”Så har det då hänt” – gäller Sverigedemokraterna


Detta blogginlägg fick jag av Ulf Karlström på kvällen 3/12. Jag for till Paris på morgonen 4/12 och sedan till Antibes. Artikeln har varit ”glömd” tills idag – men den är lika aktuell som när den skrevs! Och ännu mer efter regionalvalen i Frankrike!

Jag har tidigare på denna blogg referat en bedömning av Anna-Lena Lodenius (Brännpunkt SvD 5/12 -14) om att det politiska utrymmet för högerpopulistiska partier ligger mellan 15 och 25 %. SD fick i valet 2014 12,9 % vilket var en skrämmande ökning i förhållande till tidigare val. Även om det var en pinsamt hög siffra så låg den ändå under det magiska intervallet 15-25 %. Men, nu har det hänt. I senaste opinionsundersökningen snuddade SD vid 20 % (se även Anders inlägg här 2/12).
Anders: I detta inlägg dristade jag mig till förslag på bättre vänsterpolitik (http://jinge.se/allmant/varfor-okar-sd-sa-medan-andra-partier-blir-sma.htm). Enligt Expressens och Demoskops undersökning som presenterades 8/12 får SD 18,5 % och socialdemokraterna 26,3 – sedan man förlorat drygt 370 000 väljare under 2015.
Opinionsundersökning 151203
SD har varit ensamma om att kritisera invandringen, oftast utifrån osmakliga argument om utländsk religion, främmande kulturer osv, men även att kostnaderna varit stora. Det senare har frenetiskt förnekats av alla andra partier. Så har t ex Arbetet (f d LO-tidningen) refererat till flera undersökningar där invandringen ger ett stort positivt, ekonomiskt tillskott. Anders Eld skriver (nr 37, s. 11) att ”det rekordhöga antalet asylsökande till Sverige kommer både att sätta fart på tillväxten och fästa strålkastarljuset på ett par av den svenska ekonomins akilleshälar. Det är budskapet i LO-ekonomernas nya konjunkturprognos”. SD har givit olika bud, men kostnaderna har oftast angetts till mer än 100 miljarder kr per år.

I en forskningsrapport från Handelshögskolan i Göteborg har nationalekonomen Joakim Ruist försökt beräkna de faktiska kostnaderna. I uppsatsen ”Refugee immigration and public finances in Sweden” (Working papers in econmics, febr 2015; den går att ladda ned gratis) har beräknat kostnaden som omfördelning av offentliga medel från majoritetssamhället till flyktingpopulationen. Detaljerade beräkningar redovisas för 2007 och en skattning har även skett för 2015. Resultatet är 1,0 % resp 1,35 %. För innevarande år blir kostnaden i runda tal 53 miljarder kronor. Således långt från SD:s propagandatal, men även mycket långt från dem som förnekar att invandringen medför kostnader. Författarens förklaring (80 %) till de höga kostnaderna är att sysselsättningsgraden är lägre för invandrare, medan regelrätta underhållsbidrag enbart förklarar 20 %.

Sveriges Radio P1 har sänt ett par program om flyktingars integration. En grupp som tycks ha etablerat sig mycket framgångsrikt är Balkankrigets flyktingar på 1990-talet. Detta skedde trots att krisen i början på 90-talet medförde att Sveriges BNP föll tre år i rad. Även invandrargrupperna för Balkanflyktingarna uppvisar en framgångsrik etablering (integration). Den motsatta bilden gäller för flyktingar efter millennieskiftet. Idag är dessvärre det beramade ”utanförskapet” en realitet i drygt 30-talet stadsdelar i de större städerna i Sverige.

Prognoserna för etablering på arbetsmarknaden, som är den enda egentligen intressanta parametern när man talar om integration, av de flyktingar som nu kommer i 100 000-tal är dyster. Om man under 15 års tid inte lyckats med integration, vad talar för att man idag och i morgon skulle lyckas? Nu är resurserna ännu mindre; det är mycket trångt i porten idag.
Invandringspolitik
Det finns naturligtvis en s k lösning, och Svenskt Näringsliv talar jämt om den. Även rapportförfattaren Joakim Ruist ansluter sig till synsättet: Sänk ingångslönerna! Löneskillnaderna har ökat i skrämmande grad i Sverige och andra Västländer (Piketty 2014), men nu skall de ökas ännu mer. Marx diskuterar i Kapitalet band 1 (s. 555-70, 584-85) begreppet ”reservarmén”. Och med Mästarens egna ord:
”Ju snabbare kapitalet ackumulerar i en industri- eller handelsstad, desto fortare strömmar människor dit, som kan exploateras, och desto eländigare blir arbetarnas i hast improviserade bostäder”. Marx talar här specifikt om bostäder, men frågan kan lätt generaliseras till alla välfärdens områden.

Det finns en överväldigande litteratur, se t ex Wilkinson & Picketts bok Jämlikhetsanden (2010), som visar hur ojämlikhet i sig ger upphov till försämrad hälsa i vid bemärkelse. Och nu står vi således i en situation med undanträngningseffekter (fattigpensionärer!), en ökad arbetslöshet, ökad social segregering och försämrad hälsa för de fattiga, till vilka många invandrare troligen kommer att kunna räknas
Jimmie Åkesson untitled
De flyktingar, som flyr från krig och elände har naturligtvis ingen aning att de kommer att befolka reservarmén. Och de har heller ingen skuld i det scenario som jag skisserat. Vi läser idag skrämmande berättelser hur t ex syrier sålt allt vad de har, utom t ex hus som inte går att sälja. Under fruktansvärda strapatser, med t om döden i hälarna når de utfattiga ”drömmarnas paradis” Sverige. Där möts de med: Sorry, ingen anhöriginvandring. I ett radioprogram grät en ung syrisk man, och han skulle nu återvända, totalt utblottad, till Syrien, där fru och barn fanns.

Är det rimligt att utkräva någon form av ansvar för att SD når 20 %-strecket och de sent anlända flyktingarnas misär? Javisst, vi kan anklaga Ungern m fl EU-länder, så mår vi bättre och slipper vidare diskussioner. Men kan ansvar utkrävas i Sverige? Parollen ”Asyl åt alla och alltid” har inte formellt rests, men politik åt det hållet har formulerats av en rad politiska aktörer. Låt oss begränsa oss till (mp) och delar ”vänstern” (detta ordludd). Har man där något ansvar, något att säga till den syriska mannen som grät?

Jag har en bestämd åsikt i frågan, men överlåter till bloggens läsare att reflektera själva.

i Andra om: , , , , , , ,

DN 2/12 VLT 2/12 Blogginlägg 3/12 Demoskop 7/12 DN 20/8 SvD Nyheterna Ultima Thule Pål Steigan SvD 2 BBC-undersökningen 2009 Cleveland Leader 9/4 2009 Frågeundersökning 2011 Pew Research Gallupundersökningen om USA som hot Globalresearch 15/12 Gulf Today 15/12 AB 13/12 Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken UD blogg Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-Kulturfront Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 DN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP


26 svar till “”Så har det då hänt” – gäller Sverigedemokraterna”

 1. Vänstern har alltid kört med konceptet att de är de humana och goda krafterna i politiken och med en generös invandringspolitik får man skylta ostört med dessa värderingarna.
  Kapitalet vill ha invandring för sina egna goda skäl.

  Media slår normalt ner på vänster, men när det kommer till invandringen så låter media för en gångs skull vänstersidan få stå oemotsagda med sitt budskap att de värnar om de svaga. De driver ju för rätt åsikt och man får ett tröstpris att i alla fall få vara ansedda som de goda.

  Hjärtat är större än hjärnan.

  • En vänlig tolkning. Företrädare för kapitalisterna ser nog fördelen med ökat antal arbetssökande, som i Tyskland. Men det är inte lämpligt att öppet ta fram den aspekten

 2. Denna enorma skrämselkör i media, som vi ser nu, har vi sett förr. Tidningskollaget ovan (sammanställt av mig 1992) ovan handlar om vad de stora media skrev, dag ut och dag in, de första åren av 90-talet, då vi fick in mycket flyktingar från fd. Jugoslavien pga kriget där. Så slog Expressen upp en förstasida med texten ”Kör ut dem” och den ansågs så stötande att samtliga media lugnade ner sig. Ny Demokrati, den tidens flyktingfientliga parti rusade upp till 6% från ingenting på grund av att media älskade dem. De hade inte fått många röster om media hade tigit om dem och deras korkade upptåg.

  Det intressant är nu att fråga sig om Sverige gick under på 90-talet pga flyktingar. Nej det gjorde vi inte. Den kris som Sverige hamnade i då berodde på den ekonomiska politiken och på en fastighetsbubbla och den var i huvudsak orsakad av svenska företags agerande på aktiemarknaderna samt det galna kronförsvaret (500% ränta) som regeringen Bildt anställde.

  • Nej, inte alls. Men det finns en del skillnader idag i fråga om arbetslöshetsnivå och kanske i arbetslivserfarenhet och utbildning. Och SD är ju mycket starkare än Ny Demokrati.

  • Kerstin,
   du har ju alldeles rätt att Sverige inte gick under på 1990-talet, men som jag försöker ange ovan, bl a med hänvisning till några bra program i P1. Balkanflyktingarna har kunnat intregreras relativt väl. Situationen sedan ungefär 2000 är däremot sämre. Den finansiella krisen som slog ut i full blom 2008 med Lehman Brothers konkurs rider fortfarande den kapitalistiska världen. Den stora och svåra frågan är ju varför Sverige skall lyckas bättre nu, helt plötsligt när utanförskapet inte kunnat lösas tidigare? Såvida inte…. och jag oroar mig för att en allmän lönenedpressning. Det talas om ingångslöner, men varför skulle det stanna där?

   Ulf Karlström

   • Ulf, jag tror att det är en allmän facklig erfarenhet att låga ingångslöner kan vara väldigt svåra att rätta till i efterhand. Det är bättre att börja arbeta under hög- än under lågkonjunktur om man vill ha bra betalt på sikt. Så tror någon att låga startlöner för ungdomar eller migranter automatiskt kommer att skjuta i höjden efter ett tag så är det ett tvivelaktigt antagande – snarare ökar låglöneproletariatet.

 3. I genomsnitt har drygt 50% av alla asylsökande fått uppehållstillstånd beviljade under 2015. Det är ganska långt från ” asyl åt alla” och jag vet inte om så många ställt krav åt det hållet?

  • Leif,
   om jag förstått det rätt är handläggningstiden för asylärenden mkt lång, upp till ett år. Det betyder väl att de 50 % kommer att öka efterhand? Är det inte en rimnlig tolkning?

   Ulf Karlström

 4. Här är länk till en icke-SD-artikel som rätt balanserat, tror jag , förklarar att flyktingarna inte kommer ”direkt från kriget”. https://ligator.wordpress.com/2015/12/01/myt-flyktingarna-kommer-inte-direkt-fran-kriget/

  Om det envist hävdas just att dessa människor kommer ”direkt från kriget”, men detta visar sig vara fel i de flesta fall, så kommer ju det att öka misstron mot de flykting/migrantpositiva och göra att många blir mer vaksamma mot att svenskar verkar tryckas undan till fördel för folk som kommer utifrån. Detta vare sig det gäller äkta flyktingar eller sådana som nu chansar när gränserna verkar vara öppna. Den gråtande syriern kanske tillhör den senare kategorin? Uppkomsten av ”utanförskapsområden” de senaste 20 eller så åren kan ju tas som en indikation på att något är allvarligt fel och att det inte finns anledning att fylla på med ännu fler utanförstående människor.

  SD-ledningen kan lugnt luta sig tillbaka och se hur opinionen går deras väg. Det är ju svårt att hävda att partiet haft helt fel vad det gäller migrationen. Opinionsmätningarna för SD har varit något tveksamma hittills (konsekvent underskattning jämfört med verkliga valresultat), så det är inte otroligt att partiet ligger någonstans mellan 25 och 30 procent om det skulle vara val idag. Dessutom ligger sd bra till i en stor grupp som inte hörs av så mycket idag, nämligen arbetarna. Men det är klart, arbetarröster hörs ju inte när den tjattrande ”medelklassen” skall breda ut sig.

  Kritiken mot SD har ofta varit absurd och kontraproduktiv. Partiet har en milt sagt bristande inre demokrati, toppstyrning, plundring av lokalorganisatiner, nepotism, stora luckor i politiken – och dessutom stödjer man massinvandring om det är palestinier som drabbas. Där kunde man ju lägga krutet om det skall kritiseras.

   • Det är en fråga mer om opinion och mindre om juridik misstänker jag. Ju vaksammare opinion och ju mer pressade politiker, desto trängre blir porten att ta sig igenom ( = desto strängare tillämpning av existerande regler samt nya regelverk som är ännu snålare). Och då får vi kanske en otrevlig svängning från en ytterkant till en annan, från ”alla är flyktingar” till ”inga är flyktingar”. Men Sverige är ju i vissa avseenden ett rätt extremt land, så det kanske blir så.

 5. ”Flyktingarna flyr med döden i hälarna”

  Nja, kanske ett fåtal men den stora massan av unga muslimska män vi ser komma hit flyr inte. Jag jobbar i södra Irak och här är det inget krig. Flera av mina irakiska kollegor har tagit sig till Sverige och Tyskland. De har här hus (betalda), bilar och ofta fru och barn (som de låter nån bror ta hand om). De har finare bilar än jag har råd med (jag kan försöka filma en gata i Basra där bilförsäljarna har sina affärer. Ni skulle förmodligen inte tro era ögon). Gästarbetare från Bangladesh utför alla hårda och smutsiga arbeten här, precis som i Dubai. Varför ”flyr” de då?
  För att utnyttja godtrogna Européer och tjäna stora pengar. De skriver sig i Tyskland, UK och Sverige och plockar sen ut frikostiga bidrag från alla tre länderna. En del skaffar sig mer än en identitet i samma land. Ett trick de också använder, berättade en, är att smörja in händerna med en speciell salva som ger utslag som ser ut som eksem. Då får de en generös förtidspension också.
  Snälla svenskar, sluta vara så naiva!

 6. Vi vill ju att alla ska arbeta hårt under socialismen och det hade gällt om flyktingar kom till ett socialistiskt Sverige. Men nu är det inte vi som bestämmer utan kapitalisterna. Då ställs vita arbetslösa mot utländska. SD ”löser” problemet (släng ut dom) inom ramen för kapitalismen till priset av att slå mot de svaga och fjäska för de rika. Fram mot revolutionen!

  • Per Sundqvist
   Alla revolutionärer behöver rika sponsorer. Försök med Soros, han kallar sig bolshevik och han har erfarenhet av revolutioner på olika teman. Tema Lussekatter tror jag fortfarande ingen har använt.

  • Nu tänker du väl galet ändå. Tycker du att våra skattepengar ska gå till såna som mina irakiska före detta kollegor på bekostnad av svenska pensionärer och ungdomar? Ska inte vår regering värna om sitt eget folj i första hand? Tycker du att svenska arbetslösa och hemlösa är mindre värda än ekonomiska migranter från Mellanöstern? Riktiga flyktingar ska vi hjälpa men vi kan inte göra det om vi förstör vårt eget land. Vänstern i dag agerar exakt som bankirerna vill.

 7. Ulf Karlströms artikel är balanserad, vettig och i ordet bästa betydelse diskutabel.
  Jag är förvånad över att ingen i vänstern gör en vettig kalkyl på kostnaderna d.v.s. inte en överdriven bruttokalkyl som SD gör utan en realistisk. Myndigheterna verkar mörka siffrorna.
  En sak vet folket, att de är de som får stå för kostnaderna. Här är Karlströms artikel till nytta.
  Om man hastigt tittar den demografiska förändringen under tre perioder då vi har haft flyktingvågor i Sverige. Första perioden från 1944 som är slutskedet av 1:a världskriget med dess flyktingar fram till med 1959 som också innehåller flyktingarna från Sovjets krossande av upproret i Ungern 1956. Under de 16 åren var nettoinvandringen (NI) åren 1944 218 109 personer eller 3,3 procent på befolkning 1944 på 6,56 miljoner. Andra perioden från och med 1986 t.o.m. 1995 som innehöll flyktingvågen från forna Jugoslavien. NI under dessa 10 år 285 296 personer eller total ökning på 3,40 procent. Medan under perioden från 2006 tom 2014 – då det flyktingar börjat komma från de av imperialismen härjade Irak och Syrien – under dessa 9 år 511 233 personer d.v.s. en ökning på 5,61 procent av befolkning på 9,75 miljoner. Alltså en procentuell ökningstakt som nästan är en nästan är en fördubbling av ”90-talets ökning” och nästan 3 gånger så hög som åren under slutet av andra världskriget fram till 60-talet. Det är klart att en sådan demografisk förändring skapar spänningar och inte går spårlöst förbi.

 8. En intressant aspekt är att SD har kunnat bl så stora trots (eller är det tack vare?) ett massivt motstånd från hela etablissemanget. Därtill verkar man som SD-politiker kunna hålla på med vilken skit som helst och ändå klara sig. Till och med med bättre opinionssiffror än tidigare.

  Alltså: har man rätt budskap som folk (för tillfället?) är intresserade av så kan man nå fram problemfritt från ingenstans. Om nu det går att paketera ett tacksamt budskap från vänstern, där man dessutom till skillnad från SD har flera etablerade kanaler, så borde det inte vara några bekymmer att samla stora väljarskaror. Problemet är att väljarkåren snarare verkar ha vridits kraftigt högerut de senaste åren. Vi ska ju inte glömma att det rödgröna blocket i princip var oförändrat vid valet 2014, jämfört med 2010. Alliansen förlorade ju för att SD blev större. Uppenbarligen finns det en mycket lång väg att vandra för vänstern innan man får en riktig majoritet för sin politik i opinionen. Borgarna kan ju när som helst ta över makten genom att börja samarbeta med SD, även om det just nu känns avlägset. Det skulle inte förvåna mig om SD därtill snart blir största parti och då kan ju vad som helst hända. Kanske snarast är läge för en samlingsregering?

  • En samlingsregering? Inget av de Rödgrönas och Alliansens partier har en politik som är bra för Sverige och det svenska folket. Framförallt vanliga venska arbetare väljer nu SD som är det enda parti som lyssnar på dom. Och nu vill du att alla andra partier ska göra en kupp med sin odugliga politik bara för att stänga ute SD (och en stor del av svenska folket). Dålig förlorare tycker jag du är. Kom med en bättre politik istället!

   • Det håller på att utvecklas en avgrund mellan de etablerade, av makten korrupta partierna och väljarna! Symptomet på denna utveckling speglas i SD:s ökande siffror. 7-klövern lockar en all mindre del av väljarna då deras toppar numera bara vill öka sin popularitet bland internationella politiker och dignitärer. Svensk inrikespolitik blir i det sammanhanget trivial när man kan sitta i möten med Hollande, Obama med flera. På dessa möten delar man ut våra skattepengar till turkar, ukrainare och andra skurkar på löpande band samtidigt som man lovar guld och gröna skogar till alla migranter som vill komma hit. Det här kommer att sluta med en katastrof om inte förnuftet tas till fånga och det omedelbart.

 9. Vad var det som gick snett för Ny Demokrati, och varför hur kommer det sig att det går så bra i väljarundersökningar för Sverigedemokraterna? De här frågorna duger det inte att man fortsätter att sopa under mattan, dagens statistisk ljuger inte och inte morgondagens heller.

 10. A propos att Marx klasskamp ligger i banksters intresse iom att det riktar bort uppmärksamheten från dem. Nu ser jag att svt text citerar webbsajten klassekampen när de återger officiella norska uppgifter om Turkiets oljeaffärer med IS
  Hur ofta har svt text någon angiven altmediasida explicit angiven annars?
  Har aldrig sett det tidigare.

 11. London-baserade Strategic Communications Laboratories (SCL) är konsulter bakom många politiska kampanjer speciellt i fd brittiska kolonier. Usas presidentkandidat Ted Cruz(Kanadensiskt ursprung) har deras Usa-avdelning som vetenskaplig psyops-medhjälpare för att INDIVIDUELLT mata presumptiva väljare med vad de vill höra.
  Vårt etablissemang har kanske några saker till att pröva..

  http://us6.campaign-archive1.com/?u=ffdc278104b5964bb04b4251e&id=75022c46cd&e=5404fec195