Läs FÖRR OCH NU Tidskrift för en folkets kultur och historia!


Tidskriften ”FÖRR OCH NU – Tidskrift för en folkets kultur och historia” har återuppstått! * http://www.forrochnu.se/

StrindbergHedinAugust Strindberg och Sven Hedin
Nummer 3 har kommit ut nu!

Förr och Nu är en kulturtidskrift som tidigare utkom mellan åren 1974 och 1996. Tidskriften var den gången en papperstidning i A5-format och utgavs med fyra nummer per år. Den redaktionella tonvikten låg på kultur, kulturhistoria, historia, konst och litteratur. Detta är ett försök att åter väcka liv i tidskriften, nu som en webbtidskrift.

Förr och Nu:s program och inställning uttrycks genom de fyra parollerna:
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
För en folkets kultur
För en folkets historia
Antiimperialism

Varje artikelförfattare svarar dock själv för de åsikter hen framför.

REDAKTION

Ulla-Britt Antman
Jan-Olof Erlandsson
Jan Käll
Per-Olov Käll (ansvarig utgivare)
Anne Lidén
Förr och nu 3-4 2017
Innehåll i NUMMER 3-4 2017

Ledare III Vad är folkets kultur? Om Sven Hedin och August Strindberg.
Anders Björnsson Heinrich Manns roman om Henrik IV
Julien Hach Toner från helvetet. Om det dubbla budskapet i Sjostakovitj musik.
Sjostkovskij Russia-2000-stamp-Dmitri_Shostakovich-300x213
Anders Björnsson FÅRADINGAR
Per-Olov Käll Venedig
RECENSIONER
Anne Lidén Älskade museum
Anders Björnsson DIE MANNS – Ett tyskt familjedrama
KOMMENTARER
Julien Hach Bortom höger-vänsterskalan: Marknadens expansion som politikens enda horisont
Per-Olov Käll Två tyska 1800-talskonstnärer

Utförligare historik.

Kulturtidskriften Förr och Nu utkom under drygt två decennier mellan 1974 och 1996. Ambitionen var att ge ut fyra nummer per år, något man för det mesta lyckades med trots att allt arbete utfördes ideellt. Tidskriften hade samma principiella inställning till statligt tidskriftsstöd som tidningen Folket i Bild/Kulturfront. Nämligen att inte ansöka om sådant stöd och därmed hamna i beroendeställning till den statliga välviljan. Det första numret (Nr 1/1974) var på 66 sidor och kostade 7:50 kr. Omslagsgrafiken (till vänster) var gjord av Sven Ljungberg och tidningen innehöll en utförlig presentation av och intervju med konstnären av Annelie Jordahl, (ej identisk med författaren Anneli Jordahl).
Förr-och-Nu-Nr-1-74-212x300
Andra inslag i det första numret var en artikel om 30-talets svenska arbetarförfattare av Ola Holmgren (”Storstrejken gjorde dem till författare”), ett intressant inlägg av F.N. Andersson om varför det i Frankrike aldrig utvecklades någon litteratur motsvarande den skandinaviska arbetarlitteraturen (”Franskan är för svår att skriva!”), ett fint reportage om det västerbottniska landskapet med bilder av fotografen Sune Jonsson och text av Per Uno Ågren, (”Det här landskapet är gjort med yxa och lie”) och en utförlig diskussion av begreppet ”folkets kultur” av Jan Myrdal (”Ta tjuren vid hornen!”). Att Jan Myrdal även medverkar i detta försök till omstart känns följaktligen helt rätt. Redan från första numret och framåt innehöll tidskriften ett stort block av korta bokrecensioner, ett inslag som inte minst uppskattades av landets bibliotekarier. Detta stående inslag redigerades länge av Margareta Zetterström och Svante Svensson i Uppsala.

Förr och Nu:s första ordförande var nyligen bortgångne författaren Lars Gustafsson, som efter ett par år efterträddes av Christina Ericsson. En bit in på 80-talet, då jag själv (Per Olov Käll) kom att tillhöra styrelsen – som samtidigt fungerade som tidskriftens redaktion – hette ordföranden Gun Kessle. Hon förblev sedan ordförande fram till 1989. Gun (död 2007) hörde till de märkliga människor som förstod att förena konstnärlig skärpa med en ofta drastisk humor och ett mycket gott hjärta. Andra som gjorde viktiga insatser för Förr och Nu var Kent Begler, Jan-Olof Erlandsson, Ann-Katrin Lennartsson, Anne Lidén, Mats Miljand och Håkan Ågren. Ulla-Britt Antman tillhörde redaktionen från det första numret till det sista och ingår även i den nuvarande. Tillsammans med Kerstin Käll satte hon många av numren. Två som var med mycket länge var Tomy Gustavsson och Gunilla Karlsson, hängivna entusiaster för folkets kultur och historia. Två personer som tidigt gjorde en viktig insats var Lars Linder och Lotta Jonsson. Det bör sägas att de här nämnda personerna inte utgör en fullständig lista över dem som vi olika tidpunkter deltog i arbetet.

Under 90-talet blev tidskriftens dåliga ekonomi alltmer besvärande men man lyckades ändå hålla ut till 1996.

i Andra om: , ,, , massmedia, , , , , , , , ,


Ett svar till “Läs FÖRR OCH NU Tidskrift för en folkets kultur och historia!”