Etikett: Kaffe

  • Dagens vänsterpartist

    Jag menar givetvis Christina Höj Larsen, en norrländska som valdes in i Riksdagen i detta val, som en av de sista vänsterpartisterna. Man kan utan vidare konstatera att hon inte är särskilt fokuserad. Missar man sin debut i Sveriges Riksdag och dessutom inte deltar i talmansomröstningen för att man – dricker kaffe, så kan man […]

  • Gott Nytt År!

    Så är det dags att byta bladen i Filofaxen igen, även detta år sker det utan något egentligt hopp om förbättring av vare sig yttrandefrihet eller demokrati för oss i Sverige. Högerregeringen har lyckats i sina föresatser att gynna de rikare på de sämre bemedlades bekostnad, dessutom får de nu draghjälp av den ekonomiska krisen. […]