Etikett: Minskad kontroll

  • Regeringen lurade Sveriges Riksdag om FRA-lagen

    Den första januari träder FRA-lagen i kraft, det utan de förändringar som regeringen lovat Sveriges Riksdag. Man hävdar att de utlovade förändringarna kommer senare, men då har redan lagen trätt ikraft. Hur intresserade man då kommer att vara att förändra lagen förstår säkerligen var och en. Ekot: ”Vid årsskiftet införs FRA-lagen, som ger Försvarets radioanstalt […]

  • Spionlagarna utvidgas

    Rättsäkerheten och skyddet för den personliga integriteten ska förändras nu igen, och det redan innan regeringen klubbat igenom FRA-lagen. Den nya lag som ger SÄPO utökade möjligheter till hemlig avlyssning är inget annat än en tuggummilag. AB: ”För att lagen ska få tillämpas måste det finnas en brottsmisstanke. Olovlig kårverksamhet och brott mot medborgerlig frihet, […]