Thage G Peterson: Är siktet inställt på krig eller fred?

Jag deltog i Nordiska fredssamtal i Degerfors 12-14/8.

* Detta arrangerades av Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront *

Liksom förra året var det mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare, livliga diskussioner i ett utmärkt arrangemang med hjälp på platsen av kommunalrådet Jan Ask och dennes medarbetare.

Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag.
Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors

Bakgrund:
Fred och avspänning i Norden blir en allt mer angelägen och brännande fråga. På kort tid har det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde – Nordatlanten, Nordkalotten och Östersjön – skärpts betydligt.
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ökar behovet av ett fördjupat nordiskt samarbete. Men säkerheten i regionen är inte enbart – kanske inte ens i första hand – en fråga om militärt försvar. Det är en politisk fråga, som kräver diskussion och aktivitet inom breda skikt av folket i de nordiska länderna.
Folkets kulturkonf-uppsala
Därför anordnar Folket i Bild Kulturfront för femte året i rad nordiska fredssamtal i Degerfors.
Frågor som kommer …att tas upp är bland andra:
• Vad innebär Natos framflyttade positioner och aktiviteter – däribland utökad aktiv militär verksamhet och ett svenskt värdlandsavtal – för freden och säkerheten i regionen?
• Vilken betydelse har den väststödda statskuppen i Kiev, Ukraina, inbördeskriget i Donbass, västmakternas respektive Rysslands agerande och den ryska annekteringen av Krim för säkerheten och stabiliteten i Europa och Norden?
• Hur bör de nordiska länderna förhålla sig till den USA-ledda insatsen i Irak och Syrien, som sägs syfta till att ”förebygga och besegra terrorism och bekämpa ISIS”?
• Hur kan vi bidra till ett stopp för de nordiska ländernas deltagande i kriget i Afghanistan?
• Hur ska man folkrättsligt se ingripandet i Mali, som de nordiska länderna stödjer med roterande system för transportflygplan?
• Vilken roll spelar FN i pågående konflikter?
• Hur kan Nordens folk och länder försvara FN-stadgans och folkrättens principer, särskilt förbudet mot angreppskrig?

Thage G Peterson
I första sessionen ”Fred och avspänning i Norden?” på fredagen kl 16.00 – 19.00 deltog:

Stina Oscarsson, Konsten att skapa en ny berättelse
Thage G Peterson, Är siktet inställt på krig eller fred?
Stig Henriksson, Folkrörelsernas möjligheter att påverka parlamentarismen

Denna Youtube återger föredraget av Thage G Peterson. Denne har tidigare varit bl.a. försvarsminister i socialdemokratisk regering, samt riksdagens förste talman. Han deltog i författarkollektivet för boken ”Bevara alliansfriheten – nej till NATO-medlemsskap”

i , , , , , , , , , , , , NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4

  3 comments for “Thage G Peterson: Är siktet inställt på krig eller fred?

 1. 3 september, 2016 at 12:29

  Jag finner det intressant att Tage G Pettersson m.fl. Socialdemokrater envist biter sig fast i ett parti som går emot allt de säger realpolitiskt och ex. inte byter till Vänsterpartiet eller startar ett riktigt demokratiskt socialistiskt parti i Olof Palmes anda, utan den nyliberala bombhöger som infiltrerat deras parti.

  • Castoropollux
   4 september, 2016 at 09:53

   De flesta som byter parti är de som inte är så nogräknade… Mycket politiker, liten verkstad.

Comments are closed.