Vad tänker utrikesministern?


Russia Today publicerade igår en intervju ”What is an ideal outcome of Trump-Putin meeting? Russian FM tells Larry King” av CNN:s förre ankare Larry King med Rysslands utrikesminister Lavrov. RT

Nedan ett utdrag ur intervjun som jag översatt. Lavrov är mycket öppenhjärtig – alltför öppenhjärtig? – då det gäller vissa frågor.

Den kan gärna läsas tillsammans med artikeln ”Mötet Trump-Putin: Dagens verklighet och utrikesministerns tankar” som just publicerats. här
Lavrov untitled
Utrikesminister Lavrov kallade förhållandet mellan de två nationerna ”olyckligt” och sade att ”de flesta kommunikationskanaler som etablerats under de senaste åtta åren har blivit frysta, inklusive de som behandlar på väldigt viktiga frågor” som kampen mot terrorism och cyber-säkerhet.
”Det vi har nu är sporadiska möten mellan diplomater och militärer, mestadels om Syrien”. Han förklarade då att om Trump och Putin skulle kunna ”åter öppna alla kanalerna om olika viktigare så skulle han kalla ett sådant resultat av mötet ”idealiskt”.
Utrikesministern sade också att han tror att försämringen förbindelserna mellan Moskva och Washington började när ”insåg” att Ryssland inte bara skulle blint fälja Västs linje. Moskva vill bara få sin sin röst hörd och uppfattas som en jämlik partner.

USA:s interventioner har lämnat långt fler människor döda än ”diktatorer” som de försökt bekämpa.
Då det gäller Rysslands fortsatta stöd till den syriska presidenten Bashar Assad, som väst öppet anklagar för att vara en ”diktator”, säger Lavrov att man måste vara ”realistisk och ansvarig för säkerheten i världen och i sina egna länder. Detta innebär innebär samarbete med ”dem som hjälper till att skapa förutsättningar för att göra vårt folk säkrare”.
Han påpekade också det faktum att trots att även fast Muammar Gaddafi och Saddam Hussein var diktatorer ”när man jämför folkets lidande under deras regering och nu, så var antalet som dödades, sårades eller tvingades lämna sina hem hundra- eller tusentals fler än de som hade lidit” under deras styre.

”Vi måste se den stora bilden och måste tänka på priset för att vara moraliskt bara för moralens skull,” sa Lavrov och tillade att dem som ”förstörde Irak och Libyen, nu vill sätta Syrien i samma tillstånd.”

Misstankar mot Ryssland är dock långt ifrån den enda frågan som komplicerar relationerna mellan Ryssland och USA.

Väst ”försöker uppfinna regler för varje enskilt fall och hävdar sedan att det är unikt”, säger Lavrov. Han sa också att ”för alla andra frågor som de kanske inte gillar kommer det att finnas andra regler.”
Den ryska utrikesministern kritiserade i synnerhet västerländska dubbla normer om händelserna som gäller Krim, som åter blev en del av Ryssland efter en folkomröstning där en absolut majoritet röstade för anslutning till Ryssland. Han sade att folkomröstningen på Krim, som Väst fortfarande vägrar att erkänna, ”skedde på ett mer öppet och legitimt sätt än det ensidiga erkännandet av Kosovos oberoende utan folkomröstning.”

Då det gäller Falklandsöarna hävdade Storbritannien att öarnas status var bestämd i en fri och rättvis folkomröstning av sina medborgare i fullständig överensstämmelse med FN-stadgan, samtidigt som de krävdes att de sanktioner som Argentina införde under denna folkomröstning skulle fördömas.
Då det gäller Krim behandlas hela situationen på ett helt annat sätt. Så mycket för den ”reglerbaserade internationella ordningen”, som Väst hävdar sig vara förespråkare för.

Han kritiserade också USA:s insatser för att försöka lösa den ukrainska krisen. Han sa att en dialog mellan Ryssland och USA om frågan nästan inte har bidragit något i denna process, eftersom USA ”försöker att avvika radikalt från Minsk-avtalen varje gång de träffar sina ryska kolleger”.

Kalla krigets atavism.

Ministern kritiserade också Västs politik som syftar till att ytterligare stärka Nato, mot bakgrund av en total brist på dialog med sådana länder som Ryssland. ”Nato är en atavism (kvarleva) från kalla krigets tider”, säger Lavrov och tillägger att det fortsatta fördömandet av Krims återförening med Ryssland i synnerhet är inget annat det kalla krigets tankar”.

”Vi tror inte på vad Nato gör genom att försöka expandera allt närmare de ryska gränserna genom att svälja länder som inte ökar alliansens säkerhet. Vi tror inte att det sättet att lösa dagens problem, sade utrikesministern och tillade att NATO inte ”effektivt tar itu med” sådana frågor som terrorism, klimatförändringar, narkotikahandel och organiserad brottslighet.

Nato, som enligt Lavrov tillbringar 12 gånger mer pengar på det militära än Ryssland, har ännu inte ”förstått att det inte kan diktera för varje land hur det ska hantera frågor som gäller internationell säkerhet”.

intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,, , orättvisor,


4 svar till “Vad tänker utrikesministern?”

  1. Vad betyder det hela egentligen? Ryssland kan inte diktera villkoren, surt sa räven om rönnbären. Lavrov är en ytterst vältalig och rutinerad representant för rysk imperialism. Det hjälper inte, han får ändå inte bestämma som han vill.

    • Han vill bli behandlad som en självständig oberoende partner, i enlighet med internationell rätt. USA behandlar vanligen inte ens så allierade så. (Nato-mötet,G7 etc). Ryssland har en svagt utvecklad imperialistisk ekonomi.

    • Copycat, nu är det ju inte Ryssland som varit intresserade av ett toppmöte utan det är USA och Trump som enträget tjatat om detta möte! USA:s krig i Syrien håller på att gå åt skogen, i Irak vill man ha ut USA, samma i Afghanistan, Egypten m.m. Turkiet vill köpa av USA oberoende luftvärnssystem dvs S-400 för framtida bruk då man i Turkiet insett att USA inte är att lita på. USA har inga allierade bara vasaller och man behandlar dem också på det viset. Trump visar bara mer öppet vilket förakt man har för sina vasallstater i EU och Nato än tidigare presidenter. Ryssland som är oberoende åtnjuter däremot respekt och fruktan i USA till skillnad från syltryggarna i EU och Nato. USA dikterar ingenting de står med mössan i hand och i praktiken ber om att Ryssland ska hjälpa till att reda ut katastrofen i Mellanöstern som man själv skapat tillsammans med Israel, Turkiet, Saudiarabien m.m. Ju snarare folk inser att USA är bankrutt och inte kan hjälpa någon desto bättre för Europa och övriga världen. Europa få hjälpa sig själv alltså! Dessutom så har den nya vapentekniken i Ryssland gjort att många av de vapen USA hotat resten av världen med i stort sett är värdelösa om Ryssland börjar sälja sina nyutvecklade vapen till andra länder som vill vara oberoende av USA. Så copycat välkommen till den nya världen…jag vet att det är ett beskt piller för USA-kramare att inse att utvecklingen sprungit förbi USA men de har sin egen självgodhet att skylla på.