Delseger i Egypten!


Massmedia rapporterar idag att president Morsi idag drar tillbaka sitt maktdekret, vilket är ett stort framsteg för demokratin och för det egyptiska folket. Kamp lönar sig! På motsvarande sätt kan kamp inom andra områden löna sig. Det är ett fåtal som bestämmer i världen i praktiken. Nuvarande system med val med några års mellanrum och i en värld där ett fåtal kontrollerar tillgångarna med beslut i slutenhet är en mycket ofullständig demokrati, ett mycket ofollständgt folkstyre. Nathan Schachar sker i DN idag ”bör det utkast till ny författning som Morsis anhängnar arbetat ut raka vägen mot en enpartisiat, med extraordinära befogenheter för presidenten och begränsat svängrum för press och domstolar. Det är detta, snarare än någon anti-islamism, som är bränslet i oppositionens protester”. Det återstår alltså att en majoritet röstar nej till förslaget till ny konsitutionen 15/12.

Man frår komma ihåg att Muslmiska Brödraskapet (MB) var den enda politiska organisation som inte bara tolererades utan också gynnades under presidenterna Sadat och Mubarak i Egypten där de fick ett avgörande inflytande över utbildning, rättsväsendet och TV, allt enligt den kände egyptiska marxisten Samir Amin i artikeln ”An arab springtime?” i Monthly Review i oktober 2011.

Muslimska Brödraskapet (MB), där president Morsi var en känd medlem i Brödraskapet är känd för sin disciplin enligt bland andra Cecilia Ödén i Dagens Eko 6/2. Detta förklarar också en del av hans handlande. MB bildades 1927 och är en organisation där lydnad under ledaren (murchid, det arabiska ordet för ”guide”) och utförande av dennes direktiv är centralt. Demokrati är inget som MB står för. Dess ledarskap består av mycket förmögna personer, delvis till följd av ekonomiskt stöd för politiska och religiösa starkt konservativa diktaturen Saudiarabien samt stöd från USA, Qatar och Israel.

Brödraskapets ideologiska försprång genom dess mångåriga starka ställning under de två senaste presidenterna bidrar till att förklara Morsis framgångar i presidentvalet där han i slutomgången fick 51,7 % av rösterna mot utmanarens 48,3 %, då han som känd anhängnare av MB hade ett ideologiskt försteg. Inte desto mindre fick han endast 24 % av rösterna i första valomgången, medan en annan medlem i MB kom på fjärde plats med 17 % av rösterna.

”USA och brödraskapet delar synen på ekonomi” säger en tidigare medlemm i MB i en intervju i Flamman 13/9. I en intern debatt stod för den konservativa linjen, som kom att stärkas, liksom inflytandet för affärsmännen.

Muslimska Brördaskapets ekonomiska program innebär omfattande privatiseringar, t.ex. av vattenförsörjning, elektricitet, sjukvård och järnvägsnät. USA som gärna högljutt kritiserar länder som är alltför självständiga har inte riktat någon kritik mot Egypten eller Morsi. Det militära samarbetet fortsätter och nye vice försvarsministern Mohammed al-Assar är en av USA:s män.

Muslimska Brödraskapet strider i Syrien.
Att MB underminerar religionsfrihet och sekulära stater är närmast självklart utifrån dess ideologi. I Syrien har motsättningar och sammandrabbningar förekommit mellan olika regeringar och MB sedan början av 1940-talet. I de nu pågående striderna i Syrien stöds rebellerna, där inslaget av religiös fundamentalism är starkt, förstås av Muslimska Brödraskapet. Enligt en rapport 6/5 från Reuters har Muslimska brödraskapet i tysthet finansierat Fria Syriska Armén och överfört pengar och förråd till Syrien.

Konklusion:Muslimska Brödraskatet är en politiskt och religiös konservativ, icke-demokratisk organisation. Den vill införa hårdare sharia-lagar i Egypten, privatisera ekonomin, samarbeta med USA och Israels ledning och stödja kampen mot sekulära stater och religionsfrihet bl.a. genom bidrag till stridande religiösa fanatiker. Därför är denna delseger för det egyptiska folket så viktig!


i Andra om: , ,, , Obama, , , , , , , , ,

Anders Svensson 9/12
Dagens Arena DN 7/12Bilderblogg 7/12 Annarkia 26/11 DN ledare 27/11Anders Svenssons blogg DN 6/12 Lars Linders bloggGlobal Research 27/11Samir Amins artikelMR youtube
Annarkia DN 26/11SvD 26/11 AB 26/11 DN 25/11 SvD 25/11 AB 25/11 Expressen 24/11 Globalresearch SVT 25/11

  2 comments for “Delseger i Egypten!

  1. Fredrik
    9 december, 2012 at 16:13

    Håller med dig fullständigt i denna artikel. Men du kanske skulle engagera dig i bekämpandet av islamism i Sverige också. Det är inte bara i Egypten denna process pågår.

  2. 9 december, 2012 at 16:35

    Ja, detta område har jag knappast bevakat hittills.

Comments are closed.