Magnus Norells kökkenmödding


En av dessa Magnus som agerar i media som terroristexperter är Magnus Norell. Han skriver idag en debattartikel om terrorism på DN Debatt.


MN i DN Debatt:
”De provoceras inte till att begå mord för att USA:s regering bedriver en viss sorts utrikespolitik. De väljer att utföra vissa dåd, mer eller mindre hjälpta av en process där tillräckligt många anser att det de gör är rätt och riktigt. Likaså tvingas inte palestinier, i brist på alternativ, till att begå själv- och massmord på civila därför att Israel har stridsplan och tanks och de själva enbart sina kroppar som vapen (fundera över hur ofta ni hört eller läst denna förklaringsmodell!). Det finns mängder av alternativ; vill man använda våld mot israelisk militär är det inga problem att få tag i vapen, det har jag egen erfarenhet av.”

Om man bortser från den lätt tvetydiga sista bisatsen, där han egentligen säger att han har erfarenhet av att anskaffa vapen för att göra motstånd mot Israel, så visar Norell tydligt upp en brist på reflektion som känns mycket märklig för att komma från någon som anser sig vara expert på terrorism.

Lennart Frantzell, på Det Progressiva USA, frågar sig om det överhuvudtaget är möjligt att utse sig själv till expert på islamistisk terrorism utan att ens ha lärt sig arabiska. På den punkten kan jag utan vidare svara Lennart: – Ja det går utmärkt. Det visar om inte annat våra egna Magnus och Magnus prov på.

En del av Norells teser finns det sannolikt viss grund för, men somligt är både rörigt beskrivet och antagligen lika rörigt tänkt. Han för bland annat ett resonemang som går ut på att al Qaida är ett varumärke snarare än namnet på onda män som jagas mellan grotta och grotta i bergen i Afghanistan. Det är helt korrekt, men han glömmer medvetet eller omedvetet bort vem det är som lanserat begreppet al Qaida, och därmed också vem som missbrukat varumärket mest och utnyttjat det för sina egna politiska syften. Det är en man som bor i ett vitt hus i USA.

Riktigt pinsam blir han då han på egen hand kan berätta vad som krävs för att palestinierna ska uppnå en egen stat. Han säger att den enda vägen är förhandlingar, men han ”glömmer” att israelerna vägrat alla former av förhandlingar de senaste sex-sju åren.

Sammantaget ger hans artikel ett beklämmande intryck. Det är inte främst hans språkliga oförmåga jag talar om då, det är bristen på eftertanke och intellektuellt arbete bakom budskapet som gör att Jan Guillous stående skämt om ”Magnus och Magnus” återigen aktualiseras på ett högst påtagligt sätt. //Norells artikel i DN Lennart om Norell

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

[tags]Magnus Norell, Terroristexpert, Al Qaida, Palestinier, Spekulation, Kökkenmödding, DN Debatt, Totalförsvarets Foskningsinstitut, Mellanöstern, Terrorism, Islamism, Politik[/tags]


51 svar till “Magnus Norells kökkenmödding”