Kina och Ryssland vill knäcka dollarn med Petroyuan knuten till guld


Har här publicerat artiklar om valutan tidigare, som denna Kina lanserar ny världsvaluta – knockar ut dollarn?. Tycker denna är ovanligt pedagogisk. Den är skriven av Federico Pieraccini som är en oberoende frilansförfattare specialiserad på internationella affärer, konflikter, politik och strategier och har tidigare publicerats Strategic Culture Foundation
Översättning med viss avkortning av texten har utförts av den icke auktoriserade översättaren Romel Andersjö.

USA:s militära makt är på nedgång.
För USA och dess strävanden för global hegemoni har dollarns ställning avgörande betydelse.
Det beror på dess roll som petrodollar, dess ställning som reservvaluta och Nixons beslut 1971 att inte längre göra dollarn konvertibel till guld.

Det viktigaste valutabeslutet skedde 1973 med avtalet mellan OPEC, Saudiarabien och USA att sälja olja uteslutande i dollar.
Saudiarabien fick miljarder dollar att satsa t.ex. i USA, vilket stärkte USA:s ekonomi och dollarn. I utbyte kom Saudiarabien och andra OPEC-länder under amerikanska militärskydd. Det påminner om ett arrangemang i maffiastil: Saudi tvingas bedriva verksamhet i amerikanska dollar enligt USA:s villkor och i gengäld får de generöst skydd.

Den andra faktorn är att dollarn ännu är världens reservvaluta och har en dominerande roll i IMFs valutapolitik sedan 1981. Dollarns roll är uppenbarligen kopplad till petrodollarhandeln och den har nästan alltid en andel på mer än 40% av korgen Special Drawing Right (SDR), medan euron har behållit en stabil andel på 29-37% sedan 2001. Yuanen ingår nu i SDR, med en initial andel på 10% som är något högre än yenen (8,3%) och pundet (8,09%) Långsamt blir Kinas yuan-valuta allt mer använd i global handel.

Den globala efterfrågan på dollar är kopplad till andra länders behov att äga dollar för att kunna köpa olja och andra varor. Till exempel, om ett bolivianskt företag exporterar bananer till Norge, kräver betalningsmetoden användningen av dollar. Norge måste därför ha amerikansk valuta för att betala och ta emot de inköpta varorna. På samma sätt kommer dollar som Bolivia mottar användas för att köpa andra nödvändigheter som olja från Venezuela. Det kan tyckas otroligt, men praktiskt taget alla länder har använt dollar för att handla mellan varandra, till och med länder som var mot USA:s imperialistiska politik.
Putin och XI 171010Foto i artikeln på Strategic Culture Foundation

Denna fortsatta användning av dollarn har haft förödande effekter. Först och främst skapade den intensiva användningen av USA:s dollar innebar en ekonomisk standard där dollarn snart ersatte ädla metaller som guld, som tidigare hade varit standard för världsekonomin. Detta har lett till stor instabilitet och till en katastrofal ekonomisk politik, som krascherna år 2000 och 2008. Detta stora skifte där dollarn inte var kopplad till guld gör det möjligt för Federal Reserve att trycka dollar praktiskt taget utan gränser. Detta stimlerade ett globalt ekonomiskt system baserat på finansiella instrument som derivat och andra värdepapper i stället för reella, materiella varor som guld. Genom att göra detta för egen fördel har USA skapat förutsättningarna för en ny finansiell bubbla som kan påverkan hela världsekonomin när den brister.

Förenta staterna kan alltså skriva ut papperssedlar utan täckning av guld. Washington uppnår därmed en oöverträffad strategisk fördel gentemot dess geopolitiska motståndare (ursprungligen Sovjetunionen, nu Ryssland och Kina), nämligen en praktiskt obegränsad utgiftskapacitet för dollar, även om den ackumulerat till en astronomisk offentlig skuld (cirka 21 biljoner dollar). Den destabiliserande faktorn för den globala ekonomin har bl.a. berott på Washingtons förmåga att ackumulera enorma mängder statsskuld utan att behöva oroa sig.

Dollar och krig: Slutet?
Problemen för USA började i slutet av 1990-talet, vid en expansionstid för det amerikanska imperiet efter Sovjetunionens fall. Det angivna geopolitiska målet var att uppnå global hegemoni. Ett viktigt inslag för att uppnå globalt hegemoni var att stoppa Kina, Ryssland och Iran från att skapa ett eurasiskt integrationsområde. I många år, och av olika anledningar, fortsatte dessa tre länder att bedriva storskalig handel med amerikanska dollar i anpassning till ett bedrägligt finansiellt system som skapats till förmån för USA. Kina behövde fortsätta i sin roll att bli världens fabrik, som alltid accepterat dollarbetalningar och köpte amerikanska statsskuldväxlar för hundratals miljarder. Med Putin började Ryssland nästan omedelbart att de-dollarisera, återbetala utländska skulder i dollar och försökte avlasta detta ekonomiska tryck. Ryssland är idag ett av länderna i världen med minst offentlig och privat skuld i dollar och förbudet mot användningen av amerikanska dollar i ryska hamnar är det senaste exemplet.
För Iran har problemet alltid varit sanktioner, vilket skapar stora incitament för att kringgå dollarn och hitta alternativa betalningsmedel.
renminbi-dollar
Den avgörande faktorn som förändrade uppfattningen hos länder som Kina och Ryssland var 2008 års finansiella kris och den växande amerikansk aggressionen sedan händelserna i Jugoslavien 1999. Irak-kriget, tillsammans med andra faktorer, hindrade Saddam från att starta en oljhandel i euro, vilket skulle ha hotat dollarns ekonomiska hegemoni i Mellanöstern. Krig och Amerikas fortsatta närvaro i Afghanistan visade att Washington hade för avsikt att fortsätta att omsluta Kina, Ryssland och Iran för att förhindra en eurasisk integration. Ju mer dollarn användes i världen, desto mer hade Washington att spendera på militären. För USA var det enkelt att betala en kostnad på 6 biljoner dollar (det här är kostnaden för krig i Irak och Afghanistan) och det är en oöverträffad fördel gentemot länder som Kina och Ryssland, vars militära utgifter i jämförelse är en femtedel respektive en tiondel.

De upprepade misslyckade försök att erövra och kontrollera länder som Afghanistan, Georgien, Irak, Libyen, Syrien, Donbass, Nordkorea, Egypten, Tunisien, Jemen och Venezuela har haft betydande effekt på bedömningen av USA:s militära makt. I militära termer står Washington inför många taktiska och strategiska nederlag, med Krim-halvön som fredligt återvänder till Ryssland utan Väst kan reagera. I Donbass har motståndet medfört stora förluster för den Nato-stödda Ukrainska armén. I Nordafrika är Egypten nu under kontroll av armén. Libyen är uppdelad i tre enheter efter att ha förstörts och Egypten uppskatta kontakterna med Moskva och Peking. I Mellanöstern arbetar Syrien, Turkiet, Iran och Irak mer och mer med att stabilisera regionala konflikter, där det behöver stöd av rysk militär makt och kinesisk ekonomisk styrka. Och naturligtvis fortsätter Nordkorea att ignorera amerikanska militära hot och har fullt utvecklat sin konventionella och kärnkraftsavskräckande effekt som gör de amerikanska hoten irrelevanta.

Färgrevolutioner, hybrid-krigföring, ekonomisk terrorism och proxyförsök att destabilisera dessa länder har haft förödande effekter på Washingtons militära trovärdighet och effektivitet. Förenta staterna ses av många länder som en massiv krigsapparat som kämpar för att få vad den vill och som inte ens har förmåga att kontrollera länder som Irak och Afghanistan trots den överväldigande militära överlägsenheten.

Ingen fruktar dig, USA!
Tidigare sågs varje försök att avlägsna sig från petrodollarn som ett direkt hot mot amerikansk global hegemoni som krävde ett militärt svar. Nu avlägsnar sig många länder från det dollarbaserade systemet.

Under de senaste åren har det blivit klart för många nationer som motsätter sig Washington att det enda sättet att minska hotet från det merikanska imperiet är att gradvis överge dollarn. Detta begränsar Washingtons kapacitet för militära utgifter. Detta är viktigt i den rysk-sino-iranska strategin att förena Eurasien och därigenom minska USA:s inflytande.

De-dollarisering för Peking, Moskva och Teheran har blivit en strategisk prioritet. Att eliminera FED:s obegränsade utgiftskapacitet och den amerikanska ekonomin innebär att man begränsar USA:s imperialistiska utvidgninge och minskar global destabilisering. Kina, Ryssland och Iran har banat vägen för viktiga förändringar globalt.

USA sköt sig i foten genom att accelerera denna process genom att ta bort Iran från SWIFT-systemet, vilket banar vägen för det kinesiska alternativet, kallat CIPS, och genom att införa sanktioner mot länder som Ryssland, Iran och Venezuela. Detta accelererade också Kina och Rysslands gruvdrift och förvärv av fysiskt guld, vilket står i direkt kontrast till situationen i USA, med rykten om att FED inte längre har guld kvar. Det är ingen hemlighet att Peking och Moskva arbetar på en valuta som stöds av guld om och när dollarn kollapsar. Detta har fått osäkra länder att börja arbeta i en miljö utan dollar och genom alternativa finansiella system.
Salman-XI
På väg bort från dollarn.
Ett exempel på hur detta uppnås kan ses med Saudiarabien, som har representerat petrodollarens kärnpunkt.
Peking har börjat lägga stort tryck på Riyadh för att börja acceptera yuanens betalningar för olja i stället för dollar, liksom andra länder som Ryssland. För Riyadh är detta en nästan existentiell fråga. Riyadh är i en ömtålig situation inriktad på att hålla amerikanska dollar bunden till olja, trots att dess främsta allierade, USA, har visat en motsägelsefull strategi, vilket framgår av JCPOA-avtalet med Iran, Saudiarabiens största regionala fiende som fått sanktioner lyfta av europeiska länder. Dessutom kommer Iran med en historisk seger med sina allierade i Syrien att få en framträdande roll i regionen. Riyadh måste lyda USA, som till och med konkurrerar på oljemarknaden. Än värre för Washington är att Kina är Riyads största kund. Med tanke på Kinas avtal med Nigeria och Ryssland kan Peking säkert sluta köpa olja från Saudiarabien om Riyadh fortsätter att insistera på att få betalt i dollar. Detta skulle också försvaga petrodollarn.

För Kina, Iran och Ryssland, liksom för andra länder, har ”de-dollarisering” blivit en pressande fråga. Antalet länder som börjar se fördelarna med ett decentraliserat alternativt system ökar. Iran och Indien, men även Iran och Ryssland, har ofta handlat fossila bränslen i utbyte mot varor och därigenom kringgått amerikanska sanktioner. På samma sätt har Kinas ekonomiska makt tillåtit en kredit på 10 miljarder euro i Iran för att kringgå de senaste sanktionerna. Även Nordkorea verkar använda kryptovaluta som bitcoin för att köpa olja från Kina och kringgå amerikanska sanktioner. Venezuela (med världens största oljereserver) har precis börjat ett historiskt steg för att helt avstå från att sälja olja i dollar och har meddelat att det kommer att börja ta emot betalning i andra valutor än dollarn. Den största förändringen under de senaste 40 åren är att Peking köper gas och olja från Ryssland genom att betala i yuan, som Moskva snabbt kan konvertera till guld tack vare Shanghai International Energy Exchange. Denna gas-yuan-guldmekanism signalerar en revolutionerande ekonomisk förändring genom att dollarna överges som handelsvaluta.

i , , , , , , , , , , , EU, , , , ,


58 svar till “Kina och Ryssland vill knäcka dollarn med Petroyuan knuten till guld”

 1. Löje imperiet USAs slut blir ännu mer tragikomisk för vardag som går.
  PÅ USA imperiets grav plats kommer ett att stå: ”Supermakten USA gick i graven i dess iver att kriga för marktjuvarnas sammanslutning, räkning”

  Slutet knackar på Yankee!

   • Det som jag ser som ett stort framtida hot för USA är den inre splittringen. Varför föll Romarriket? USA är inte lika enat som förut. Samma gäller Sverige. Polarisering. Solidariteten som stabiliserar samhället håller på att erodera. Men till skillnad mot Ryssland har USA ”många söner som det är fart i” (Blå Tåget) och det håller USA mycket konkurrenskraftigt mot omvärlden. Så jag är inte lika förhoppningsfull på USA:s ekonomiska undergång men den dagen dollarn sätter igång och falla ska jag börja fundera.

    • arbetarklass, bollen är redan i rullning för dollarns avskaffande som världsvaluta. Kina jobbar stenhårt på detta och det kan jämföras med en lavin som ingen kan stoppa även om USA gör patetiska försök. Dollarn kommer undan för undan att minska i betydelse helt enkelt för att det numera finns alternativ. Så man kan konstatera att den fribiljett USA hade med dollarn inom något år försvunnit och då gäller det för folk i USA att kavla upp ärmarna…sötebrödsdagarna är definitivt över och det är slut med billig import på bekostnad av övriga världen. Och kanske det är detta som kommer att rensa upp i träsket i Washington när folk i USA ser den ömkliga skara som lurat dom med sitt luftslott till valuta.

 2. Ja, detta kommer att bli ett grymt uppvaknande för den raskt krympande medelklassen i USA som hittills varit grundstrukturen som stabiliserat USA. Den dag när man inte längre för sina dollar kan importera allt till ett billigt pris för sin övervärderade valuta närmar sig. Och det är detta som antagligen fått Trump att fortsätta i samma fotspår som sin företrädare på posten med utrikespolitiken. Trump har blivit informerad om verkligheten och den är inte vacker! Farväl till alla fagra vallöften när det går upp för den nyvalda vad som väntar…det var ganska uppenbart under Obama och nu ser till och med den värsta USA-Nisse runt om i världen hur det ligger till. Tyvärr är det fortfarande många som med en dåres envishet vägrar se sanningen som ”våra” politiker och politrukerna i Bryssel. MSM kan knappast längre dölja sanningen om hur uselt Nato och USA:s militär fungerar trots den enorma propagandan även om man gör sitt bästa…den dag det går upp för skattebetalarna i USA vilket enormt bedrägeri som det militärindustriella komplexet utgör kommer att bli dödsstöten för det vacklande imperiet. Delstaterna kommer att kräva att bli befriade från Washingtons ok och sköta sina egna business. Valet av Trump var ett nödrop från väljarna om en förändring som dess värre visade sig vara för svag och korkad för att dränera träsket i Washington. Den betydligt smartare Putin har lyckats bättre trots de dåliga förutsättningar han hade. Sen är frågan hur Putins efterträdare ska kunna hantera Rysslands MIC men den frågan ligger några år bort.

 3. En återgång till guldmyntfot är ingen lösning trots att dollarns dominans är ett fortsatt problem. Ta en rejäl nypa salt när ni läser artiklar om guldets skimrande betydelse och om att papperssedlar är lika mycket värt som tidningspapper. Om den ekonomiska politiken sköts ansvarsfullt är sedlarna inget problem och guldbindningen snarare en nackdel. Vid plötsliga kriser kan läget bli ett annat, vid hyperinflation är sedelpappret och tidningspappret lika mycket värda. Men från det skall man inte dra slutsatsen att världen skall öppna guldgruvor och börja gräva guld som aldrig förr. Detta är ett villospår. Däremot är det viktigt att dollardominansen avvecklas och hellre genom en pysning än en krasch.

  Varför har USA ingen hyperinflation om det är så att USA tryckt dollars som aldrig förr ? Det sade alla förståsigpåare i TV-sofforna 2008 att skulle ske. Svaret är att de amerikanska löntagarna inte sett röken av dessa dollars som endast frilades för att bankerna skulle kunna rädda sig själva från kollaps. Politiken är dock inte riskfri eftersom det bildades överskott som inte gick till produktiva investeringar utan till spekulation, bl.a. i aktier, så att en bubbla återigen kan vara på väg. Journalisten James Risen berättade också om hur fraktflyg packade med nytryckta dollars lyfte mot Irak vid krigets början 2003. Där hade svenska kronor hjälpt föga men som vi sett räckte dollarsedlarna inte heller till för att vinna kriget, vars kostnad inte blev som sägs i artikeln 6 miljarder utan tusen gånger mer, 6 biljoner eller som de säger i USA 6 trillions.

  • Varför har Usa ingen hyperinflation skrev du. Under dollareran som artikeln berör delas/delades inflationen med alla andra vilket gör/gjorde att det tar ut vartannat. Ty centralbankssystemet kopplar/kopplade inkomster i dollar till hur mkt inhemsk valuta som fick cirkuleras. Man kan dra en parallell med fysikens ’gauge-invariance’ även om det kanske inte gör så många av er klokare. Om och när dedollariseringen genomförts skulle samma beteende leda till just hyperinflation. Men det skulle förutsätta att Usas banker verkligen var Usas och att inte ett betydande utländskt delägarskap av dem föreligger. Jag har för mig att FEDs A-aktier är delvis under utländsk kontroll.

 4. Och vem får betala när USA och Rysslands och Kinas och världens ekonomi kollapsar? Tankarna går till den stora börskraschen 1929.
  Varför känns det som om ni alla gottar er i hur uruselt USAs ekonomi och hur bra Rysslands ekonomi mår? Som alla andra med kapitalistiska system så finns det enbart två riktningar – uppåt och neråt. Det som går upp kommer alltid ner – oavsett var det än händer. Varför talar ni inte mer om sanningen om Rysslands och Kinas ekonomi? Varför skriver ni inte om dom ryska (amerikanska, kinesiska) arbetarklassen som har gjort att det har gått bra för Ryssland (eller USA, Kina), och om hur de ryska (amerikanska, kinesiska) arbetsgivarna utnyttjar den ryska (amerikanska, kinesiska) arbetskraften med dåliga löner och långa arbetsdagar?
  Och vem får betala för kapitalismens krascher? Ja, inte är det Clinton, Trump, Tillerson, Biden, Putin, Potanin, Friedman, Setchin, Derispasta, m fl. De kommer inte att ställa sig i arbetslöshetens köer vid kapitalismens kollaps. Men det kommer de fattiga och de som tidigare hade ett arbete att göra – de som inte kan påverka kapitalismen men som i slutändan får betala för dess kollaps.

  Det här är som att studera en publik på hovet som har gått för att titta på två lag från en övre klass och från en annan stad göra upp på en neutral arena. Av någon orsak har publiken – underklassen – valt sida.

  • Frågeställningen är relevant, men om detta är den kommunistiska analysen så lutar det åt att man pekar med hela handen och alla katter är lika grå. Vad skall man med en multipolär världsordning till om det är samma skräp i ny förpackning, då kan man lika gärna underordna sig den enda hegemonen eller hur ? Att säga att en kommunistisk ordning är att föredra kan vara riktigt men hur skall man nå dit ? Kommunisternas tilltro till ideologin skymmer sikten för de aktuella frågorna som måste lösas snarast och prioriteringarna uteblir. Jag tror att kapitalismen inte kollapsar innan den utnyttjat den potential den har. Ideologiska strävanden hjälper rätt litet och kan leda till handlingsförlamning.
   Kinas utveckling saknar motstycke i historien. På flera punkter är USA:s infrastruktur rena u-landet i jämförelse. Det är klart att detta är förknippat med risker där bubblor kan skapas som leder till avbräck. Men nu talar du Kerstin som en missunsam USA-kapitalist som ända sedan 1990 har hävdat att Kinas kollaps sker nästa månad. Däremot har du helt rätt i att om man inte lyckas i fördelningspolitiken är det både orättvist och en broms för fortsatt utveckling. Allt kan dock inte lösas med en gång, man får ha litet tålamod.

   • Jag talar för den tredje part som ingen talar för – nämligen den ryska, amerikanska, kinesiska och världens alla arbetare som gör så att kapitalister blir rika – och som får lite om något tillbaka. En arbetarklass som sugs ut av kapitalister oavsett i vilket land detta sker. Om vi inte ställer upp för vår egen klass – så vem ställer upp för dem då? Då har vi helt och totalt lämnat det som var meningen med socialismen och kommunismen.
    Vem ställer upp för om några kommunister blir arresterade av den ryska nationalistiska bourgeoisien? Det borde var socialister och kommunister i andra länder. Men de ser endast till hur den ryska kapitalismen blomstrar i Ryssland under Putins regim.
    Ryssland är inte Sovjetunionen, och ni blundar för det faktum att kapitalismen har återupprättats i Ryssland. Ryssland är lika kapitalistiskt som ett vanligt imperialistiskt land i Europa. Ta av er skygglapparna och stöd i stället våra kamrater i Ryssland.
    Ni själva talar som missunsamma Rysslandskapitalister som hävdar att USA ska kollapsa! Själv vet jag inte om den kommer att göra det eller ej. Det jag bryr mig om är att arbetsklassen i USA, Ryssland, Kina och andra länder kommer att påverkas enormt av en kapitalistisk kollaps var den än sker. Det var inte bara arbetare i USA som påverkades av börskraschen i USA 1929 – det gjorde hela världens (ja, förmodligen inte Sovjetunionens) arbetarklass. Men inte ställde vi kommunister upp för någon kapitalistisk regim då!
    Om vi inte stödjer arbetarklassen – vem ska de då vända sig till? Ni har blivit själva blivit det som ni beskyller vänsterpartiet för – enfrågeparti (eller i ert fall enfrågepersoner). Vänsterpartiet stödjer HBTQ, feminism, mm. Arbetarklassfrågor har prioriterats ner. Nu prioriterar ni Rysslands kapitalism mot USAs – och glömmer bort att det även finns en arbetarklass i Ryssland!!!
    Hur många gånger har Anders, eller du, Jan, skrivit om hur den ryske arbetarklassen har det?
    Ni talar om tålamod när ryska oligarker blir allt rikare för varje dag som går.

   • ”Att säga att en kommunistisk ordning är att föredra kan vara riktigt men hur skall man nå dit?”
    Ja, den vägen går definitivt inte genom att putsa Putins skor … och/eller röja vägen för den ryska nationalistiska bourgeoisien och imperialismen. Det är en totalt fel väg att gå för vilken socialist som helst.

    Vägen går genom socialism och solidaritet med våra ryska (eller amerikanska, kinesiska, irländska, tyska, m fl) arbetarklassbröder! De aktuella frågorna är för varje kommunist och socialist som alltid arbetarklassfrågor – och det inkluderar fred mellan nationer.

    • Kommunismen var och är ett elitprojekt. Marx var lejd av monopolkapitalisterna för att ta ifrån mer jordnära och förnuftiga folkliga rörelser initiativet och ist kräva radikala omstörtningar som ledde till tyranni. De filosofiska strömningar som upphöjs av intet ont anande reformivrare, som tex upplysningen, med den ädle vilden, handlade i själva verket om att lura de koloniala och tilltänkta koloniala folken att förbli i underutveckling. Mao uppmuntrades från väst till en sorts bonderomantik, vilket höll tillbaka utvecklingen.
     Vårt eget skolsystem har under en period av reformiver förflackat kunskapen av liknande missriktade motiv. Palme i sin missriktade välmening sade rent ut att man inte skulle låta skolelever utvecklas i sin egen takt, (utan hållas tillbaka så att alla skulle stöpas i samma form.)
     Genom föreställningen att man som socialist är moraliskt överlägsen lurar tyrannin och okunnigt ledarskap om hörnet.
     Allt som är vackert och funktionsdugligt i naturen är framsprunget ur konkurrens. Hierarkier uppkommer naturligt.
     Oligarkier är farliga därför att dom bemäktigar sig dold makt över alla samhällsfunktioner. I US/UK har dessa orsakat merparten av allt elände i världen. De oligarker i Ryssland du ondgör dig över är dels komna ur US/UKs inblandning och dels finns i Ryssland en verklig motkraft vilket ännu saknas i väst. Denna motkraft är pragmatisk och klok, och ändrar inte på sånt som verkar fungera.

     • Ja det var därför Marx och Engels skrev ”Kommunistiska manifestet” därför grundade de internationella socialistiska rörelser. Lenins och Maos små eliter besegrade alltså bättre utrustade kontrahenter och olika utländska stater som intervenerade i inbördeskriget.

     • Som en amatörkonstnär undrar jag över vad som är vackert. Jag målar hellre av en mycket gammal väderbiten kvinna eller man med rynkor och tandlöst flin!

      På tal om funktionsduglighet: jag är rätt så kort i rocken – 155 cm över havet – och har en hel del problem med mina axlar på grund av en arbetsskada, så jag har ofta problem med varor som är uppstaplade på hyllor så högt att jag inte kan nå dom. Så jag brukar fråga personalen eller någon lång medkund att ta ner varan åt mig. Vid ett tillfälle frågade jag en mycket lång kund om hjälp, och han sa att jag inte skulle beklaga mig för att jag var kort. Han nämnde att han hade besvär med att han var för lång – han gick in i saker och ting!
      Så var och en människa är funktionsduglig på sitt sätt! Och det gäller även i naturen.

      Jag tycker du har en skrämmande människosyn. Vem vill leva i en sådan värld där bara de starka, vackra och funktionsdugliga överlever?

  • Det finns ingen skadeglädje med eländet, enbart sorg över hur något kan gå så fel.

   Det vi vet är att ett shifte eller rättare ett trendbrott är i antågande. Hur man än kan önska avsluta den extrema eskalering av makten i USA, och hur långt från demokratin man nu hamnat, så önskar vi inget annat än att den moderniserade fascistformen, supremacy, upphör, och att folkets demokratiska vilja och konstitutionen får de en gång tänkta intentionerna. Men även EU (inte utan skuld) kommer att påverkas på allehanda vis, krisen påverkar alla mer eller mindre oavsett om krig uppstår eller ej. Hoten är av flera slag, och en ekonomisk stagnation kan bli långvarig även här, vi är inte skyddade på något vis. När ekonomier bygger på sådant som ”just in time” så behövs inte mycken störning innan varuhyllorna är tomma. Vi hoppas på att denna onda våldsspiral upphör på bästa möjliga vis, och att länder och folk får sin identitet och självbestämmande tillbaka och att diktaten övergår i samarbete. Det finns så många typer av tvång och hot i det geopolitiska spelet i dag att en övertydlig transparens råder även bland folk i gemen, det behövs ingen nationalekonom för det. Vi (EU, USA) tillhör antagligen en av fåtalet stater och länder som är förskonade från det tydliggörande och därmed, medvetande, som nu döljs i de mediala dimridåer man så försåtligt anlägger. Många länder är sedan länge hårt drabbade av sanktioner, ekonomiska tvångsåtgärder, jihadism, styrda val, tvingande ekonomiska jordbruksreformer, skapade skuldberg via internationella investeringsbanker, svält, manipulativt skapad oro mellan etniska minoriteter, osv.
   Ju längre det tysta medlöperiet pågår inom EU till denna härdsmälta i politiska excesser, dess värre blir troligen utfallet. A. Merkel som passiv ledargestalt inom EU, passar snart in i den mall H. Clinton givit form åt, om ingen kursändring är att förvänta. Inom EU är det förvånansvärt tyst, alltför tyst, mitt i det kaos som råder.

  • Kerstin har verkligen gått vilse i ideologins labyrinter! Att världsparasiten USA inte längre kommer att kunna suga ut resten av världen innebär givetvis att den övriga världshandeln får ett uppsving. Se bara vad som hände i Ryssland när sanktionerna infördes…den inhemska produktionen av allt möjligt fick ett uppsving och importen minskade. Och samma sak kommer att hända i USA där de inhemska produkterna får en chans mot lågprisimporten och antalet jobb ökar i USA. Världshandeln söker sig nya vägar och marknader, det finns mängder med länder där man kan öka konsumtionen i stället för det materiellt blaserade väst som redan har för mycket av allt. Så fungerar nämligen kapitalismen på gott och ont! Och sedan vore det ju bra för miljön om alla länder producerade så mycket de kunde på hemmaplan så slapp man alla dessa onödiga transporter hit och dit som belastar miljön.

 5. allting är lätt om man inte tar med verkligheten, putins styre har enbart tagit sig ann kommunisternas vanstyre och utarmning av den ryska ekonomin, först slängde han ut oligarkerna som till största delen har judiskt påbrå ,vilka avdunstade till israel och london med miljarder av ryska folkets pengar med kommunisternas välsignelse, putin är den första på hundra år som fått ryssland att stå upp, dessförinnan knäade ryssland hela tiden ekonomiskt, putin ser till att betala tillbaka IMF skulden som kommunisterna slösat bort, därmed kan ryssland föra sin egen politik till skillnad som sverige där allt måste privatiseras och är snart vid målet med beröm godkänt av IMF, http://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia//article/2082206/russia-prepares-pay-last-its-debt-inherited-old sedan har han förstås slösat bort ryska folkets pengar med att återskänka fattiga nationer deras skulder till ryssland, men man kan hoppas att det ger en vy av ett land som försöker hjälpa dom som har
  det värre, https://www.rt.com/business/400489-russia-soviet-debt-payment/ om inte kommunisterna låtit sej styras av usa och cia, om inte putn ville vara skuldfri till väst, ja då skulle nog ryska folket haft det bättre ekonomiskt , tyvärr måste ryssland investera i vapen för att motstå usa och natos agressivitet, och utan vapen samlas dessa gamar i ryssland igen som putin, den enda på hundra år ordnat upp kaoset i ryssland

  • Svenska Yle: ”Ska man samtala med nazister? En naiv fråga kanske. För vad betyder det att ’ta debatten’ med nazister? Och i så fall om vad? När den ena parten använder sig av lögner och den andra tror på orden, hur kan man då debattera?”

   Lögn nr 1: ’… miljarder av ryska folkets pengar med kommunisternas välsignelse …” Det var kapitalisterna i Ryssland, EU och USA som möjliggjorde denna stöld. Kommunistpartiet i Ryssland har aldrig haft makten sedan imperialisterna gjorde en kontrarevolution i början av 1990-talet.
   Lögn nr 2: ’putin är den första på hundra år som fått ryssland att stå upp” Har du hört talas om den sovjetiska arbetarklassen? De byggde upp landet efter att Sovjetunionen hade ruinerats av tsaren, interventionskriget, inbördeskriget, andra världskriget och med mera. Den sovjetiska arbetarklassen fick hela Sovjetunionen att stå upp!
   Lögn nr 3: ’kommunisterna låtit sig styras av usa och cia’ Driver du med mig eller inte? Den propaganda som USA förde mot Sovjetunionen och kommunismen från 1917 finns inte dess like i dagens propaganda mot Ryssland! Kapitalismens fiende är kommunismen. Kommunismens fiende är kapitalismen.
   Lögn nr 4: ’putin ser till att betala tillbaka IMF skulden som kommunisterna slösat bort’ Vad i hela världen pratar du om???? Vid kontrarevolutionen i början av 1990 talet hade Sovjetunionen inga skulder alls. Har du misstagit dig om vem som är kapitalist och kommunist? Du kanske anser att Clinton, Lövfgren, Bildt, mfl är kommunister?
   Det finns ingen religion – eller nationalitet – som gör någon tjuvaktig eller girig. De flesta judar, precis som muslimer, kristna eller har någon annan religion, är mycket bra människor. Du delar visst in människor i bättre och sämre grupper, du. Det och din syn på Putin får mig att tänka på en annan otäck och vriden ideologi!
   Ja, skyll på USA när det ryska folket inte får ut sin lön – allt medan de ryska oligarkerna blir allt rikare på den ryska arbetarklassens bekostnad!

  • Ja, och tilläggas kan att även kamrat Gorbatjov ändrat sig. Från att ha varit Putin-kritiker har han alltmer uttalat sitt stöd för presidenten, speciellt inom utrikespolitiken. Han stödde Krim-lösningen vilket renderade honom omedelbart inreseförbud till Ukraina. Även gällande Natos utvidgning och frångåendet av tecknade nedrustningsavtal stöder han presidenten.
   Det finns säkert utrymme för oppositionspolitik som innefattar utvidgade fackliga rättigheter och mycket annat. Det gäller dock för vänstern att inte göra gemensam sak med liberalerna och stödja sig på landets fiender. Rysslands ekonomiska politik har varit mycket återhållsam vilket speciellt skadat låginkomsttagare. Men denna försiktighetslinje har sina skäl som heter sanktioner, Russia-Gate, Syrien dvs. västmakternas konfrontationslinje.

   • Jaha? Så det är alltså USAs fel att det ryska folket vissa blir tillfällen utan lön och att ryska oligarker blir rika?!?
    Ervin påstår att det är kommunisternas fel alltihop – och du ger honom medhåll!
    Dessutom är allt lögner från Ervins sida. Eller också har jag hoppat in en parallell värld!
    Det var inte kommunisternas vanstyre som utarmade den ryska ekonomin. Det gjorde Jeltsin men med Bildt, Clinton och compani som dirigenter. Kommunisterna har aldrig haft makten i Ryssland sedan kapitalisterna gjorde en kontrarevolution i början av 1990-talet.
    Det var den sovjetiska arbetarklassen som byggde upp landet. Med alla dessa försök till kontrarevolutioner från kapitalismen och imperialismen i väst byggde det sovjetiska folket upp landet. De förlorade många liv i interventionskriget, inbördeskriget, andra världskriget men ändå kunde det sovjetiska folket bygga upp landet. Det var inte Putin som byggde upp landet. Han har enbart gjort det orättvisare.
    Sovjetunionen satte sig aldrig i skuld till någon. Inte till IMF eller till någon annan.
    Sovjetiska kommunister – eller några andra kommunister – har aldrig låtit sig styras av amerikanarna eller CIA. CIAs propaganda mot Sovjetunionen och kommunismen var i enorma proportioner i motsats till propagandan som Ryssland idag upplever. Kapitalismens fiende är kommunismen. Kommunismens fiende är kapitalismen.

    Svenska Yle: ”Ska man tala med nazister? En naiv fråga kanske. För vad betyder det ’att ta debatten’ med nazister? Och i så fall om vad? När den ena parten använder sig av lögner och den andra tror på orden, hur kan man då debattera?’

 6. ja och tack för ditt tillägg , nu har jag ju min egen kanske vidlyftiga åsikt om detta dårhus som vi kallar jorden, jag tror inte att the grand chessboard är lagt på hyllan, girigheten är stark, vad bryr sej girigheten om några miljoner människor, ja eller en eller två miljarder, ryssland har för mycket naturresurser vilket svider i deras själar, varför detta nytänkandet om iran, iran är sista brickan innan ryssland, generellt sett är fattigdomen stor i muslimska länder, det går att rekrytera armeer för en billig penning i dessa länder, jag konstaterar att om iran blir attackerad av usa och nato kommer ryssland ställa sej på irans sida, kanske därför under hysh hysh usa levererade 30 nya moderna och ”smarta” atombomer till tyskland för tre månader sedan tiden rinner ut för pengaeliten, hinner vi uppleva 2018 ?????

 7. Med all respekt för de sovjetiska framgångarna som var imponerande, på 70-talet började ekonomin gå allt sämre och försvaret svalde alldeles för mycket av kakan. På 80-talet skulle en Deng Xiaoping ha behövts i Moskva men först kom en rad gamlingar och därefter Gorbatjov som var alldeles för försiktig med de ekonomiska reformerna. Ja, och sedan kom Jeltsin på 90-talet och delade ut kronjuvelerna till oligarkerna.
  President Putin har lyft landet på fötter, att allt skulle vara perfekt är det ingen som påstår. Låt oss glädja oss åt det som bevarats från den gamla tiden, såsom studentfestivalen. Denna var en sovjettida innovation, mycket lyckad sådan, och Ryssland har återupptagit traditionen. I Sotji i dagarna möts studenter och ungdomar från 180 länder, underbara bilder därifrån på nätet, censurerat givetvis av SVT et consortes.

  • Någon källa till att ekonomin skulle ha varit sämre i Sovjetunionen på 70- och 80-talet? Och då menar jag en källa som inte har någon kapitalistisk anknytning som har till uppgift att flytta kommatecken. De västliga kapitalisterna stod i kö redan första dagen då kontrarevolutionen i början av 1990-talet hade ägt rum för att ta över. Hur kan det komma sig? CIA och kapitalistiska företrädare i väst hade ögonen på den skatt som Ryssland bar och fortfarande bär. Och för att försvara denna ’osynliga’ intervention kan uppgifter från olika västliga finansinstitut och banker förvanskas. Minns du inte hur västmakterna ljög om anledningen till Irakkriget, och Libyen och många andra konflikter i världen? Om de kan ljuga så öppet, så kan de ljuga om hur det var när kommunismens föll samman tillsammans med sovjetunionen.
   Precis som med myglet när livsmedel gömdes undan de sista veckorna så att ingen kunde köpa någon mat.
   Men helt plötsligt – efter några veckor efter kuppen – så dignade det med matvaror i affärerna. Men med så höga priser att ingen kunde handla!
   Allt är inte guld som glimma, Jan. Varför växer då fattigdomen i Ryssland, och varför finns det inga pengar till löner vissa tider, om nu Putin lyft landet? Det kan man säga om vilken kapitalist som helst som lägger ut miljarder på Stockholms ansiktslyftning. Det är som plastikoperationer. Eller tiggeriförbudet i Sverige. Enligt borgarna berättar tiggarna när de sitter utanför affärerna hur det är ställt med fördelningspolitiken i Sverige – det är därför de vill ha bort dem. De vill inte att fattigdomen ska synas. Men fattigdomen kommer aldrig att försvinna utan en förändrad politik.
   Även Fina Gael – Irlands höger – lyfte upp Irland på 2000-talet. Man hörde talas om irländsk tiger och hela befolkningen tog del av de stora framgångarna. Du har säkert hört talas om det. Företag flyttade till Irland med löfte om låga skatter och liknande. Men som sagt – det som går upp, det går ner … Deras ansiktslyftning bestod av lånade pengar och att företagen betalar ingen skatt. Jag läste någonstans att en dagisplats på Irland kan kosta över 10 000 i månaden!
   Visst ser Irland vackert ut idag – med snofsiga affärskvarter och liknande – men det är den irländska arbetarklassen som har fått betala för det.
   Varför finns det miljontals kommunister i Ryssland som tycker att Sovjetunionen var att föredra än den här kapitalismen?
   Och har egentligen Kina lyft landet med blandekonomi? Har det inte varit den kinesiska arbetarklassen som har tvungits arbeta under vidriga förhållanden som lyft upp Kina? Det har varit rapporter – t o m en artikel här jinge – som nämner att arbetare låses in på fabriker, och det finns inga fackliga rättigheter.

   • ”Varför finns det miljontals kommunister i Ryssland som tycker att Sovjetunionen var att föredra än den här kapitalismen?”

    Det flesta kommunister i Ryssland är Sovjetnostalgiker. De är äldre och inlärda i det kommunistiska Sovjet och minns det som något bra. Det finns även ett antal yngre kommunister på ideologisk grund men det finns det i de flesta länder med utbildningsväsenden. Du måste betrakta kommunismen i Ryssland i ett historiskt perspektiv och du kan ju fråga dig själv varför det inte finns några kommunistiska rörelser av betydelse i de övriga länderna inom det forna Sovjetunionen.

    Sovjetunionens upplösning började som en katastrof för Ryssland innan de hittade rätta vägen. Jag har hört att fattigdomen har börjat öka i Ryssland något men det gör den å andra sidan här i Sverige också men kanske av andra orsaker? Ryssarna fixar det här det är jag säker på. Nån skenande kriminalitet som hos oss har de inte. Men hur ska det gå för Sverige? Utvecklingen tycker jag känns minst sagt oroväckande.

    • Ryska Posten nr 36 rapporterar ”Kluven syn på Oktober”
     45 procent av ryssarna anser att Oktoberrevolutionen
     var ett uttryck för folkets vilja, medan något färre, 43
     procent, är av annan uppfattning. 12 procent har ingen
     uppfattning i frågan.
     Det framgår av en färsk opinionsmätning från VTsIOM.
     När samma fråga ställdes 1990 var det betydligt
     färre, bara 36 procent, som ville beteckna revolutionen
     som ett uttryck för folkets vilja och något fler, 37 procent
     hade annan uppfattning.
     tass 11/10

     • Hur mycket visste jag om EU när den ”revolutionen” skulle genomföras?
      Inte ett skit skulle jag vilja säja och jag röstade också nej den gången förmodligen därför att jag visste vad som fanns men inte vad som skulle komma. Eliten däremot visste allt och för genomförandet måste folket övertygas och somliga är mycket positiva till nyheter och förändringar de kan se som fördelar till dom själva. Men det är ju när kommunikationen mellan makten och folket flyter smidigt. Vad visste det i stora delar analfabetiska ryska folket om kommunismen vid revolutionen när den skulle genomföras?

      Idag mötte jag en man från forna Jugoslavien som kände igen mig och vi pratade några ord och politiskt intresserad måste jag ju fråga hur han upplevde Jugoslavien under Tito innan kriget började. Toppenbra sa han och såg helnöjd ut. Jag tror honom absolut för den uppfattningen har jag också fått. Frågan är bara varför det blev som det blev. Vad det samma som Sovjet att länderna gjorde uppror mot centralmakten och ville bli självständiga?

    • Så du anser kanske att SD inte är någon nationalistisk borgerlig rörelse av betydelse i Sverige? De ryska kommunisterna är ungefär lika stora i Ryssland som SD är här i Sverige.
     Av vilka orsaker skulle fattigdomen vara någon skillnad mellan Ryssland och Sverige? De har båda kapitalistiska system, och är lika imperialistiska.
     Irländarna trodde sig också fixa budgetunderskotten, lånen, fastighetsinvesteringar för lånande pengar och mm inom en snar framtid. Men så sprack bubblan.

     • Sverigedemokraterna är inte ett borgerligt parti därför den strikta liberala ordningen saknas även om de är positiva till marknadsekonomi men det är ju även Socialdemokraterna, eller hur?

      Du får betrakta Sverigedemokraterna som ett konservativt parti med socialt samvete. Skillnaden måste inte vara så stor även om förutsättningarna är helt olika. Din utgångspunkt är att arbetaren inte vet sitt eget bästa men du och dina vänner vet så mycket bättre.

      • Så varför sökte sig många borgerliga moderater till SD, men som nu försvinner återigen till Moderaterna? Jag tror inte att det var för att SD är socialistiskt. Faktum är att de är ett småborgerligt parti, och fascistiskt parti (anser jag).
       Du svarade inte på mina frågor om vad det är för skillnad mellan kapitalismen och borgerligheten i Ryssland och Sverige (och kanske övriga världen).
       Vad visste de analfabetiska ryssarna om kommunism 1917? Ja, det var nog inte många över hela världen som kände till vad kommunism och socialism var för något vid den tiden. Det enda arbetaren visste var att kapitalisterna utnyttjade dom till sista droppen. Rena rama slavarbetet – även för barn. Det var socialismen och kommunismen som förändrade detta till att vi har det ganska så bra idag (i motsats till den tiden) i Sverige. Faktum är att det var Sovjetunionen som var bland de första (om inte första) att genomföra en allmän skolgång. Tänk dig, du kommunismen att tacka för att du idag kan läsa. Det är tack vare kommunismen som du fått ökad lön och rättvisa – även om detta är tillbakagång idag för småföretagarens ’bästa’. Borgarna hade aldrig i livet gett en arbetare en utbildning.
       Om inte kommunismen och socialismen hade funnits så hade vårt sociala skydd varit lika med noll, utbildningen skulle troligtvis enbart vara till för de rika (i alla fall de högre utbildningarna, precis som i USA och troligtvis även i Ryssland idag). Du skulle ha betalt själv för sjukvården – det vill säga om du hade haft råd till det. Och med mera.
       Utan socialismen hade det varit som USA i Sverige – kanske ännu värre. Med en övre klass och en underklass. Du hade fått stå med mössan i hand och överklassen hade absolut inte betraktat dig som deras jämlike (vilket de inte heller gör idag – men detta talar de tyst om). De hade betraktat dig som en tjänare till överklassen.
       När kontrarevolutionen hade ägt rum i Sovjetunionen började den sociala nedgången i hela Europa – inklusive Ryssland. Nu var det företagens och småföretagens bästa som räknades – inte arbetarens bästa.
       Enligt borgarnas (och SD:s syn på klasser):
       Överklassen = borgare, kapitalister, adel, imperialist, företagare, heltidspolitiker, m fl – alltså de som har en förmögenhet och är respektabla.
       Underklassen = arbetare, tiggare, invandrare från invandraförorter, m fl
       Kapitalismen och borgarna mäter i pengar i vilken klass du tillhör. Men också om du är ifrån en förmögen och respektabel familj.

       • Hej (kommunist)Kerstin :-)
        Jag inte svarat? Dina kommentarer är rätt så omfattande och även ibland spretiga men jag ska läsa igenom den kommentaren igen mer noga och försöka komma med något svar. Jag är inget politiskt orakel så mina svar bygger långt från alltid på erfarenhet men glöm inte att förnuftskunskap även det är en kunskap och en sorts gåva vi fått.

       • var det inte Judar som skapade kommunismen? skapa ett arbetarklass som ska tjäna guds folk.

        • Kommunismen har praktiserats i olika former i tusentals år. Den ”moderna” varianten lanserades efter intellektuella analysera av bl.a. tysken Marx och engelsmannen Engels. Kapitalismen ”skapade” arbetarklassen.

        • Var har du fått det ifrån? Det spelar ingen roll vilken religionstillhörighet du har för att vara en kommunist eller socialist. En arbetare kan vara av olika nationalitet, komma från olika trossamfund eller ateist, vara av olika sexuell tillhörighet, vara man eller kvinna, vara handikappad och med mera. Precis som kommunister. Det räcker om du är en arbetare, och tror på idén om jämlikhet, fred och demokrati.

       • Kommunismen som ideologiskt mönster ville väst inte bli omsprungen av.
        Din text har stora poänger där du ser en utmaning, upptrappning, ja, rent av tävling mellan öst/väst. Tänker uppbyggnad, infrastruktur, försvar, produktionsapparaten och inte minst rymdkapplöpningen. En parallell utbildnings- och utvecklingskurva i stort, den nästan synkrona händelseutvecklingen är nog ingen slump. Och att förändring sker när Berlinmuren föll.
        Men i dagens Ryssland finns geopolitiska goda exempel, där handel mellan östersjöländer vore en självklarhet. Hela eurasien kan vara den mest naturliga megahandelsplats som finns att tillgå – om den modellen skall förändras så är det där systemet borde ha sin rot (om modellen har en framtid). Ser vi på jordbruksbiten, så kan monesanto-kemin inte ses som en trolig framtid inom jordbruket, där har Ryssland på ett mycket förnuftigt vis gått före med andra förädlingsmetoder utan gifter på brukarjord. Vi ser nu att i västvärlden så har antalet pollinerande insekter drastiskt sjunkit med 75 %, vilket närmast är en katastrof. På sikt kan en världssvält uppstå i förlängningen av den kemitekniska multinationella bolagsdominansen.
        Vi kan ha en världssvält stå för dörren ganska snart om trenden fortgår.
        Ryssland har i dag stora överskott i sitt jordbruksproduktion i dag, och exporterar – utan något patenterat kemikalie-behov !
        https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/19/farre-insekter-pa-vindrutan-forskning-visar-att-antalet-flygande-insekter-har

        http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

     • ”Irländarna trodde sig också fixa budgetunderskotten, lånen, fastighetsinvesteringar för lånande pengar och mm inom en snar framtid. Men så sprack bubblan.”

      Konservativa är inte kända för högt spel med lånade pengar. Det var faktiskt Nya Moderaterna med Anders Borg i spetsen som såg till att få ned Sveriges utlandsskuld så snart ekonomin gjorde det möjligt.

      • Påståendet ”Konservativa är inte kända för högt spel med lånade pengar” är verkligen diskutabelt. Se på bl.a. republikanska presidenter i USA, Japans stora budgetunderskott mm. Konservativa sänker ofta skatter, budgetunderskott ökar och lånebehoven ökar.

       • Ja, du har säkert helt rätt där. Jag tänkte endast ”Sverige”. USA:s utlandsskuld, eller debt (?) har jag svårt att förstå mig på. Det är precis som om värdet i de lånade dollarna ligger i USA:s anseende och trovärdighet. Som du påpekade i ett annat inlägg tror jag USA:s makt till stor del ligger i dollarn. Om dollarn hotas kan då USA se sig trängt och kanske till om med försvara sig på okänt sätt?

 8. Hej Kerstin

  ”Jag tror inte att det var för att SD är socialistiskt. Faktum är att de är ett småborgerligt parti, och fascistiskt parti (anser jag).”

  Jag tror inte du riktigt förstår, eller snarare vill förstå. Du har själv anslutit dig till en politisk identitetsrörelse men alla politiska rörelser är inte sådana, de är snarare sympatirörelser och Sverigedemokraterna är ett av dem. Moderaterna och Miljöpartiet kan vara andra sådana. Centern (närodlad politik, som refererar till bönder och lantbrukare) är en identitetsrörelse och Socialdemokraterna en annan men pga samhällets dynamik har dom varit tvungna att ändra den något. Jag vet inte om det står ARBETAREPARTIET Socialdemokraterna på deras valsedel längre. Vänsterpartiet som tidigare har varit en tydlig identitetsrörelse tycker jag nog tappat den helt och hållet idag. Det ska bli spännande och läsa kartläggningen av deras väljare när den kommer efter nästa val.

  ”Du svarade inte på mina frågor om vad det är för skillnad mellan kapitalismen och borgerligheten i Ryssland och Sverige (och kanske övriga världen).”

  Ryssland är idag en marknadsekonomi men saknar pga proletariatets diktatur en övergripande borgerlighet. Det fanns en mindre sådan vid den kommunistiska revolutionen men de fick gå i landsflykt eller bli mördade och fänglade av kommunisterna. Ryssland är idag ingen liberal demokrati som liknar väst men en begränsad borgerlighet har vuxit fram i städerna men jag tror regimen har den under kontroll så den inte blir utmanande till centralmakten i Kreml.

  Åt vilket håll utvecklingen går i vårt land Sverige kan du läsa nedan och därför tycker jag vi nu verkligen behöver en opposition. Den här mannen är folklig och samtidigt modig men det kan kosta honom. Vi får se vad som händer.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/demokratiministern-kritisk-till-juholt

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/utrikesminister-wallstrom-om-juholt-han-lar-sig

  Som vanligt när det gäller SVT får de med ”fel åsikt” inte yttra sig eller åtminstone inte som de själva önskar. ”Rätt” politisk åsikt gäller då blir man framlyft som Annie Lööf eller Moderaternas nya ledare vadhannuheter men moderater är smarta så SVT blev lurade och tappa hakan efteråt när han verkligen visade vad han ville med partiet.
  Public Service SVT ska fortsätta och jag själv går otåligt och väntar på den stora utrensningen så det åter kan bli en huvudmedia som folket tycker är trovärdig och kan själva välja utan att bli påtvingade.

  Nu orkar jag inte mer i din kommentar inatt. Resten får bli senare.

  • I ett kommunistiskt parti får vem som helst ansluta sig till. Vi diskriminerar inte någon – och vi lyfter inte fram någon utsatt grupp. Vi kallar oss inte ens för feminister. Det eftersom den kampen ingår i vår kamp – precis som kampen emot allt förtryck som muslimer, judar, kristna, ateister, hbtq-aktivister, handikappade, människor med en annan färg på huden och med flera utsätts för.
   På hur sätt är ett kommunistparti ett identitetsparti?
   Borgerligheten kan anta flera former. Gemensamma drag för borgerligheten är kapitalismen, och att tjäna pengar och imperialismen, ta till sig områden som är rika på olja, guld, mineraler, skog, utnyttjande av andra länders arbetare både inom och utomlands, mm. Den borgerliga nationalismen är också individualister – de vill att amerikaner eller svenska eller ryssar ska bli rika. Inte andra. De konkurrerar de med varandra. Både utomlands och inomlands. USA borgerlighet består av tre delar:
   1. De liberala (demokraterna), eller etablissemanget om du föredrar det.
   2. Republikanerna, som också tillhör till en viss del etablissemanget.
   3. Trump. Fascistiska och nazistiska rörelser. Vissa republikaner stöder Trump, andra gör det inte. Trump stödjer alt-right rörelsen, nazister, ku Klux klan.
   Den svenska borgerligheten består av samma fraktioner:
   1. De liberala (socialdemokraterna, centern, vänsterpartister, miljöpartister). Etablissemanget.
   2. Högern (moderaterna, kristdemokrater, liberaler) som också tillhör etablissemanget.
   3. Extremhögern. Sverigedemokraterna (fascister) och nazister. Många moderater och kristdemokrater stödjer SD (eller hoppar från det ena till det andra partiet). Andra gör det inte.
   Den ryska borgerligheten ser ut så här:
   1. De liberala, de som stödjer den svenska och amerikanska liberalismen och högern. Dit tillhör Navaljnyj (som är på gränsen till nationalist). Kännetecknet för denna liberalism är kompardorkapitalismen. Det är en nationell borgerlighet som säljer ut sitt land till utländska imperialister-
   2. Putin och Enade Ryssland. De gjorde upp med kompradorerna och en nationell bourgeoisie började utvecklas. Ryska kapital expanderar i flera av världens snabbaste växande regioner och länder. Många av dessa stödjer även extremhögern i Ryssland. Frågan är om Enade Ryssland ska tillhöra Rysslands extremhöger. Många tecken tyder på att så är fallet.
   3. Extremhögern, dit räknar jag alla de nazistiska och fascistiska organisationerna som finns i Ryssland.

   Definitionen på en borgerlig stat är att den som Engels uttrycker det: ”En kapitalistisk maskin, den är kapitalisternas stat, den idealiska totalkapitalisten.” SKPs Andreas Sörensen skrev så här: ”Den inte bara trycker ner det revolutionära proletariatet, utan den säkrar också kapitalisternas vinster. I olika länder gör den det på olika sätt.”
   Fundera på varför Arktis har blivit så värdefullt för alla länder.

   • Hej Kerstin
    Jag upplever din kommentar som jätteintressant men ska läsa igenom den mer noga senare. Ett första intryck är att jag kanske inte egentligen är så helt emot det borgerliga samhället därför det kan ge mig friheter och fördelar. Som kommunismens samhälle hittills visat sig har det samtidigt som det gett vissa fördelar också varit förtryckande och begränsande för individen. Jag har nu fått en kort intervju om kommunismens Rumänien från kvinnan från Rumänien som jag lärt känna ytligt. Hon lät ärlig och jag bad henne uttryckligen också säja precis som hon kände det och inte anpassa sig efter vad hon trodde jag ville höra. Mig tror jag inte hon vet något särskilt om mer än möjligen att jag då kan vara samhällsintresserad när jag frågar. Jag återkommer om det här men det är inga större överraskningar mer än några detaljer från vardagslivet som kan vara nog så intressanta.

    Jag tycker nog det skulle vara på plats att s.k. ”troende kommunister” idag någon gång kunde lyfta blicken från alla skrifter och böcker om kommunismens framtida samhälle och istället studera hur det verkligen fungerat i praktiken. Inte bara där det visat sig som mest lyckat, utan på samtliga ställen för att på det sättet få en mer vederhäftig bild.

    • Det finns inget kommunistiskt samhälle. Inget säger att där ska finnas med förtryck och begränsningar för individen.

     • Du vill helst slippa höra den rumänska kvinnans barndomsminnen från ett Rumänien under proletariatets diktatur?

      • Inte alls. Dock tog man bättre hand om och hjälpte romer och andra utsatta under den variant av socialism som förut fanns i Rumänien.

       • Om vi ska dela upp i för- och nackdelar eller plus och minussida så nämnde kvinnan genast att alla hade arbete, inklusive romerna. Men proletariatets diktatur hade s.k. ”arbetsplikt” eller hur?

        Det andra på plussidan var att det var ordning i samhället.
        Men jag förstår det, därför hon nämner samtidigt att samhällets kontroll över individen var stenhård och vem törs göra något som staten inte vill då?

        Ett annat problem som försvann med proletariatets diktatur var varubristen, mat och övrigt var tilldelat. Hon minns man endast fick köpa viss mängd. De behövde heller inte släcka lamporna på kvällarna för det slocknade av sig självt klockan 22.00 varje kväll och staten menade väl då att det var dags att sova för att kunna orka upp till nästa dags arbete? :-)

        På en fråga om hon ville ha den tiden tillbaka så svarade hon förläget: Vet inte…. kanske…

        Jag kan förstå om vissa känner saknad för det var nog också ett tryggt och inrutat liv och leva i Sovjetunionen men jag vill nog inte ändå, tror jag…..

      • Nej, det finns nog inget sådant samhälle. De första fanns för ett par tusen år. Se morgonens artikel.

       Vidare, ämnet behandlas också på ett mycket intressant och utförligt sätt av Pål Steigan i sista kapitlet i boken ”En gång skall jorden bliva vår”. Jag kommer med Påls tillstånd längre fram att återge detta i flera blogginlägg längre fram. Som en trailer inför vad som komma skall då återger jag ett citat från Pål Steigans bok ”Principerna för den urkristna kommunismen finns skisserade i Nya testamentet, i Apostlagärningarna 4:32: ”Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allting gemensamt.”
       Många kommunistiska rörelser under forntiden och medeltiden grundade sig på denna lärosats. Kommunismen underbyggdes genom hänvisningar till apostlarna och Jesus, men den utgick ju från folks verklighet, från fattigdomen och nödvändigheten av att hålla ihop.

       * Och jag återkommer med opinionsundersökningar om det stora stödet för socialism i t.ex. USA.

  • Jag tror du vill som alla andra här på bloggen ha ett Ryssland som inte finns. Det existerar både privata och statliga monopol i Rysslands ekonomi. Enligt wikipedias definition betyder borgare näringsidkare, dvs företagare. Så enligt dig är SD emot företagare, och att Ryssland också är det. Jaså? Jaha. Så är inte det här näringsidkande: Lukoil, ett av Rysslands största kapitalföretag. Banksektionen domineras statliga företag – Sberbank (Europas tredje stösta bank. Den ryska centralbanken äger 51 % medan resterande aktier ägs av ’foreign legal entites’. Banken finns överallt i flera andra länder (t ex Tyskland, Kina, Indien). De äger även andra banker (t ex Denizbank i Turkiet. ICT-gruppen äger United Railway Company, ett av de största järnvägsföretagen i Ryssland. Gruppen har stora investeringar i Polymek. Basic Element äger fem flygplatser, utöver detta äger de också Glavmostroy, Rysslands största byggföretag. RUSAl är ett av världens näst största aluminiumproducent, Företaget har investeringar bland annat i Armenien, Australien, Guinea, Irland, Sverige. De äger dessutom 25 % av aktierna i Norilsk Nikel …
   Behöver jag fortsätta?
   Rysslands stat är lika borgerlig som den svenska, den amerikanska och med flera. Eller försöker du säga att den ryska staten är en fascistisk stat (fascismen är kapitalistisk)? Eller vad är det du försöker säga? En rysk kapitalism? Är det humanare än någon annan kapitalism?

   • ”Eller vad är det du försöker säga? En rysk kapitalism? Är det humanare än någon annan kapitalism?”

    Min uppfattning om Ryssland idag är en form av socialkonservativt samhälle som delvis vilar på en grund av visionen om det kommunistiska samhällets trygghet för individen. Det kommunistiska samhället visade sig dock aldrig uppstå och man beslöt då att ersätta den rent ekonomiska delen av det samhället till ett kapitalistiskt samhälle mer av västerländsk modell som skulle ”rädda” den ryska samhället från undergång på grund av bristande ekonomi. En socialt anpassad kapitalism är humanare än en kapitalism som inte är det, exempelvis den kapitalism som skapades under Englands industrialisering.

    Hur många vill ha ett kommunistiskt samhälle?

    Jag har hört undersökningar om det och här i Sverige lär det bara vara ett par tre procent av befolkningen. Resten (i stort sett alla) vill ha kapitalismen men i mer eller mindre reglerad form.

 9. Fördjupning.. för bl. a Kerstin Stigsson, varför så många ryssar en gång var kommunister.
  Offentliga opinionsundersökningar visar att dagens stöd till Stalin i Ryssland är det högsta som det har varit sedan Sovjetunionens fall.
  Mer än hälften av ryssarna tror att han spelat en positiv roll i landets historia och kommunistpartiet planerar även att använda bilden av den sovjetiska ledaren i nästa parlamentsval.
  Ryssarna godkänner fortfarande Stalin.. Under Stalin – 1922-1953) utvecklades Sovjetunionen blixtsnabbt: nya storskaliga projekt som vattenkraftverk, kanaler och järnvägar byggdes på rekordtid. Men det som verkligen var fantastiskt var att efterkrigssamlingen deltog i den rikstäckande byggprocessen, byggde stora flerbostadshus för nya familjer som bor i ett nytt kommunistiskt land!

  https://www.rbth.com/politics_and_society/2016/05/31/the-georgian-on-their-mind-why-russians-still-approve-of-stalin_598885

  https://www.rbth.com/history/326170-big-soviet-construction

  https://www.rbth.com/arts/history/2017/08/22/can-you-believe-less-than-50-years-ago-moscow-was-a-village_826814

  • Men det var inte Stalin som byggde allt det här. Det var den sovjetiska arbetarklassen! Många av dem var kvinnor. Det fanns naturliga förklaringar till att kvinnor kom ut på arbetsmarknaden – det var brist på män på grund av att dessa dog i andra världskriget. Kommunistpartiet uppmuntrade kvinnorna att bli snickare, ingenjörer, lärare, forskare, läkare, busschaufförer, mm. Och dom var mycket skickliga!

   • Den naturliga förklaringen till det du säjer ovan är att samhället styrdes av en diktatur där ledarna bestämde reformer och delade upp utvecklingen i femårsplaner. Det folket hade att välja på var endast arbete, antingen ”frivilligt” eller under tvång i ett arbetsläger. I ett sådant samhälle blir arbetslöshet en omöjlighet.

    • Femårsplanerna diskuterades ute bland arbetarna och de som skulle genomföra dem. I vilken utsträckning arbetarna deltog varierade säkert, men demokratin här var rimligen större än i dagens fria kapitalistiska värld. Arbetarna i socialistiska Sovjet var kanske lika ellr mer arbetsvilliga som i dagens Sverige. Många var socialister och upplevde att de byggde upp samhället tillsammans med andra. Framstegen i fattiga förhållanden var på tagliga. Arbetsläger började avskaffas på 50-talet om jag är rätt informerad. I USA:s enorma fängelsevärld arbetar tiotusentals fångar åt stora bolag för låg utsträckning.

 10. Det finns en slags neurotisk inställning till den egna historien i Ryssland. Blir
  naturligtvis mycket intressant att följa vad som kommer att hända i Ryssland
  den 7 november. Endast firandet av segern i det stora fosterländska kriget
  verkar ha ökat i omfattning jämfört med sovjettiden.

  Den svarta komedin ”The Death of Stalin”, som har premiär i oktober i UK och USA,
  verkar oklart om den kommer att få visas i Ryssland. Den ryska filmen ”Matilda”
  (premiär i Ryssland också i oktober) verkar redan åstadkommit en del svallvågor.

  Undrar hur många här som vet, att ”Kolchosens dag” firades i Ryssland i söndags (15/10).
  Kort tal av Putin till nationen med karakteristisk rysk öppningsfras. Den sovjetiska
  filmen ”Bröllop och hemgift” från 1953 visades; inte så mycket till handling men en del
  fina ryska sånger.

  Under sovjettiden var löneskillnaderna ungefär en faktor tio till femton mellan högsta och
  lägsta lön, i det nya Ryssland går skillnaderna mot oändligheten. Inte undra på Kerstin
  Stigssons återkommande (men aldrig besvarade) frågor om ett önske-Ryssland som
  inte finns.

 11. ”Inte undra på Kerstin Stigssons återkommande (men aldrig besvarade) frågor om ett önske-Ryssland som inte finns.”

  Det ligger mycket i det du säjer där och en sådan råkapitalism är direkt motbjudande tycker jag men det är nog som du säjer en del av det ryska samhället idag. Det här förhållandet fanns självklart inte under Sovjettiden men jag återkommer till om det var så mycket bättre då fastän på andra sätt. Idealsamhället är svårt att finna och det konservativa samhället har mörka sidor som du så riktigt påpekar.
  Jag tackar för ditt vakande öga :-)