DN:s linje är – krokig


Idag basunerar DN ut på sin webbplats att ”vi ökar mest i svensk dagspress”, en uppgift som säger en del om medie-
situationen i landet.

Dagens Nyheter har med åren blivit en alltmer politiserad tidning. Idag kan vi inte veta om artiklar på nyhetsplats i tidningen är tillkomna utifrån politiska ambitioner från tidningens ägare och Svenskt Näringsliv, eller om det enbart är journalistiska ambitioner som ligger till grund för rapporteringen. Idag kritiserar riksrevisorerna regeringens bristande förmåga att hantera en nationell eller internationell krissituation, något som de gör på DN Debatt.

DN: ”Det finns allvarliga brister i regeringens beredskap inför hot mot livsviktiga samhälls-
funktioner. Regeringens förmåga att hantera hot mot Sverige räcker inte till, enligt en granskning från Riksrevisionen som presenteras i dag. Staten är svagt rustad för större kriser som kärnkraftsolyckor, utbrott av pandemier, elavbrott och rämnande kraftverksdammar. Bristerna i landets krisberedskap beror på att regeringens styrning är för svag.”

Det man måste fråga sig är om detta är i linje med folkviljan. Är det inte koncensus bland Sveriges innevånare att regeringen ska ta ett övergripande ansvar för att försäkra sig om att landet är så väl rustat som möjligt, oavsett vilken sorts hot som kan tänkas uppkomma? Var och en inser att så är fallet, men likafullt så tar inte politikerna det ansvaret. Det finns skäl att fråga sig varför så inte sker. Kan man inte begära att Dagens Nyheter ska försöka besvara den frågan, eller ens ställa den?

Det blir alltfler områden där politikerna för en linje i riksdagen, en linje som ofta står i bjärt kontrast till vad folkflertalet vill. En av dessa frågor är t.ex. Europeiska Unionen. Svenskarna har traditionellt varit mycket tveksamma till EU medans politikerna har varit förespråkare. Det är en något märklig situation eftersom man i en demokrati förväntar sig att politikerna representerar sina väljare, men idag skiljer uppfattningarna allt oftare.

Så är det t.ex. med de nya spionlagar som ska införas mot befolkningens vilja. Där är det t.o.m. en så absurd situation att vissa ungdomspolitiker som alltid talat sig varma för den personliga integriteten nu kommer att

strunta i de tal de höll till väljarna för att istället stödja regeringens proposition. Kan vi förvänta oss att Dagens Nyheter tar upp frågan om hur Sveriges riksdagsledamöter ser på demokrati? Om folket vill en sak, varför har då politiker en annan agenda och varför gör de inte som man kan förvänta sig i ett demokratiskt land? När nu dessutom politiker vill överföra ytterligare beslutsrätt från det svenska parlamentet till EU, vad är det för mekanismer som då trätt i kraft och varför?

DN må ha haft upplagemässiga framgångar, men ökar inte samtidigt förtroendet från läsarna så är upplageframgångarna inte något konstant tillstånd. När Riksrevisionen nu visar att regeringen inte uppfyller de förväntningar som väljarna har haft anledning att ställa på den, borde inte Dagens Nyheter då ifrågasätta varför politiker tycks arbeta utifrån en annan agenda än väljarna? DN12 AB

Andra om: , , , , , , , , , ,

[tags]Mediekritik, Dagens Nyheter, Upplagam, Krisberedskap, Riksrevisionen, Thorbjörn Larsson, Läsare, Förtroende, Nyheter, Journalistik, Politik[/tags]it


3 svar till “DN:s linje är – krokig”

  1. DN ska väl inte lägga sig i ett debattinlägg? Deras uppgift är väl att på debattsidorna ge utrymme åt debattinlägg och inget annat. Om sedan regeringen väljer att skriva ett svar för publicering där bör de ju ta med det men inte annars. Det är ju inte Pravda vi pratar om!

  2. @Anders:

    Jag talar i generella termer. Inte om den enskilda artikeln utan om DN i stort.

    Trodde du att jag menade att DN hade politiserat debattartikeln?