Mellanöstern ligger i ruiner, är Latinamerika nästa i USAs strategi för världskontroll?


På USA:s nationaldag 4 juli inbjöd som vanligt den Antiimperialistiska 4-julikommittén till:
Färgsprakande musikalisk appell på Stortorget, Gamla Stan i Stockholm kl 16-18.
Läs uppropet och programmet som bestod av korta tal och musik.Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – Kom till Stortorget på USA:s nationaldag 4 juli
4 juli 2018 Affisch (kopia 2)
* Det var gott om folk på torget och många tog emot vårt flygblad.

* Initiativtagare var som tidigare Eva Björklund. Hennes tal följer nedan.

Efter att ha bidragit till förödande inbördeskrig och bombat stater och folkliga rörelser sönder och samman i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, osv. inriktar USA sig nu på Latinamerika, för att återta förlorad mark.
Chavez untitled
Ni kommer väl ihåg, 2000-talets första hoppfulla år. 1998 hade Hugo Chávez valts till president i Venezuela och på 2000-talet drog landets Bolivarianska Revolution igång, om i samarbete med Kubas ledde till kostnadsfri allmän hälsovård, utbildning, till arbete och växande välstånd i Venezuela. Alla lärde sig läsa och skriva, och de som var mer eller mindre blinda av starr återfick synen.
År 2004 bildade Kuba och Venezuela Bolivarianska Alliansen, ALBA. Bolivia och Ecuador kom med 2006. Nicaragua följde efter och 2010 bildade Latinamerika och Karibiens samtliga stater sin Gemenskap, CELAC, för första gången utan USAs kolonialdepartement OAS. De utropade sitt territorium till Fredszon! USAs undergrävande verksamhet intensifierades framför allt mot Venezuela, med särskild optimism efter Hugo Chávez plötsliga cancerdöd 2013.
Obama och Castro
Men 2014 tvingades Obama ändå att erkänna Kubas rätt till självbestämmande. Efter 55 års förnekande. Den ekonomiska krigföringen fortsatte i huvudsak, fast Obama medgav vissa öppningar för USA-turism och försäljning av telekomteknik till privata företag i Kuba.

Men med Trump stängdes de igen, och aggressiva utfall mot Kuba återupptogs. Gene Sharps metod för ”mjuka kupper” trappades upp i Latinamerika, den som fått så förödande följder i Mellanöstern och Östeuropa. Venezuela var första målet, men folkflertalet står pall, trots förra vårens och sommarens upptrappning med gängterrorism i Caracas. Samma recept som nu tillämpas i Nicaragua.
Venezuela 3 170827 Trump
Efter de ”mjuka kupperna” mot de folkstödda presidenterna i Argentina och Brasilien, återuppstod det militära samarbete med USA som dragits ner i början av 2000-talet. USAs Sydkommando utvidgade sin militära närvaro och baser i Latinamerika, för att återta kontrollen över världsdelen. En militär Kondorplan såg dagens ljus, Kondor efter likheten med 70-tales samordnade utrotningsplan mot Latinamerikas vänster. Mediecirkusen runt Donald Trumps groteska in- och utfall har dragit uppmärksamheten från USAs nysatsning på militär kontroll i Latinamerika. USA skickar nu i juli en flygskvadron från South Carolina till Palanquerobasen för gemensamma övningar med Colombias flygvapen och deras lufttanknings- och jaktbombplan C-10 från Israel.
USAs militära samarbete med Colombia har pågått i årtionden. Men samarbetet med Brasilien hade avbrutits. Med Temer som brasiliansk president har trupper från båda länderna nu samtränat med USA, Peru och Colombia för militär kontroll över ”Amazonas hjärta”, med världens största sötvattensreserv.
Nyligen inbjöd USA och Mexiko till en ”Konferens om Välstånd och Säkerhet i Sydamerika” i Miami, på USAs Sydkommando, som ansvarar för USAs militära operationer i Latinamerika och Karibien. Höga militära befäl drog upp USAs militära planer för Centralamerika. Hundratals organisationer i ”Mellanamerikanska Röster” fördömde ”denna militärpakt som ökar USAs Sydkommandots närvaro vid gränsen mellan Guatemala och Mexiko, och tillåter USA-militär att operera på mexikansk mark, utan motstycke i historien”.
Sydkommandots anfallsplaner mot Venezuela är klara. Och i Nicaragua är ”mjuka kriget” på gång. Vår USA-styrda bolagsmedia har lyckats förvrida synen även på krafter som kallar sig solidariska med Latinamerikas folk.
Vi måste hålla reda på och sprida verklighetsgrundad information om vad som sker, mot svenska mediebolagsmaktens vinkling, som samhällsägda Sveriges Radio och Television rapar efter.

Leve Kuba!

Leve Venezuelas Bolivarianska Revolution!

Leve ALBA!

Skrota USA-imperialismen!

i Andra om: , , ,, , nationaldag, , , , ,
, , ,


7 svar till “Mellanöstern ligger i ruiner, är Latinamerika nästa i USAs strategi för världskontroll?”

 1. Som alla andra kommunister som sörjer det onda imperiets kollaps så börjar Björklundskan tydligen sina dagar med att svamla ihop lögner och konspirationsteorier.

  Att vara kommunist är att leva med en livslögn.

  • Vi har inte och har inte haft någon kommunism på tusentals år (”urkommunism”). Att tror på kapitalism och en bra framtid/nutid är väl en livslögn. Ökande ojämlikhet, helt onödig fattigdom, krig om resurser, oförmåga hantera klimatproblem.

    • Ett litet exempel bland stora och små exempel på CIA:s desinformation i så fall. Att Sovjetunionen en tid efter revolution och världskrig i ett förött land tillät kapitalism i kontrollerad form under NEP ”Politiken inleddes under Vladimir Lenins tid som statsöverhuvud och var i begränsad omfattning blandekonomisk. ”En tillfällig kompromiss med kapitalismen”, brukar den kallas. Efter Josef Stalins makttillträde infördes en renodlad planekonomi. Under NEP fick en viss del av böndernas skörd säljas på en fri marknad, och resten distribuerades via staten.”

   • Jag läste igår att Mexiko med den nya vänsterpresidenten i spetsen funderar på att legalisera narkotika för att på något vis få bukt på knark-kriget som pågår där. Jag föreställer mig den är en form av lösning från vänster men tycker du verkligen det är rätt sätt att angripa problemet? Jag är tveksam till den sortens eftergiftspolitik. Det är någon svaghet i en sådan politik jag inte tror på. Jag vill ha en stat som verkligen kan ta i med krafttag. När det verkligen behövs alltså. Och då inte bara mot en åldrig kvinna som förmodas gjort en Hitlerhälsning i en park.

    • Man kan knappast anse att legalisering av narkotika är vänsterpolitik anser jag. Snarare tvärtom. Ingen forskning ger stöd för att legalisering av narkotika medför minskning av narkotikaproblemen.