Regeringen lurade Sveriges Riksdag om FRA-lagen


Den första januari träder FRA-lagen i kraft, det utan de förändringar som regeringen lovat Sveriges Riksdag. Man hävdar att de utlovade förändringarna kommer senare, men då har redan lagen trätt ikraft. Hur intresserade man då kommer att vara att förändra lagen förstår säkerligen var och en.

Ekot: ”Vid årsskiftet införs FRA-lagen, som ger Försvarets radioanstalt rätt att signalspana i kabel och i luften. Men FRA-lagen innehåller inte de 15 punkter som ska förstärka skyddet för den personliga integriteten och som FRA-kritiker i höstas fick regeringen att gå med på. Enligt försvarsdepartementet kommer det förstärkta skyddet först senare. – Det är fortfarande så att den första januari kommer FRA att kunna spana på trådlös kommunikation utan att enskilda som drabbas har rätt att få det här prövat rättsligt och utan att de ska få skadestånd om de har drabbats. Det är fortfarande med syften som är luddiga och som står i strid med Europakonventionen. Det är inte acceptabelt, säger Clarence Crafoord, chefsjurist på stiftelsen Centrum för rättvisa.”

Från FRA:s sida hävdar man att man inte kan spana i kabel innan oktober, men det är inte sant. Man kan, med stöd av lagen, gå in redan 1 januari och tappa enskilda noder på information. Att internetleverantörerna inte byggt ut avlyssnings-
möjligheterna fullt ut stoppar givetvis inte FRA från att spionera i kabel. Sådan spaning har redan pågått under flera år.

Men jag måste beundra regeringen inför ett så gigantiskt svek mot de politiker och medborgare som trodde sig stå upp mot en lag som sålde ut befolkningens integritet. De lyckades få igenom lagen, och säger nu att de regler som reglerar integritetsintrånget kommer senare. Det är stiligt jobbat. Nu räcker det inte längre med att stå och grina i riksdagens talarstol. Nu är vi där.

Ekot SvD1 DN ETC it

Bloggat: Satmaran

Andra om: , , , , , , , , , , , , ,

[tags]FRA, FRA-lagen, Säpo, Internet, Spionlagar, Integritet, Minskad kontroll, Storebror, Bodströmsamhället, Högerregeringen, Liberaler, Riksdagen, Lagstiftning, Politik[/tags]


11 svar till “Regeringen lurade Sveriges Riksdag om FRA-lagen”

 1. Nåja regeringen har det ju inte så svårt, eftersom de har 90% av media på sin sida. Annars skulle ju inte heller migrationsminister Tobias Billström kunna åka till Indien och rekrytera billiga gästarbetare samtidigt som den svenska industrin varslar över 20 000 anställda, utan att det alls syns i media!

 2. Allting har sitt pris. Vi medborgare är inte mer dummskallar än de som sitter i regeringen.

  Som Tage Danielsson en gång uttryckte;
  ”Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp.”

  Lär man inte av historien så kommer man att upprepa den. :-/

 3. ”Nu räcker det inte längre med att stå och grina i riksdagens talarstol. Nu är vi där.”

  Det är ingen kuk i stridspittarna som bara vågar skicka svensk trupp till Afhganistan, men inte kan stå upp mot Storebror på hemmaplan.

  MVH

  Lasse W

 4. Ja en sak är klar för mig och de är att detta agerande är bara en med många andra som tyvärr bevisar att styrande i en demokrati agerar som en diktatur när de vill och passar.

  Att man gör det så öppet att man ljuger, bedrar och spelar teater tycker jag visar hur allvarligt hotad vår demokrati är från dessa styrande personer.

  Min förhoppning är nu att Mp och Vänster vänder upp och ner på allt i denna fråga och får förändringen att FRA skrotas.

 5. Att man valt att komma ut med nyheten i dag kan det vara en del i en strategi att den kanske passerar obemärkt pga fokus på USA valet?

 6. Det avgörande är inte när kablarna kopplas in vid tvångskoperingspunkterna. Även eterspaningen är högst problematisk.

  Regeringens tolkning av de senaste domarna i Europadomstolen är tydlig: FRA:s nuvarande verksamhet är inte förenlig med Europakonventionens artikel 8 och 13. Det är inte OK att avlyssna tele- och datatrafik som går i etern. Luften är inte fri.

  Men likafullt är det först i oktober 2009 som förändringarna träder i kraft. Förändringar, vars exakta konsekvenser fortfarande är höljda i dunkel.

  Fram till dess är det den gamla hederliga gråzonen som gäller. Detta underbara gränsland som FRA har trivts så bra i under alla år. Med regeringens och riksdagens goda minne.

 7. Det här visar klart och tydligt varför vi inte kan lita på myndigheterna. Därför ska vi inte ha lagar som ger dem möjlighet att kränka vår integritet.

  Får någon makt så kommer den att användas och missbrukas.

  Riv upp FRA-lagen och datalagringsdirektivet i sin helhet och slopa alla tankar på att införa IPRED NU!

  Sen måste vi medborgare kräva av våra politiker att de inför ändringar i regeringsformen och ger oss ett ökat skydd mot eventuella framtida försök att genomföra liknande lagar.

 8. Nå, förvånad är jag inte. Det är ju ingen nyhet. Och regeringen smyger gärna igenom det.

  Men vi måste ändå protestera. Skriv mail till regeringen, det räcker inte att vi upprörs här på internet.

  Och stöd de sex inom fp. Be att de begär samma sak, dvs att lagen inte får träda ikraft förrän alla tillägg utretts o manglats.

  Sen kan vi ta resten med hjälp av Camilla Lindbergs integritetsbalk.

  Se även: http://xxxxxxxx

 9. Vad kommer härnäst? Censur och förbud mot våra åsikts och yttrandefriheter? Nej, nåt sånt skulle väl inte kunna hända här i landet lagom, eller??

  Sammanfattning

  ”I betänkandet presenterar Tryck- och yttrandefrihetsberedningen tre lagtextalternativ för hur ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten skulle kunna utformas. Betänkandet ska ses som ett underlag för en bred diskussion om huruvida ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten behövs och hur detta i så fall skulle kunna se ut.”

  Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten?
  http://www.regeringen.se/sb/d/6155/a/72402