Etikett: RFID

 • RFID – Olämpligt för paranoida!

  Vi lever i en tid då tekniken utvecklas hysteriskt snabbt, en gren av teknikutvecklingen har dock gått snabbare än andra, och det jag då talar om är tillverkningen av RFID-chip. RFID är förkortningen av Radio Frequency IDentification och är idag en allt vanligare form av märkning för praktiskt taget – allt.[column width=”49%” padding=”2%”]Dessutom saknar vi […]

 • Accesskortet integritetskränkande?

  Jag har länge behållit periodmärket som färdbevis trots att accesskortet funnits på marknaden. Orsaken är att jag ogillar de risker ett accesskort för med sig, eller på sikt skulle kunna föra med sig. För ett par dagar sedan var jag tvungen att köpa ett nytt periodmärke, men personalen i Pressbyrån berättade att man hade upphört […]

 • FRA-lagen och RFID-chip

  Jag har läst någonstans att det redan finns RFID-chip i våra nya pass, en liten tingest som kan avslöja var vi befinner oss om läsutrustning placeras ut på andra ställen än på flygplatser. En sådan utveckling är det få som talar om, man kanske tycker att det är helt ok att man inte behöver lägga […]

 • Passförfalskning i stor skala?

  Under morgonen har Dagens Eko toppat varje sändning med uppgiften att de ”säkra” pass som infördes 2003 utsätts för förfalskning. Det är radioprogrammet Kaliber som avslöjar detta idag strax efter ett, och det finns all anledning att förmoda att det kommer att bli vissa diskussioner omkring detta. DN: ”Först utfärdas de äkta passen. Sedan förfalskas […]