Etikett: riksrevisionen

  • DN:s linje är – krokig

    Idag basunerar DN ut på sin webbplats att ”vi ökar mest i svensk dagspress”, en uppgift som säger en del om medie- situationen i landet. Dagens Nyheter har med åren blivit en alltmer politiserad tidning. Idag kan vi inte veta om artiklar på nyhetsplats i tidningen är tillkomna utifrån politiska ambitioner från tidningens ägare och […]

  • SIDA missköter sig

    Riksrevisionen säger i Ekot att bistånds- pengarna i hög utsträckning gått till fantasilöser för folk som inte gör sig förtjänta av sådana löner. Det är med andra ord en storskandal under uppsegling, en skandal som rimligen i slutändan gör en generaldirektör och ett okänt antal ämbetsmän arbetslösa. Ekot: ”Biståndsmyndigheten Sida får underkänt av Riksrevisionen. Granskningen […]