USA:s nationaldag 4 juli ”Alla människors lika värde Alla folks lika rätt?”


På USA:s nationaldag 4 juli inbjöd som vanligt den Antiimperialistiska 4-julikommittén till:
Färgsprakande musikalisk appell på Stortorget, Gamla Stan i Stockholm kl 16-18.
Läs uppropet och programmet som bestod av korta tal och musik.Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – Kom till Stortorget på USA:s nationaldag 4 juli
4 juli 2018 Affisch (kopia 2)
* Det var gott om folk på torget och många tog emot vårt flygblad.

* Initiativtagare var som tidigare Eva Björklund. Presentationen av arrangemanget i flygbladsform följer nedan.

Alla människor föds lika. Alla har vissa oförytterliga rättigheter som rätten till liv, frihet och sökande efter lycka. Det är varje folks rätt att inrätta sin regering på det sätt som bäst passar dem för att uppnå trygghet och lycka.

Med dessa vackra ord grundades USA för 241 år sedan. Trots dem byggdes världens starkaste stat upp genom massutrotning av urfolken, sekler av slavhandel och utplundring av andra länder. Under 1900-talet växte USA fram som världsmakt och gick efter Sovjetblockets sammanbrott på hämningslös offensiv för världsherravälde med mottot: ”Ett enda jordklot, en enda supermakt”. USAs globaliserade militarism för att krossa allt de upplever som hot mot utvidgningen av deras ”livsrum”, har slagit land efter land i spillror, hemsökta av terrorkrigföring och urskillningslös flygbombning som lett till flyktingkatastrofer utan like.. Och USAs globala avlyssning närmar sig Orwells mardrömmar.
USA grundlagsfäderUSA:Grundlagsfäder
Försvagat imperium på aggressiv offensiv i Latinamerika och världen
Kring millennieskiftet började USAs ställning i världen försvagas av den ekonomiska krisen och moraliskt av krigsbrotten och ansvaret för framväxten av islamistiska terrorgrupper i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och för stödet till Israels folkmordspolitik. Världsmakten undergrävdes också av de latinamerikanska och karibiska folkens frigörelse med ett eget förbund av självständiga stater, utan USA. Efter krigspolitikens misslyckande satsade Obama på ”mjuka kupper”: undergrävande verksamhet, kommersiella och sociala medier, dollarbistånd till ”regimkritiska” femtekolonnare, väpnade om så behövs, för regimskifte, inte bara Latinamerika. Men också ofattbara miljarder för militär kraftsamling i Asien, Afrika, Europa. Med Trump också återupptagen i Latinamerika.
al-nusraal-Nusra – USA:s vänner i Syrien
De fattiga får betala för ekonomisk och klimatkris
IMF, Världsbanken, WTO – helt kontrollerade av USA och EU – har drivit skuldsatta länder till undergång i tredje världen och försöker nu även i Europa med Grekland som varnande exempel. De fattiga staternas rätt att driva politik, att kontrollera egna naturtillgångar, att utveckla jordbruk och industri på egna villkor och begränsa de transnationella bolagens rörelsefrihet inskränks till de rikas förmån. Följden blir ökade klyftor, massvält, miljöförstöring, desperation och underutveckling. Världens fattiga folkflertal – även i det rika Europa – får bära följderna när de så kallade frihandelsavtalen – som TTIP som nu ska dra in hela EU i USA-bolagens maktsfär – sätter deras rätt före folkens och bolagsvinsterna före miljön och framkallar klimatkatastrofer.

USA/NATO siktar på världsmakt
Med sin militära och politiska övermakt kväver USA/NATO de förändringar folken kräver. Med följsamma mediers informationsmonopol, paramilitärer, ”okonventionell” krigföring sprider USA kaos och terror och bryter sönder hela samhällen. Med EUs benägna stöd har USA globaliserat sin aggressiva militarism och vänt FN:s fredsprincip och den nationella suveräniteten till sin motsats för att säkra sitt ”hundraårsrike”: The New American Century. Förtäckt stöd till terrorgrupper och utomrättsliga avrättningar med förarlösa flygplan har blivit vardagsmat för en världsmakt som hävdar att dess våld är lag.
IMF Pillaging
Kontroll över världens olja och gas
USAs uppbyggnad av raketbaser i Europa och militarisering av yttre rymden ska stärka den militära övermakten. Ett mål är att säkra tillgången till världens olja, kontrollera oljeledningar och tankfartygs rutter på internationellt vatten och undanröja hot mot energitillförseln. Med anfallet på Libyen inledde USA och Europas ledande före detta kolonialmakter det tredje kriget på tio år mot Arabvärlden. I det fjärde kriget, det mot Syrien, har de lierat sig med Saudiarabien, andra oljekungadömen och Turkiet men ändå inte lyckats ta kontroll över Syrien, bara dra in hela Mellanöstern i krigets helvete.

Över 1.000 USA-baser i världen för inringning av Ryssland och Kina
USA/NATO stärker inringningen av Ryssland, Kina och hela eurasiatiska världsdelen. I Ostasien stärks de militära banden med Sydkorea, Japan, Singapore, Australien och nära nog ständiga krigsövningar pågår – i luften, till havs och på land. USA/NATO har dragit med Georgien, Ukraina, Azerbadjan, Moldavien i centralasiatiskt samarbete och genomför stora krigsmanövrer på gränsen till Ryssland. Konflikten i Ukraina måste ses i detta sammanhang. Liksom kraven att få använda Gotland som avskjutningsramp mot Ryssland i ”försvar för de baltiska länderna”. I Afrika har USA militärbaser i nästa alla länder.
Finland och Sverige inlemmas stegvis i NATO i ett projekt för världsherravälde som överträffar Hitlers och deltar i krigsövningar för kontroll över olja och gas under ryska Arktis. USA/NATO drog i juni 2016 samman 40.000 soldater i tre samtidiga övningar i Östersjön: Anakonda, Baltops, och Saber Strike, från Stockholm till Polen. I Kiruna står Esrange, världens största nerladdningsstation för satelliter, till tjänst.
Vi lever i en extremt farlig tid och Sverige drivs allt tätare in i NATO med värdlandsavtalet där USA/NATO från Sverige kan angripa tredje land, operera på egen hand och t.o.m. föra in kärnvapen.

Återta kontrollen över ”egna” världsdelen
Hemmavid har USA aktiverat sin Fjärde Flotta för patrullering kring Sydamerika och Karibien, med uppdaterade planer för att ”ingripa” i Venezuela. USAs militärbaser i Latinamerika inringar ”Världens lunga”, det jättelika Amazonasområdet med en stor del av världens syre- och sötvattensreserver. Ursprungsfolkens rättigheter och liv hotas. ALBA-länderna demoniseras, folkvalda regeringar undergrävs med hundratals miljoner US-dollar och störtas med ”mjuka kupper”, och om det inte går, av ett återupplivat militärkuppspöke. Men de lyckas inte kväva folkens strävan efter fred och frihet.

Kämpa för rättvisa, frihet och bröd
USAs självständighetsförklaring 1776 var en milstolpe för mänskligheten på väg till FNs deklaration om mänskliga rättigheter till försvar för jordens utsugna, för nationernas rätt till kontroll över egna resurser, till en rättvis ekonomisk världsordning, till frihet och demokrati. Vi firar 4 juli som en frihetsdag riktad mot USAs världsomfattande brott och hot mot mänskliga rättigheter, mot folkens självbestämmande och mänsklighetens överlevnad.
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1

Stöd solidaritetsarbetets paroller:


• Nej till Nato i Sverige! Förbjud kärnvapen!
• Stoppa USAs/NATOs krigsupptrappning och raketbaser i andra länder.
• Nej till imperialismens ”humanitära” interventioner!
• Fördöm USAs krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!
• För en ny ekonomisk och social världsordning! Stoppa frihandelsavtalens utplundring!
• För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar
• För ett aktivt och demokratiskt FN
• För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande
• För ett fritt Palestina! Erkänn Västsahara! Lämna Venezuela och Nicaragua i fred!
• Stöd Syriens kamp mot USA-stödd terrorism och Jemens kamp mot USA-stödda Saudi.
• Nej till USAs blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!

i Andra om: , , ,, , nationaldag, , , , ,
, , ,, , Venezuela,


5 svar till “USA:s nationaldag 4 juli ”Alla människors lika värde Alla folks lika rätt?””

  • Intressant film. Trots mitt amatörmässiga kunnande inom politiken vågar jag ändå påstå socialdemokratin är förlorad. Förmodligen även socialismen åtminstone som bärande samhällsidé. Vi talar om en sund ideologi men som tyvärr förvaltats av inte lika sunda människor. Det tog kanske trettio år för socialdemokratin att erövra Europa och ungefär lika många år till att förlora Europa. Och allt inom ett sekel. Det är högkonjunktur i Sverige åtminstone inom kriminal(vård), bara det ordet osar socialism, och i landets fängelser. Man måste ha tomtar på loftet om man inte vill inse det har berott på allvarliga fel inom politiken. Politikerna får inte göra samhället mer komplicerat än det finns möjlighet att lösa det uppkomna problemen. Men sådana har de inte varit utan de har istället släpphänt låtit allt hända utom kontroll på grunden av en sammanblandning av socialistiska och liberala idéer. Vem blir förvånad om högern tar över makten fullkomligt utan motstånd i en sådan miljö?

   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-fangelser-nastan-fulla-vald-mot-personal-okar

   Du måste inte klicka på bilden nedan och jag vill heller inte påstå att verkligheten är sån. Men jag tror det ändå är en bild som många av medborgarna är beredda att instämma i. Det stora problemet är att politikerna gett förutsättningar till att en sådan bild kan uppkomma. Ganska idiotiskt, eller hur?
   https://pbs.twimg.com/media/DUJlWlVW0AAxBEx.jpg

  • Problem. Jag har sett filmen en gång till men jag förstår inte språket. Det är så klart på tydlig engelska men så många främmande ord i ett raskt tempo så jag blir helt borta. Det går heller inte att köra en översättning när det är någon som talar. Språkbarriären gör att jag blir utanför. Inte så konstigt om det bildas parallellsamhällen om många migranter inte lär sig svenska. Kan nog vara migrationens största problem.

 1. Den stora vinnaren är som vanligt kapitalisterna. Jag ser det själv ofta på varuhuset IKEA. Jag tittar och tänker samtidigt ”berikande mångfald”. Omsättningen ökar och varuhusets chef känner sig nöjd. Samtidigt trumpetar media ut en bild av människor som hjälplöst simmar omkring ute på Medelhavet och ingenting äger mer än sin kropp som utan räddning blir till ett lik. Vad vill dom egentligen jag ska tro om allt det här?

 2. Varför måla upp Ryssland som ett stort hot mot Västeuropa?
  Om tvärtom Västeuropa börjar bygga upp ett vänskapligt förhållande med Ryssland borde behovet av Nato minska. Det i sin tur kommer att göra USA inte känner sig utnyttjade för Natos kostnader vilket då väsentligen kan förbättra handelsförbindelserna så att tullar och hot om tullar försvinner. Jag förstår inte meningen med att bygga en värld på fiendeskap.

  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/trump-kraver-mer-pengar-av-natolander