryck satt på undantag. Detta underminerade systemet och bidrog i hög grad till dess fall. En sådan socialism, kombinerat med förtryck av de som alltför mycket hade en annan uppfattning vill vi inte ha.