Spisa inte Spice!Nu är åter Spice på tapeten. Den dödar unga människor. Vi har skrivit om Spice, varianter av syntetisk cannabis, redan 12 januari. Göteborgstidningen rapporterade igår att en 18-årig pojke i Alingsås dött av Spice, att en 14-årig flicka fanns Spicepåverkad i samma lägenhet, liksom ett 2-årigt barn, samt att flera varianter av Spice kan inte ses i drogtester. Expressend skrev också igår att man funnit två medvetslösa i Spice i Sundsvall.

Spice 2 imagesCAE73KQ2

På SvT:s nyhetssida kunde man i januari läsa ”2013 registrerade Giftinformationscentralen 236 fall där nätdrogen varit orsaken till vård, mot 96 fall 2012.” Spice ger även allvarligare biverkningar än vanlig cannabis. De kan bestå av hypertension, takykardi, hjärtinfarkt [4], agitation, kräkning, hallucinationer, psykos, konvulsioner, spasmer och panikattacker. Det blir allt vanligare att narkotika beställs på nätet och kommer in i landet via posten, men det är inte alltid det ses som ett fullbordat smugglingsbrott. Domstolarna dömer olika.

Spice säljs vanligen under beteckningar som ”örtblandning” eller ”rökelse”, trots att den narkotiska verkan kommer från syntetiska droger. Trots blogginläggets titel så röker man spice. Spice saluförs under flera olika tilläggsbeteckningar, som spice silver, gold och diamond, Boom, Remix, Double Dutch, Vegas och light-versioner av Boom och Remix med olika styrka. Vissa av cannabinoiderna i Spice är förbjudna, men inte alla.

Kaliber rapporterade i januari att 70 av 100 Spicesorter inte är förbjudna. Den springande punkten i användningen är att Spice erbjuder ett lagligt alternativ till cannabis, fritt från de negativa konsekvenser som brott mot narkotikalagstiftningen innebär för individen. Det syntetiska, skadligare Spice med kraftigare negativa hälsoeffekter kan alltså vara lagligt!.

Den 18/12 2013 skrev DN ”30 procent fler cannabisfall – på ett år”, på Maria Ungdoms öppenvårdsmottagning. Antalet avslöjade fall av cannabissmuggling har ökat kraftigt. Men Uruguay har som första land nyligen legaliserat tillverkning och användning av cannabis, liksom delstaten Colorado i USA. Då och då föreslås att cannabis bör legaliseras i Sverige, även av förment ansvariga politiska och andra organisationer. Jag tar nu åter upp frågan.

Man kan se den ökade användningen av cannabis som ett av uttrycken för att en stor del av vår ungdom är i en utsatt situation med mycket hög arbetslöshet. Det kan ses som ett symptom på stora brister i samhället, och även som en ökad professionalisering av narkotikakriminella organisationer. De allra flesta narkomaner i Sverige, USA och många andra länder, har börjat sitt drogbruk med cannabis, ej sällan i sin tur under alkoholpåverkan. Och Spice kan vara en inkörsport till tyngre narkotika. Omkring 2/3 av fångarna på våra fängelser har använt narkotika, och en stor del av brotten är narkotikarelaterade. Detta gäller inte minst egendomsbrott rapporterade nyheterna igår.

DN skrev 10/5 2013 att ”Centerns Ungdomsförbundet (CUF) anser att cannabis ska jämställas med alkohol med försäljning på Systembolaget eller motsvarande och en åldersgräns på”, sade CUF-ordförande Hanna Wagenius. 62 av 111 röstade ja, dvs. drygt hälften. Många i CUF påstås ha övertygats av argumenten om möjligheten att kontrollera det hela.
Kommentar: Detta är en ren chimär. Vem ska utöva kontrollen över vilka, när och hur? Cannabisplantor untitled

Fredrik Näslund, narkotikarotelns chef i Stockholm menar att en legalisering av cannabis försvårar möjligheterna att upptäcka missbruk i tidigt skede. ”En legalisering skulle vara mycket oroväckande. Med den lagstiftning vi har i dag har vi poliser rätt att ta urinprov på ungdomar och visa svart på vitt för föräldrarna att deras barn har rökt cannabis. Det gör att vi kan få en reaktion från vuxenvärlden och vidta åtgärder.”

Bloggaren Anders Svensson, Socialistpartiet, skrev då ”Jag är alltså inte för legalisering av cannabis. Däremot är jag för att innehav för eget bruk ska avkriminaliseras.” Ändå skriver han korrekt ”Alla droger har skadeverkningar och innebär vissa problem. Så även cannabis (hasch och marijuana).

Förslaget ökar kraftigt möjlighet till illegal försäljning av cannabis och annan narkotika, liksom CUF:s förslag.
Illegal langning av alkohol till ungdom har ökat samtidigt som tillgängligheten till alkohol legalt har ökat. Ju fler cannabisanvändare desto större marknad även för de som vill sälja cannabis illegalt. Och det är avsevärt enklare att förvara och transportera cannabis än alkohol för illegal försäljning.

** Litet basfakta**
Europeiska centrat EMCDDA anger att 24 % av invånarna i EU-länderna har prövat cannabis, och 4 % den senaste månaden. I Sverige är siffrorna lägre, sannolikt delvis beroende på vår förhållandevis narkotikarestriktiva politik. USA rapporterar att omkring hälften av den vuxna befolkningen att de använt narkotika (huvudsakligen cannabis) och närmare var tionde har gjort det under den senaste månaden. Enligt ESPAD-undersökningarna om alkohol- och drogvanor bland de flesta länderna i Europa minskar andelen elever som anser att det kan vara farligt att röka cannabis, men 75 % anser att det är hälsofarligt.

Forskning, bland annat från Sverige, har visat att det finns ett klart samband mellan hur ofta man använt cannabis som ung och risken att insjukna i den mycket allvarliga sjukdomen schizofreni, som ofta är kronisk och medför arbetsoförmåga samt ökad risk för missbruk och kriminalitet samt ökad dödlighet enligt bland andra svenska studier, (där jag medverkat i ett par, är professor emeritus i alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet & KI).
* Långvarig cannabisrökning medför kraftigt förhöjd risk för olika skador på andningsorganen som bronkit, analogt med tobaksrök.
* Ruseffekterna innebär i bland annat selektiva störningar av kognitiva funktioner såsom minne, inlärning, motorisk förmåga, reaktionstid och uppmärksamhet.
* Studier visar att koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och andra inlärningssvårigheter är vanligare hos barn vars mödrar rökte cannabis under graviditeten.
Cannabis ohälsa untitled

Detta innebär förstås inte alls att alla som provat cannabis får problem. Många provar bara ett fåtal gånger. Risken att fastna i missbruk är större för dem med psykosociala problem av olika slag. Detta innebär att den som vill vara solidariskt med utsatta människor måste stöda en restriktiv policy. För en socialist är ställningstagandet vara enkelt.

Forskning har visat att personers bedömning av sannolikheten för upptäckt är av stor betydelse för beteendet. Och risken för upptäckt av illegal verksamhet med cannabis är mindre om den får säljas på Systemet eller bäras omkring i byxfickan. Ur den synpunkten är förslaget om att kunna ”Drogtesta bilförare vid vägkanten” på Brännpunkt i SvD av Mikael Cederbratt (M), Anders Romelsjö (jag), professor och Jan Sandberg, NTF, 22/6 2011 rimligt.

I Svenska Dagbladet 10/6 2011 kan man läsa ”Om man vill att färre skall hamna i ett narkotikamissbruk bör man inte legalisera narkotika. Man kan välja att legalisera, med de konsekvenser det skulle få, men då bör man använda vettiga argument för sin sak. Att påstå att färre skulle börja, fler sluta och att kriminaliteten skulle minska framstår som ett rent tankefel” menar Jörgen Svidén, direktör för ECAD (European Cities Against Drugs). man anser att det ligger något gott i att förhindra att unga människor hamnar i narkotikamissbruk, så är Sverige inte på efterkälken, utan ett föredöme. Han påpekar att ”Generellt finns en bred konsensus i Europa, liksom resten av världen, om att även cannabis fortsatt skall vara illegalt.”

För att kunna jämföra drogerna måste man veta hur många som använder respektive drog och helst skall användarna, för att kunna renodla effekten av en specifik drog, enbart använda den drogen. Ett annat metodproblem vid jämförelse mellan droger är att livssituationen för användarna kan skilja sig markant och att detta andra vanor i sig kan bidra till ohälsa och skador. Det är svårt att renodla vad som är en effekt av drogen och vad som beror på livssituationen.

överdoseringsrisken är större för vissa droger, vilket kan leda till akuta dödsfall eller allvarliga medicinska komplikationer. Hög risk har heroin, alkohol och GHB. Andra drogers farlighet kan vara av mer långsiktig karaktär, däribland cannabis som efter ett långvarigt bruk kan orsaka olika allvarliga skador. En drog kan påverka på annat sätt än genom hälspeffekter. Exempelvis påverkar en alkoholmissbrukares sociala liv även de anhöriga. Dessutom kan andra komma till skada av alkoholens eller drogers effekter genom t ex våld eller trafikbrott. Av dessa skäl är det knappast möjligt att jämföra olika drogers farlighet.

Man har skäl att instämma i artikelrubriken ”Ge inte efter för drogliberalerna” av Susanna Birgersson, Dagens Nyheter igår.

Det är viktigt ur folkhälsosynpunkt att inte legalisera bruk och innehav av cannabis. Den som vill skada ungdomen och öka sjukvårdskostnaderna kan argumentera för legalisering.


intressant.se, , , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,

GT 7/11-ung man dog av SpiceAB 7/11SvD 7/11Susanna Birgersson DN 7/11SvT 12/1 DN Stockhol 18.12DN Debatt 18/12DN 16/12SvT om Uruguays cannabislag Annarkia DN 10/5Centerpartist säger nej till legalisering BilderbloggEgon Frids blogg SvD Brännpunkt, SvidenDN 11/5 Bilderblogg 12/5 Svensson 10/5 DN Brännpunkt 22/6 2011 DN Debatt 13/3 Läkartidningen, Allebeck och medarbetare DN 14/3 EPHA:s pressmeddelande 16/10DN 16/10SvD 16/10 Expressen 16/10 AB 16/10 SvT 16/10SR 1610 DN 21/10 SvD 21/10


4 svar till “Spisa inte Spice!”

 1. Vi måste fråga oss själva vad är värt att offra på ett altare till en omöjlig dröm. Det finns fler narkomaner nu än för tjugo år sedan, narkotika är billigare och mer lättillgängligt än för tjugo år sedan. Men fortsätt med samma plan bara hårdare verkar vara planen, stora delar av våran omvärld har insett att förbud inte fungerar till och med dina farvoriter på andra sidan atlanten börjar inse detta och dom älskar att låsa in sin befolkning. ”drogtesta bilförare vid vägkanten” visst om det finns en klar misstanke, men herregud polisen kan i dag ta dig i armen när du går på gatan och säga du ser påtänd ut, tvinga dig till stationen och med våld ta blod eller urin ifrån dig. Ska vi ge upp allt vad mänskliga rättigheter heter för ett oupnåligt mål? vad är nästa steg, för detta kommer inte leda till det narkotika fria samhället, ska vi installera små datorer i missbrukare när dom lämnar fängelse och övervaka dom den vägen. Hårdare tag fungerar inte och ju snabbare vi inser detta ju snabbare slipper vi haden högsta dödligheten blan missbrukare i Europa.
  Det finns nån sorts mental block i Sverige, vi har gjort rätt vi måste fortsätta på inslaget spår, att ens titta på exempelvis Portugal som för en anna politik som bevisligen är bättre för dom missbrukandes hälsa det är omöjligt. Vi gör rätt, det narkotika fria samhället är nu bara ett par år bort.
  Att förstöra folks liv för att dom väljer att röka en joint istället för att gå ut på fredag kväll och supa sönder skallen för att sedan spy och börja slåss det är fanimig inte rimligt. Natrlugtvis ska vi informera om risker men att med blåslampa jaga delar av befolkningen som inte skadar någon för ett omöjligt mål det kommer inte fungera. Vi kan inte sitta och föra en politik där cannabis är dödens drog som leder till all sorts hemskheter när resten av världen börjar röra sig i en annan riktning, det kommer bli löjligt.

 2. Polismannens uppfattning om hur det för håller sig är tvärtemot verkligheten:

  Fredrik Näslund, narkotikarotelns chef i Stockholm menar att en legalisering av cannabis försvårar möjligheterna att upptäcka missbruk i tidigt skede. ”En legalisering skulle vara mycket oroväckande. Med den lagstiftning vi har i dag har vi poliser rätt att ta urinprov på ungdomar och visa svart på vitt för föräldrarna att deras barn har rökt cannabis. Det gör att vi kan få en reaktion från vuxenvärlden och vidta åtgärder.”

  Då bruk av cannabis för närvarande är illegalt så blir konsekvenserna att missbrukare som söker hjälp blir märkta som kriminella och dessutom får sämre vård/hjälp inom psykiatrin än icke-missbrukare. Därav undviker de allra flesta att nämna sitt missbruk i vårdsammanhang.

  Att påtvinga människor urinprov och kriminalisera dem redan vid ung ålder känns ju helt rätt. Borde inte alls öka risken för deras alienation till samhället eller en fortsatt karriär som kriminell på riktigt.

  Anders:
  Kommentar: Detta är en ren chimär. Vem ska utöva kontrollen över vilka, när och hur?

  Man gör som i Holland? Kommunen är restriktiv med antalet licenser som utfärdas och man drar in dom vid minsta förseelse?

  Men för all del om du tycker det är bättre att kidsen beställer spice på nätet och riskerar tusenfalt allvarligare skador av sitt missbruk, så låt inte mina åsikter hindra dig från det. Det finns många personer och organisationer som får en trevlig skattefri extrainkomst från sina cannabisaffärer. Dom klagar inte av förbudet. Lika lite som Al Capone beklagade spritförbudet i staterna – eller tillverkarna av spice ;)

 3. Hej Anders,

  Jag förstår att du är emot en legalisering. Jag argumenterade för min åsikt med inslag av ironi.

  Hursomhelst med tanke på att det röks minst 500- 1 000 kg cannabis varje dag i Sverige, så är legalisering, kontroll och beskattning det enda alternativet.

  Det starkaste argumentet är just jämförelsen med spritförbudet i USA. Men eftersom du skillnad från mig inte är kriminell och har försörjt dig på att smuggla och hantera cannabis, så brister dina insikter om den andra sidan myntet.