IMF:s diktat orsak till krisen i Egypten!?Dr Webster Griffin Tarpley, författare och historiker (Washington), menar att inblandning av Internationella valutafonden (IMF) är en huvudorsak till krisen i Egypten. Här återges en intervju med honom i Press TV i Iran (se länken, som återges. Sedan följer ett avsnitt om vad IMF är.
Griffin Tarpley untitled
Press TV: Titta på Egypten i dag, där Morsis regering fortsätter att brottas med omfattande protester, är det tillslag som vi ser mot de protesterande egentligen annorlunda jämfört med vad vi såg under upproret mot Hosni Mubarak.

Tarpley: Jag anser att förklaringen till det hela är den Internationella valutafonden (IMF) och det faktum att det muslimska brödraskapet kontrolleras av Saudiarabien och president Morsi har beslutat att acceptera diktat av Internationella valutafonden. Det började egentligen i november förra året. Om du vill få en tidslinje för de dagens protester och politisk kris, börjar det med Morsi försöker vidta hårda åtstramningsprogram och nedskärningar i bidragssystemet. Det finns subventioner av bröd, baslivsmedel, matolja, bränsle och liknande. Han började skära ned dem i slutet av november då priset på bensin för den genomsnittliga bilisten har fördubblats.

Morsi kom också med ett paket av IMF:s [Internationella valutafonden] strukturreformer, alla av demvansinninga med punktskatter på många andra produkter, en ökning av inkomstskatten och kanske värst av allt, en enorm ökning av försäljningsskatten för att försöka förvandla den till en mervärdesskatt. Man får komma ihåg att 44 % av Egyptens befolkning lever på mindre än 2 dollar per dag. Bara IMF kan komma med något så dumt som att mena att landet behöver ett åstramningsprogram.

Och det är då folk började gå ut på gatorna. Nu har vi just sett USA:s utrikesminister John Kerry komma till stöd för Internationella valutafonden.
Kerrys mission är att tala om för Morsi att han ska sluta skjuta på en del av dessa IMF skattehöjningar och åtstramningar och genomföra dem direkt.
Tja, vi vet det är ett recept för att få regeringen att falla. Om du går tillbaka till förförre presidentenSadat, försökte Sadat att minska brödsubventionerna och han var nära att störtas efter en serie av upplopp.

Så detta är verkligen roten till det hela. Och nu har vi fått den här oppositionen, ledd av Hamdeen Sabahi. Detta, tror jag är den tredje kraften i egyptisk politik. Han tillhör varken det muslimska brödraskapet eller de religiöst extremistiska salafistiska. Han tillhör inte armén. Men han tillhör Nasser’s nationella, arabiska tradition. och protesterna var starkast i Alexandria, i Port Said, i Suez, i Ismailia, längs hela Suezkanalen, där Nasserismen är starkast. Man minns att under president Nasser kan man faktiskt få ekonomisk utveckling och höja levnadsstandarden och samtidigt bekämpa imperialismen
Egypten fotboll

Press TV: På tal om att höja levnadsstandarden, som var den viktigaste frågan bakom revolten i Egypten, som det Muslimska brödraskapet hävdade att man stödde. Hur kom det in i allt politiskt kaos efter störtandet av Hosni Mubarak?

Tarpley: Det fanns naturligtvis en kris under Mubarak eftersom hans bindning till IMF medförde oerhört hög arbetslöshet, förtvivlan, ökning av mat- och energipriser, som till en hel del beror på den globala ekonomiska depressionen. Men IMF säger att han hade en möjlighet tt bryta upp systemet med subsidier etc från Nassers tid.

Kom ihåg att det muslimska brödraskapet leds av rika affärsmän, rika läkare, advokater, redaktörer. De är människor med pengar. Och de kan gardera sig, kamouflera sig i en påtalad social solidaritet för att komma till makten. Men när de kommer till makten, börjar de att införa vad IMF kräver.

Vad är IMF?
Jag behandlade IMF i 4 blogginlägg vid årsskiftet.

IMF, International Monetary Fund (Internationella Valutafonden) har förekommit i massmedia ofta de senaste månaderna, främst i samband med krisen i Grekland, och som regel utan kritisk granskning av IMF:s tidigare verksamhet. Länder brukar beviljas lån av bl.a. IMF under villkor som är rutinmässigt vanliga i detta sammanhang, och utan hänsyn till kanske stora skillnader mellan olika länder. Minskade statsinkomster, minskning av utgifter för social välfärd, frysta eller reducerade löner och privatisering. IMF:s ensartade krav på olika länder kom att kallas SAP (Structural Adjustment Programs) redan för 30 år sedan.

I paketet via Världshandelsorganisationen WTO ingår ofta krav på borttagande av skyddstullar t.ex. på jordbruksprodukter (ofta via WTO), medan de rika länderna hade kvar sina (t.ex. USA och EU).

Vi fortsätter med utdrag från en rapport till USA:s kongress ”International Financial Institution Advisory Commission” (Meltzer Commission) år 2000, som väsentligen styrker bedömningen från olika IMF-kritiker. ”G7-gruppens regeringar, framför allt USA:s använder IMF som ett verktyg för att uppnå sina politiska mål. Otaliga studier har misslyckats …. med att finna något tydligt samband mellan IMF:s engagemang och ökning av välstånd eller inkomst, …. och belagt särskilt skadliga effekter i utvecklingsländer. Människor som arbetat hård för att komma bort från fattigdom har sett resultatet av sitt arbete bli förstört/skadat, välstånd och besparingar förlorade, och de har fått uppleva hur deras småföretag gått i konkurs.
Arbetare har förlorat sina arbeten, ofta utan att ha något skyddsnät. Inhemska och utländska ägare av realtillgångar gjorde stora förluster medan utländska bankintressen skyddades, ofta med kompensation i form av höga räntor och de behövde endast ta ett begränsat (eller inget) ansvar för sina högrisklån. IMF har hjälp inte bara utländska bankirer utan att skyddade också politiskt inflytelserika inhemska låntagare, uppmuntrade till stora lån och extraordinärt höga lån i förhållande till tillgångar.”
Och en ledande svensk forskare, professor Denny Vågerö skriver i boken ”Den orättvisa hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Stockholm:Liber, 2012, red. M Rostila och S Toivanen att ”Världsbankens och IMF:s roll och inflytande ofta varit negativt ur hälsosynpunkt”.

i Andra om: , ,, , Obama, , , , , , , , ,

Intervjun med Dr TarpleyIMF del 1 blogginlägg DN 3/7DN ledare 3/7DN 28/1 DN 27/1 SvD 28/1 Abu Dhai AftonbladetDN 29/1 Expressen Humanistbloggen Anders Svensson 9/12 Dagens Arena DN 7/12Bilderblogg 7/12 Annarkia 26/11 DN ledare 27/11Anders Svenssons blogg DN 6/12 Lars Linders bloggGlobal Research 27/11Samir Amins artikelMR youtube Annarkia DN 26/11SvD 26/11 AB 26/11 DN 25/11 SvD 25/11 AB 25/11 Expressen 24/11 Globalresearch SVT 25/11