Tag Archive for Morsi

Vad ska ske i Egypten?

De folkliga protesterna och revolten i Egypten fortsätter. Men nu är fokus på kampen mellan den egyptiska militären och muslimska brödraskapet, med alltfler dödade. Och Morsis fall är inget stort bakslag för USA, även om han var deras man.. Utrikesminister Bildt har kritiserat militärens dödsskjutningar. Bra, men varför har han inte kritiserat USA:s döddskjutningar i…

Egypten – USA:s roll:

De folkliga protesterna och revolten i Egypten fortsätter. Någon revolution har det aldrig varit frågan om, då någon fundamental ändring av sociala och ekonomiska förhållanden aldrig varit på agendan. Man kunde få bort en diktator och ha fria val, men de grundläggande maktförhållandena är oförändrade. Och den ekonomiska situationen har förvärrats. Muslimska brödraskapet hade en…

IMF:s diktat orsak till krisen i Egypten!?

Dr Webster Griffin Tarpley, författare och historiker (Washington), menar att inblandning av Internationella valutafonden (IMF) är en huvudorsak till krisen i Egypten. Här återges en intervju med honom i Press TV i Iran (se länken, som återges. Sedan följer ett avsnitt om vad IMF är. Press TV: Titta på Egypten i dag, där Morsis regering…

Mursi har inte två ansikten

Nathan Shachar skriver idag i DN ”Oron ökar för inbördeskrig” . President Morsi inför ett långvarigt undantagstillstånd och går så i diktatorn Mubaraks fotspår. Det tror jag inte men det egyptiska folket visar sig själva och omvärlden att kamp kan löna sig. Tidigare drog president Morsi tillbaka sitt maktdekret, vilket var ett stort framsteg för…

Delseger i Egypten!

Massmedia rapporterar idag att president Morsi idag drar tillbaka sitt maktdekret, vilket är ett stort framsteg för demokratin och för det egyptiska folket. Kamp lönar sig! På motsvarande sätt kan kamp inom andra områden löna sig. Det är ett fåtal som bestämmer i världen i praktiken. Nuvarande system med val med några års mellanrum och…

Dean arabiska våren i Egypten är en höst

Vid årsskiftet 2010-2011 skedde folkliga, obeväpnade resningar i Tunisien och Egypten, vilket var mycket positivt. Man talade om den arabiska våren och en del reportrar i våra massmedia använde till och med ordet ”revolution”. Men det framgick egentligen redan under protesterna på Tahirtorget att det inte handlade om någon revolution. Den ekonomiska strukturen i samhället…