Varifrån kommer stora krigshotet?


DN Debatt publicerar idag en artikel av förre försvarsministern Sten Tolgfors och Mike Winnerstig med rubriken ”Rysk revanschism kan leda till ökat kärnvapenhot” De skriver ”Vi hoppas regeringen tydligt ser vilken makt i närområdet som ensidigt projicerar militära hot och brott mot folkrätten. Riskerna med Rysslands taktiska kärnvapen får inte glömmas, inte minst den förmåga till utpressning de ger. Rysslands agerande i Ukraina kommer att ha varaktiga konsekvenser på Europas politiska och säkerhetspolitiska klimat. Ryssland har visat sig berett att i uppenbar konflikt med folkrätten och omvärlden annektera Krim, intervenera i östra Ukraina och genom konstant militärt tryck längs gränsen destabilisera Ukraina, samtidigt som den ryska politiken motarbetar grannländers rätt att välja sin egen säkerhetspolitiska framtid. Vad som driver den ryska politiken är inte glasklart.”

Kommentar: Det stämmer att Rysslands oblodiga återtagande av Krim, med stöd av en folkomröstning där över 90 % röstade för återanslutning till Ryssland är ett brott mot folkrätten – som dock är betydligt mindre än USA:s och EU:s. Ryssland har inte intervenerat i Ukraina. I östra Ukraina protesterar stora delar av befolkningen mot den fascistinfluerade regeringen som tillkommit efter en statskupp med stöd av USA och EU. Man har tagit till vapen och kämpar mot en brutal ukrainsk krigsmakt, med inslag av rena nynazistiska enheter som Azov-bataljonen. Då det gäller kärnvapen har inte Ryssland, men USA (och därmed i praktiken NATO) ändrat strategin till att kunna använda ”preventivt” kärnvapenkrig efter en kraftig kärnvapenupprustning – en upprustning har även skett i Ryssland. Och Rysslands agerande kan väl förklaras av krigiskt agerande från USA & Co.
RyssKrig-768954

Jag påminner om att 20/2 ingicks en överenskommelse mellan demokratiskt vald president i Ukraina och opposition med stöd av USA, EU. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremister, och gett bättre utvecklingsmöjligheter med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud.

Dagens Nyheter skrev då på bästa nyhetsplats 21/2 ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovitj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena.”

Det var för bra för att vara sant. Överenskommelsen accepterades inte av högerextremisterna bland alla demokratiskt sinnade på Maidan. Följande dag skedde en statskupp, där presidenten flydde, hotad till livet. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia.

Och USA,EU DN och andra massmedia accepterade direkt statskuppen, och har inte kommenterat sin helomvändning
Putin imagesCAAIMOLN
DN rapporterade 15/6 att den militära närvaron av NATO och Ryssland ökat i Östersjöområdet. DN skriver att ”den massiva närvaron av NATO-styrkor i Östersjön har fått ryska befälhavare att reagera”. Ryssland har i år utestängts från sitt vanliga deltagande i den stora militärövningen ”Baltops” i vattnet utanför södra Sverige, under ledning av en USA:s flotta och med en svensk officer som vice befälhavare. DN skriver ”I en plötslig svarsövning markerar Ryssland nu sin styrka”. ”Det är det sämsta geostrategiska läge som Ryssland har haft på flera hundra år, det är utifrån den situationen som man ska se den här återuppbyggnaden och övningsverksamheten” säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys. Mindre än 24 timmar senare bekräftade amiral Cecil Haney, USA att det amerikanska flygvapnet hade utplacerat två avancerade B-2 Stealth bombplan, som kan bära kärnvapen, för att genomföra militära övningar. Denna nyhet rapporterades i ryska medier, men uteslöts av alla västerländska nyhetskanaler.

Summering samt förslag
1. Janukovits valdes till president 2010 i ett val som prisades för OSSE som ett mönster för demokrati, närmare 70 % valdeltagande.
2. USA har sedan flera år satsat 5 miljarder dollar (vice utrikesminister Nuland) för att få ökat inflytande i Ukraina och gav öppet stöd åt fascistpartiets ledare före statskuppen. Detta är en intervenering i Ukrainas inre angelägenheter.
3. Protesterna på Maidan mot korruption, oligarkernas makt, vanstyre är förståeliga. Dominerade av fredliga demonstranter men med ökande inslag av beväpnande av högerextremister.
4. 20/2 ingick en överenskommelse mellan den valde presidenten och oppositionen med stöd av USA, EU och i närvaro av bland andra Tysklands utrikesminister, entusiastiskt hyllat i massmedia som DN. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremisterna och givit klart bättre möjlighet till ekonomisk utveckling med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud.
5. Följande dag skedde en statskupp ledd av högerextremistiska grupper bland alla demokratiskt sinnade på Maidan. Presidenten flydde, hotad till livet, medan Carl Bildt kallade honom en ”Quisling”. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia som DN.
6. I den nya regeringen fick fascistpartiet Svoboda 4 ministerposter, bl.a. posten som vice premiärminister. Utbildningsminister Kvit står nära den än mer extrema (jämfört med Svoboda) Högersektorn, vars man Parubly leder nationella säkerhetsrådet, där man även återfinner Högersektorns ledare Jarosh.
7. Statskuppen och Svoboda har hyllats av bland andra naziststämplade broderpartiet ”Svenskarnas parti”.
8. Sedan Sovjetunionens sammanbrott har en inringning skett av Ryssland, med svikna löften av bl.a. USA. NATO tillkom som en militärallians mot Sovjetunionen och dess allierade. Då Sovjetunionen föll sönder kunde NATO ha upplösts. USA (president G Bush den äldre) lovade att INTE expandera NATO:s gränser österut. Men NATO:s ansvarsområde har kraftigt ökat och NATO framstår som en krigsorganisation i tjänst hos USA och dess strävan efter kontroll över andra länder och områden.

En kolossal försvagning har skett av Rysslands geopolitiska situation:

Flera före detta allierade till Sovjetunionen har blivit medlemmar i NATO: Albanien (2009); Bulgarien (2004); Polen (1999);Slovakien (2004); Tjeckien (1999); Ungern (1999); Rumänien (2004). Tjeckien och Slovakien var delar i Tjeckosolvakien. Estland (2004), Litauen (2004) och Lettland (2004) ingick i Sovjetunionen medan Kroatien (2009) och Slovenien (2004) var delrepubliker i Jugoslavien som Sovjetunionen hade goda relationer till. Bulgarien, Polen, Ungern, Rumänien och Tjeckoslovakien var allierade med Sovjetunionen i Warszawaapakten, men ingår nu i NATO. Stater som kan gå med i NATO är Makedonien, Georgien, Bosnien & Hercegovina och Montenegro.
9. Ryssland har starka skäl att se Ukraina, och särskilt Krim, som en del av sin intressesfär, bortsett från att Ukraina varit en del av Ryssland/Sovjetunionen i 200 år fram till 1991.
10. Folkomröstningen på Krim skedde i strid med FN-stadgan, liksom den långvariga inblandningen av USA i Ukrainas inre angelägenheter. Folkomröstningen på Krim saknar stöd i Ukrainas författning men är i sig klart mindre odemokratisk än statskuppen 21/2 mot en överenskommelse mellan en demokratisk vald president och representanter för partier som valt i fria demokratiskt val. Det finns stora likheter men också skillnader med tillkomsten av Kosovo. Mot bakgrund av detta och den omfattande militära uppladdningen mot Ryssland de senaste 20 åren bör alla godkänna resultatet av folkomröstningen med mer än 96 % stöd i acceptabla val enligt valobservatörer för anslutning till Ryssland.
11. Sanktionerna mot Ryssland är en aggressiv handling i strid med FN-stadgan.

12. NATO:s uppladdning måste avvisas. Situationen var väl värre i samband med främst Jugoslavien under 1990-talet. NATO:s vapenskrammel är naturligt med tanke på organisationens stadgar och image.
13. Alla eventuella ryska framstötar för att söka införliva andra områden måste bestämt avvisas. USA:s myndigheter har nyss erkänt att alla slutsatser om att Ukraina har beskjutits från Rysslands territorium är grundade på information från sociala nätverk. Detta sade pressekreteraren Josh Earnest. Dessutom har informationen om att ryska militärer lärde hemvärnet använda luftvärnkomplexen Buk inte heller några andra bekräftelser än internet.
14. Allt undermineringsarbete av USA, CIA och dess NGO:er måste avvisas.
15. Fredlig lösning i stället för brutalitet för att bilägga motsättningarna i östra Ukraina.
16. Att USA:s och NATO:s aggressiva utrikespolitik med krig i Irak, Afghanistan, Libyen och interventionen i Syrien stöter på patrull är bra för världsfreden.
17.En klar fara är att krigsorganisationen NATO inte bara förstärker inte bara Ukraina med dess illegala fascistinfluerade regering utan går vidare.

18. Avskaffa de olagliga sanktionerna mot Ryssland.

Donetsk gruvearbeiderdemo-donetsk

Varifrån kommer krigshotet?

* Enligt en mycket stor opinionsundersökning i slutet av förra året från WIN och Gallup International är USA det största hotet mot världsfreden. I opinionsundersökningen tillfrågades mer än 66.000 människor i 65 länder. Man fann att 24 procent av alla tillfrågade svarade att USA ”är det största hotet mot freden i världen i dag.” Pakistan och Kina kom på andra och tredje plats med 8 respektive 6 procent. Afghanistan, Iran, Israel och Nordkorea delade fjärde plats med 4 procent. Commondreams

Påminnelse om USA:s insatser detta millenium.

* Det illegala brutala kriget mot Irak med mellan hundratusen och en miljon dödade;
* Det brutala angreppskriget i Afghanistan;
* Sönderslagningen av Libyen via NATO;
* Kriget mot Syrien via ombud som banat vägen för ISIS;
* Drönarna, där användning baseras på beslut av president Obama utan juridisk eller demokratisk insyn;
* CIA:s omvandling från brutal spionorganisation och statskuppare till terrroristorganisation (Pulizerprisvinnaren Mazetti);
* De upprepade mordförsöken mot Venezuelas ledare Chavez och Kubas ledare Castro;
* Tortyren har fått ett tydligt ansikte i västvärlden;
* Den kraftiga militära upprustningen, med minst 700 militärbaser i andra länder och en omringning av Kina och Ryssland
* Den omfattande moderniseringen av kärnvapen av Nobels fredspristagare Obama;
* Den omfattande, tidigare hemliga övervakningen av människor runtom i världen, av statschefer, viktiga organisationer och USA-bolags konkurrenter av NSA och andra;
* Minskningen av demokratin i USA enligt USA-jurister och expresident Carter;
* Guantanamo.
Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra världskriget.
Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
Frihetsgudinna gråter bild

-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014.
-Stöd till statskuppsförsök i Venezuela våren 2015.


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , , ,

DN Debatt 20/10 DN Debatt 21/10 DN 27/7 Washingtons osäkra anklagelser DN 24/7 Nya Jaltadeklarationen Uttalandet på Facebook Nyhetsbanken 12/7 Pål Steigans blogg 15/7 DN 13/7 DN 21/5 DN 2 21/5 Massakern i Odessa Ron Pauls uttalande Bild am Sonntag Neue Rheinische Zeitung 22/4 Undertecknare av uppropet DN 3/3 DN 2/3 Guardian 2/3 Guardian 3/3 Annarkia SvD 1/3 Z-net DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2


16 svar till “Varifrån kommer stora krigshotet?”

 1. Det är ju rent sorgligt hur vår media försöker vispa upp hysteri med att skamlöst kabla ut Natos daterade krigspropaganda med GIGANTISKA BOKSTÄVER.

  Ska ryssarna invadera oss med en skadad miniubåt eller vad? Att svenskar sysslar med signalspaning på ryssarna på uppdrag av en stormakt skrivs det inte lika hysteriskt om.

 2. Ukrainakrisen visar med tydlighet hur man sammanvävt ekonomisk politik [soft power] med NATO [hard power]. NATO är ett projekt riktat mot Europa. Det finns i nuläget ingen reell militär hotbild [alltsedan den kalla krigs-pretexten försvann] som ger NATO legitimitet. NATO tillkom för att styra upp och militarisera medlemsländerna, Kontrollen av oljan på ”arab Street” – och de fatala konsekvenserna för ”real existing democracy” och det direkta/synkrona stödet av fundamentalistisk Islam och dess radikala utskott – är kontexten i vilket detta måste ses.

  1. NATO

  2. Geopolitisk och strategisk Kontroll över Oljan i Mellanöstern.

  3. Stöd av Fundamentalistisk Islam Wahabi/Salafi doktriner från missionärsstaten; saudihuset och dess satelliter. Britterna stödde fundamentalistisk islam och USA har följt färg. Varför? För att det är det politiska klimat som man föredrar att operera i, eftersom det är det politiska klimat som arabvärldens [eliternas] maktbas föredrar. Humanitära konsekvenser ses som externaliteter eller collateral damage.

  4.[NATO, Oljan, Fundamentalistisk maktbas] För att skapa en strategisk hävstång i ett långt planeringsperspektiv som de facto är riktad mot EU såväl som alla andra globala maktkontingenter.

  Ryssland är en militärmakt på nedgång. Det vi ser prov på nu är en förenklad propagandabild som främjar militär industrialisering i Europa. Den [EU-NATO-USA] militärekonomiska provokationen gentemot Putin tjänar dessa syften men riskerar att radikalisera Ryssland och tvinga fram ett närmande till Kina. from the horse’s mouth:

  http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault

 3. De flesta som kommenterar här håller med Anders om mycket.
  Västrkritiska kommentarer behövs på militära bloggar. Tex navyskipper.blogspot.se som säger sig vilja ha en vital försvarsdebatt.
  Dom har en agenda att återuppbygga försvaret som jag sympatiserar med. Men det gör att dom tror inte att det går utan att måla upp en hotbild. Så alla kommentarer släpps inte in oavsett om man håller sig till ämnet. Men likväl måste man försöka etablera dialog. Alla är för splittrade.
  Och kom ihåg Bismarcks ord: tro inte på en uppgift förrän den är officiellt dementerad.
  Nu har ryska försvarsdep dementerat ang ubåten…..
  Inte för jag klandrar dom, Sveriges farvatten riskerar att vara gömställen för kärnvapen riktade mot Ryssland, men nu undrar jag om svenska militärer verkligen skulle våga komma med osäkra påståenden. Det där med minkarna har svidit.
  Om de har fel nu också då måste det vara en komplicerad NATO-bluff. Tex så att NATO vet om ryska övningar längre ut och schemalägger egna intrång efter det och skickar falska meddelanden både härifrån och från Kaliningrad. Långsökt.

 4. http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/08/ubat2.html
  8 mars 2000
  I en intervju i TV 2:s Striptease i går kväll hävdade förre amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger att ubåtar från Nato rutinmässigt kränkte svenskt vatten under 80-talet.
  Uppgifterna är mycket besvärande för för svenska politiker och militärer som tidigare pekat ut Sovjet och Ryssland som ansvariga för ubåtskränkningarna.

  ”Sverige godkände intrången”
  Weinberger, försvarsminister 1980-88, hävdar att ubåtarna med intrången skulle testa hur hög den svenska försvarsberedskapen var.
  Han hävdar också att Sverige godkände samtliga intrång.
  – Det fanns överenskommelser och konsultationer med den svenska regeringen, sa Weinberger i intervjun.
  Med amerikanskt språkbruk kan detta dock lika gärna innebära att samtalen fördes med den svenska marinen.
  Weinberger ville – eller kunde – inte svara på frågan om på vilken nivå kontakterna sköttes.
  I går avslöjades dessutom att den svenska marinen i smyg samövade med Natoubåtar i Östersjön i nästan 30 år.
  Ofta beslöt officerare om samarbetet – utan att informera militärledningen om sina förehavanden.

 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland
  Nuland is the daughter of Yale bioethics and medicine professor Sherwin B. Nuland, whose original surname was Nudelman. Victoria’s paternal grandfather was Meyer Nudelman from a family of Jewish immigrants who came to New York City from the Russian Empire.[2]

  On February 4, 2014, a recording of a phone call between Nuland and U.S. ambassador to Ukraine, Geoffrey Pyatt, on January 28, 2014 was published on YouTube.

  After discussing Ukrainian opposition figures Nuland states that she prefers the United Nations as mediator, instead of the European Union, adding ”Fuck the EU,” and Pyatt responds, ”Oh, exactly ….”[8][13]

  In their phone conversation, Nuland and Pyatt discussed who should be in the government after Viktor Yanukovych’s ouster, with the name of Arseniy Yatseniuk (whom Nuland refers to as ”Yats”) coming up several times.[8][9]

  Nuland’s husband is historian Robert Kagan, Council on Foreign Relations member, and co-founder of the think-tank ”Project for the New American Century” (PNAC).

  http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kagan
  Robert Kagan is the son of Donald Kagan, Sterling Professor of Classics and History at Yale University and a specialist in the history of the Peloponnesian War. His brother, Frederick, is a military historian and author. All three are signatories to the Project for the New American Century manifesto titled Rebuilding America’s Defenses (2000).[4]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century
  In September 2000, the PNAC published a controversial 90-page report entitled Rebuilding America’s Defenses: Strategies, Forces, and Resources For a New Century. The report, which lists as project chairmen Donald Kagan and Gary Schmitt and, as principal author, Thomas Donnelly, quotes from the PNAC’s June 1997 ”Statement of Principles” and proceeds ”from the belief that America should seek to preserve and extend its position of global leadership by maintaining the preeminence of U.S. military forces.”[15][16]

  ”New Pearl Harbor”
  Section V of Rebuilding America’s Defenses, entitled ”Creating Tomorrow’s Dominant Force”, includes the sentence: ”Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event––like a new Pearl Harbor” (51).[15]

  Post-9/11 call for regime change in Iraq
  On September 20, 2001 (nine days after the September 11, 2001 attacks), the PNAC sent a letter to President George W. Bush, advocating ”a determined effort to remove Saddam Hussein from power in Iraq”, or regime change:’

 6. Eftersom Ryssland kränkt Sveriges luftrum ett par gånger på sistone så är det väl inte konstigt om dom gör det under vatten också. Sedan är det säkert så att NATO haft verksamhet här både med och utan vårt godkännande under åren. Är man inte officiellt allierad så får man påhälsningar från bägge sidor. Sedan får man tycka vad man vill om USA:s politik. Något hot mot Sverige har dom aldrig varit. Ryssen är dock en pålitlig fiende till balter, finnar och svenskar.

  • Hotet från Ryssland mot de nämnda folken är i sin tur orsakat av den anglosaxiska imerialismen. De vet hur viktigt det är att förfalska historieskrivningen så att offren får skulden. Anglosaxarna konspirerar och provocerar, Ryssland reagerar.
   Karl XII uppmuntrades och finansierades av England att kriga med Ryssland, men bakom kulisserna konspirerade England mot Sverige.
   Nu är det vi som genom vår lydighet mot imperiet provocerat Ryssland och de reagerar.
   Och tänk nu ska Carl Bildt tävla om att ta hand om barn i barnkanalen!
   Det meddelades påpassligt idag.
   Undrar om Putin får vara med och tävla?

 7. Wilhelm Agrell föreslog att den påstådda ubåtsdramatiken skulle kunna vara en provokation för att kartlägga beredskapen och vilka svenska signalpunkter och militärenheter som aktiveras. Eftersom det ryska fartyget låg utanför och väntade och i alla fall uppfattas som inblandat skulle ju då tyda på att det är Ryssarna som ligger bakom provokationen och det är säkert vad Agrell avser. Han säger det är inte svårt att sända från en fritidsbåt. Han har förstås rätt. Och jag var förvånad över att ryssarna skulle ha så primitiva radioutrustningar att de skulle sända analogt så man hör att det är ryska. Eftersom de sände från Kaliningrad är det förstås enklast att tänka sig att det är Ryssarna själva som sänder därifrån.
  Så Ryssarnas dementi att de inte har något fartyg i nöd vore då sant.
  Agrell säger att det inte vore svårt att placera ut skenmål som får folk att larma.

  • Bilden de åberopar var för mig ett antiklimax. Ser ut som ett teknolog-skämt.
   Som ett litet skjul med starkt lutande tak
   Man kan undra varför det ryska fartyget långt ut drar uppmärksamhet till sig.
   Innan svenskarna började rapportera låg det still. Därefter åkte det bort, sen kom det tillbaka. De kanske hade en övning som förövaren kände till.

 8. ”Ubåten” är nog den försvunna badtunna det rapporterats om ska du se Peter! Och det ryska fartyget väntar nog bara på kajplats i någon hamn i närheten för att komma åt att lossa sin last. Så man kan nog som vanligt utgå från att den här ”ubåten” bara är till för propagandan mot Ryssland och att bättra på marinens finanser.

  • Jag vet inte vad man kan lita på men de påstod ju att saken dök efter att ha fotograferats.
   Men tunna… det låter ju som ett lämpligt skämt för en dykare.
   Storsjöodjuret håller väl inte till i de trakterna.
   Från det där ryska skeppet utanför kusten har berättats att de bara drev utanför kusten i väntan på att bli lastade och de säger att detta är vanligt i internationell sjöfart.

 9. Märkligt västbias hos alla som skildrar den ökade militära aktiviteten [ryssen & NATO] i östersjön i ett säkerhetspolitiskt vakuum.

  ” Imagine the American outrage if China built an impressive military alliance and tried to include Canada and Mexico”

  . Ryssen är omkringgärdad med ökad NATO/US aktivitet och omplacering av trupp,mekaniska förband,flyg och sjöstridskrafter. USA innehar en historisk expertis i kuppmakeri som nu visade sig genom ”social engineering” och sedvanlig CIA inblandning i kuppen. Förutom den orkestrerade kuppen så har man samarbetat på en tydlig säkerhetsmilitär linje och fortsatt provocera.

  ”Western leaders have also clung to the provocative policies that precipitated the crisis in the first place. In April, U.S. Vice President Joseph Biden met with Ukrainian legislators and told them, “This is a second opportunity to make good on the original promise made by the Orange Revolution.” John Brennan, the director of the CIA, did not help things when, that same month, he visited Kiev on a trip the White House said was aimed at improving security cooperation with the Ukrainian government.”

  ”The foreign ministers [ NATO medlemsländerna] also agreed to support various measures to improve Ukraine’s military capabilities in such areas as command and control, logistics, and cyberdefense. Russian leaders have naturally recoiled at these actions; the West’s response to the crisis will only make a bad situation worse. ”

 10. Synd bara att LE missade den lilla ”detaljen” som högvärdigt diskvalificerar den grovt förenklade propagandabilden [kubakrisen] å det grövsta och som i dag åter är aktuell. Sovjet satte upp avskräckning för invasion, det var i sig ett svar på ett invasionshot som skapats av USA, genom stöd till terroroperationer och imperialistisk modus operandi i en långvarig kampanj mot Kuba (som även fortsatte efter krisen). Poängen är att situationen nu i Ukrainakrisen tolkas ur ett lika ensidigt och oproblematiserat resonemang som:

  ”När Nikita Chrusjtjov 1962 planerade att placera kärnvapenmissiler på Kuba svarade president Kennedy med att detta hot skulle kunna mötas med kärnvapen. ”

  Måste kvalificieras med följande sammanhang:

  ”President Kennedy rejected Premier Khrushchev’s offer to end the crisis by simultaneous public withdrawal of Soviet missiles from Cuba and American missiles from Turkey. (The U.S. missiles were already scheduled to be replaced by far more lethal Polaris submarines, part of the massive system threatening Russia’s destruction.)”

  [analogin med dagsfärska propagandabilder är slående]

  ” Montague Kern observes that the Cuban missile crisis is one of those “full-bore crises… in which an ideological enemy (the Soviet Union) is universally perceived to have gone on the attack, leading to a rally-’round-the-flag effect that greatly expands support for a president, increasing his policy options.”Kern is right that it is “universally perceived” that way, apart from those who have escaped sufficiently from the ideological shackles to pay some attention to the facts.  Kern is, in fact, one of them. 

  Another is Sheldon Stern, who recognizes what has long been known to such deviants.  As he writes, we now know that “Khrushchev’s original explanation for shipping missiles to Cuba had been fundamentally true: the Soviet leader had never intended these weapons as a threat to the security of the United States, but rather considered their deployment a defensive move to protect his Cuban allies from American attacks and as a desperate effort to give the U.S.S.R. the appearance of equality in the nuclear balance of power.” Dobbs, too, renizes that “Castro and his Soviet patrons had real reasons to fear American attempts at regime change, including, as a last resort, a U.S. invasion of Cuba… [Khrushchev] was also sincere in his desire to defend the Cuban revolution from the mighty neighbor to the north.”

  http://www.huffingtonpost.com/noam-chomsky/cuban-missile-crisis_b_1968626.html

 11. Till Zokrates

  Tack för att du ger en relevant, förtydligad och korrekt bakgrundsinformation.