Trådade kommentarer?

Ibland märker jag att en del av besökarna på hemsidan är ovana vid trådade kommen-
tarer, det kan betyda att det är otydligt hur man bör kommentera, men antagligen beror det mest på att man inte är van vid finessen.

Men under varje kommentar finns det ett ”Svara”, klickar du på det ordet så blir kommen-
taren trådad och kommer att synas under just den kommentaren. Hoppar du direkt ner till kommen-
tarsfältet så kommer svaret att hamna sist i kön. Nackdelen med det sistnämnda kan vara att andra läsare inte förstår vad det är du kommenterar, i alla fall om du inte kommenterar det som skrivs i just den bloggposten.

Jag har sett att många som har en blogg avstår från att slå på den finessen i WordPress (blogg-
programmet) men själv så tycker jag att funk-
tionen ökar läsbarheten. Jag tycker att det är rätt så okomplicerat, klickar man alltid på ”Svara” så blir det sällan fel om man bara klickar på rätt ”Svara”. Annars kan det bli tokigt, då kan man i värsta fall få sin kommentar struken bara för att den inte är begriplig.

Oftast drabbas sällanbesökare, de som ofta läser sidan är vana vid funktionen, om även de som inte är vana vid finessen använder den så kommer den snart att bli allmän på alla bloggar oavsett bloggprogramvara.

it , , , , , ,

  9 comments for “Trådade kommentarer?

Comments are closed.