Etikett: Eva Franchell

  • Aftonbladet kampanjar för Jonas Sjöstedt

    Det är Eva Franchell som hälsar det nygamla tillskottet till den svenska inrikespolitiken välkommen, och det är bara att instämma. Jonas fick en fråga i radio om han kunde tänka sig partiledarposten, vilket han sade sig inte vara intresserad av eftersom partiet redan har en partiledare. Men visst är det intressant att frågan även intresserar […]

  • Aftonbladet snubblar vidare

    Igår skrev jag om min reaktion då jag läste Aftonbladets ledarartikel där de tog upp Vårdval Stockholm. Inte så mycket för innehållet, det kan jag hålla med om i stort, men det faktum att man medvetet underlåter att nämna att den politik som vi nu ser inom hälso- och sjukvården är grundad under socialdemokraterna – […]

  • Vårdval Stockholm och Aftonbladet

    Idag skriver Eva Franchell en artikel som sanno- likt inspirerats av avslöjandet att sjukvårdsupp- lysningens personal fick bonus om de lyckades begränsa telefonsamtalen till 3 ½ minut. Så långt är jag med, man kan inte klara av att göra ett så viktigt arbete med ett stoppur bakom ryggen, det är lätt att inse att säkerheten […]