USA ”stödjer” ISIS i Syrien, och lovar bekämpa ISIS i Irak…


USA vill bekämpa ISIS i Irak, medan man i praktiken stödjer ISIS i Syrien, där Assad leder den väpnande kampen i världen mot terrorismen!

”USA är varken ansvarigt för vad som hände i Libyen eller för våldet i Irak” sa utrikesminister Kerry i Kairo 22 juni.
Kerry 140622 000_nic6342031_si

Stämmer det?

* Libyen är en sönderslagen stat, som beskrivits i tidigare blogginlägg. Under 2011 när Muhammar Gaddafi vägrade att lämna över som ledare i Libyen lyckades USA få igenom en resolution i FN:s säkerhersråd om en flygförbudszon, som överträddes mycket kraftigt av NATO, där svenska Jas Gripen rekognoserade 25 procent av bombmålen. Man slog ut stora delar av Libyens infrastruktur och tiotusentals dödades .Detta var enligt doktrinen R2P ”Responsibility to Protect”, som användes för en så kallad ”humanitär intervention”. Det är samma doktrin som USA & Co velat tillämpa i Syrien, men som Ryssland och Kina stoppat till gagn för världsfreden och respekt för FN-stadgan och FN.

* Förre presidentkandidaten general Wesley Clark (D) uppgav i en intervju 2007 att han redan hösten 2001 fick uppgifter i Pentagon att USA planerade att destabilisera bl a Syrien och Libyen (http://www.youtube.com/watch?v=6ARihMrxdjU).
Wesley Clark untitled

* USA har försökt att dämpa ISIS i Syrien och i stället mobiliserat och stött andra rebeller, inklusive al-Qaida-associerade Al Nusra-fronten, i sitt krig via ombud för ett regimskifte i Syrien.
* USA vill inte se att ISIS får ökat inflytande i Irak.
* Washington underblåste och utnyttjade medvetet sekteristiska strömningar i syfte att störta Saddam Husseins sunni-baserade regim och förstöra det politiska etablissemanget. USA uppmuntrade Shias förbittring mot den gamla sunni-baserade eliten och installerade en shia-sekteristisk regering för att blockera framväxten av en enad opposition mot sin nykoloniala ockupation. Detta skapade en fruktbar miljö för al-Qaida-kopplade krafter.
* Kan tillägga att också företrädare för Iraks regering gett mig en tydlig bild av att USA medvetet och tydligt sökt splittra befolkningen i Irak på basis av etnisk och religiös tillhörighet.

* I linje med detta har man fram till nu accepterat den sekterisiske, hårdföre al-Maliki. Men al-Maliki har också etablerat bra relation till Iran sedan länge och vill inte stödja USA:s krig via ombud i Syrien. Troligen ser USA till att han får avgå.
Irakiernas folkliga motstånd vann en seger när USA:s väpnade förband tvingades lämna Irak i slutet av 2011. Men detta ”lämnande” är delvis osant. Såväl militär personal, nu anställda av USA:s UD istället för Pentagon, CIA och specialtrupper stannade kvar i Irak och ett allt tätare samarbete har utvecklats mellan al-Maliki och USA i kraft av det strategiska ramavtalet och från december 2012. 1000-tals legoknektar har dessutom överförts till den irakiska regeringen och betalas av Irak. USA:s fortsatta kamp för det strategiskt belägna och på naturtillgångar rika Irak, tar sig andra mer osynliga former än de tidigare stora truppstyrkorna. Detta har mött motstånd, både väpnat och politiskt.

* USA-imperialismen är ansvarig för den katastrof som drabbat Irak, däribland uppkomsten av krafter såsom ISIS. Invasionen och den nästan tio år långa ockupationen dödade hundratusentals irakier, sårade otaliga fler, gjorde miljontals invånare till flyktingar och förstörde den ekonomiska och sociala infrastrukturen i landet.
IRAQ-UNREST-BAIJI

Vad är ISIS?Namnet ISIS (Islamic State in Iraq and al-Sham) togs i april 2013. Al-Sham har vanligen översatts till Levanten, ett gammalt namn på Syrien. Tidigare hette organisationen Jama’at al-Tawhid wal-Jihad, Al-Qadia i den islamiska staten i Irak. ISIS skiljer sig en hel del från al-Qadia nu för tiden och har förklarat sig vara en helt självständig organisation, en rival till al-Qadia, fast båda har en bas i den radikala wahhabismen inom sunni. ISIS liknar Boko Haram och framträder nu som en milis med eget territorium, medan al-Qadia är mer känt genom olika terrorisattacker. ISIS opererar som ett maffialiknande företag och får stöd från bl.a Saudiarabien (som köpt stora mängder vapen av Sverige) År 2012 tog ISIS över oljefält i Syrien, och har fått sinster från oljeförsäljning. Man har handlat med råvaror och antikviteter. Största kapet kom nyligen från plundring av regeringstillgångar på 425 miljoner US dollar i en bank i Mosul. ISIS beräknas nu vara god för motsvarande 13 miljarder svenska kronor.

Syrien.
* I Syrien har USA på liknande sätt sekteristiskt försökt att hetsa sunnimajoriteten mot Assads regim. USA har tillåtit allierade som sunnitiska Saudiarabien att finansiera och beväpna Sunni-terroristiska krafter såsom ISIS.
* Förre CIA-agenten Philip Giraldi uppgav hösten 2011 att ”NATO är redan i hemlighet engagerat i Syrien under ledning av Turkiet som USA:s ställföreträdare” (www.theamericanconservative.com, 19 december 2011).
* Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.
* 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, varvid den största summan kom från USA vid ett möte i Istanbul
* Al-Qadia, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.
* Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qadia också arbetade för att störta Assads regim.

* 24 mars förra året rapporterade New York Times om kraftigt ökat vapenstöd till rebellerna i Syrien från USA via Kroatien. Levererat av CIA och betalt av Saudiarabien.
* 27 januari rapporterade Reuters att USA:s kongress bakom lyckta dörrar nyligen godkänt ökat vapenstöd till rebellerna. Vem tror inte att en del av USA:s vapenstöd hamnar hos den dominerande rebellgruppen på marken.
* Los Angeles Times rapporterade 22 mars att USA ökat stödet till rebeller i södra Syrien som ”en sista chans” att vända inbördeskriget.
* Allt talar för att majoriteten av vapenstödet handlar hos al-Qadia-associerade grupper och grupper som ISIS i Syrien, i stället för hos de ”moderata” rebellerna i Fria Syriska Armén, som sedan lång tid tillbaka beskrivs som en mycket svag väpnad organisation.
* Å ena sidan talar USA om kamp mot terrorismen i världen och i Irak, och å andra sidan ger man via CIA och godtar sådant stöd av t.ex. Saudiarabien. USA:s ledning talar med dubbel tunga.
* Men Syriens krigsmakt har visat sig starkare än den USA-stödda krigsmakten i Irak och har sedan många månader haft framgångar mot olika rebellgrupper, inklusive ISIS.
* Framgångarna för ISIS i Irak kan delvis bero på att man flyttat sina styrkor från Syrien till Irak där det är lättare att nå framgång. Nu kan man använda erövrade vapnen i sitt sekteristiska, terroristkrig i Syrien.
Al-Malaki och Obama 1 untitled

Syriens armé utgör huvudstyrkan i den internationella kampen mot terrorismen, med stöd av Ryssland, Hizbollah och säkert många regeringar. Detta kan man medge även om man vill ha bort Assad.
* Talet om kamp mot terrorismen från USA, EU och Sverige är grundfalskt av flera skäl. Ett är det direkta och/eller indirekta stödet till den al-Qaidaassocierade terrorismen i Syrien. OM USA & ALLIERADE MENAR ALLVAR MED KAMPEN MOT TERRORISMEN SKULLE MAN STÖDJA DEN SYRISKA ARMÉNS KAMP MOT TERRORISMEN.
.i Andra om: , , , , , , , , , , , , , , ,

John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  14 comments for “USA ”stödjer” ISIS i Syrien, och lovar bekämpa ISIS i Irak…

 1. ai
  24 juni, 2014 at 14:42

  Vi araber är så lättlurade vi har ännu inte fattat att det inte spelar någon roll om vi byter ledare eller inte för odemokratiska krafter i väst har sin egen agenda. Synd att gulfstaterna lägger ner så mycket pengar på krig. Varför kunde man inte ha skänkt alla pengar till så vi slapp allt elände. Ett nytt Irakkrig hotar även att ekonomiskt splittra EU.
  Tyvärr så står det inte mycket om krigets elände i media. Saudier som håller på med trafficking, människor som håller på med organstölder från begravda människor.
  ISIS =NATO =SATANISM.

 2. Bertilsson
  24 juni, 2014 at 22:52

  ”Under 2011 när Muhammar Gaddafi vägrade att lämna över som ledare i Libyen lyckades USA få igenom en resolution i FN:s säkerhersråd om en flygförbudszon, ”

  FN’s säkerhet består som bekant även av fem permanenta medlemmar USA, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Kina. Alla som deltog i beslutet, permanent som icke permanenta medlemmar, har ett solidariskt ansvar för beslutet. Det är den ordning som gäller i FN. Inte påstår du väl att USA skulle ha duperat Ryssland och Kina? Ditt påstående i detta avseende är därför inte ”fair”.

  Sanningen är att Libyen under Gaddafi utvecklades till en alltmer otäck och repressiv stat där Gaddafi själv gradvis trädde in i en fullt utvecklad galenskap. Bland hans mer befängda tilltag mot slutet hörde att han lät kröna sig till ”Kung av Afrika”:
  https://www.youtube.com/watch?v=8Qw_0AUhjhc

  Gaddafis diktatoriska och totalt odemokratiska regim hade sedan länge passerat alla möjligheter till räddning. Den arabiska våren innebar den gnista, som satte igång ett okontrollerbart förlopp.

  Historien lär oss entydigt att repressiva regimer, för eller senare, går under. Exemplen är många. Idi Amins regim i Uganda (förövrigt stödd av Gaddafi) föll efter åtta år, Hitler plågade Tyskland i 12 år, Papa/Baby Doc regimen på Haiti fick hållas i 29 år, Franco härjade under 36 år i Spanien, Östeuropa hölls i järngrepp av repressiva regimer i över 40 år och i Sovjet var det kommunistisk diktatur i över 70 år. Dock, i samtliga fall föll dessa repressiva regimer. I detta perspektiv är det inte särskilt märkligt att de repressiva regimerna i Libyen och Irak föll och historien lär nog också såsmåningom, på ena eller andra sättet, besegla Assad regimens öde i Syrien.

  Tyvärr blir ibland de omvälvningar, som till sist bringar en repressiv regim över ända, våldsamma och blodiga. Andra gånger, som i exemplet Spanien och Östeuropa (undantaget Rumänien) sker det lugnt och förhållandevis kontrollerat.

  Man kan diskutera flygförbud hit och dit men över tiden var detta endast en del i ett oundvikligt händelseförlopp – en repressiv regims undergång. Det hela hade säkert kunnat gjorts på andra sätt men vi kan inte veta om alternativen varit bättre eller sämre. När flygförbudet trädde i kraft var ändå Gaddafis regim bortom all räddning.

  • 25 juni, 2014 at 14:02

   Libyen hade Afrikas högsta levnadsstandard, fri utbildning och sjukvård och trots ökenklimatet en förhållandevis hög grad av självförsörjning av livsmedel samt en självständig utrikespolitik men är en svag och beroende klientstat som är på väg att sälja ut sina oljetillgångar efter stor politisk förföljelse och tiotusentals dödade. .

   Libyens roll hade en viktig roll i tillkomsten av Afrikanska unionen (AU).. Detta inkluderade investering på flera miljarder petrodollar i industriell utveckling över kontinenten, skapandet av en afrikansk kommunikationssatellit, och massiva ekonomiska bidrag till Afrikanska utvecklingsbanken och Afrikanska valutafonden – institutioner som utformats speciellt för att utmana hegemonin hos starkt USA-beroende Internationella valutafonden och Världsbanken. Kadaffi ville använda libyska oljepengar för att hjälpa Afrika industrialisera och ändra på dess roll den globala ekonomin som en leverantör av billiga råvaror.

   I juli 2012 var det val i Libyen där färre hälften av de röstberättigade deltog.
   Kandidatur till valet var förhindrad för: arbetare (ett profesionellt yrke krävdes), alla som någonsin arbetat på i någon nivå av regeringen mellan 1969 och 2011 (om de inte kunde visa ”tidigt och tydligt” stöd för upproret), alla som bedrivit akademiska studier av Kadaffis gröna bok, och alla som fått någon ekonomisk fördel av Kaddafi. En advokat noterade att dessa restriktioner diskvalificerade tre fjärdedelar av den libyska befolkningen från deltagande. Andra nya lagar förbjöd spridning av ”nyhetsinslag rykten eller propaganda” som kan ”orsaka skada för staten”, med straff på upp till livstids fängelse, och fängelse för den som sprider information som ”kan försvaga medborgarnas moral” eller för den som ”angriper 17 februari revolutionen, islam eller staten och dess institutioner”.

   USA STÅR INTE FÖR DEMOKRATI
   USA har försökt påverka val i många andra länder, med odemokratiska metoder. Man har också bidragit till att störta demokratiskt valda regeringar som Mossadeq i Iran och Arbenz i Guatemala 1953, Sukarno i Indonesien 1965, Sihanouk i Kambodja, Allende i Chile 1973, Grenada 1986. Dessutom alla försöken att störta Castro, Chavez och sandinister i Nicaragua. Glömde viss Aristide på Haiti och Selaya i Honduras detta millenium. Och nu det långvariga undermineringsarbetet i Ukraina och stödet till statskuppen där. I Venezuela verkar man försöka upprätta en variant av Ukraina-interventionen.

   Obamas administration hänvisade till den bedrägliga ”humanitära” doktrin som kallas ”Responsibility to Protect (R2P) som hävdar att vissa brott mot mänskliga rättigheter eller säkerhet är så allvarliga att det tillåter att man överskrider folkrätten, FN-stadgan och USA:s konstitution krav och tillåta en amerikansk president att bomba något land han eller hon väljer. Detta stöds inte av en majoritet av världens stater och är inte förenligt med FN-stadgan. (Rwanda-fallet och liknande kan kanske vara ett undantag, efter beslut av säkerhetsrådet i så fall).

  • Bertilsson
   25 juni, 2014 at 18:19

   Anders, inte med ett ord kommenterar du frågan om Gaddafis Libyen, som en repressiv och odemokratisk stat. Du väljer också att ducka för frågan om Gaddafis alltmer uppenbara galenskap. Varför?

   Ser du Gaddafis Libyen som en demokratisk stat där mänskliga rättigheter efterlevdes?

   Att Libyen hade Afrikas högsta levnadsstandard är inte på minsta sätt vare sig förvånande eller märkligt. Med Afrikas största oljeproduktion under Gaddafis glansdagar, med en folkmängd på ~6 miljoner (att jämföra ~160 miljoner för Nigeria, Afrikas andra stora oljeland) och en befolkningstäthet som hör till de lägsta i Afrika lär det inte varit särskilt svårt att åstadkomma en hög levnadsstandard. Saudiarabien, vid sidan av Nordkorea en av världens mest repressiva statsbildningar, tillhandahåller också en hög levnadsstandard för sina medborgare. Inte kan väl den höga levnadsstandarden i Saudiarabien tas som intäkt för att rättfärdiga förtryck och repression i detta land?

   Slutligen, att USA, inte har ett fläckfritt förflutet är för mig ingen motivation för rättfärdigandet av Gaddafis repressiva regim. Referenspunkten måste alltid vara demokrati och mänskliga rättigheter oavsett vem som bryter mot dessa. Om du istället för att alltid ha USA och inte efterlevanden av mänskliga rättigheter, som referenspunkt för diskussionen, skulle fruktbarheten i dina resonemang öka betydligt.

   • 25 juni, 2014 at 20:11

    Libyen hade ingen demokrati i vår mening, men en hel del lokal demokrati om jag är rätt underrättad. Men det har inte heller och än mindre alla de diktaturer som USA och väst stött och upprättat, ibland via egna statskupper eller stöd till sådana statskupper. USA är ingen demokrati menar expresident Carter. Läs mina blogginlägg om hur Dollarocracy (http://jinge.se/allmant/usas-valsystem-en-fars.htm) ersatt demokrati vid val i USA, och andra fakta i frågan. USA:s utrikespolitik, t.ex. med inrättande av påstådda demokratier i Afghanistan, Irak och Libyen – vad är det?
    Dina påståenden om ”Kadaffis alltmer uppenbara galenskap” ger du inga belägg för. Har det undgått att USA har en omfattande politisk demonisering och desinformationsverksamhet?
    Att man via NATO gav sig på Libyen beror inte på brist på demokrati där utan på brist på tillräcklig följsamhet för USA:s neokoloniala politik.
    Jag anser att demokrati måste innefatta det demokratiska området. Varför ska bestämmanderätten till dominerande produktionsmedel och naturresurser kontrolleras av allt färre enligt officiell statistik, med beslut utan demokratisk insyn och grundade ej på analys av mänsklighetens behov, utan på största möjliga profit? Det är väl ingen demokrati, även om vi är upplärda och ja kanske rentav ”hjärntvättade” att tro att detta skulle vara något naturligt. Även bland dominerande massmedia har en stor koncentration skett av ägandet, som är beroende av att inte alltför mycket ifrågasätta brister i dagens demokrati.

    • Bertilsson
     26 juni, 2014 at 20:06

     ”Men det har inte heller och än mindre alla de diktaturer som USA och väst stött och upprättat, ibland via egna statskupper eller stöd till sådana statskupper.”

     Uppriktigt förstår jag inte din argumentation. Om man utgår från mänskliga rättigheter, enligt FN-konventionen, och demokrati, i meningen att ett land styrs av en regring som kommit till makten genom fria, allmänna och hemliga val, vad spelar det då för roll om det är av USA upprättade diktaturer eller om det är Gaddafi som begått brotten mot den mänskliga rättigheterna? Hade libyern mindre rätt

     FN,s resolution 1973, som ger rätt till militärt våld för att skydda civilbefolkningen, är ett mycket tydligt bevis på att Gaddafi överträtt alla gränser och all anständighet. Denna resolution är fullständigt unik då ingen av FN’s permanenta medlemmar valde att lägga in sitt veto. Ingen röstade emot och bland de som röstade för fanns Sydafrika, en av Afrikas mest framträdande och ledande stater.

     När det gäller Gaddafis galenskap så finns det mycket som talar för att detta vara en realitet. Gaddafis besatthet att bli ”Kung av Afrika” (seockså outube länken i ett föregående avsnitt) är ett exempel på detta. Vid ett arabiskt toppmöte i mars 2009 uttalade han:

     ”I am an international leader, the dean of the Arab rulers, the king of kings of Africa and the imam of Muslims, and my international status does not allow me to descend to a lower level”

     Bara veckor före utbrottet av upproret i Libyen kallade Gaddafi till sig zulukungen Goodwill Zwelithini (kung av Zulunationen och traditionell ledare erkänd i av Sydafrikas konstitutionen) bad honom om hjälp att få upphöjas i ”kungligt stånd”. I tre dagar pågick Gaddafis övertalningsförsök. Gaddafi bad kung Goodwill att underteckna ett dokument upprättat i Benghazi 2008, utfärdat av 200 afrikanska kungar och hövdingar, där Gaddafi görs till Kungarnas kung i Afrika. Till sist avböjde kung Goodwill med motiveringen att man föds till kung.

     Vidare har arabiska vänner berättat att de tal Gaddafi höll mot slutet i det närmaste kunde betraktas som meningslöst och osammanhängande svammel. På grund av min bristande kunskap i arabiska kan jag dock inte själv avgöra.

   • Peter Grafström
    27 juni, 2014 at 02:43

    Jag tror att Bertilsson har ett för begränsat urval av informationskällor.
    Det vore intressant med en redovisning av vad Bertilsson förlitar sig på för källor.
    Bertilssons tro på sk demokrati i de länder som Usa vill underkuva är rörande. Demokrati önskas i såna länder av finanseliterna därför att de då kan köpa sig rätt politiker. England köpte sig politiker i Frankrike och Ryssland och kunde med detta starta första världskriget. I Usa är demokratin en ond fars med idel ’prostituerade’ politiker och journalister.
    Och I en värld dominerad av tyranniska angloamerikaner är demokrati sårbart mot utländsk infiltration.
    Blundar man för detta så är man politiskt naiv. Alla länder som Usa söker interferera i behöver ha strama tyglar internt i någon bemärkelse för att kunna skydda sig.
    Usa betalar med sina blodspengar för all sorters ondska mot regimer som inte vill underkasta sig låneslaveri. Usas brottsregister är gigantiskt och överskuggar med en enorm marginal allt negativt som till äventyrs finns att säga om deras offer.
    Att ta bort Khaddafi var ett hårt slag mot Afrikas självständighet.
    En självständighet som Kina ger draghjälp på de platser där Usa låter bli att iscensätta krig. Orsaken att Usa ville ha bort K var att han var på väg att skapa en ekonomisk zon som inte var underordnad dollarn. Dollarns och pundets särställning enligt Bretton Woods innebar enorma fördelar av renodlat parasiterande = utsugande karaktär för den enormt rika minoriteten hos angloamerikanerna. Analogt med undanröjandet av Khaddafi hade mordet på Stalin samma orsak: Han startade en dollaroberoende ekonomisk zon dit även flera kapitalistiska länder inbjöds att vara med.
    Usas hat mot Ryssland, Kina mfl har analoga orsaker. Alla länder som försöker göra sig fria från låneslaveriet och dollarberoende demoniseras och Bertilsson och David bara sväljer alla de falska förevändningarna. Det är inte menat att vara nedsättande men Bertilsson och David är båda politiskt naiva.
    En ytterligare anledning till Usas onskefulla agerande på många håll i Afrika är att sabotera Kinas fredliga samarbete med länderna där.

 3. 25 juni, 2014 at 07:16

  I blogginlägg idag (http://steigan.no/2014/06/25/isil-jihadistene-og-sponsorene-deres/) skriver Pål Steigan att -Saudiarabien och Kuwait stött organisationer som ISIS ekonomiskt (Robert Fisk i The Independent)
  -soldater i ISIS tränats av instruktörer från USA i Jordanien (Klein i WND).

  De sunni-wahhabistiska diktaturerna är jämte Israel (och delar av al-Qadia) USA:s främsta allierade i Mellanöstern

 4. Gösta Lilja
  25 juni, 2014 at 18:10

  Lite tjatigt kanske?

  Fakta om Libyen under Gadaffi.

  1 Elektricitet var gratis för alla medborgare.
  2 Det fanns ingen ränta på statliga lån i Libyen.
  3 Bostad betraktades som en mänsklig rättighet.
  4 Nygifta i Libyen fick motsvarande 50.000 US dollar i starthjälp av regeringen.
  5 Utbildning och läkarvård var kostnadsfria.
  6 Om libyerna inte fann den utbildning eller medicinska kompetens de behövde i Libyen
  fick de söka utbildning eller medicinsk hjälp utomlands med kostnaderna betalda av staten.
  7 Priset på bensin i Libyen var 0. 14 US dollar per liter.
  8 Libyen hade ingen utlandsskuld och landets reserver uppgick till 150 miljarder dollar.
  9 25% av libyerna hade en universitetsexamen.
  10 Gaddafi genomförde världens största bevattningsprojektet, kallat Great Man-Made River-projektet, som gav befolkningen tillgång till rent vatten, mm mm.

  Jag saknar en seriös utvärdering av den svenska krigsinsatsen i Libyen. Är det inte nödvändigt att undersöka och redovisa den svenska insatsens värde för det libyska folket? Och är det inte lika viktigt att informera svenska folket om följderna av en svensk krigsinsats mot ett vänligt sinnat land på en annan kontinent? Och vem eller vilka är det som förklarar krig mot människor som inte gjort Sverige eller svenska folket det minsta ont?

  • David
   25 juni, 2014 at 20:34

   Gösta du säger lite tjatigt och försvarar sedan vad vi alla vet var en regim som förtryckte sin befolking på allehanda demoniska sätt. Jag kan skriva en lista med 10 punkter där den Libyska regimen utförde brott emot allt vad demokrati och mänskliga rättigheter heter, vad ger det du kommer troligtvis påstå att det är allt en ond konspiration. Att som du sitta vad jag tror i Sverige och prata om hur förträffligt det var i Libyen under ett monster är något som du kanske borde ta och tänka igenom. Varför flydde hundratusentals människor ifrån det fantastiska Libyen? Ta och leta reda på några regimmotståndare och förklara hur underbart landet dom tvingades fly ifrån verkligen var. Det är nåt jag alltid undrar över, varför fortsätter folk påstå sådant som en enkel pratstund med en vanlig Libyer totalt sänker. Varför inte testa det Gösta, finns Libyska föreningar lite överallt i vårat land, gå dit och håll ett föredrag om hur dumma dom var som lämnade.
   Det är väl ingen ide att ens ta upp lockerbie fast dom erkände så är det ju allt en gigantisk konspiration, eller hur var det?

   • 25 juni, 2014 at 21:07

    Så mycket är klart att det blivit betydligt sämre i Libyen i viktiga avseenden. Jag har nu uppdaterar blogginlägget om Libyen från 21/3 – se ovan. I DN står idag om ISIS och andra terrorgrupper ”I Libyen fick rebellerna vapen, träning och luftunderstöd”, vilket rapporterats sedan länge. (http://www.dn.se/nyheter/varlden/isis-ar-varldens-bast-rustade-terrorgrupp/) I DN-artikeln står fullständigt felaktigt att ”– Syriens Bashar al-Assad gjorde allt för att förvandla det demokratiska medborgarupproret till en sekt- och troskonflikt, och han lyckades”, medan Syrien-kriget väsentligen är en USA-stödd intervention, ett krig via ombud.

   • Gösta Lilja
    26 juni, 2014 at 12:50

    Jag har läst min kommentar och något ”försvar för en regim som förtryckte sin befolkning på allehanda demoniska sätt” kan jag inte hitta. Det här med ”monster”, vad ska det föreställa? 500 000 döda barn är värt priset kanske? Vad har Lockebie med saken att göra? Det fanns förstås en svensk om ombord som hette Berndt Carlsson. Han var visst vice generalsekreterare i FN och på väg att mäkla fred i någon av världens konflikthärdar. En mer okänd och bortglömd man får man leta efter. Dag Hammarsköld och Olof Palme är av någon anledning mer kända i konspirationsbranschen

 5. 26 juni, 2014 at 12:46

  På radionyheterna rapporteras nu att Syriens flygvapen bombar ISIS inne i Irak, vilket president al-Maliki välkomnat. USA har inget gjort, förutom att ha fört en politik som stärker ISIS, även om USA troligen föredrar andra grupper som al-Nusra, associerad till al-Qadia, en ursprunglig skapelse av USA.
  Vill USA bekämpa terrorismen ska man slå sig ihop med Assad.

Comments are closed.