Vad gjorde Reinfeldts politiska förebilder – Bill Clinton och Tony Blair?
Vid en radiointervju (P1) på morgonen 3/7 sa statsminister Reinfeldt som svar på en fråga att hans politiska förebilder var Bill Clinton och Tony Blair. Låt oss då granska vad de åstadkom.
Fredrik-reinfeldt-alliance-cropped

Bill Clinton. Under Bill Clintons tid som president skedde viktiga delar av avregleringen inom ekonomin. Detta banade vägen för neoliberalismen, med dess kraftig expansion av finanssektorn, spekulationsekonomin med diverse derivat och ”subprimelån”, vilket i sin tur var en nödvändig förutsättning för den stora ekonomiska krisen år 2007 och framöver. Grunden lades också till de ökade ekonomiska differenserna, den ökade fattigdomen och arbetslösheten i USA. Detta beskrivs bland annat i boken ”USA som världspolis” (se bloggsidan). Citerar ur kapitel 2.5.1 Avreglering och nya finansiella instrument.

”I början av 1980-talet tillkom nya lagar som markerade en inledning av den nyliberala eran, (bl.a. Duménil & Levy 2011:132.) Lagarna ökade det möjliga lånetaket, medan centralbanken, FED:s försäkringsbelopp på insättningar utsträcktes från 40 000 till 100 000
dollar. De främjade också tillkomsten av nya typer av konton. Subprimelån (se nedan) blev lättare att erhålla och möjligheterna till
differentierade räntenivåer ökade. 1997 höjde kongressen frigränsen för skatt på reavinster från husförsäljning från 125 000 dollar till 500 000 dollar.
Bill Clinton

I slutet av 1990-talet, under president Clinton, utfärdades propåer om att lånemöjligheterna borde öka även för dem som hade sämre ekonomi och dittills haft svårt att få lån. 1999 gavs bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac ett explicit
mål från Clinton-administrationen om att 42 procent av lånen måste gå till personer med en inkomst under medianen för ett visst
geografiskt område. Kravet höjdes till 50 procent år 2000 för att därefter under Bushadministrationen höjas till 52 procent år 2005. Ett tilläggskrav var att 12 procent av bostadslånen skulle gå till verkliga låginkomsttagare, ett krav som senare skärptes till 28 procent. Man avskaffade år 1999 den viktiga Glass-Steagall-lagen från 1933, som införts för att reglera bankväsendet efter den stora ekonomiska depression som började 1929. 1998 infördes Gramm-Leach-Bliley-akten som medförde en möjlighet till samordnade operationer av
vanliga banker, investmentbanker och försäkringsbolag, vilket innebar ökade frihetsgrader för finanskapitalet (se även kapitel 3.5).”

(Ur boken)
* ”Robert Rubin, finansminister under president Bill Clinton, var ordförande i den stora investmentbanken Goldman Sachs (som stödde
Obamas presidentkampanj med 1 miljon dollar 2008), liksom den siste finansministern Henry Paulson hos president George W Bush.
Rubins främsta insats under Clinton var avskaffandet av Glass-Steagall-lagen, och att avreglera finansmarknaden genom införandet av Gramm-Leach-Billey-lagen 1999. Han avgick 1999 och blev genast senior rådgivare hos den stora banken Citigroup, som fick stora fördelar av den avreglering som genomfördes under Rubins tid som finansminister. Själv fick Rubin fick motsvarande 126 miljoner dollar i kontanter och aktier under den kommande tioårsperioden.”

Kursivt (Ur boken)
(År 2004 beslöt den amerikanska finansinspektionen, SEC, att låta fem investmentbanker i fortsättningen låna ut 40 gånger volymen av det egna kapitalet (mot tidigare 12). Alla dessa förändringar underlättade i hög grad valutatransaktioner, valutaspekulationer och uppbyggnaden av ekonomiska bubblor, av vilka husbubblan 2006, som kraftigt bidrog till den ekonomiska krisen 2007, är den senaste.
Allt detta innebär att man kan se monopol-finanskapitalet som ett kvalitativt nytt fenomen, en ny fas om kapitalismen (Bellamy
Foster 2010). Bellamy Foster påpekar att kapitalismen genomgått två stadier, nämligen en kompetitiv kapitalism under 1800-talet samt
en av stora dominerande företag dominerad kapitalism som gradvis vuxit fram alltmer under 1900-talet (monopolkapitalism). I relation
till dessa stadier menar Bellamy Foster att monopolfinanskapitalet snarare är en fas i kapitalismen och inte kvalificerar för beteckningen stadium, en uppfattning som delas av Duménil & Levy (2011). Denna ökning har bara i begränsad omfattning påverkats av nedgångar på aktiemarknaden som 1987 och 2000–2002. Nya instrument har tillkommit, vilket bidragit till spekulation och återkommande ekonomiska bubblor.)

* Vid den stora ekonomiska krisen i Sydostasien då 24 miljoner förlorade sitt arbete (ILO) och då 20 miljoner asiater hamnade
i fattigdom (Världsbanken) motsatte sig Clintonregeringen varje räddningsaktion
liksom den ledande företrädaren för den nyliberala ekonomin, nobelpristagaren Milton Friedman motsatte sig varje räddningsaktion (helt i motsats till vad USA:s regering
Krisen utlöste en våg av privatiseringar av grundläggande samhällstjänster, minskade sociala utgifter samt ökad sexhandel och prostitution. Utländska företag kunde få kontrakt under mycket förmånliga villkor, så kallad företagsshopping.
Inom ett par år hade stora delar av näringslivet i de aktuella länderna omvandlats, och hundratals lokala varumärken hade ersatts av multinationella jättars i »världens största konkursutförsäljningar « (Kristof 1998) i en »basar för företagsuppköp« (Lewis
1998). Banker och många stora bolag i USA och Europa tjänade alltså mycket pengar på krisen, liksom i Mexiko.

Bill Clinton förde en brutal utrikespolitik.
* USA bedrev under hans tid mycket hårda sanktioner mot Irak, utöver vad som fanns stöd i FN:s stadga och bland medlemsländer. 1997 beräknades mer än en halv miljon barn under fem år ha dött som en följd av sanktionerna, fler än de som dog efter atombomberna
över Hiroshima och Nagasaki. »Jag tycker att valet är mycket svårt, men priset – vi tycker att det är värt priset«, sa Bill Clintons utrikesminister Madeleine Albright, när hon intervjuades i det amerikanska tv-programmet »60 Minutes« den 12 maj 1996.
* 1993: Somalia. USA invaderar »av humanitära skäl« vilket slutar med massaker på en ovillig civilbefolkning och ett antal invaderande soldaters död. Förödmjukande fiasko för USA.
* 1998: Sudan, Bombningar av »strategiska mål« i Sudan vilka visar sig vara fabriker för tillverkning av läkemedel.

Tony Blair.
Tony Blair

Enligt Wikipedia är ”de flesta medvetna om att det fanns mellan Margaret Thatchers och Tony Blairs politik.
* Gini-koefficienten (mått på ekonomisk ojämlikhet i ett land) ökade mycket under Margaret Thatchers tid, och låg kvar på samma höga nivå under Tony Blair, som ändå genomförde en del ekonomiska reformer som förbättrade situationen för många. Men den fattigaste tiondelen av befolkningen fick de sämre under Blairs tid. Han behöll Thatchers fackföreningsfientliga lagstiftning. Blair införde omfattande privatiseringar inom utbildning och i hälsosektorn. Han försökte minska en del socialutgifter.

* Under sina första sex år beordade Blair brittiska trupper i strid fem gånger, mer än någon annan premiärminister i brittisk historia. Detta inkluderade Irak både 1998 och 2003, Kosovo (1999), Sierra Leone (2000) och Afghanistan (2001).Tony Blair motsatte sig

Från början av kriget mot terrorn 2001, stödde Blair stödde GW Bushs utrikespolitik, och deltog i 2001 års invasion av Afghanistan och invasionen av Irak 2003. Invasionen av Irak var särskilt kontroversiellt, eftersom den medförde utbrett motstånd från allmänheten och 139 i Blairs riksdagsledamöter motsatte sig det. Blair har hela tiden menat att detta folkrättsvidriga och mycket brutala angreppskrig var riktigt.
Han har också sagt att han trodde att världen var säkrare till följd av invasionen i Irak -(Har någon hört talas om ISIS)?

Tony Blairs utrikespolitik kvalificerar väl för beteckningen ”krigsförbrytare”, liksom Bill Clintons. Både är lysande företrädare för en orättvis, oansvarig ekonomisk politik och en brutal krigspolitik i strid med FN-stadga och folkrätt.

Det mest skrämmande är avsaknaden i massmedia till ens en rapport om Reinfeldts svar om förebilder. Avsaknaden av kritisk diskussion av svaret är förväntad då våra dominerande massmedia inte står upp för demokrati, FN-stadgan, fred eller jämlikhet.i Andra om: , , , ,,, , , , , , ,, , ,

DN 3/7 2014 DN 5/7 SvD 6/7 SvD 3/9 2013 DN 27/8 2013 DN 28/8 DN 2 28/8 Veterans Today 30/5DN om artikeln i Foreign Policy DN 24/8 Annarkia SvD 5/9 DN 22/8 II Nyhetsbanken 22/8 Aftonbladet 22/8 DN 22/8 DN 21/8 DN:s huvudledare 22/8 Syriens regering kräver FN-utredningDN 11/7 BBC – Rebeller använder gas?Resuters – rebellerna använder gas? Oppositionsledare avgårDaily Star Homs Sveriges Radio International Syriensolidaritet France24Abna Daily StarSydöstran Björnbrum Sveriges Radio 17/6 Nyhetsbanken 17/6 Expressen 27/2 SvD gevärSvenska Freds SvT ambulanserNyhetsbanken V:s uttalande DN 7/3 Bilderblogg 5/3 SvD 7/3 Knut Lindelöfs blogg Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-LasseTipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & ÅsmanSKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 BjörnbrumYazbek DN 3/1 Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör
Reuters 5/5 War is a crime -blogg DN 5/5 Russia Today NY Times SvD 6/5 SvD 2 6/5 Aftonbladet DN 6/5


19 svar till “Vad gjorde Reinfeldts politiska förebilder – Bill Clinton och Tony Blair?”

 1. Det sorgliga är inte att Reinfeldt har Bill Clinton och Tony Blair som förebilder utan att de som säger sig vara emot Reinfeldt i Sverige också har det. Hur många gånger har inte Mona Sahlin (socialdemokratin) uttryckt sin förtjusning över Bill och Tony?

  Tror att vi kan lägga till Barack Obama. Reinfeldt har säkert inget emot USA-presidenten och Mona (socialdemokratin) har deklarerat att de älskar honom.
  Hela det parlamentariska Sverige stod för övrig i underdånig givakt när han besökte Stockholm förra året.

  Det innebär att vi i det stundande valet i pratkiken har möjligheten att välja mellan Bill Clinton och Tony Blair och Bill Clinton och Tony Blair.

  Det har helt enkelt blivit svensk kultur att underdånigt bocka och buga inför de krafter som ligger bakom de senaste 20-25 årens massakrer i världen.

  Vad är svensk kultur värt då?

 2. Varför förvånas?

  Socialdemokratin tappade redan under 70-talet de sista resterna av socialistisk ideologi. Mona Sahlin är precis lika nyliberal som Reinfeldt. Den borgerliga demokratin är korrupt och meningslös och att delta i den befäster endast kapitalets makt. Då vänsterpartiet, de enda som skulle kunna spela en vänsterroll, såväl i förra valet som i det kommande valet deklarerar att man inget annat hellre vill än att bilda regering med den nyliberala och arbetarfientliga socialdemokratin är det inget annat än slöseri med tid att gå till valurnan den 14 september.

 3. Bill Clinton – Förebild?

  ”Ignored Rwandan genocide. Even Clinton admits 300,000 could have been saved.

  Incompetence in Somalia invasion and Branch Davidian standoff.

  Mitigated by: Delayed North Korean development of the A-bomb.

  Intervention, though late, to stop atrocities in Bosnia.

  Peace process ending terrorism in Northern Ireland”.

  http://hnn.us/article/156038

  Tony Blair – Förebild?

  ”Friday, 27 June, will mark the seven-year anniversary of Tony Blair’s appointment as the Quartet representative to the Middle East. We, the undersigned, urge you to remove him [Tony Blair] with immediate effect as a result of his poor performance in the role, and his legacy in the region as a whole.”

  http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jun/24/appeal-to-quartet-on-middle-east-sack-tony-blair

  http://www.theguardian.com/politics/2014/jul/03/tony-blair-egypt-horrendous-human-rights

  http://www.nytimes.com/2014/06/16/world/europe/tony-blair-defined-by-his-support-of-president-bush-and-the-invasion-of-iraq.html

  • Ignored Rwandan genocide. Even Clinton admits 300,000 could have been saved.

   Att ingripa i en stats inre angelägenhet är inte det ett brott mot FN-stadgan/folkrätten? Leif du och Anders borde väl hylla USA/EU för att de inte ingrep och bröt mot internationell rätt?

   • Jag motsätter mig inte intervention av FN generellt. Men ”humanitär intervention” har använts av USA och allierade för egna intressen, mot folkrätt och FN-stadgan. Har stor förståelse för Dallaires synpunkter avseende folkmordet i Rwanda (länk i Elinders kommentar)

    ”From the beginning of his mission, UNAMIR Commander General Roméo Dallaire argued that UNAMIR needed heavier weapons, and a minimum of 4,500 troops, all of them well-trained and well- supplied, with a clear mandate giving them authority to forcefully stop the killing. That could have been written into U.N. Security Council resolution 872 that created UNAMIR. However, the U.S. and the U.K. opposed a robust mandate with the 4,500 troops recommended by General Dallaire because it would have been too expensive.[46]

    When the genocide broke out Dallaire was helpless against the Hutu extremists. In the meantime, as Hutu extremists murdered ten Belgian UNAMIR soldiers, Belgium announced that it would withdraw all of its troops from the UNAMIR mission. In the first week of the genocide, General Dallaire asked for a change in UNAMIR’s mandate that would authorize him to take action to stop as much killing as possible. Instead, on April 21, the Security Council, led by the U.S. and the U.K., ordered a reduction of UNAMIR to a token force of 270 troops.[47] The Security Council made this decision even though just two days earlier, on April 19th, the independent organization Human Rights Watch estimated that over 100,000 people had been killed in Rwanda and called on the Security Council to label the massacres as genocide.[48] Over five hundred thousand Rwandan Tutsis were murdered while the U.N. “did a Pontius Pilate,” as General Dallaire told State Department officials in the fall of 1994. Leaving only 270 peacekeeping soldiers in Rwanda when hundreds of thousands of innocent civilians had already been brutally murdered was the biggest and most shameful mistake the international community made in its response to the genocide.[49]”

    • Med andra ord var det dåligt att USA inte skickade soldater till Ruwanda för att stoppa folkmordet där, samtidigt som det också var dåligt att USA skickade soldater till Jugoslavien för att stoppa folkmordet där?

     • Om militär ska skickas ska det vara enligt FN-beslut och den militära aktionen ska ledas av FN, inte av en enskild stat, och särskilt inte av den i särklass mest aggrssiva staten sedan FN bildades. USA & Co intervenerade i Jugoslavien för att stycka upp landet och öka sitt inflytande där, och bidrog definitivt till folkmord. Se även ”http://jinge.se/allmant/srebrenica-och-sonderfallet-av-jugoslavien.htm” och andra blogginlägg här i Jugoslavienfrågan

      • Så det var med andra ord USA:s fel att Serberna mördade 5000 muslimer i ett väl dokumenterat folkmord i Screbrenitca?

       För övrigt så saknar FN militärpersonal och kan därför av naturliga skäl inte själva leda militära operationer. Istället är man helt beroende att medlemsstaterna ställer upp och genomför de beslut FN-säkerhetsråd beslutar om. Detta trodde jag du kände till.

       • Srebenica är ett av flera exempel på brutalitet under de 4 krigen i Jugoslavien för c:a 20 år sedan. Vg. se nytt blogginlägg som publiceras tidigare. Det finns författare som efter undersökning menar att uppgifterna om just Srebenica är överdrivna, liksom det finns olika uppfattningar om andra händelser. Vi har ju diskuterat detta förr.

        • Nej Anders det finns fortfarande inte olika uppgifter om massakern i Srebrenica. Det finns en mycket gedigen och välgjorde brottsundersökning som visar att minst 6838 döda har påträffats och ytterligare drygt 2000 saknas och befaras också ha mördats. Sen finns det vissa folkmordsförnekare som skamligt nog har fått komma till tals här på bloggen och hävdar att massakern aldrig har ägt rum, vilket inte är något annat än rent trams. Dock fick jag inte svar på min fråga som var vem tycker du bär ansvaret för massakern i Srebrenica?

         • Du undviker helt att diskutera Clintons och Blair brutalitet och brott mot folkrätt. Förutom Srebenica. Alexander Dorin som studerat frågan i många år hävdar i sin bok ”Srebenica – die Geschichte Eines salonfahigen Rassismus” att omkring 2000 personer dog i Srebenica, och de var muslimska soldater. Inspektörerna från Hague fann omkring 2000 kroppar enligt denna rapport. Herman och Peterson har liknande uppfattning. De nämner att uppgiften om 8000 dödade kommer från Röda Korset som i sitt kontor i Tuzla registrerat 8000 saknade. Enligt en källa utgjordes dessa av 5000 personer som flytt enklaven innan den föll och 3000 personer som arresterats av bosnien-serbiska styrkor. Tyvärr har jag nu ej läst dessas böcker – har du?

          Oberoende av omfattningen av vad som hände i Srebenica – 2000 dödade främst i strid eller 8000 dödade på olika sätt – försvarar detta inte Västs och NATO:s intervention i f.d, Jugoslavien.

          • Jag tycker det är oerhört osmakligt av dig att sitta och återigen förneka folkmordet på muslimer i inte bara Srebenica utan under hela Bosnienkriget. Det finns faktiskt jättemång bosnier i Sverige som har förlorat släkt och vänner i kriget som tar oerhört illa vid sig. Hade du satt dig in i frågan det minsta så hade du inte kunnat undgå att inse att det var en massaker. Som jag skrev tidigare har 6838 kroppar hittas i massgravar. I dessa massgravar hittades i princip heller ingen militärutrustning eller uniformspersedlar som skulle tyda på att det var soldater. Lägg där till att de obduktioner som genomfördes, visade inte på något sätt att de som dödat, hade sjutits i strid. Dessutom finns det ett stort antal vittnen till händelsen.

           Sen frågar jag igen då jag fortfarande inte har fått något svar. Vem tycker du bär ansvaret för folkmordet i Srebenica?

           ”Oberoende av omfattningen av vad som hände i Srebenica – 2000 dödade främst i strid eller 8000 dödade på olika sätt – försvarar detta inte Västs och NATO:s intervention i f.d, Jugoslavien”

           Om du resonerar så, då undrar jag hur många civilia obeväpnade muslimer hade Serberna kunnat mörda innan en militärintervention have varit försvarbar? USA kritiserades för att de inte ingrep militärt i Ruwanda och där dog 800 000. Samtidigt så kritiserades USA för att de ingrep i Bosnien och här dog 30 000 civila så jag antar att siffran ligger någonstans där emellan.

 4. Jag förnekar inte att muslimer har dödats i Srebenica, men redovisar att det finns olika uppfattningar om vad som skedde i Srebenica och hur många som dödades. Vidare fäster jag uppmärksamhet på att det var flera krig i Jugoslavien för omkring 20 år sedan, och flera händelser som påminner om Srebenica. Av central betydelse är politiken i USA och Tyskland bl.a. inriktad på att försvaga och sedan splittra Jugoslavien, som länge fört en självständig politik visavi USA – detta är centralt i varje beskrivning och analys av kriget. På liknande sätt agerar USA i praktiken i Irak, där man länge försökt splittra och uppamma sekterism. Vg se tidigare blogginlägg om Jugoslavien.

  • Det är riktigt att det finns olika uppgifter om Srebrenica precis som det finns olika uppgifter om förintelsen. När det gäller personer som förnekar förintelsen hävdar de att antalet döda judar under andra världskriget är överdriven och/eller att de judar som dödats gjorde det när de stred för röda armén. Detta brukar vara de klassiska bortförklaringarna till folkmord och är också de du för fram. Dock framgår det klart för den som studerar förintelsen ganska så omgående att alla andra uppgifter utom att miljoner judar utrotades i nazisternas koncentrationsläger enbart är strunt. Samma sak gäller för den som studerar den överväldigande bevisningen gällande serbernas folkmord på muslimer i Srebrenica. Att du däremot väljer att försöka bagatellisera folkmordet i Srebrenica är ganska så logiskt mot bakgrund av din agenda att smutskasta USA. Utan folkmordet i Srebrenica blir NATOs agerande enbart en krigisk handling som man enkelt kan kritisera. Med folkmordet i Srebrenica kommer istället NATOs agerande inte bara att framstå som försvarbart utan även hedersamt.

   Att du sedan också försöker ge USA skulden för kriget i det forna Jugoslavien visar också tydligt hur du på alla sätt försöker att smutskasta USA. Du försöker ge sken av att 1990 så levde serber, slovener, kroater och bosnier alla lyckliga sida vid sida i Jugoslavien och då kom stygga USA, likt ormen i paradiset, och sa till slovenerna, kroaterna och bosnierna att är det inte på tiden att ni förklarar er självständiga. Sanningen är istället att dessa folkgrupper hade önskat sig ett eget land oerhört länge och var verkligen inget som USA lyckades tuta i dem. På samma sätt som norrmännen i början på 1900-talet också önskade sitt eget land.

   Nu frågar jag för fjärde gången då jag fortfarande inte har fått något svar. Vem tycker du bär ansvaret för folkmordet i Srebrenica? Och hur många civila muslimer hade serberna kunnat mörda innan det hade varit berättigat för omvärlden att ingrip militärt?

   • Jag kritiserar delar av USA:s politik baserad på fakta, och sysslar inte med någon smutskastning av landet USA eller dess befolkning. Har ofta varit i USA, trivts och har vänner och släktingar där. USA har en betydande del av skulden för krigen i Jugoslavien och splittringen av landet, men har ej det omedelbara ansvaret för Srebenica efter vad jag vet. Nazisterna har ett avgörande inflytande för uppkomsten av Andra Världskriget, om än stimulerade av Väst och dess undfallenhet. Men de har ej det ansvaret för t.ex. terrorbombningarna av Dresden eller atombomberna över Hiroshima och Nagasaki, för att ta ett exempel. Det är inte belagt alls att ”dessa folkgrupper önskat sig ett land oerhört länge” – det fanns olika uppfattningar. Det är fel att bara fokusera på Srebenica då man seriöst vill behandla frågan om Jugoslaviens splittring, vilket stärkt USA med dess brutala krigspolitik.

   • USA behöver inte smutskastas av någon det sköter man om alldeles själv. Vad jag inte förstår är varför sådana som du blandar ihop kritik av gangterväldet i Washington med själva landet och befolkningen i USA? Begriper du inte att Washingtons största fiender och kritiker finns i USA? Min släkt i USA har inte fem öre till övers för tjuvarna i Vita Huset och deras politik.