LKAB, vad är en SEISMISK händelse?

Nu har LKAB agerat helt fel. Som förklaring till den olycka som hände igår kväll har man förklarat att orsaken var en ”seismisk händelse”, en förklaring som kommer att mötas av skarp kritik.

Aftonbladet: ”– Vi är vana vid att höra muller och lite skakningar från när de skjuter i berget. Men det här var helt annorlunda. Vi har aldrig upplevt något liknande tidigare. Vittnet jobbar själv åt gruvan – dock inte under jord.

– Det har varit lite ängsligt på sistone. Arbetarna har talat om att det allt oftare som de kallar det ”släpper från berget”, och det är oroande. Men det kanske är en följd av att de är så hemskt djupt nere och gräver, jag vet inte.

Vittnet stör sig också på att man från gruvledningens sida redan benämnt händelsen som en ”seismisk händelse”.

– Vad är det? Ett ras är ett ras.”

Aftonbladets sagesman har givetvis helt rätt. Ett ras är ett ras.

Orsaken till att det rasar är antagligen att berget under Kiruna ser ut som en myrstack med tusentals gångar och gruvorter, och dessutom mycket djupt ner. Hela berggrunden under staden är perforerad. Dessutom finns det säkerligen miljontals sprickbildningar efter alla sprängningar, något som faktiskt bekräftas av att man avser att flytta hela Kiruna stad på LKAB:s bekostnad.

Befolkningen i Kiruna har länge varit medvetna om detta, vissa oroar sig dessutom för ett så omfattande gruvras att stora delar av själva staden på ytan skulle raseras.

Att man i det läget gör gällande från LKAB:s sida att det var en ”seismisk händelse” är en omskrivning av olyckan för att inte själva ådra sig kritik. Seismiska händelser är givetvis i normalfallet t.ex. en jordbävning, och över en sådan kan ingen råda eller ställas till ansvar. LKAB borde givetvis direkt och förbehållslöst erkänna att detta ras orsakades av sättningar i berget på grund av alla tusentals gruvgångar som borrats fram i jakten efter järnmalm.

LKAB har helt enkelt misslyckats med säkerhetsbedömningarna och en människa har till följd av detta mist sitt liv. Det finns särskild anledning att påpeka att man i alla lägen hade

kunde tillagt ordet ”bara” framför ”en människa” om det inte varit en dödsolycka. Ett ras i gruvan i Kiruna kan, om olyckan är framme, kosta hundratals gruvarbetare livet.

Det inträffade sätter strålkastarljuset på flera saker. Till att börja med finns det anledning att fråga sig hur resten av LKAB:s säkerhets-
bedömningar ser ut för gruvbrytningen under jord i Kiruna. Här har de haft fel, kan det tänka sig att det finns ytterligare felbedömningar som kan leda till olyckor?

En annan sak är att man omedelbart ska upphöra med att kalla olyckan för en seismisk händelse. Man kan inte skylla en sådan här olycka på något annat än den egna gruvdriften. Man har gjort en allvarlig felbedömning, en felbedömning som nu kostat människoliv. Kan gruvarbetarna i Kiruna sova lugnt nu, är detta den enda felbedömningen man gjort?

AB1234 DN12 SvD12

Andra om , , , , , , , , , ,

[tags]LKAB, Kiruna, Seismisk händelse, Gruvras, Kirunagruvan, Järmalm, Säkerhet, Arbetarskydd, Semantik, Ansvar, Politik[/tags]

  21 comments for “LKAB, vad är en SEISMISK händelse?

 1. 3 februari, 2008 at 09:59

  Ett ras är ett ras och en seismisk händelse en seismisk händelse… Båda kan givetvis hända samtidigt och det är lätt att se skillnad på olika ras och röresler i berget.

 2. Jenny
  3 februari, 2008 at 10:53

  Jag bor tre kilometer från LKAB:s gruva i Malmberget och här har det inträffat flera ras under det senaste året, som tur är har ingen blivit skadad. Här har de också kallats seismiska händelser, när det i själva verket varit sättningar i berget. Nu efter raset i Kiruna så har min uppfattning om att LKAB rent ut sagt ljuger för befolkningen bara stärkts. Och det värsta är att så länge inte människor ställer sig upp emot LKAB, kommer bolaget bara fortsätta att göra exakt vad det vill.

 3. 3 februari, 2008 at 11:15

  Spelar ju egentligen ingen roll, det är högsta ledningen som är ansvarig för vilket som.

  Bara det att straffet borde bli vållande till annans död och inte böter.

 4. Johanna
  3 februari, 2008 at 11:54

  De har väl bara agerat fel om raset berodde på sättningar i berget till följd av gruvdriften och inte på grund av en jordbävning. Båda alternativen är fullt möjliga och i båda fallen har LKAB ett ansvar men kanske inte lika stort.

 5. a.a.
  3 februari, 2008 at 11:54

  Gruvbolaget saknar ett fungerande kontrollprogram för verksamheten. I grunden är gruvbolaget medveten om att de inte har kontroll över de skalv som förekommer och det finns ingen möjlighet att kontrollera skalven med storskalig skivrasbrytning. Dagen före dödsskalvet skedde ett stort antal skalv som antydde att risk förelåg för ett större. Skalven dagen före är med säkerhet noterat av gruvbolagets mätutrustning.

  Problemet är tillsynen av verksamheten, avsaknaden av oberoende kritisk granskning. Nuvarande högsta chefen för tillsynsmyndigheten är samtidigt ansvarig för gruvbolagets verksamhet som styrelsemedlem. Tillrättalägg detta!

 6. mats
  3 februari, 2008 at 12:58

  Ju mer man gräver ju större risk för ras… och slutar man inte gräva så rasar allt ihop…
  behöver man inte vara nått geni för att räkna ut, annars skulle väll hela jorden bara vara ett enda stort hål till slut.. tragiskt att nån ska behöva sätta livet till men det blir garanterat inte den sista

 7. Anette
  3 februari, 2008 at 13:07

  Ja, ännu ett till exempel på att pengar är viktigare än människoliv för LKAB:s ledning.

 8. 3 februari, 2008 at 13:25

  Jag reagerade också i går kväll på ordvalet och skrev ett blogginlägg. Det är egendomligt att man kommunicerar bergsingenjörernas och geologernas språk vid en så här tragisk händelse.

  Men i sak har man nog rätt eftersom det handlar om händelser som ytterst emanerar ur landhöjningen och inte i bristfällig skrotning.På min blogg länkar jag till beskrivningar av seismiska händelser i Malmfälten.

 9. Kalle
  3 februari, 2008 at 13:45

  … Att det är något seismiskt utesluter väl inte att det är LKAB’s fel. En Seismisk händelse innebär en rörelse i berget som kan uppkomma vid t.ex. sprängning eller jordbävningar. Om berghelvetet skakade vilket jag har fått intrycket att det gjort så var det en seismisk händelse oavsett om det var gruvan som orsakade den.

 10. Christer W
  3 februari, 2008 at 13:49

  Med tanke på att gruvor och tunnelbyggen anses tillhöra de farliga arbetsplatserna så är anmärkningsvärt få olyckor i sveriges gruvor och tunnlar. Det betydligt fler allvarligare och dödliga tillbud på byggarbetsplatser. Med den tunga yrkestrafiken ökning har risken för medtrafikanterna stigit avsevärt. Även i skogsbruket är det betydligt fler som skadar sig och dör. Vid röjningsarbeterna efter stormar är riskerna mycket höga.

 11. kent
  3 februari, 2008 at 14:22

  Vad är det här LKAB ni pratar om?

  //En självironisk/kritisk reflektion från Sydsverige

 12. Nackabo
  3 februari, 2008 at 15:17

  För ca 1-1,5 år sedan så handlade det om riskerna i gruvan på TV. Fackombudet reagerade kraftigt på den oerhört riskfyllda arbetssituationen och flera gruvarbetare lämnade förslag på förbättring till cheferna på LKAB. Förslaget nådde aldrig cheferna på LKAB men när dem väl fick reda på förslaget ett halvår senare (m h a TV-programmet) så ryckte dem bara på axlarna… allt för att mörka, trots att fackombudet sa att liv kommer att gå till spillo.

  N-U har det hänt!!! En UNG 21-åring har fått offra sitt liv pga chefernas förnekelse!!! Dessutom har cheferna mage att säga att detta inte går att förutse.

  Gruvan är en viktig inkomstkälla men vad är pengar jämfört med människoliv?

 13. Karlsson
  3 februari, 2008 at 15:29

  Skulle det vara bättre att LKAB la ner sin verksammhet så nästan alla i Kiruna skulle bli arbetslösa?

 14. Mange
  3 februari, 2008 at 16:10

  Vilken idiotkommentar Karlsson presterade! Herre gud, här har en ung människa dött tack vare att LKAB sätter profiten i första rummet och så skriver du en sådan skitkommentar :-(

 15. Kalle
  3 februari, 2008 at 16:47

  Karlsson jag gåller med dig. Visst är det viktigt att de har säkerheten. Vilket jag också skulle säga att dom har i mycket stor utsträckning.

  LKAB ger inte bara effekt i Kiruna. Hela Norrbotten är i princip beroende av att LKAB är i drift. Luleå där jag själv är ifrån. Har SSAB som är beroende av LKAB.

  Men visst, kan man rädda liv så ska man göra det.
  LKAB har dock vad jag kan minnas ganska bra säkerhetsåtgärder. De farliga uppgifterna sker vad jag förstått med maskiner som fjärrstyrs. Att det sedan händer olyckor där människor skadas är en annan sak.

 16. 3 februari, 2008 at 17:21

  Man ska givetvis alltid så långt de går skydda liv. Det vore dock intressant med en jämförelse till andra yrken, som tex bygg… jag är inte så säker på att gruv har mest problem… åtgärder krävs lite här och var. Att ha en bra tillsynsmyndighet är nog bland det viktigaste… det är nog enormt svårt att hänga med och försöka förstå vad som är tekniskt möjligt i gruvan. (och de gäller även på miljö sidan)

 17. 3 februari, 2008 at 17:25

  Jag tror också att LKAB har bra säkerhet om man jämför med många andra i branschen. Sen är det självklart alltid väldigt tragiskt när liv förloras.

  Sen bör det självklart även utredas, för att fastställa orsaken till raset.

 18. Stefan
  3 februari, 2008 at 18:41

  Vi kommer aldrig få 100%-ig säkerhet någonstans i samhället, inte heller i gruvorna. En del kommentarer här känns därför överdrivna. Dödsolyckor kommer alltid att ske i gruvor oavsett vad, tycker det är fantastiskt få sådana i svenska gruvor och att vi ska vara tacksamma för det. Tragiskt när det sker, men det är även ett högriskyrke att jobba under jorden. LKAB ska inte kunna skylla ifrån sig dock.

 19. Claes
  3 februari, 2008 at 21:40

  Det skall väl fan vara ansvarig för något i det här landet. Går det bra skall alla dela lika, går det dåligt så skall man hängas.

  Se bara på AB på gruvtolvegubbens jacka: ”Nyval Nu”. Så här är det… Folk som dessa ger inte ett vitten för någon demokrati. Finns likadana i andra lägret också för den delen. Vi skall skatta oss lyckliga att de inte bestämmer mer än de gör. Vinner de, så är det bra, då har demokratin fungera. Förlorar de, så vill de ha nyval tills de vinner.

 20. Gruv.arb
  5 februari, 2008 at 00:07

  Claes, i en demokrati får man väl tycka vad man vill hoppas jag. Frågar du mig så vill jag ha nyval, men det är min åsikt och i en demokrati med åsiktsfrihet får du tycka vad i hXXXXXX du vill, åtminstone för mig.
  Vad gäller säkerhet i gruvor kan jag bar säga att så länge folk jobbar med gruvdrift kommer en del att dö. Man kan inte göra en omelett utan att knäcka några ägg. Med det menar jag inte att företagsledningen inte har ett ansvar, men det är jävligt svårt att veta vars det skall släppa.

 21. Gruv. arb says;
  21 februari, 2008 at 21:47

  Vad skall sverge göra om vi lägger ned LKAB pga av denna händelse?

  Vad skulle landet SVERGE vara utan LKAB?

Comments are closed.