Etikett: Läsbarhet

  • Trådade kommentarer?

    Ibland märker jag att en del av besökarna på hemsidan är ovana vid trådade kommen- tarer, det kan betyda att det är otydligt hur man bör kommentera, men antagligen beror det mest på att man inte är van vid finessen. Men under varje kommentar finns det ett ”Svara”, klickar du på det ordet så blir […]